JelenHaz
Szerda, 2019. december 11., 15.25

Hogyan „verte át” a kígyó Évát?

 
2018. augusztus 23., 16.59
Csütörtök

A megtévesztés eredete az emberi történelem előtti időkre vezethető vissza. Amikor Isten – lényének alapvető jellemvonásából kiindulva – szeretetből megteremtette, benépesítette a hatalmas szellemvilágot, angyalok, szellemi lények sokaságát hozta létre, különböző „díszítő elemekkel” felékesítve. Bölcsességgel, szépséggel és bizonyos hatalommal is felruházta őket. A szeretetben történő, örömteljes együttlét megélésének céljával tette, ugyanakkor a teremtésnek ez a része is teljes mértékben a szabad akarat tiszteletben tartásával történt. Ezek után döbbenetes, hogy Lucifer, a fényes „hajnalcsillag” szívében irigység támadt, oly módon, hogy az egyszülött Fiú helyét szerette volna elfoglalni, aki megkülönböztetett tiszteletnek örvendhetett Isten csodálatos világában. Jézus Krisztus az Atyához fűződő kapcsolatáról úgy fogalmaz: „Mindent nekem adott az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” (Lukács 10, 22.) Nos, Lucifer lázadásával Sátánná vált, és egy máig tartó óriási kozmikus küzdelem bontakozott ki a jó és a gonosz erői között. Lucifer romboló fellépése olyan nagyhatású volt, hogy az angyalok egyharmadát is megtévesztette, és magával rántotta a kitaszítottságba.

 

Kedves nemzettársaim! Egy Napóleonnak tulajdonított kijelentés szerint: „Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen a Bibliában”. A napjainkra is jellemző megtévesztés sokasága már az Édenben elkezdődött. Sok tapasztalat bizonyítja, hogy a féligazság a rosszabb, megtévesztőbb mint a  teljes hazugság. Ezt jól tudja a Sátán is. Azt nem tehette meg, hogy Isten létét tagadja az első emberpár előtt, de sikeresen kétséget ébresztett bennük a Teremtő szavahihetőségét illetően. Isten azt mondta: „Amelyik napon esztek a tiltott fa gyümölcséből, meghaltok” Sátán: nem úgy van az, ahogy Isten mondja, csak meg akar fosztani benneteket valami jótól, attól hogy olyanok legyetek mint Ő,  jónak és rossznak tudói. „Nincs semmi új a nap alatt!” Azóta is ez a leghatásosabb fegyvere. Kevés ember jelenti ki egyértelműen magáról, hogy ateista, istentagadó. Népeket, egész egyházakat el tud fordítani az igaz Isten-imádattól. Az örökérvényű igét „felhígítja” legendák, téveszmék sokaságával. Csökkenteni szeretné az őt legyőző Jézus Krisztus áldozatának értékét. Ily módon sokan úgy látják, hogy nem elég az üdvösséghez a keresztáldozat, egyéb „közbenjárók” segítségére is szükség van. Az ige szerint imádat egyedül csak a Teremtő Istent illeti, aki az Egyszülött Fiúra való tekintettel meghallgatja imáinkat. Ezért fogalmazott úgy Jézus: „…senki sem mehet az Atyához, csakis én általam!” (János ev. 14, 6.)

 

   Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztusnak földi, megváltói munkája során legnagyobb gondja nem az egyszerű emberekkel volt, hanem azokkal a vallási vezetőkkel, akik nem akarták elismerni, hogy Ő az Istentől küldött Megváltó, és egyedül csak a benne való hit által nyerhet az ember Istentől üdvösséget. Nincs szükség senki és semmi másra. Ez Isten akarata! Áldozatáért Néki adatott minden hatalom mennyen és földön! „Akié a Fiú, azé az élet” (1János 5, 12.) Jézus és az Őt követő apostolok messzemenően óvnak bennünket a hamis tanítóktól, mert a háttérben Sátán és az ő démoni serege áll. Ebben a kérdésben János apostol így fogalmaz: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1János 4, 1.) Mentse meg az Örökkévaló népünket a „nagy átverőtől”, aki egyre elkeseredettebb harcot folytat a hívők ellen, „tudván, hogy kevés ideje van hátra”! (Jel. 12, 12.) Legyünk Jézus Krisztus népe, hogy az Ő mennyei országában készítsen számunkra helyet.

 

 

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Bódis Miklós / Péntek, 2018. augusztus 24., 11.53 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Jézusnak ma sem az egyszerű emberekkel van gondja,hanem azokkal a vallási vezetőkkel,papokkal ! akik ma sem akarják elismerni,hogy Jézusban van üdvösség és változás.Úgy félnek a megtéréstől mint a gidó a kiskéstől.Nekik kellene elküldeni körlevélbe ezt az írást.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'