JelenHaz
Vasárnap, 2019. augusztus 18., 15.57

Egyházaink hírei

 
 
2019. április 18., 16.06
Csütörtök

„Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja!” (Zsolt. 138, 18. 5–6.)

 

Arad

 

Szentmise Máriaradnán

Dr. Heiner Koch berlini érsek és metropolita és a németországi Renovabis Alapítvány munkatársainak mintegy 50 fős csoportja május 2-án a temesvári egyházmegyébe érkezik. A vendégek találkoznak Pál József Csaba megyés püspökkel, 10.30 órakor pedig Máriaradnán szentmisén vesznek részt. Másnap, május 3-án a németországi csoport tagjai felkeresik az egyházmegyei Caritas Szervezet bakóvári szociális létesítményeit, majd 10 órakor szentmisén vesznek részt a helyi templomban.

 

Máriaradnai kegytemplom: nagypénteken 17 órakor szertartás, nagyszombaton 19 órakor vigíliai szertartás, húsvétvasárnap 8 órakor és 10.30 órakor szentmise. Húsvéthétfőn a vasárnapi miserend érvényes.

Miserend nagyhéten és húsvét ünnepén

 

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban nagypénteken 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 15 órakor Urunk szenvedésének ünneplése magyarul, utána az Isteni Irgalmasság kilencedének 1. napja, 18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése román nyelven. Nagyszombaton 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 15 órakor az isteni irgalmasság kilencedének 2. napja. 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília és a feltámadási szentmise, Urunk feltámadásának ünneplése, amit feltámadási körmenet zár. Húsvétvasárnap ünnepi miserend érvényes. Délelőtt a szentmisék után ételszentelést végeznek. 15 órakor az isteni irgalmasság kilencedének 3. napja. Húsvéthétfőn a következő sorrendben kezdődnek a szentmisék: 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise magyarul, 12 órakor román nyelvű, 17 órakor magyar nyelvű szentmise. Ugyanezen a napon 15 órakor az isteni irgalmasság kilencedének 4. napja. Húsvét nyolcadában tovább folytatódik az isteni irgalmasság kilencede.

Április 23-án, kedden lesz a Szent Antal-nagykilenced II. elmélkedése. Április 24-től, szerdától az esti magyar nyelvű szentmisék 19 órakor kezdődnek.

Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban ma, nagypénteken Megváltónk halálára emlékezünk: 15 órától nagypénteki szertartás magyar nyelven, 17 órától Tornyán, 19 órától román nyelven Aradon. Nagyszombaton 9 és 20 óra között szentségimádás magyar és román nyelven, a hagyomány szerint 11–12 óra között szentségimádás a magyar gyerekek és ifjúság részére. 16 és 17 óra között szentségimádás a román nyelvű gyerekek és fiatalok részére. A feltámadási szertartás 17.30 órától Tornyán, 20.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 23 órától Arad-Ségában román nyelven. Húsvétvasárnap ünnepi sorrendben vannak a szentmisék: 8.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 10 órától szentmise Tornyán, 11.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 12.30 órától Arad-Ségában román nyelven, 15 órától Szederháton. A magyar nyelvű szentmisék végén lesz az ételszentelés. Április 22-én, húsvéthétfőn ünnepi sorrendben vannak a szentmisék: 8.30 Arad-Ségában magyar nyelven, 10 órától szentmise Tornyán, 11.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 12.30 órától  Arad-Ségában román nyelven, 14 órától szentmise a börtönben.

 

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban nagypénteken 15 órától Jézus szenvedése és kereszthalála, igeliturgia, 20 órától keresztúti ájtatosság. Nagyszombaton 20 órától magyar, 22 órától román nyelvű feltámadási szertartás. Húsvét I., illetve II. napján 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben nagypénteken 7.30–9 óra között gyóntatás, 15 órától szertartás a Mosóczy-telepen, 17 órától szertartás a Szilvástelepen. Nagyszombaton 9–10 óra között gyóntatás, 19 órától feltámadási szertartás Szilvástelepen, 21 órától feltámadási szertartás körmenettel a Mosóczy-telepen. Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise 8.30 órától a Szilvástelepen, 10.30 órától a Mosóczy-telepen, a bolgár nyelvű szentmise 13 órától a belvárosi római katolikus templomban kezdődik.

