Fresh Corner
Szerda, 2019. április 24., 19.08
Helyére került az igazfalvi templom tornya

„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt”

„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt”
„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt”

Történelmi nap volt az igazfalviak számára 2018. november 7-e: ezen a napon a református templom felújításán dolgozó csapat, egy hatalmas emelődaru segítségével felemelte és a helyére helyezte a torony 22,5 tonnás sisakját. Tizennégy hónappal a 2017. szeptember 17-ei szörnyű vihar után, amely ledöntötte a templom tornyát, és súlyosan megrongálta a templom épületét, Isten segítségével, újból áll az igazfalvi templomtorony. A templomtéren több száz ember figyelte, lélegzetét visszafojtva, az építők „bűvészmutatványát”, amellyel a helyére varázsolták a toronysisakot.

A teljesen újjáépített, titáncink lemezzel borított toronysisakot, az ég felé mutató, buzogányos központi toronnyal és a négy fiatoronnyal, a Nagy József ácsmester vezette csapat készítette el. A templomfelújítási munkálatok kivitelezésével megbízott vállalkozó, Csapó József a sajtónak elmondta: komoly előkészületek előzték meg a toronysisak elhelyezését célzó műveletet, mert csak azt tudták, hogy 40 köbméter faanyag került a toronyba, de a súlya csak akkor derült ki, amikor egy kicsit megemelték. A toronysisak súlya 22,5 tonna volt és az Igazfalvára rendelt 300 tonnás daru 40 tonna felemelésére képes, tehát nem volt akadálya a torony elhelyezésének.

Amikor a torony négy sarkát hatalmas hevederekkel felkötötték a darura, néhány percre, egy fohász erejéig, megállt a munka. Forró László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspökhelyettese, Bódis Ferenc végvári esperes, Czapp István, Fazakas Csaba és Kovács Ibolya lelkipásztorok, Ihász János igazfalvi polgármester jelenlétében, hálát adtak az Úrnak ezért a csodálatos napért és a torony felemelési és elhelyezési művelet sikeréért fohászkodtak:

„Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.
Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!
Ó Uram, segíts meg!
Ó Uram, adj szerencsét!" (Zsolt. 118, 23–25.)

 

 

 

 

A szabadtéri áhítat során Forró László püspökhelyettes hirdetett igét. „Azért gyűltünk össze ilyen sokan, mert valamennyien érezzük, hogy milyen súllyal bír, amikor egy templomnak a tornya a helyére kerül – mondta nt. Forró László. – Amikor a viharkár bekövetkezett, döbbenet lett úrrá az embereken, mert azt kérdezték: Miért engedte meg ezt Isten? Talán haragszik, elfordult az igazfalviaktól? Nos, ma Isten segítségével a helyére kerül a torony és újból érezzük: A seregek ura velünk van!” (...) „Figyelmeztetést is hallottunk az Igéből: Nem csak a templomtorony épül, ti magatok is épüljetek Isten hajlékává! Hálát adunk Istennek, és ahogy tekintünk a felemelkedő toronyra, tekintsünk egyúttal, valahol a lélek mélyén, egy felemelkedő gyülekezetre!”

Czapp István igazfalvi lelkipásztor felolvasta annak az iratnak a tartalmát, amelyet a templomtoronyban elhelyezett rozsdamentes időkapszulában rejtettek el az utókor számára. Íme a pecsétes irat tartalma:

„Kedves utókor! Gondolj hálával elődeid verítékes munkájára! Ezt az iratot abból az alkalomból helyeztük el, hogy a templomunk tornyát teljesen újjá építettük és az egész templomot felújítottuk.

2017. szeptember 17-én, a Reformáció 500. évében, hatalmas vihar pusztított a településen. Ennek az óriási természeti erőnek áldozatul esett a templomunk is. A vihar lesodorta templomunk tornyát, és összetörte a templomtetőt is.

A templom felújítása a gyülekezet áldozatkész adakozásából, Magyarország Kormányának, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő Osztályának, a Teleki Alapítványnak, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerületnek, testvértelepüléseinknek, mint Vésztő, Nagydorog, Makó, Deszk, Elek, Tóthfalu és mások támogatásából valósult meg.

A torony újratervezését Makkai Dorottya és Hari József kolozsvári építészek végezték. Az építészeti tervezést Maja Baldea végezte, a művezetést Koroknai Enikő irányította. A munkálatok kivitelezését Csapó Ferenc nagyváradi vállalkozóra bíztuk. Az ácsmunkát, a torony megépítését Nagy József ácsmester végezte csapatával együtt öt hónapi kemény munka árán. A bádogos munkát Újvárossi Ernő bádogos mester végezte el.

A tornyot 2018. november 7-én emeljük fel a helyére. A templom további felújítása – belső vakolás, villanyhálózat cseréje, díszkivilágítás, harangok villamosítása, az új toronyórák beszerelése – még folyamatban van.

A felújítási munkálatok idején Czapp István lelkipásztor szolgált a gyülekezetben. A község polgármestere Ihász János. A gondnoki tisztséget Gergely Ferenc-Elemér töltötte be. A presbitérium tagjai a következők: Boros Antal, Boros Béla, Boros István, Bors Mihály, Csüllög Ilona, Deák Tibor, Gergely Mária, János Imre-Csaba, Nagy Ferenc, Papp Sándor, Sándor Béla, Szabó Béla. Szabó Erzsébet, Szántó Mária, Székely Ágnes, Székely Ildikó, Szőke Sándor és Újhelyi Ferenc.

Isten kegyelméből éltünk és jelen voltunk ennek az időkapszulának az elhelyezésénél, melynek hosszú századokon keresztül kell hirdetni az igaz hitet. Egyedül Istené a dicsőség!”

A következő percekben, bámulatos gyorsasággal, a levegőbe emelkedett és a helyére került a templomtorony. Következett az aprólékos munka, a toronysisak helyére illesztése, az utolsó simítások elvégzése. Valóban történelmi pillanatokat éltek át az igazfalviak, amelyekre egész életükben emlékezni fognak. A felújítási munkálatok tovább folytatódnak, a templomkülső talán már az év végére elkészül, de a templombelső teljes megújulása csak azután kezdődhet el, miután védett műemlékké nyilvánítják az igazfalvi templomot.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'