JelenHaz
Csütörtök, 2019. december 12., 12.47

Egyházaink hírei

 
 
2019. július 11., 19.02
Csütörtök

„Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem.” (Zsolt 16,15)

 

Szentmise Altöttingben

Altötting Bajorország egyik legismertebb Mária-kegyhelye, ahová a Duna menti római katolikus svábok immár 60 éve minden július elején elzarándokolnak. Az altöttingi Madonnához történő búcsújárásokat P. Wendelin Gruber kezdeményezte. Elnevezése onnan ered, hogy a meghurcoltatás nehéz időszakában a svábok megfogadták: minden évben elmennek Altöttingbe, hogy sorsuk jobbra fordulásáért a Szűzanyához fohászkodjanak. Az altöttingi zarándoklatok jellegzetessége, hogy évente más-más, a Duna menti régióban tevékenykedő püspök vezeti. Idén a zarándoklat első napján, július 13-án este 8 órakor a Szent Anna bazilikában Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét. Másnap, július 14-én a program 9.30 órakor a résztvevő zarándokok körmentével kezdődik, 10 órakor Dr. Robert Zollitsch freiburgi ny. érsek mutat be szentmisét, koncelebrál Pál József Csaba temesvári főpásztor és dr. Varga Lajos váci segédpüspök.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a perjámosi egyházközség, amelyet július 17-én és 18-án keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban július 17-én, szerdán 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyéspüspököt Kozovits Attila helyi plébános fogadja.

 

Zarándoklat Máriaradnára

Több mint 350 év telt el azóta, hogy a máriaradnai bazilikában található csodatevő kegykép Radnára került. Az 1750 előttről származó írott beszámolókból kiderül, hogy a mai Kármel-hegyi Boldogasszony kegykép 1668-ban már Radnán volt. Egy helyi bosnyák lakos, Djuro Vrichonossa vásárolta meg egy olasz vándorkereskedőtől, évekkel később pedig a radnai templomnak ajándékozta. A kegykép ma falemezre erősítve látható, a széleit aranybrokát szegély díszíti és 1767-ben helyezték el a jelenlegi kegytemplom főoltárán.

A Kármel-hegyi Boldogasszony napján, július 16-án, kedden egyházmegyei zarándoklatra kerül sor a kegytemplomhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök. A liturgiát követően kerül sor Xantus Géza neves erdélyi festőművész tárlatának megnyitójára.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban július 14-én, vasárnap 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplombanvasárnap (július 14-én) 8.30 órakor magyar nyelven szentmise; 11.30 órakor magyar nyelven szentmise; 12.30 kor román nyelven szentmise; 10 órától szentmise Tornyán.

 

A Szent Anna tiszteletére felszentelt arad-szilvástelepi római katolikus templombúcsúünnepségét július 28-án, vasárnap 17 órától tartják. Ünnepi szentbeszédet mond p. Bogdan Adamczyk atya, a belvárosi római katolikus egyházközségből.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben elhunyt Szűtz Ildikó (60).

 

A pécskai római katolikus templombanszombaton délben keresztelik meg Kovács Emma Oliviát, 17 órakor Makó Magor Balázst.

Az egyházközségben elhunyt Katona Katalin (78), Tótok Ilona (79), Bedő Sándor (69) és Tankó Piroska (49).

 

Bérmálás Nagyiratoson

Pál József Csaba megyéspüspök július 21-én, vasárnap a nagyiratosi kegytemplomban 25 bérmálásra felkészült fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését György Zoltán helyi plébános irányította.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629.

Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg mindenkinek!

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetbenvasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezethez tartozó angyalkúti templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben július 20–27. között a Leuca-völgyében szervezik meg a mozgássérült gyermekek és fiatalok nyári táborát, amelyen a 25-30 mozgássérült mellett a kísérőik is részt vesznek. Ugyanott július 29-e és augusztus 3-a között szervezik meg a gyermekek és a szülők nyári táborát. Tekintve, hogy a mozgássérültek nyári táborának a költségeit a gyülekezet fedezi, a célra adományokat köszönettel elfogadnak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 10 órától konfirmációi felkészítő, szombaton 10 órától konfirmációi főpróba és díszítés,

szombaton 17 órától vespera és a konfirmandusok kikérdezése, vasárnap 11 órától ünnepélyes konfirmációi istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Tamás és ifj. Ilyés Lajos szólják az imára buzdító igét. A délelőtti igehirdetés Kiss László presbiter részéről hangzik el. Az esti istentiszteleten folytatódik Péter apostol életének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Hegyi Dénes vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették az 51 éves korában elhunyt Szőts Jakabot, az 56 éves Balázs Sándort és a 83 éves Kajtár Árpádot.

