JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 12.03

Ft. Pántya Elemér plébános úr munkássága városunkban

A templom újrafestett mennyezetén a 8 magyar szent, illetve boldoggá avatott
A templom újrafestett mennyezetén a 8 magyar szent, illetve boldoggá avatott

Tizenötévi szolgálat után, ft. Pántya Elemér plébános urat püspöki határozat alapján, elhelyezték városunkból. Már ideérkeztekor tele volt tervekkel, amelyek nagy részét valóra is váltotta, de mindig születtek új elképzelései, amelyek megvalósítása utódjára, ft. Groza Dániel plébános úrra hárulnak, akit tisztelettel köszöntünk városunkban.

Ft. Pántya Elemér plébános úr irányítása alatt, 2000–2001 között megépült a plébánia udvarában az Ifjúsági Ház, amely otthont adott számtalan vallási és kulturális rendezvénynek. Az Erdőhegyi Iskola tanulói is számtalanszor tartották itt előadásaikat, az évzárókra is itt került sor. Eközben általános renováláson esett át a plébánia, az ágyai erdőben lévő kápolna felújítására is sor került (2005), valamint munkálatok folytak a székudvari, a simándi, az ottlakai és a gyulavarsándi templomokban is. A városunkban lévő katolikus templom is megújult, kívül-belül.

A plébános úr gondot fordított az ifjúsággal való foglalkozásra, de  városunk jeles szülötteinek is emléktáblákat állítottak szolgálata idején. Dr. Boros Béla címzetes érsek úr halála után a szülőházán emléktáblát avattak 2003-ban, a katolikus templomban is felszenteltek két emléktáblát, dr. Boros Béla és Radnai Farkas püspök urak tiszteletére. Megünnepeltük közösen Kisjenő első írásos említésének 800. évfordulóját és dr. Boros Béla érsek születésének 100. évfordulóját.

Ft. Pántya Elemér plébános úr 2008-ban megkapta az Arad Megyei RMPSZ Márki Sándor-díját. 2011-ben Kisjenő város díszpolgárává avatták a városnapok alkalmával.

Szolgálata idején, idén készült el a kisjenői katolikus templom belső felújítása. Munkásságának megkoronázása, a templom mennyezetét borító nyolc freskó, amelyeket mindenki megcsodálhat. Nyolc magyar szentet és boldogot láthatunk a mennyezeten: Szent István királyt, Imre herceget, Szent Piroskát (Szent László király lánya), Szent Erzsébetet (II. András lánya), Boldog Bogdánfi Szilárdot (püspök, vértanú, 2010. október 30-án avatták boldoggá, a nagyváradi székesegyházban), Szent Margitot (IV. Béla király lánya, Szent Erzsébet testvére), Szent László királyunkat és Boldog Gizellát (Szent István felesége).

Kisjenő-Erdőhegy lakossága köszönettel és hálával gondol az együtt megélt évekre, kívánjuk, hogy új plébániáján szeretet és megbecsülés övezze, valamint sok erőt a további munkához.

Sime Judit


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: saispas / Hétfõ, 2013. szeptember 02., 10.52 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Csak apro technikai megjegyzés: békéscsabai egyházmegye nincs Mo-on, csak Szeged-Csanádi.
Mellesleg az egyetlen mai magyar egyházmegye, mely nevében őrzi a hajdani nevet és kifejezi a máig is élő összetartozást Temesvárral és Nagybecskerekkel.

Valamint: Roos püspök úr olyannyira magyarellenes, hogy nyaranta mindig, de néhány éve egész tanévekre is Szegedre küldi a kispapjait, sőt újmisés papjait (!!!) magyart tanulni. Mutassanak még egy püspököt, aki az újmuiséseit jó szívvel elengedi egy másik egyházmegyébe, amikor minden attól zeng, hogy milyen kevés a pap és mennyire sok a lelkipászroi feladat...
Hozzászólt: laikus / Szombat, 2012. szeptember 29., 21.03 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Mi lelte Ön kedves blue77?Tót püspököt akart Nagyváradra és nem egy tisztességes magyart?
Hozzászólt: blue77 / Szombat, 2012. szeptember 29., 17.59 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nos igen, a temesvári egyházmegyében nagyobb esélye van egy román, bolgár, horvát, vagy netalántán olasz püspöknek mint egy magyarnak, miközben a hívek enyhe többsége még magyar. Nem véletlenül lett Erdély első Trianon utáni püspöke egy bánsági sváb, nem véletlenül nem volt egy alkalmas helyi pap a nagyváradi egyházmegyében a püspöki székbe. Miért tartozik Szatmárnémeti, Nagyvárad és Temesvár a bukaresti érsek fennhatósága alá és miért nem Gyulafehérvárhoz?
Hozzászólt: @blue77 / Szombat, 2012. szeptember 29., 14.10 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Temesváron lehetne akár egy tisztességes bolgár pap is a püspök!
Hozzászólt: blue77 / Péntek, 2012. szeptember 28., 22.14 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Lehetne Temesváron is egy tisztességes magyar püspök.
Hozzászólt: hívőnek / Szombat, 2012. szeptember 22., 11.02 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Úgy tudom, Magyarországra távozott, a Békéscsabai püspökségbe.
Hozzászólt: hivő / Péntek, 2012. szeptember 21., 13.15 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A püspöki határozat alapján hova helyezte a püspök Pántya atyát?
Hozzászólt: @aradi ur / Péntek, 2012. szeptember 21., 12.56 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Lehet kedves aradi ur Onnek nem a nyelv nem szamit,de sokunkank meg igen.
Akkor minden magyar olvadjon be?
Hozzászólt: @Eszterhazi Miklos / Péntek, 2012. szeptember 21., 12.20 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A katolikus papok engedelmességet fogadnak a szenteléskor.És bizony Pántya atya is már akkor behódolt a mindenkori püspökének!
Hozzászólt: aradi úr / Péntek, 2012. szeptember 21., 11.51 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nem a nyelv számít, hanem a vallás.
Szerintem egyre megy, hogy a mise milyen nyelven folyik.
Fő, hogy legyen szentmise.
Hozzászólt: Eszterhazi Miklos / Péntek, 2012. szeptember 21., 10.44 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A puspok elromanositasa folytadodik.
Vajon a romanok hogyan lettek katolikusok?A valasz:A beolvadottak megtarotak a vallasukat de a nyelvuket mar nem.
Lassan csak romanul lesz a szentmise,amikor is tobsegben lesznek.
A puspok egyszeruen utalja a magyart.
Pantya nem hodolt be.
Hozzászólt: hevesi / Péntek, 2012. szeptember 21., 08.13 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Szent Margit unokahúga volt Szent Erzsébetnek nem testvére......
Hozzászólt: @okoska / Péntek, 2012. szeptember 21., 06.25 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A magyar szentek maradnak,mind a nyolcan!
Hozzászólt: okoska / Csütörtök, 2012. szeptember 20., 17.54 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

rosszalok szerint tul sok volt a magyar szent a Roos Martonnak....dehat a katolikus romansag mar tobbsegben van..s amilyenek vagyunk mi olyanok a vezetoink is...egy kicsit korabban kellett volna kiallni Pantya atyaert...

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'