 

Az újaradi római katolikus templomban nagypénteken 14 órakor keresztúti ájtatosság, gyóntatás. 15 órakor nagypénteki liturgia. Nagyszombaton 17 órakor Újaradon kétnyelvű feltámadási szertartás, 21 órakor ugyancsak feltámadási szertartás Angyalkúton. Húsvétvasárnap Újaradon 10 órakor német és magyar nyelvű szentmise, 11.30 órakor Kisszentmiklóson, 13 órakor Angyalkúton.

Április 22-én, hétfőn 10 órakor Újaradon német és magyar nyelvű szentmise.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben nagypénteken (szigorú böjti nap) a templomban 14.30 órától, Németszentpéteren 16.15 órakor lesz a szertartás. Nagyszombaton a templomban reggel 9 órától szentségkitétel és szentségimádás 22 óráig, amikor kezdetét veszi a feltámadási szertartás és az ünnepi szentmise. Németszentpéteren 19 órától lesz megtartva a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap a kápolnában 9 órától, a templomban 10.30 órától, Munáron 17 órától, Németszentpéteren 18 órától lesz bemutatva ünnepi szentmise. Húsvéthétfőn 10 órától szentmise a pécskai templomban, 11.15 órától pedig Németszentpéteren.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagypénteken Nagyiratoson 15 órától, Nagyvarjason 17 órától nagypénteki szertartás. Nagyszombaton Nagyvarjason 19 órától feltámadási szertartás körmenettel, Nagyiratoson 22 órától feltámadási szertartás és szentmise körmenettel. Húsvétvasárnap

Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30, Kisvarjason 12,45 órától kezdődik az ünnepi szentmise. Húsvéthétfőn Nagyiratoson 10 órától, Nagyvarjason 11.30 órától kezdődik a szentmise, előttük gyónási lehetőség.

 

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben nagypénteken 15 órától Zimándújfalun, 19 órától Zimándközön kezdődik a nagypénteki szertartás, előtte gyóntatással. Nagyszombaton 17 órakor Szentleányfalván, 19 órakor Zimándközön, 21 órakor Zimándújfalun kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap 9 órakor Szentleányfalván, 10 órakor Zimándközön, 11.30 órakor Zimándújfalun kezdődik az ünnepi szentmise.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagypénteken 15 órától gyászszertartás keresztúttal. Nagyszombaton 20 órától feltámadási szertartás és szentmise körmenettel. Húsvétvasárnap 10 órától ünnepi szentmise, húsvéthétfőn a szentmise ugyancsak 10 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben ma, nagypénteken 10, illetve 18 órától nagypénteki istentisztelet, szombaton 18 órától bűnbánati alkalom kezdődik. Húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet. Húsvéthétfőn a 100 órakor kezdődő istentisztelet után az idősek otthonába viszik el az úrvacsorát, illetve a Nőszövetség ajándékait. A gyülekezetben elhunyt Szilágyi Julianna (88).

Az arad-belvárosi gyülekezethez tartozó Angyalkúton nagypénteken 12 órától isatentisztelet, húsvétvasárnap 12 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, húsvét II. napján 12 órától istentisztelet kezdődik.

Ugyancsak a belvárosi gyülekezethez tartozó majláthfalvi szórványgyülekezetben húsvét I. napján 12 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma, nagypénteken 10, illetve 18 órától kezdődnek az istentiszteletek. Szombaton 12 órától gyermek-istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra következik. Vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet. A kettő között 14 órától Németszentpéteren lesz úrvacsorás istentisztelet. Húsvét II. napján 10, illetve 18 órától istentisztelet Aradon, 14 órától Németszentpéteren. Ünnepi légátus Kocsis Norbert II. évest teológus hallgató.

