JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.31

Egyházaink hírei

2019. február 21., 17.16
Csütörtök

Hittanverseny

Március 16-án kerül megrendezésre a temesvári püspökség szervezésében Máriaradnán az egyházmegyei hittanverseny, ami 10 órakor kezdődik, és a 16 órakor kezdődő szentmisével fejeződik be. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

A temesvári római katolikus püspökség kántorképzőt akar indítani az egyházmegye területén több helyen. Az aradi és Arad környéki érdeklődők Tankó László karnagy urat, a belvárosi templom kántorát legyenek szívesek keresni ez ügyben, nála kapható bővebb felvilágosítás.

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Elhunyt Péter György (82).

 

Az arad-ségai római katolikus parókián március 1-jén, pénteken 16 órától farsangot szerveznek a fiataloknak és gyerekeknek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

A mikelakai római katolikus egyházközségben elhunyt Básti Ilona (92).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Tóth Gabriella (77), Bella Rozália (74), Ruschánszki István (88), Hegyes Erszébet (85), Erdély István (69) és Szőke József (74).

 

A simonyifalvi római katolikus egyházközségben elhunyt Szekeres Margit (86).

 

A lippai róma katolikus egyházközségben elhunyt Feller Ilona (79).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben, valamint az angyalkúti gyülekezetben zajló imahéten Aradon naponta 17, Angyalkúton 18.30 órakor kezdődő alkalmakon ma, pénteken Tóbiás Tibor György kisperegi, szombaton Papp József Erdőhegy-kisjenői, február 24-én, vasárnap Aradon 10 órától istentisztelet. A 17 órától kezdődő, illetve Angyalkúton a 18.30 órától kezdődő imahét-záró istentiszteleten Bálint Sándor temesvár-újkissodai lelkipásztor hirdet igét. Az imaheti alkalmakra szeretettel várják a híveket.

A gyülekezetben elhunyt Hartmath Erzsébet (78).

 

Az arad-gáji refrormátus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Február 24. és március 3. között egyetemes imahetet tartanak a felújított régi imaházban. A naponta 18 órakor kezdődő alkalmakon vasárnap Sipos András Mosóczy-telepi, hétfőn Vékony Zsolt szentleányfalvi, kedden Tóbiás Tibor György kisperegi, szerdán Papp József erdőhegy-kisjenői,  csütörtökön Jakab István aradi evangélikus-lutheránus, pénteken Józsa Ferencz nyugalmazott lelkész, szombaton Bálint Sándor temesvár-újkissodai, vasárnap Szűcs András Ottó újszentesi lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet után konfirmációi előkészítőt, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, szombaton 11 órától vallásórát, csütörtökön 11 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben péntek 19 órától ifióra, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11.30 órától vallásóra, vasárnap 11 órától imahétnyitó istentisztelet. Február 24. és március 3. között ökumenikus imahét. A hétközi istentiszteletek naponta 18 órától kezdődnek. Igehirdetők: Arató Lóránd, Béres Levente, Ördög Endre, Szilvágyi Zsolt, Vékony Zsolt, Calin Dragos, Biró István. Mindenkit szeretettel várunk!

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15.30 órától kátéórát tartanak az I. csoportnak, 15 órától Tiniklub, szombaton 9.30 órától kátéóra a II. csoportnak, 11 órától vallásóra. Vasárnap Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Horváth Sándor és Pap Dániel buzdítják az imádkozókat hálaadásra a Mindenható gondviseléséért. A délelőtti igehirdetés Életünk igazi szeretete címmel hangzik el Simon András prédikátor részéről, majd este 6 órától nagyváradi vendég Budai Lajos lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Közreműködik énekekkel, bizonyságtevéssel a dr. Garai Zsolt orgonaművész vezette nagyváradi férfinégyes. Mindezt megelőzően a belvárosi baptista gyülekezetben, pénteken és szombaton este 6 órától evangelizációs alkalmakra kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben szombaton, február 23-án délelőtt 9.30 órai kezdettel házaspárok számára tartanak lelkinapot a Melite Gyülekezeti Házban. A felvezető előadást, elmélkedést Bántó Tamás Szilveszter és Bántó Tamás Csilla lelkészházaspár tartja. Szeretettel várnak ez alkalomra minden érdeklődőt. Vasárnap, a délelőtti istentisztelet keretében felköszöntik az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárokat.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközség 2000 lejt adományozott a hívek jóvoltából a leégett sepsibükszádi plébánia újraépítésére.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben jövő héten tartják az egyetemes imahetet. Az istentiszteleti alkalmakon más egyházközségek lelkészei hirdetik az igét, hétfőtől péntekig délután 17 órától. Vasárnap Zsargó János esperes, helybeli lelkipásztor igehirdetése zárja az imahetet. Az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 75 éves Kun Józsefet.

 

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órától, Kudzsiron délben 12 órától kezdődik az istentisztelet.

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvár-belvárosi Szent Katalin templomban február 21-én, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Keresztény pedagógusok lelkinapja Máriaradnán

A Temesvári Római Katolikus Püspökség idén is több programot szervez a világi munkatársak és a hívek képzésére. A kántorok januári találkozóját követően február 23-án, szombaton a keresztény pedagógusok számára tartanak lelkinapot, amelynek a máriaradnai templom és rendház ad otthont. A program párhuzamosan zajlik magyar és román nyelven, lelki vezetők: Zsódi Viktor piarista atya, a Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára és Riba Ioan, a Bukaresti Szent József Római Katolikus Főgimnázium lelki igazgatója. A 10 órakor kezdődő lelkinap programjában előadások, gyónási alkalom, kiscsoportos beszélgetés szerepel, a záró szentmise 16 órakor kezdődik a kegytemplomban.

 

Püspöki szentmise a Millenniumi templomban

Február 24-én, vasárnap a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban a 10 órakor kezdődő román nyelvű szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be.

 

Farsangi mulatságok az egyházmegyében

·       A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ két farsangi mulatságot szervez a fiataloknak. Március 1-jén, pénteken, az arad-ségai plébánia hittantermében 16 órakor kezdődik a karnevál. A temesvári fiatalok március 2-án, szombaton a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház termében este 7 órakor vesznek részt farsangi jelmezbálon. Mindkét mulatság mottója: Légy sztár!

·       A temesvár-szabadfalui római katolikus plébánia március 2-án, szombaton 13-17 óra között farsangi bált szervez az újpécsi kultúrotthon termében, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Közreműködik a Pink Zenekar.

 

Ifjúsági szentmise

A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban március 3-án, vasárnap 18 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak, énekel a temesvár-józsefvárosi ifjúsági kórus. Folytatva az előző évek hagyományát, az erzsébetvárosi templomban minden hónap első vasárnapján délután 6 órai kezdettel ifjúsági szentmise lesz.

 

Kezdődik a nagyböjt

Március 6-a hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

 

Lelkinap az Egyházmegyei Ifjúsági Központban

A temesvári Püspökség alkalmazottai számára március 6-án, hamvazószerdán 9-14 óra között lelkinapot tartanak, amelynek programjában elmélkedés, kiscsoportos tevékenységek, gyónási lehetőség és szentmise szerepel. A lelki programot Pál József Csaba megyés püspök és Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök vezeti.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'