JelenHaz
Kedd, 2019. július 16., 07.01

Egyházaink hírei

 
 
2019. február 07., 16.33
Csütörtök

„Testvéreim!

Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam:
Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.
Ez az Isten igéje.” (1Kor 15, 1–11.)

 

A Betegek Világnapja

Minden évben február 11-én, a Szűzanya lourdes-i jelenésének emléknapján, kiemelten is a beteg és szenvedő emberekért imádkozik az Egyház. A nemzetközi nap kapcsán február 10-én, vasárnap a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban, február 12-én, kedden pedig a resicabányai Szentháromság-templomban bemutatott szentmisék keretében külön imádkoznak a betegekért, akik ez alkalommal felvehetik a betegek szentségét is. Ezeken a napokon a plébánián a helyi Katolikus Orvosok Egyesületének képviselői gyógyszerekkel és egyéb szolgáltatásokkal (vércukorszintmérés, vérnyomásmérés) segítik a híveket. A temesvár-józsefvárosi templomban február 11-én, hétfőn 17 órakor szentmise a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét.

 

A Házasság Hete a temesvári egyházmegyében

Február 10–17. között a temesvári egyházmegye több plébániáján egy héten át tartják a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára.

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően február 10-én, vasárnap a kisiratosi és a temesvár-józsefvárosi plébánián, február 15-én az arad-ségai plébánián tartanak családos délutánt magyar nyelven. Kisiratoson február 10-én, vasárnap a családos program 11 órakor szentmisével kezdődik a helyi templomban, ezt követően a máltai központban közös ebédre, elmélkedésre és csoportos tevékenységekre kerül sor. Ugyanaznap délután a temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében 6 órakor kezdődik a családos program, amelynek témája: A házasság műszaki vizsgája. Az arad-ségai templomban február 15-én, pénteken 18 órától családos találkozóra és a családokat megáldó liturgiára kerül sor magyar és román nyelven. Február 16-án Lugoson 10 és 17 óra között családos találkozó és lelki nap, február 17-én pedig a temesvár-józsefvárosi plébánián 18 órai kezdettel családos délután lesz román nyelven. Ugyancsak a Házasság Hetének keretében február 17-én, vasárnap 11.30 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök szentmisét celebrál.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban február 10-én, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön, az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. Február 16-án, szombaton 10 órától folytatódnak az első szentáldozásra felkészítő hittanórák.

 

A Mosózy-telepi római katolikus hittanteremben szombaton 10 órától az I–IV. osztályos, 11 órától a nagyobb diákok számára kezdődik a hittanóra.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Szomorú Julianna (81) és Süli József (79).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben zajló imahét alkalmain pénteken 18 órától Csizmadia Ferenc nagybodófali lelkipásztor, szombaton Papp Dénes Zsolt szilágysági missziós lelkész, február 10-én, vasárnap Molnár Róbert kübekházi polgármester hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben zajló egyetemes imahét naponta 18 órakor kezdődő alkalmain pénteken dr. Bátori Judit borosjenői, szombaton Lukács Attila, Kövesegyházárólm vasárnap Nacsádiné Csuka Melinda nagyvárad-olaszi lelkipásztor hirdet igét. Felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit nagy szeretettel várnak!

 

A nagyzerindi református egyházközségben egyetemes imahetet szerveznek február 17–24. között. A helybeli imateremben sorra kerülő alkalmak imahét nyitó istentiszteletén, február 17-én, vasárnap 10.30 órától Dénes József lelkipásztor, hétfőn 18 órától Gáll Zoltán lelkipásztor Karánsebesről, kedden Mike Pál lelkipásztor Magyarkécről, szerdán Kalousek Jaroszláv, a  nagyperegi cseh gyülekezet lelkipásztora, csütörtökön Szigeti Ferenc Csaba nagyszalontai lelkész, pénteken Fehérvári István Csaba, Örvénd lelkipásztora, szombaton Szabó Istvánné, Nagy Magdolna, a magyarországi Kétegyháza lelkésze hirdet igét. Február 24-én, vasárnap 10.30 órától, az imahét-záró alkalmon Dénes József házigazda lelkipásztor szolgál. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket!

 

A bélzerindi református gyülekezetben zajló egyetemes imahét alkalmain február 8-án, pénteken 18 órától Boros Gyula, a nagyszalontai Bárka Gyülekezet baptista lelkésze szolgál, szombaton 18 órától Tóbiás Tibor György kisperegi lelkipásztor hirdet igét. Az egyetemes imahét záróalkalmára február 10-én, vasárnap a 13 órától kezdődő úrvacsorás istentisztelettel kerül sor, amelyen a beszolgáló lelkész fog igehirdetéssel szolgálni. Imádkozzunk a távolról érkező lelkipásztorok ide- és hazavezető útjáért, szolgálatukért, családjaikért és közösségeikért!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben február 8-án, pénteken 18 órától ifjúsági alkalom, vasárnap 11 órától istentisztelet, azt követően közgyűlés következik.