 

Az arad-gájni református gyülekezetben húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet kezdődik. Húsvét II. napján 10 órától ünnepi istentisztelet, utána az idősekhez és a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát. Szerdán az istentisztelet 18 órakor kezdődik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban ma, nagypénteken 10 órától istentisztelet, 18 órától passió. Húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, 12 órától hasonló alkalom németül. Húsvét II. napján az istentisztelet 10 órakor kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 11 órától nagypénteki istentisztelet. Vasárnap 7 órától feltámadási istentisztelet, 11 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Április 22-én, hétfőn 11órától húsvét másodnapi istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet húsvétvasárnap reggeli imaóráján a feltámadott Jézus Krisztusért adnak hálát. Az imára buzdító igét szólja Csapó Mátyás. A délelőtti igehirdetés a feltámadás első tanúiról szól. Az igét Pap Léránd teológus hirdeti. Az esti igehirdetés keretében a vendég a Jézus sírjához érkező, könnyeivel küszködő Mária személyét világítja meg. Húsvéthétfő délelőtt 10 órakor imaórával indul, amikor Kulcsár Barnabás, az igazi megszentelt ünneplésre buzdítja a híveket. Ezt követően Szűcs János igehirdetése a tanítványok döbbenetéről szól, amikor a feltámadott Jézus váratlanul megjelenik tanítványai előtt. Az esti istentiszteleten újra a teológus vendég hirdeti az igét Látni és hinni címmel. Mindkét napon alkalmi, témához kötött szolgálatokra is sor kerül.

 

Krassó-Szörény

 

Resicabánya, Havas Boldogasszony egyházközség: Resicabányán nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 19 órakor Székulon, 21.30 órakor Ferencfalván, 20.30 órakor Resicabányán vigíliai szertartás és feltámadási körmenet, húsvétvasárnap Resicabányán 9 órakor magyar, 10 órakor német, 12.30 órakor román nyelvű szentmise, 17 órakor három nyelven celebrált szentmise, 11 órakor Székulon, 13.30 órakor Szörényordason, 16.30 órakor Ferencfalván szentmise, húsvéthétfőn Resicabányán a vasárnapi miserend érvényes, 11 órakor Székulon szentmise.

 

Resicabánya, Szentháromság templom: nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 21 órakor vigíliai szertartás, húsvétvasárnap 9 órakor magyar, 11 órakor három nyelven celebrált szentmise, húsvéthétfőn Resicabányán a vasárnapi miserend érvényes.

 

 

Hunyad

 

A dévai városi római katolikus egyházközségbennagypénteken délután 16 órától kezdődik a keresztút, 17 órától a nagypénteki szertartás. Szombaton este 7 órától lesz a feltámadási szertartás. Húsvét első- és másodnapján vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék reggel 9 és déli 12 órától.

A szászvárosi református egyházközségbennagypéntek reggel 10 órától, Tordoson délben 12 órától lesz istentisztelet. Húsvét vasárnapján Szászvároson 10 órától, Kudzsiron 13 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom és úrvacsoraosztás. Ünnep másodnapján reggel 10 órától Tordoson, 12 órától Lozsádon lesz istentisztelet és úrvacsora. Harmadnapján délelőtt 10 órakor kezdődik a szászvárosi istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbennagypénteken délután 18 órától lesz szertartás, húsvét vasárnapján reggel 7 órakor ételszentelést, 10 órától magyar, 11.30 órától román nyelvű szentmisét tartanak. Hétfőn szintén reggel 10 órától lesz a magyar nyelvű szentmise.

Az aninószai római katolikus leányegyházbannagypénteken 16 órakor kezdődik a szertartás, szombaton 18 órától, vasárnap 13 órától hétfőn 10 órától lesz szentmise. Iszkronyban hétfőn 11 órától tartanak szentmisét.

A lupényi római katolikus egyházközségbennagypénteken 15 órától lesz szertartás, szombaton 19 órától, húsvét első- és másodnapján délelőtt 11 órától lesz szentmise. Vasárnap reggel 7 órától lesz ételszentelés.

Az urikányi római katolikus leányegyházban nagypénteken és nagyszombaton 17 órától, húsvétvasárnap és hétfőn reggel 8 órától lesz szentmise.

A vulkáni római katolikus egyházközségben nagypénteken 17 órától lesz szertartás, szombaton 18 órától, húsvét vasárnap és hétfőn délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise.

A dévai református egyházközségben nagypéntekena délelőtti istentisztelet keretében kerül sor az úrvacsoraosztásra. Délután 17 órától lesz istentisztelet. Nagyszombaton szintén 17 órától kezdődik az istentisztelet, húsvét első, másod- és harmadnapján pedig délelőtt 10.30 órától. Ünnep másodnapján a délelőtti istentisztelet keretében kerül sor az első éves konfirmándusok vallástételére.

