MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 13.21

Hogyan lehet boldog új évünk?

 
2018. január 11., 16.58
Csütörtök

Földi életünk ideje naptári években mérhető. Eljön egy pillanat, amikor életünk az idő végtelen óceánjába torkollik. Egy teljesen reális, láthatatlan valóságba, ahol létezésünk egy más dimenzióban tovább folytatódik. Rövid földi életünket jellemezhetjük úgy, mint óriási lehetőség, felkészülés egy olyan örökké tartó létezésre, ahonnan nincs már többé visszatérés, mert nincsen reinkarnáció, újrakezdési lehetőség. Nos, mindezek tudatában, ha az örökkévaló létünk boldogságát keressük, automatikusan a jelen boldogságát is munkáljuk! Dalai Láma érdekesen fogalmazta meg a boldogság kérdését egy interjúban: „Boldognak lenni, nem a sors rendeltetése. Boldognak lenni, választás kérdése!” Egyet lehet érteni vele. Minden ember lelke mélyén megtalálható a boldogság utáni sóvárgás. Alapvető fontosságú megkeresni az igazi, elveszíthetetlen boldogság forrását, mert amíg boldogságunk a körülményeinktől függ, azok változása esetén, örömünk, boldogságunk elpárolog. Elveszíthetetlen boldogságot csak egy örök állandó: a Teremtő Isten adhat!

Kedves nemzettársaim! Jézus Krisztus tanítói munkásságának kezdetén egy nagyhatású beszédben szólt a boldogság feltételeiről. Emberi jellemünk, cselekedeteink, kapcsolataink meghatározó jelentőséggel bírnak. Ha mindezeket Isten örök igéje irányítja, maga Isten vállal arra garanciát, hogy életünk napjait az Ő szeretete sugározza be, s ez még az olykor nehezebb életkörülmények között is megőrzi békességünket, lelki egyensúlyunkat. Jézus „boldogmondásai” tele vannak ígéretekkel: akik sírnak – például –, Isten le tudja törölni szemeikről a könnyet és csodálatos vigasztalásban lehet részük; vagy, akik éheznek és szomjaznak az örök igazságra, nem maradnak megelégítés nélkül; akik elviselik, hogy Jézus miatt bántás érje őket, mennyei jutalomban részesülnek... stb.  Jézus szerint az igaz Istenhívő emberek képezik az emberi világ számára az „ízesítő sót”. Az elkészítendő étel mennyiségéhez képest a só mindig kevés, de a fogyaszthatóság szempontjából létfontosságú. Örök igazság: amíg lesz a földön Isten szerinti hívő ember, addig a világ létezni fog!

Drága magyar testvéreim! Jézus a saját, elveszíthetetlen örömét kínálja fel nekünk az új esztendőben is. Azt mondja: „...az én örömöm legyen bennetek”... (János ev. 15, 11). Nos, Jézus öröme az Ő személye nélkül nem lehet a miénk. Jézus, a „testé lett ige” csak oly módon lehet a miénk, ha szívünket, értelmünket megnyitjuk előtte és befogadjuk Őt. Ha szeretnénk boldog új évet, el kell döntenünk, hogy ez év számunkra a Biblia éve lesz! Hála Istennek, több száz éve már a mi gyönyörű, szép anyanyelvünkön is szól hozzánk. Amilyen kitartóan, őszinte szomjúsággal olvassuk, olyan mértékben fogadjuk az Igét, azaz Őt magát szívünkbe, életünkbe. Az idei esztendő népünk számára – ha visszapillantunk évszázados múltra –, sok szomorú emléket is hordoz. De Jézus csodát tud tenni: elveszi a veszteségek miatti fájdalmat, hiszen a magyar népnek is felajánlotta: „az én örömöm legyen bennetek”! Ha imádságos szívvel elfogadjuk, lehet nekünk is boldog új évünk.

Bátkai Sándor

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'