50%-os árzuhanás
Szerda, 2019. július 24., 09.26

Egyházaink hírei

 
 
2019. január 24., 15.49
Csütörtök

„Mivel már sokan megkísérelték rendben elbeszélni a köztünk végbement eseményeket, amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az igének, jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, neked, kegyelmes Teofil, sorrendben leírni, hogy jól megismerd azon dolgoknak bizonyosságát, amelyekre téged oktattak.”

(Lk 1, 1–4.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Február 1-jén, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Február 2-án, szombaton, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román nyelvű szentmise, 17 órakor igeliturgia lesz a templomban.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Kolompár Julianna (89), Szőke István (83), Bartok Mária Melánia (75) és Ocskó Elisabeta (80).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Szelelleki Margit (90)

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben a vasárnap 9 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Nemes Emil feketegyarmati lelkipásztor hirdet igét. Ugyanaznap 18 órától istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentisztelet, utána konfirmációi felkészítő; 11.30 órától német nyelvű istentisztelet. Ugyanott, szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 18 órakor ifjúsági óra, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11.30 órától vallásóra.

Vasárnap 11 órától istentisztelet, utána presbiteri gyűlést tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 15.30 órától kátéóra az I. csoportnak, 17 órától tiniklub. Szombaton 9.30 órától kátéóra a II. csoportnak, 11 órától vallásóra következik. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hőgye Lajos és Csapó Mátyás szólják az imára buzdító igét. Az imaórát követően a gyülekezet megtartja év eleji általános közgyűlését. Ez alkalommal tisztújító választásokra is sor kerül. Az esti istentiszteleten Simon András lelkipásztor igehirdetése a teremtés történet eseményeit taglalja. Az alkalmi szolgálatokat Horváth Sándor vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben január 27. és február 3. között kerül sor az idei egyetemes imahétre, melynek alkalmain vendég lelkipásztorok hirdetnek igét a következő program szerint: január 27-én vasárnap délelőtt Rátoni Csaba lelkipásztor hirdet igét délelőtt 10.30 órakor a templomban. Hétfőn dr. Gudor Botond gyulafehérvári esperes, kedden Adorján Kálmán haranglábi lelkipásztor, szerdán Bartha Aladár vajasdi lelkész, csütörtökön Kötő Barna búzásbocsárdi lelkipásztor, pénteken id. Rátoni János Csaba dedrádszéplaki lelkész, szombaton Csenteri Levente marosvásárhely-medgyesfalvi lelkipásztor hirdet igét. Az istentiszteleti alkalmak délután 17 órakor kezdődnek a Melite református Gyülekezeti Házban. Vasárnap délelőtt 10.30 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelettel zárul az imahét. Igét hirdet Rátoni Csaba dévai lelkész. Az egyházközség az idei évet tematikus hónapok osztva szervez különféle alkalmakat a gyermekek, ifjak, idősek, házaspárok, presbiterek, gyászolók édesanyák, édesapák számára. Januárban a presbiterekre fordítanak kiemelt figyelmet. Februárban a házaspárok hónapja lesz. Erre készülve, a lelkipásztor szeretettel várja minden olyan házaspár jelentkezését, akik idén kerek (10, 15, 20, 25 stb. éves) házassági évfordulót ünnepelnek. E héten elkezdődtek a rendszeres kóruspróbák, minden csütörtökön délután 17.30 órától. Szeretettel várnak a kórusba mindenkit!

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órától lesz istentisztelet. Kudzsiron déli 12 órától tartanak istentiszteleti alkalmat.  A január 18-án elkezdett egyetemes imahét ma, január 25-én délután 8 órától az evangélikus imaházban zárul.

Petrozsényban január 21. és 26. között szervezték meg az ökumenikus imahetet. Az utolsó két alaklomra a római katolikus templomban kerül sor.  Márton Zoltán református lelkész, szombaton pedig Lurtz Zsolt unitárius lelkipásztor szolgál. Az istentiszteleti alkalmak délután 17 órától kezdődnek.  

