Csütörtök, 2018. június 21., 03.59

Hogyan lehet tizenöt évvel többet élni?

 
2017. február 17., 17.36
Péntek

„Ne légy fölöttébb bűnös és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?”     Préd. 7., 17.

 

Sokan és sokféle módon kutatják ma a világban a hosszú élet titkát. Biológusok, orvosok mélyrehatóan vizsgálják az emberi testet felépítő elemeket. Kutatók eljutottak már az ember klónozási folyamatához is. Ám az emberi élet meghosszabbítására a világ még nem talált megoldást. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert az élet és a halál, az ember születése és életének a hossza Isten kezében van.

Isten az embert saját képmására teremtette, és eredeti terve az volt, hogy az ember örökké éljen, és a földön élje le az életét. Az első emberpár Ádám és Éva azonban bűnbe esett, amikor a kígyó által hagyta becsapni magát. Engedetlenségük miatt Isten kiűzte őket az Édenből, ahol örökké élhettek volna.

„És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: Kiküldi őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.” 1 Mózes 3., 22–23.

A bűneset miatt az ember jelleme megváltozott, ezért Isten úgy döntött, hogy életkorát 120 évre csökkenti. Mivel az emberi szív a bűnös élet következményeként egyre jobban megkeményedett, Isten úgy döntött, hogy Ábrahám elhívásával új népet hoz létre, amely az Ő népe lesz. Később, amikor Isten elküldte Mózest a zsidó nép kiszabadítására az egyiptomi rabszolgaságból, a Sínai-hegynél a Tízparancsolatban örök érvényű törvényeket adott számukra: „Féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.” 5 Mózes 6.2. Mindamellett, hogy Isten 120 évre lerövidítette az emberek életkorát, a Tízparancsolat megjelenése után világossá tette, hogy ezt a hosszúságú földi életet csak azok élhetik meg, akik követik és betartják az Ő parancsolatait. A Zsoltárok könyve azt is megállapítja: „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.” Ezért akarja Isten, hogy minden ember megtérjen, és az igazság megismerésére eljusson. A döntés szabadságát azonban minden ember számára meghagyta, hogy mindenki választhat: jót – életet vagy rosszat – halált. (5 Móz. 3.15.)

Kedves nemzettársaim! Isten ura a betegségeknek, az életnek és halálnak is. Ragyogó példa erre Ezékiás király története, aki viszonylag fiatalon – 39 éves korában – súlyosan megbetegedett, nem volt remény a gyógyulásra. Ézsaiás próféta ezt az üzenetet hozta az Úrtól: „Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben!” Halála előtt tehát végrendelkeznie kell vagyonáról és örököséről. E szörnyű üzenet után Ezékiás a fal felé fordult ágyában, és így imádkozott az Úrhoz: „Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz!” És hangosan sírt. Ézsaiás alig hagyta el a palotát, amikor az Úr ismét megszólította: „Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Isten világosan szól Izrael népéhez: „Én vagyok a te gyógyítód…” fizikai, de ami ennél még fontosabb „bűnbetegségeinkből” is Ő tud megszabadítani. A Teremtő nem akarja szíve szerint az ember betegségét, szenvedését. Ezékiel próféta által Isten maga így szól: „Nem kívánom a halandó halálát… térjetek hát meg és éljetek!”

Drága magyar testvéreim Isten tökéletes szeretetét mutatta ki irántunk akkor, amikor elküldte egyetlen fiát, Jézust, aki saját vérével mosott tisztára minket. A kereszten magára vette bűneinket és azok következményeit, betegségeinket és minden átkot. Testünk-lelkünk drága Neki, ezért figyelmeztet: oltalmazzuk testünket, ami a Szentlélek temploma, és szándékosan ne tegyük azt tönkre. Isten törvényei örökérvényűek, figyelmen kívül hagyásuk kárt okozhat szervezetünknek is. A stresszes életmód, a test túlterhelése, a hétvégi pihenőnap munkával töltése, egészségtelen táplálkozás, az éjszakai pihenés lerövidítése… stb. Aki „két végén égeti gyertyáját” annak hamarabb kialszik a mécsese.

A kiegyensúlyozott emberi élet két alapelemre épül: a lelki és testi egészségre. Ebben a sorrendben. Jézus Krisztus gyógyításaiban is ezt a sorrendet követte. Az Isten áldotta élet szükségszerű feltételei: Szeretni Istent, az Urat teljes szívünkből, lelkünkből és minden erőnkből. Szeretni felebarátunkat, mint önmagunkat. Megismerni és megtartani Isten parancsolatait. Szentségben és igazságban járni, a próbákban mindvégig kitartani, üdvösségünket megőrizni. Ha ez megtörténik, rövid földi életünk után Jézus Krisztus fogad bennünket abban az országban, amelyet saját vérén vásárolt meg számunkra.

 

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Jozsi / Vasárnap, 2017. február 26., 08.41 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Egyhazaink hirei rovatot hianyolom.
Hozzászólt: Jozsi / Vasárnap, 2017. február 26., 08.39 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Egyhazink hirei rovatot hianyolom.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'