A dévai telepi római katolikus egyházközségbennagypénteken reggel 7 órától ünnepélyes imaórát tartanak, délután 15 órától keresztúti ájtatosság, 18 órától nagypénteki szertartás lesz. Nagyszombaton 7 órától ünnepélyes imaóra, 8 órától szentségimádás a szentsírnál este 19.30 óráig. 21 órakor kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvét első és másodnapján vasárnapi sorrendben lesznek a szentmisék.

A dél-nyugat-erdélyi unitárius egyházközségben nagypénteken 17 órától lesz istentisztelet Déván. Húsvét vasárnapján reggel 10 órától Déván, 12 órától Vajdahunyadon, délután 17 órától Temesváron tartanak istentiszteletet. Hétfőn reggel 10 órától kezdődik a dévai istentisztelet.

A vajdahunyadi református egyházközségbennagypénteken reggel 10 és délután 17 órától, nagyszombaton 17 órától, húsvét első, másod és harmadnapján reggel 10 órától lesz istentisztelet. Az ünnepi alkalmakra Major Zoltán negyedéves teológus érkezik legátusként a gyülekezetbe.

A hosdáti református leányegyházbahúsvét vasárnapján déli 13 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás. 

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbennagypénteken 7 órától lesz a szertartás, szombaton 22 órától, húsvétvasárnap 8 és 10 órától lesz szentmise.

A psiki római katolikus egyházközségben nagypénteken 17 órától lesz a szertartás, szombaton 18 órától, vasárnap 12 órától lesz szentmise.

 

Temes

 

Nagypénteken, április 19-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartás 15.00 órakor a temesvár-újkissodai templomban kezdődik. A szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) János evangéliuma szerint.

 

Nagyszombaton, április 20-án HÚSVÉT VIGÍLIÁJA a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

Húsvétvasárnap, április 21-én a temesvár-erzsébetvárosi templomban 10.00 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.

 

Húsvéthétfőn, április 22-én a templomokban a szentmiséket a vasárnapi miserend szerint mutatják be.

 

 

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián április 23-án, kedden 18.30 órai kezdettel folytatódik a házassági felkészítő kurzus. Téma: Kommunikáció a családban.

 

 

 

Temesvár

Belvárosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 20 órakor vigíliai szertartás, húsvétvasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor román, 12.30 órakor szlovák, 18 román nyelven szentmise, húsvéthétfőn 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor román nyelven szentmise.

 

Gyárvárosi egyházközség: nagypénteken a Millenniumi templomban 15 órakor szertartás, nagyszombaton Győrödön 17 órakor, a Millenniumi templomban 20 órakor vigília és feltámadási körmenet, húsvétvasárnap a Millenniumi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 14.30 órakor Újmosnicán, 16 órakor Magyarmedvesen szentmise, húsvéthétfőn a Millenniumi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 14.30 órakor Kardostelepen, 15.30 órakor Krizsán-telepen szentmise.

 

Erzsébetvárosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 10 órától gyónási lehetőség a gyermekek számára, 20 órakor az erzsébetvárosi templomban, 22 órakor a gyiroki templomban vigíliai szertartás és feltámadási körmenet, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi miserend érvényes, mindkét napon 13 órakor a gyiroki templomban szentmise.

 

Józsefvárosi egyházközség: a plébániatemplomban nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 20 órakor vigília és feltámadási körmenet, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi miserend érvényes.

 

Mehalai egyházközség: nagypénteken 18 órakor a mehalai templomban és a Notre Dame zárdatemplomban, 19 órakor Rónácon szertartás, nagyszombaton 18 órakor Rónácon és a Notre Dame zárdatemplomban, 21 órakor a mehalai templomban vigília, húsvétvasárnap a mehalai templomban a vasárnapi miserend érvényes, Szentandráson 8.30 órakor, Rónácon 12.30 órakor szentmise, húsvéthétfőn a mehalai templomban a vasárnapi miserend érvényes, Szakálházán 8.30 órakor, Rónácon 12.30 órakor szentmise.