A dévai telepi római katolikus egyházközségbena félévközi iskolai vakációban – február 3–7. közötti időszakban – téli tábort szerveznek a plébániához tartozó gyermekek számára. A téli tábor helyszíne a Gyimesek Völgye. Lehetőség lesz: síelni; szánkózni, korcsolyázni; lovas szánozásra és túrázni. Jelentkezni fr. Főcze Bonaventúra plébánosnál lehet. Az elmúlt héten bejelentett június 1-jei pápalátogatás alkalmából a plébánia 3 napos buszos zarándoklatot szervez Csíksomlyóra május 31. és június 2. között. A zarándokok június 1-jén részt vesznek a csíksomlyói nyeregben a Ferenc pápa látogatásakor bemutatandó szentmisén. A liturgia nyelve a latin lesz, a homíliát Ferenc pápa olaszul mondja, amit magyar nyelvre fordítanak. A zarándoklatra jelentkezni fr. Bonaventúra plébánosnál lehet. Tekintettel a pápalátogatásra, az egyházközségben eredetileg június 2-ra tervezett elsőáldozás május 26-án lesz megtartva. A csíksomlyói pünkösdi búcsú június 8-án lesz.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 60 éves korában elhunyt Veress Ödönt, a 70 éves korában elhunyt Bíró Lajost és a 83 éves Grozăvescu Évát. 

 

Krassó-Szörény

 

Emlékezés a kitelepített német hívekre

A hegyvidéki főesperesség több plébániája a Krassó-Szörény megyei Német Demokrata Fórum és a resicabányai Német Kulturális Egyesület közös szervezésében idén is több helyen kerül sor olyan liturgiára, imára, amelynek keretében az 1945 januárjában a Bánságból a Szovjetúnióba elhurcolt több ezer németajkú római katolikus hívőre emlékeznek. A megemlékező rendezvények programjának keretében január 27-én, vasárnap 8.30 órakor a steierdorfi római katolikus templomban, 10 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban szentmise, 11.15 órakor a resicabányai Kitelepítettek emlékművénél megemlékező ima és koszorúzás.

 

Temes

 

Ifjúsági program

Azoknak a fiataloknak, akik nem vehetnek részt a Panamavárosban szervezett Ifjúsági Világtalálkozón a Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ január 25–27. között találkozót szervez a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban. A program január 25-én, pénteken délután 6 órakor kezdődik az Ifjúsági Világtalálkozó bemutatásával és január 27-én, vasárnap 11.30 órakor szentmisével zárul a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban. A liturgia főcelebránsa Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspök. Január 26-án, szombaton a fiatalok katekézisen, kiscsoportos tevékenységeken, szentségimádáson és vesperáson vesznek részt.

 

Kántorok találkozója

Január 26-án, szombaton az Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében a kántorok egyházmegyei találkozójára kerül sor. A rendezvényre azokat a személyeket is várják, akiknek egyelőre nincs ilyen képzésük, viszont részt szeretnének venni kántorképző tanfolyamon. A 11 órakor kezdődő találkozón részt vesz és előadást tart Excellenciás Pál József Csaba főpásztor.

 

Temesvári lelkipásztorok és világi munkatársak Egerben

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet január 28. és 31. között rendezi meg az Országos Lelkipásztori–Teológiai Napokat Egerben, a Szent János Továbbképző Központban. A rendezvény témája A keresztből fakadó élet, mottója pedig: „…ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el…” (Jn 12, 24.). A konferencián a Temesvári Egyházmegyét ft. Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök, valamint a lelkipásztorok és világi munkatársak népes csoportja képviseli.

 

Ifjúsági szentmise

A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban február 3-án, vasárnap 18 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak, énekel a temesvár-gyárvárosi ifjúsági kórus. Folytatva az előző évek hagyományát, az erzsébetvárosi templomban minden hónap első vasárnapján délután 6 órai kezdettel ifjúsági szentmise lesz.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'