50%-os árzuhanás
Szerda, 2019. július 24., 09.26

Egyházaink hírei

 
 
2019. január 31., 16.43
Csütörtök

„Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, és buzdítsuk egymást szeretetre!

Testvéreim!

Krisztus vérének erejében bízva megvan a reményünk, hogy beléphetünk a mennyei Szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat Krisztus a szentély függönyén, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Ő a mi Főpapunk, akit Isten az ő háza népe fölé rendelt.

Járuljunk hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal! Hiszen szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le.

Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az Isten, aki az ígéretet tette! Legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre!

Összejöveteleinkről ne maradjatok el, mint némelyek szoktak! Hanem annál inkább bátorítsátok egymást, minél inkább látjátok (Krisztus) napját közeledni!”

Zsid 10, 19–25.

 

 

Balázs-áldás a templomokban

Szent Balázs a hagyomány szerint orvos és püspök volt Kr.u. 300 körül egy, a mai Törökország területén fekvő városban. Mivel egy alkalommal kínzó torokfájásban szenvedő betegen segített, a 16. században a nevéhez fűződő szertartás alakult ki az Egyházban: a Balázs-áldás, amely máig élő liturgikus szokás. Ennek megfelelően február 3-án, Szent Balázs püspök névünnepén a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban bemutatott szentmisék végén a pap András-keresztet formázó két égő gyertya fényénél a szent nevében a következő szavakkal áldja meg a híveket: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg a Jóisten a torokfájástól és minden más bajtól! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban február 3-án, vasárnap a szentmisék után Balázs-áldásban részesítik a híveket. Ugyanaznap szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Az egyházközségben elhunyt Mauntner Gyula (82).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban szombaton gyertyaszenteléssel egybekötött szentmisét tartanak 8.30 és 11. 30 órától magyar, 12.30 órától román nyelven. Hasonló szertartás kezdődik vasárnap 10 órától Tornyán. Vasárnap az egyházközségben minden szentmise után Balázs-áldást tartanak.

Aradon megkeresztelték Matei Ionică Robertet, elhunyt Gábor Mária (75).

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban szombaton 10.30 órakor kezdődő szentmise gyertyaszenteléssel indul.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban megkeresztelték Drăgoi Emma Denise-t.

Az egyházközségben elhunyt Sida Viorel (72) és Gál Teréz Eszter (80).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Rotar Gheorghe (82) és Kurunczi Mária (81).

 

A zimándújfalui római katolikus templomban szombaton 11.30 órakor gyertyaszenteléssel kezdődik a szentmise. Vasárnap az egyházközséghez tartozó Fakerten 9, Zimándközön 10, illetve Zimándújfalun 11.30 órakor kezdődő szentmisék előtt gyertyaszentelést tartanak, utánuk Balázs-áldásban részesítik a híveket.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban szombaton 10 órakor kezdődő szentmisén gyertyaszentelést, majd körmenetet tartanak. Vasárnap a 10 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteleten Balázs-áldásban részesítik a híveket, majd a Simonyiak Házának az udvarára vonulnak, ahol ft. Hegedűs János római katolikus plébános és nt. Deák Bálint evangélikus-lutheránus lelkipásztor áldást kérnek az Elhurcoltak emlékművére, illetve megemlékeznek a Szovjetúnióba deportált simonyifalviakról. A szertartás végén a község vezetői megkoszorúzzák az emlékművet.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A kettő között 15 órától istentisztelet lesz Majláthfalván. Aradon csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben a vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelettel indul az imahét Megyaszay Attila resicabányai református lelkipásztor szolgálatával. Hétfőn 18 órától Simon János küküllő-boldogfalvi lelkipásztor, kedden 18 órától ft. Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, szerdán 18 órától Bódis Miklós hátszegi, csütörtökön dr. Sallai Jakab arad-kisszentmiklósi baptista lelkipásztor, pénteken 18 órától Bódis Ferenc nagybodófali lelkipásztor, szombaton Papp Dénse Zsolt szilágysági missziós lelkész, február 10-én, vasárnap Molnár Róbert kübekházi polgármester hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 