 

Újkissodai egyházközség: nagypénteken 15 órakor Újkissodán szertartás, nagyszombaton 17 órakor Besenyeitelepen, 20 órakor Újkissodán húsvét vigíliája körmenettel, húsvétvasárnap 9 órakor Besenyeitelepen, 10.30 órakor (magyar és német nyelven) és 12 órakor (román nyelven) Újkissodán, 15 órakor Ókissodán szentmise, húsvéthétfőn 9 órakor Besenyeitelepen, 10.30 órakor (magyar és német nyelven) és 12 órakor (román nyelven) Újkissodán szentmise.

 

Szabadfalui egyházközség: nagypénteken 11.30 órakor Temesságon, 15 órakor Szabadfalun, 17 órakor Románszentmihályon szertartás, nagyszombaton 19 órakor Temesságon, 23 órakor Szabadfalun vigília és feltámadási körmenet, húsvétvasárnap Szabadfalun 9.30 órakor, 11.30 órakor Temesságon, 13 órakor Parácon, 15.30 órakor Románszentmihályon szentmise, és húsvéthétfőn 9.30 órakor Szabadfalun, 14.30 órakor Újpécsen, 16 órakor Gyülvészen szentmise.

 

A piarista templomban: nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 14–17 óra között szentségimádás, 19 órakor vigília, húsvétvasárnap 11.30 órakor és 18 órakor, húsvéthétfőn 18 órakor szentmise. A liturgiákat magyar nyelven celebrálják.

 

Újszentesi egyházközség: nagypénteken 17 órakor Temesjenőn, 19 órakor Újszentesen szertartás, nagyszombaton 19 órakor Temesgyarmaton, 21 órakor Újszentesen feltámadási szertartás körmenettel, húsvétvasárnap 9 órakor Felsőbencseken, 10 órakor Hidasligeten, 11 órakor Temesgyarmaton, 12 órakor Újszentesen, 14 órakor a Gyarmatai Szőlőkben, 15 órakor Temesjenőn szentmise, húsvéthétfőn 9 órakor a Máltai Szeretetszolgálat temesvári kápolnájában, 12 órakor Újszentesen, délután Újszentesen locsolkodás a gyermekekkel.

 

Gátaljai egyházközség: nagypénteken 15 órakor Gátalján nagypénteki szertartás, nagyszombaton 18 órakor Temesbökényben, 20 órakor Gátalján vigília, húsvétvasárnap 10 órakor Gátalján, 13 órakor Temesbökényben, 15 órakor Móricföldön szentmise, húsvéthétfőn 8.30 órakor Gátalján, 10.30 órakor Nagyzsámban, 12 órakor Klopodián szentmise.

 

Óteleki egyházközség: nagypénteken 12 órakor Magyarszentmártonban, 14 órakor Torontálkeresztesen, 16 órakor Óteleken szertartás, nagyszombaton 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban, 16 órakor Öregfalun, 17 órakor Torontálkeresztesen, 19 órakor Óteleken vigíliai szertartás és körmenet, húsvétvasárnap 10 órakor Torontálkeresztesen, 11.30 órakor Óteleken, 13 órakor Öregfalun, 14 órakor Aurélházán, 15 órakor Magyarszentmártonban szentmise, húsvéthétfőn, 11.30 órakor Óteleken, 13 órakor Újváron, 14 órakor Jánosföldén szentmise.

 

Nagyszentmiklósi egyházközség: nagypénteken 14 órakor Nagyszentmiklóson, 16 órakor Nagyőszön, 17 órakor Nagykomlóson, 18 órakor Máriaföldén szertartás, nagyszombaton 17 órakor Nagyőszön és Nagykomlóson, 19 órakor Máriaföldén, 20 órakor Nagyszentmiklóson húsvét vigíliája, húsvétvasárnap Nagyszentmiklóson 9 órakor szentmise német és román nyelven, 10 órakor szentmise magyar nyelven, 11.30 órakor Nagykomlóson, 12 órakor  Nagyőszön, 12.30 órakor Máriaföldén, 15 órakor Nyerőn, 16 órakor Teremin szentmise, húsvéthétfőn 9 órakor Nagyszentmiklóson szentmise, 12 órakor bolgár nyelvű szentmise.

