50%-os árzuhanás
Csütörtök, 2019. július 18., 01.35
Dévaiak látogatása a harói gyülekezetben

Gyakorolni az egymásra figyelő szeretetet!

Gyakorolni az egymásra figyelő szeretetet!
Gyakorolni az egymásra figyelő szeretetet!

Bár a dévai református közösség is szórványgyülekezetnek számít, Rátoni Csaba lelkipásztor biztatására a dévai hívek egyre gyakrabban keresik fel a környékbeli apró gyülekezeteket – együtt imádkoznak, szeretetvendégség közben ismerkednek, bátorítják egymást. Legutóbb a harói gyülekezetbe látogattak el.

– Teológus koromban nagyon mélyen a lelkembe íródott a gyakorlati teológiát oktató Kozma Zsolt tanácsa, miszerint a nagyobb gyülekezeteknek fontos feladatai közé tartozik, hogy a környékbeli kisközösségeket látogassák. Hunyad megyében összesen tíz református lelkipásztor szolgál. Sok a lelkész nélkül maradt apró gyülekezet, s ezek gyakran elárvultnak, akár mellőzöttnek érezhetik magukat. Fontos, hogy ne csupán beszéljünk számukra az Isten szeretetéről, hanem jelenlétünkkel tanúságot is tegyünk erről. Ha az éhező bekopog az ajtónkon, nem magasztos beszédre vágyik, hanem egy falat kenyérre. Ha nem ismerjük fel a szeretet gyakorlásának lehetőségét, ha nem élünk vele, az a mi mulasztásunk. Az apró gyülekezeteknek szükségük van a jelenlétünkre. Hogy érezzék az együvé tartozást, azt hogy fontosak számunkra, figyelünk rájuk. És meggyőződésem, hogy a nagyobb közösségek számára is megerősítő tapasztalat egy-egy ilyen találkozás – magyarázta a szórványgyülekezetek közti kapcsolat fontosságát Rátoni Csaba lelkipásztor.

A harói gyülekezet meglátogatása alkalmával a dévaiak és a helybeliek közös istentiszteleten vettek részt a középkori alapokra épült százhatvan éves templomban. A János evangéliumából vett alapige is az Isten szeretetének elfogadására és az egymás iránti szeretet megélésre buzdított. – Ha az ember megérzi és elfogadja Isten megváltó kegyelmét és szeretetét, akkor ő is tovább tudja ezt adni. Szeretettel tudja átkarolni embertársát, és együtt tud haladni vele az úton – összegezte szemléletes példákkal fűszerezett prédikációját a lelkipásztor. Az igemagyarázat rövid változata románul is elhangzott. – Haróban valamikor többségben volt a magyarság. Ma összesen száz körül mozog a kepefizető hívek száma. Többnyire vegyes családok. Többen is úgy gondoljuk, hogy a román nyelvű istentiszteletek bevezetése megerősítené a helyi református közösséget. Most kéthetente jár ki a dévai tiszteletes.  Ragaszkodunk a vallásunkhoz, a templomunkhoz. A visszaszolgáltatások nyomán anyagilag is megerősödött az egyházközségünk, van hét hektár földünk, a paplak és a régi iskola, amit bérbe adtunk. Ezekből a jövedelmekből az utóbbi öt évben szépen felújítottuk a templomunkat – mutat büszkén a frissen tatarozott templomra Székely Dezső, gondnok.

A harói gyülekezet nem csupán földi kincsekben gazdag. – Márciustól szolgálok Haróban és jólesően tapasztalom a hívek szeretetét, ragaszkodását. Még nem sikerült elkezdeni a családlátogatást, de szándékomban van felkeresni az egyháztagokat. Örömmel látom, hogy a dévai gyülekezet fogadására is odaadással készültek. Finom ebéd, házi sütemények kerültek a templomkertben szépen megterített asztalra. Bízom benne, hogy Isten segítségével ez a mai alkalom hagyományt teremt, a dévai és harói gyülekezet kapcsolata élővé válik – fogalmazott a lelkész.

A dévai hívek is hálásan fogadták a vendéglátást. János István gondnok viszontlátogatásra buzdította a haróiakat. A dévai gyülekezet kórusa, Lengyel Izabella vezetésével két kórusmű eléneklésével tette ünnepélyesebbé az alkalmat, Rátoni Csaba lelkipásztor pedig életet jelképező virággal is megajándékozta a helybélieket. – Úgy gondolom a folytonos múltba nézés, a hajdani dicsőség jelenbeli hiányának siratása zsákutcába vezet. Tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem telik meg zsúfolásig vasárnapról vasárnapra a harói templom sem. De ha a megmaradt maroknyi közösség tagjai szeretettel tudnak egymás iránt viseltetni, megerősítik hitüket, élettel tölthetik be a templomot. Ezt kívántuk megérezni és megéreztetni a mai alkalommal is – mondta Rátoni Csaba lelkipásztor.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'