 

A simonyifali evangélikus-lutheránus gyülekezetben zajló imahét alkalmain ma 18 órától Csatlós Róbert majláthfalvi pünkösdista lelkipásztor, szombaton 18 órától Kiss Márton római katolikus plébános, vasárnap 18 órától Fekete Dávid budapesti adventista lelkész hirdet igét. Vasárnap Simonyifalván 10, Apatelken 15 órától kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kui István és Szűcs Norbert szólják az igét. Az imádkozók Istennek életünket meghatározó szeretetéért könyörögnek. A délelőtti igehirdetés Jézus Krisztus csodálatos személyét világítja meg. Az esti istentiszteleten Ilyés Lajos Az első ítélet gondolatkörét világítja meg igei üzenetében. Az alkalmi szolgálatokat Hegyi Dénes vezeti.

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségben a héten temették a 72 éves Békési Ferencet és a 86 éves korában elhunyt Lukács Györgyöt.

 

A dévai református egyházközségben az idei évet tematikus hónapokra osztva szervez különféle alkalmakat a gyermekek, ifjak, idősek, házaspárok, presbiterek, gyászolók, édesanyák, édesapák számára.  Februárban a házaspárok hónapja van. Erre készülve a lelkipásztor szeretettel várja minden olyan házaspár jelentkezését, akik idén kerek (10, 15, 20, 25 stb. éves) házassági évfordulót ünnepelnek. E héten elkezdődtek a rendszeres kóruspróbák, minden csütörtökön délután 17.30 órától. Szeretettel várnak a kórusba mindenkit!

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet, melynek keretében megemlékeznek a 170. évvel ezelőtti piski csatáról. Algyógyon déli 12 órától tartanak istentiszteleti alkalmat.

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenmegjelent a Gyertyaláng című havi rendszerességű plébániai értesítő első száma. Az ingyenes újságot a szentmisék után lehet átvenni. A június 1-jei pápalátogatás alkalmából 3 napos buszos zarándoklatot szervez a plébánia Csíksomlyóra május 31. és június 2. között. A zarándokok június 1-jén részt vesznek a csíksomlyói nyeregben Ferenc pápa bemutatta szentmisén.  A liturgia nyelve a latin lesz, a homíliát Ferenc pápa olaszul mondja, amit magyar nyelvre fordítanak. A zarándoklatra jelentkezni fr. Bonaventúra plébánosnál lehet. Tekintettel a pápalátogatásra, az egyházközségben eredetileg június 2-ra tervezett elsőáldozás május 26-án lesz megtartva. A csíksomlyói pünkösdi búcsú június 8-án lesz.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 70 éves korában elhunyt Pap Annát és az 51 éves Stocker Willit. 

 

A dévai Szent Ferenc Alapítványszervezésében szombaton, február 9-én gyalogos zarándoklat lesz a piski csata színhelyére. Indulás reggel 9 órakor a dévai ferences templom elöl.

 

 

Temes

 

Zarándoklat és találkozó Temesváron

Február 9-én, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A találkozó programja 10 órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően dr. Fábry Kornél atya, a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tart előadást, amelyen a lelkipásztorok és szerzetesek mellett világi munkatársak is részt vehetnek. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen. A program közös ebéddel zárul.

 

Családos találkozó a salvatoriánus rendházban

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda és a temesvár-erzsébetvárosi plébánia közös szervezésében február 9-én, szombaton családos délutánra kerül sor román nyelven. A program 15.30 órakor kezdődik, 16 órától Mi tesz boldoggá egy házasságot címmel P. Laus Nikolaus SDS tart előadást. Ezt követően, 18 órától a jelenlévők szentmisén vesznek részt.

 

Előadássorozat családosoknak

Február 15-én és 16-án a Bartók Béla Elméleti Líceum vendége lesz Uzsalyné dr. Pécsi Rita magyarországi neveléskutató, a Schönstatt családmozgalom tagja, számos könyv szerzője, családok, nevelés kérdéseiben elismert szakember. Előadássorozatának címe: Serdül a kölök. A rendezvény február 15-én, pénteken 17.30 órakor kezdődik, másnap pedig az érdeklődők 9 és 17 óra között kapcsolódhatnak be az előadásokba.

 

Nemzetközi konferencia

A romániai kisebbségek helyzete és a bevándorlás a témája annak a nemzetközi konferenciának, amelyre február 15-én, pénteken 10–18 óra között kerül sor Temesváron, helyszín: Casa Politehnicii 2 (Mihai Eminescu sgt., 11.). A meghívott előadók egyike prof. dr. Diósi Dávid, a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola vicerektora. A szervező bizottságban a Temesvári Püspökséget ft. Lauš Nikola püspöki irodaigazgató képviseli.

 

 

 

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'