 

Dettai egyházközség: nagypénteken 15 órakor Dettán szertartás, nagyszombaton 17 órakor Gyéren, 19 órakor Vejtén, 21 órakor Dettán vigíliai szertartás, húsvétvasárnap 9 órakor Gyéren, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Vejtén szentmise, húsvéthétfőn 9 órakor Dócon, 10 Tolvádon, 11 órakor Dettán, 12.30 órakor Partoson szentmise.

 

Lugosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor Vecseházán, 18 órakor Lugoson szertartás, nagyszombaton 18 órakor Vecseházán, 22 órakor Lugoson húsvét vigíliája feltámadási körmenettel, húsvétvasárnap Lugoson 8.30 órakor magyar, 10 órakor román, 11.30 német órakor nyelven szentmise, 13.30 órakor Vecseházán, 14 órakor Szapáryfalván, 15.30 órakor Nagybodófalván szentmise, húsvétfőn Lugoson a vasárnapi miserend érvényes, 10 órakor Csukáson, 15 órakor Bojtorjánoson, 15 órakor Gizellafalván szentmise.

 

Zsombolyai egyházközség: nagypénteken 15 órakor a plébániatemplomban szertartás, nagyszombaton 17 órakor Kőcsén, 19 órakor Csenén, 21 órakor a plébániatemplomban húsvét vigíliája, húsvétvasárnap 9 órakor a Futok negyedben, 11 órakor a plébániatemplomban szentmise, húsvéthétfőn 14 órakor Gyertyámoson, 15 órakor Nagyjécsán, 16 órakor Kiskomlóson.

 

Nagycsanádi egyházközség: nagypénteken 15 órakor Csanádon szertartás, nagyszombaton 15.30 órakor Keglevichházán, 17.30 órakor Óbében, 19.30 órakor Pusztakeresztúron, 22 órakor Csanádon húsvét vigíliája feltámadási körmenettel, húsvétvasárnap 10 órakor Csanádon, 12 órakor Porgányon, 13.30 órakor Óbében, 15 órakor Keglevichházán, 16.30 órakor Pusztakeresztúron szentmise, húsvéthétfőn 10 órakor Csanádon szentmise.

 

A Temesvári Reformárus Egyházmegye Gyülekezeteinek
Nagyheti és Húsvéti istentiszteleti rendje 2019
Gyulekezet Nagypéntek Szombat Húsvét I. Napja Húsvét II napja
d.e. d.u. d.u. d.e. d.u.  d.e.  d.u.
Igazfalva 10.00   18.00 10.00* M   10.00  
Begamonostor           12.00*  
Facsád 12.00     12.30* M      
Karánsebes         14.00* L    
Nándorhegy         16.00* L    
Lugos    L. 10.00 17.00* 17.00 10.00*M L   10.00 L  
Nagybodófalva   15.00 18.00   15.00*   15.00
Vásáros         17.00*    
Resicabánya   17.00   10.00*   10.00  
Boksánbánya         15.30*    
Szapáryfalva 11.00   19.00 11.00*   11.00  
Szigetfalu   18.00   10.00*   10.00  
Detta         16.00*    
Temesvár-Belváros 10.00 18.00* 18.00 09.00* 11.00* 18.00 Ifi.it. 10.00  
Buziásfűrdő         15.00*    
Szentandrás           11.00*  
Nagyősz             13.00*
Temesvár- Új Ezredév 10.00 17.00 17.00 10.00*M   10.00  
Temesvár-Újkissoda 10.00 17.00 17.00 10.00* 17.00 10.00 17.00
Temesvár-Vöröscsárda   17.00 17.00 11.00*   11.00  
Újmosnica 10.00 17.00 17.00 10.00* M   10.00*  
Újszentes 11.00 19.00 19.00 11.00* 18.00 11.00  
Végvár 10.00 18.00 18.00 10.00*    10.00 17.00 GYI
Ötvösd             14.00*
Zsombolya             16.00*
Nagyszentmiklós           11.00*  
Máriafölde             14.00*
* - úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet
M. - Ünnepi műsor
T - Szinkron tolmácsolás román nyelven (mobiltelefon és fülhallgató szükséges)
L. - Legátus
Ifi.it - Ifjúsági istentisztelet
GYI - gyermek istentisztelet

 

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'