JelenHaz
Szerda, 2019. július 24., 09.26

Egyházaink hírei

 
 
2019. január 17., 18.14
Csütörtök

Ezt mondja a Szentlélek:

„Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára: „Ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.

Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam: Ez a nép tévelygő szívű.

Nem ismerték meg utjaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet: Nyugalmam helyére nem juthatnak el!

Vigyázzatok, testvéreim, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek! Senki közületek el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást mindennap, amíg az a „ma” tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bűn! Mert Krisztus életében részesedtünk; de csak úgy maradhatunk meg őbenne, ha hitünkben kezdettől fogva mindvégig állhatatosan kitartunk.”

Ez az Isten igéje. (Zsid. 3, 7–14.)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban január 20-án, vasárnap a a10.30 órakor kezdődő nagymisén tartja meg ezüstmiséjét Adamczyk Bogdan atya, aki korábban több évig volt a templom plébánosa. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban.

Az egyházközségben elhunytak: Back Magdaléna (50), Hotz Anna (80), Péter Ibolya (80) és Toóth László (89).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban megkeresztelték Budai Tímeát, Mureşan Izabella Karinát és Kiss Évát. Az egyházközségben elhunyt Both Margit (89).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben elhunyt Ess Ferenc (75) és Szabó Mónika (75).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó településeken befejeződött a házszentelés, amit vasárnap 14 órától Ötvenes-telepen is megtartanak.

 

Az arad-belvárosi református templomban pénteken 14.30 órakor köt házasságot Balogh Endre, Măzuriac Floricával. Vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben elhunyt Lipták Anna Ibolya (68).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától kezdődő istentiszteleteket, valamint a délutánit követő konfirmációi felkészítőt a felújított, fűtött gyülekezeti házban tartják.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben január 18-án, pénteken 18 órától ifjúsági alkalom, január 19-én, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11.30-tól vallásóra január 20-án, vasárnap délelőtt 11-től istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 15.30 órától kátéóra az I. csoportnak, 17 órától tiniklub, 18 órától bibliaóra következik. Szombaton 9.30 órától kátéóra a II. csoportnak, 11 órától vallásóra. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 óráról Szapáryligeten kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hegyi Dénes és Kürti Szabolcs szolgálnak, majd Simon András lelkipásztor igehirdetése hangzik el. Az esti istentiszteleten az ige a teremtéstörténet gondolatkörével foglalkozik. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti.

 

 

Temes

 

 

Gyermektalálkozó

Január 19-én, szombaton 11 órától gyerektalálkozót és énekpróbát tartanak a józsefvárosi plébánián. A találkozó témája: Feladatom van! Vasárnap 11.30 órától ifjúsági szentmisét celebrálnak a józsefvárosi plébániatemplomban.

 

Családok találkozója

Január 20-án, vasárnap 18 órától a józsefvárosi plébánia közösségi termében a magyar és a román nyelvű családos csoport közös találkozójára kerül sor.

 

 

Ökumenikus imahét a Temesvári Egyházmegyében

A január 18–25. között a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad keretében január 20-án, vasárnap 12.30 órakor a lugosi ukrán ortodox templomban kerül sor ökumenikus imára, amelyen részt vesz Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök. Ugyancsak az ökumenikus imanyolcad keretében január 20-án, vasárnap 17 órakor a temesvári Ghetsimani baptista imaházban, január 21-én, hétfőn 17 órakor a végvári református templomban, január 22-én, kedden 17 órakor a karánsebesi ortodox székesegyházban, január 23-án, szerdán 17 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban lesz ökumenikus ima. A temesvári Püspökséget mindegyik eseményen Excellenciás Pál József Csaba főpásztor képviseli.

 

Emlékezés a kitelepített német hívekre

A hegyvidéki főesperesség több plébániája a Krassó-Szörény megyei Német Demokrata Fórum és a resicabányai Német Kulturális Egyesület közös szervezésében idén is több helyen kerül sor olyan liturgiára, imára, amelynek keretében az 1945 januárjában a Bánságból a Szovjetunióba elhurcolt több ezer németajkú római katolikus hívőre emlékeznek. A megemlékező rendezvények programja a következő: január 20-án, vasárnap 10 órakor a nándorhegyi római katolikus templomban, 11.30 órakor a steierdorfi római katolikus templomban, 10 órakor az aninai római katolikus templomban, 11 órakor a boksánbányai római katolikus templomban szentmise. Január 27-én, vasárnap 8.30 órakor a steierdorfi római katolikus templomban, 10 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban szentmise, 11.15 órakor a resicabányai Kitelepítettek Emlékművénél megemlékező ima és koszorúzás.

 

Temesvári csoport a panamai Ifjúsági Világtalálkozón

Január 22. és 27. között a közép-amerikai Panamaváros ad otthont az Ifjúsági Világtalálkozónak. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét 8 fiatal, valamint ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és ft. Bene Tamás csanádi plébános képviseli.

 

Ifjúsági program

Azoknak a fiataloknak, akik nem vehetnek részt a Panamavárosban szervezett Ifjúsági Világtalálkozón, a Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ január 25–27. között találkozót szervez a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban. A program január 25-én, pénteken délután 6 órakor kezdődik az Ifjúsági Világtalálkozó bemutatásával és január 27-én, vasárnap 11.30 órakor szentmisével zárul a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban. Január 26-án, szombaton a fiatalok katekézisen, kiscsoportos tevékenységeken, szentségimádáson és vesperáson vesznek részt.

 

Kiállítás az Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából

A panamai Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából a resicabányai Alexander Tietz német központban január 22-én, kedden, bélyeg- és fotókiállítás nyílik Erwin Josef Ţigla és dr. Alexander Erwin Ţigla gyűjteményéből.

 

Kántorok találkozója

Január 26-án, szombaton az Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében a kántorok egyházmegyei találkozójára kerül sor. A rendezvényen azok a személyek is részt vehetnek, akiknek egyelőre nincs ilyen képzésük, viszont részt szeretnének venni kántorképző tanfolyamon. A 11 órakor kezdődő találkozón részt vesz Excellenciás Pál József Csaba főpásztor.

 

Temesvári lelkipásztorok és világi munkatársak Egerben

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet január 28. és 31. között rendezi meg az Országos Lelkipásztori–Teológiai Napokat Egerben, a Szent János Továbbképző Központban. A rendezvény témája A keresztből fakadó élet, mottója pedig: „…ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el…” (Jn 12, 24). A konferencián a Temesvári Egyházmegyét ft. Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök, valamint a lelkipásztorok és világi munkatársak népes csoportja képviseli.

 

 

 

 

 

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'