Augusztus elsejétőlösszevonják a két dévai plébániát. a miserend is változik, a következő program szerint: vasárnaponként a Páduai Szent Antal templomban reggel 7,30 órától és 11 órától lesz magyar nyelvű szentmise, a Nagyboldogasszony templomban reggel 9 órától román nyelvű, este 19 órától ifjúsági szentmisét tartanak. Hétköznapokon marad az eddigi beosztás: hétfőn, szerdán, pénteken a Páduai Szent Antal templomban reggel 7.30 órától lesz szentmise, kedden, csütörtökön és szombaton 19 órától. a Nagyboldogasszony templomban a hétköznapi szentmisék 7.30 órától, az esti szentmisék 19 órától kezdődnek. A plébánia fiataljai számára több nyári program kínálkozik. Július 18–24. között részt vehetnek a ferences biciklitúrán (XII. ferbit), melynek ezúttal Csíksomlyóról Déván keresztül vezet az útvonala Máriaradnára. július 28. és augusztus 2. között lesz a ferences ifjúsági zarándoklat, majd augusztus 13–17. között kerül megrendezésre a csíksomlyói ifjúsági találkozó. Valamennyi rendezvényre július 15-ig lehet jelentkezni fr. Főcze Bonaventúra plébánosnál.

A dévai unitárius egyházközség hétvégén fogadja a Székelyderzsről július 7-én elindult lovas zarándok csoportot, a vallásszabadság zarándoklat lovasait, akik július 7-én, János Zsigmond fejedelem születésnapján immár másodízben keltek útra Déva felé, ahol leróják kegyeletüket a vallásalapító Dávid Ferenc unitárius püspök emléke előtt. Egyhetes zarándoklatuk során számos történelmi emlékhelyet érintenek.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben július 13-án, szombaton kerül sor az örökös szentségimádásra. 8 és 18 óra között várják a híveket a templomba.

A petrillai római katolikus egyházközségben július 12-én kerül sor az örökös szentségimádásra.

A vajdahunyadi református egyházközségből nyolcan vesznek részt a hétvégén az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetsége által szervezett bonyhai kastélynapon.

 

 

Temes

 

 

Zarándoklat Máriaradnára

A hagyomány szellemében Szent Anna és Szent Joachim ünnepén, július 26-án a temesvári hívek közös szentmisén vesznek részt a máriaradnai bazilikában. Az ünnepi liturgiát 11 órakor Laus Nikola püspöki irodaigazgató celebrálja.

 

Templombúcsú Dettán

A dettai római katolikus közösség július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim napján ünnepli a templombúcsút. A templom épületének felújítása miatt a szentmisét 11 órai kezdettel a dettai konferenciateremben mutatják be.

 

 

Július hónap folyamán a temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a Marienheim ifjúsági házban, amelynek résztvevői Aradról, Szatmárról, Kolozsvárról és Temesvárról érkeznek. Az első tábor, amelynek témája: A boldogság nem véletlen – Kulcs a boldogsághoz, és amelyre 13 éves kortól várták a jelentkezőket, július 14-én, vasárnap kezdődik és 18-án, csütörtökön zárul. A második tábor július 21–25. között zajlik, a résztvevői 9–13 év közötti lányok, a téma pedig: Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan (Saint-Exupery). Mindkét tábor programjában katekézis, kiscsoportos tevékenység, kézműves foglalkozás, barkácsolás, szentmise és különböző játékok szerepelnek. A programokat Bukovics Erika Mária nővér és Horváth Beáta Mária nővér irányítja, a szentmiséket Jakab Lajos vágási lelkész, Szilvágyi Zsolt püspöki helynök és Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános mutatja be.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'