Február 3–10. között kerül sor az egyetemes imahét alkalmaira az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben. Az esténként 6 órától kezdődő alkalmakon a következő lelkészek szolgálnak: vasárnap Szigeti Ferenc, Nagyvárad-Biharpüspöki, hétfőn Szűcs Zoltán, Apátkeresztúr,

kedden Groza Dániel, római katolikus plébános, Erdőhegy-Kisjenő, szerdán Varga Botond, Szalárd, csütörtökön Dénes József, Nagyzerind, pénteken dr. Bátori Judit, Borosjenő, szombaton Lukács Attila, Kövesegyháza, vasárnap Nacsádiné Csuka Melinda nagyvárad-olaszi lelkipásztor hirdet igét.

Felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit nagy szeretettel várnak!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket a 2019. február 3 és 10 között Bélzerinden megszervezendő imaheti alkalmainkra.

 

Február 3-án, vasárnap a bélzerindi lelkészi hivatalban 13 órától Lőrincz Lóránd-Péter beszolgáló lelkipásztor nyitja meg az egyetemes imahetet.

Február 4-én, hétfőn este 6 órától az iskola épületében kerül sor az imaheti istentiszteletre, amely alkalommal Dénes József nagyzerindi lelkipásztor szolgál.

Február 5-én, kedden este Módi József ágyai lelkipásztor-esperes szolgál igehirdetéssel. Február 6-án, szerda este Szigeti Ferenc Ernő, nagyszalontai lelkipásztor igehirdetését hallgathatjuk meg.

Február 7-én, csütörtök este Bátori Judit, Borosjenő és Pankota lelkésznője fog igehirdetéssel szolgálni. Február 8-án, péntek este Boros Gyula, a Nagyszalontai Bárka Gyülekezet baptista lelkésze szolgál. Február 9-én, szombat este 6 órától Tóbiás Tibor György kisperegi lelkipásztor lesz az igehirdető.

Az egyetemes imahét záróalkalmára február 10-én, vasárnap a 13 órától kezdődő úrvacsorás istentisztelettel kerül sor, amelyen a beszolgáló lelkész fog igehirdetéssel szolgálni.

Imádkozzunk a távolról érkező lelkipásztorok ide- és hazavezető útjáért, szolgálatukért, családjaikért és közösségeikért!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak, utána szeretetvendégség. Ugyanott, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben február 1-jén este 18 órától ifjúsági óra, február 2-án reggel 10 órától konfirmációi felkészítő, február 3-án délelőtt 11 órától úrvacsorás istentisztelet. Február 10-én délelőtt 11 órától istentisztelet, azt követően közgyűlés.

 

Az arad-belévárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Csaba és ifj. Ilyés Lajos szolgálnak. Téma: Adjunk hálát, hogy az Úr számít reánk országa építésében! A délelőtti istentisztelet keretében a gyülekezet megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti igehirdetés az édeni tragédiát, az első bűn bekövetkezését tárja a közösség elé. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Tamás vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben január 27. és február 3. között tartják az idei egyetemes imahetet, melynek alkalmain vendég lelkipásztorok hirdetnek igét. Pénteken id. Rátoni János Csaba dedrádszéplaki lelkész, szombaton Csenteri Levente marosvásárhely-medgyesfalvi lelkipásztor prédikál. Az istentiszteleti alkalmak délután 17 órakor kezdődnek a Melite Református Gyülekezeti Házban. Vasárnap délelőtt 10.30 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelettel zárul az imahét. Igét hirdet Rátoni Csaba dévai lelkész. Az egyházközség az idei évet tematikus hónapokra osztva szervez különféle alkalmakat a gyermekek, ifjak, idősek, házaspárok, presbiterek, gyászolók, édesanyák, édesapák számára. Februárban a házaspárok hónapja lesz. Erre készülve a lelkipásztor szeretettel várja minden olyan házaspár jelentkezését, akik idén kerek (10,15, 20, 25 stb. éves) házassági évfordulót ünnepelnek. E héten elkezdődtek a rendszeres kóruspróbák, minden csütörtökön délután 17.30 órától. Szeretettel várnak a kórusba mindenkit!

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet. Tordoson 12 órától Lozsádon 13.30 órától tartanak istentiszteleti alkalmat.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenfebruár a 3–7. közötti időszakban téli tábort szerveznek a plébániához tartozó gyermekek számára a Gyimesek völgyében. A június 1-jei pápalátogatás alkalmából a plébánia 3 napos buszos zarándoklatot szervez Csíksomlyóra május 31. és június 2. között. A zarándokok június 1-jén részt vesznek a csíksomlyói nyeregben Ferenc pápa bemutatta szentmisén. A liturgia nyelve a latin lesz, a homíliát Ferenc pápa olaszul mondja, amit magyar nyelvre fordítanak. A zarándoklatra jelentkezni fr. Bonaventúra plébánosnál lehet. Tekintettel a pápalátogatásra, az egyházközségben eredetileg június 2-ra tervezett elsőáldozás május 26-án lesz megtartva. A csíksomlyói pünkösdi búcsú június 8-án lesz. Szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén reggel 7.30 és este 18 órától lesz szentmise. Az esti alkalmon gyertyaszentelés lesz. A szentmisék előtt fél órával -itániát imádkoznak. Vasárnap a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítik a híveket.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenaz elmúlt héten temették a 76 éves korában elhunyt Mezei Istvánt. Szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén reggel 8 órától lesz szentmise, délután 16 órától Mária-estet tartanak. Február 3-án, Szent Balázs ünnepén a reggel 9 és déli 12 órakor kezdődő szentmiséken lesz Balázs-áldás.

 

Temes

 

Reggeli szentmisék a Püspökségen

A temesvári Szent György-székesegyház felújítási munkálatai miatt a hétköznapokon itt bemutatott reggeli (7.15 órakor kezdődő) szentmiséket a Püspökség kápolnájában celebrálják a következő program szerint: hétfőn és kedden román nyelven, szerdán és csütörtökön magyar és román nyelven, pénteken és szombaton német és román nyelven.

 

Ifjúsági szentmise

A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban február 3-án, vasárnap 18 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak, énekel a temesvár-gyárvárosi ifjúsági kórus. Folytatva az előző évek hagyományát, az erzsébetvárosi templomban minden hónap első vasárnapján délután 6 órai kezdettel ifjúsági szentmise lesz.

 

 

Ökumenikus imaóra

Február 4-én, hétfőn 17 órakor az Új Ezredév református templomban, 19 órakor pedig az újmosnicai református templomban ökumenikus imaórát tartanak. Mindkét eseményen igét hirdet Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök.

 

Zarándoklat és találkozó Temesváron

Február 9-én, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A találkozó programja 10 órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően dr. Fábry Kornél atya, a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tart előadást, amelyen a lelkipásztorok és szerzetesek mellett világi munkatársak is részt vehetnek. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen. A program közös ebéddel zárul.

 

Családos találkozó a szalvatoriánus rendházban

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda és a temesvár-erzsébetvárosi plébánia közös szervezésében február 9-én, szombaton családos délutánra kerül sor román nyelven. A program 15.30 órakor kezdődik, 16 órától Mi tesz boldoggá egy házasságot? címmel P. Laus Nikolaus SDS tart előadást. Ezt követően, 18 órától a jelenlévők szentmisén vesznek részt.

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően február 10-én, vasárnap a kisiratosi és a temesvár-józsefvárosi plébánián tartanak családos délutánt magyar nyelven.

 

A Házasság Hete a temesvári egyházmegyében

Február 11–17. között a temesvári egyházmegye több plébániáján egy héten át tartják a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják a hívek figyelmét felhívni a házasság és a család fontosságára.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'