JelenHaz
Kedd, 2019. március 26., 22.18

Imahét a Krisztus-hívők egységéért – 2011

Resicabányán nagy hagyománya van az ökumenikus imaheteknek. Január 18–25. között 18 óra 30 perctől kezdődnek az alkalmak. 

A hét mottója így hangzik: „Eggyé lenni az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban!” ( Ap. csel. 2, 42). Az alábbiakban közöljük az imaestek helyszínét és megnevezzük az igei szolgálót. 18-án a Havas Boldogasszony római katolikus templomban gyűl össze a város keresztyénsége imádkozni, igét hirdet Petru Popovici ukrán ortodox pap, 19-én a Szentháromság római katolikus templomban, ahol igét hirdet Emil Craciun ortodox pap, 20-án a református Templom és Iskola a helyszín, prédikál a görög katolikus Petru Ilutiu, 21-én a görög katolikus templomban igét hirdet az ortodox Daniel Tapardea, 22-én a szerb ortodox templomban igét hirdet Virgil Fecheta plébános, 23-án a kölnöki ortodox templomban prédikál Vasa Lupulovici szerb ortodox pap, 24-én az evangélikus templomban prédikál Megyasszai Attila református lelkész, 25-én a Govondár negyedbeli Péter és Pél apostolokról elnevezett  ortodox templomban igét hirdet Egon Wonner evangélikus lelkész.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Bucky / Szombat, 2013. február 23., 12.56 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

It's great to read soemthnig that's both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.
Hozzászólt: református / Szombat, 2011. január 22., 22.11 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Igaza van Pirónak. Akik az Igét, és az abból fakadó egyházakat eretnekségnek mondják, azokkal nincs mit vitázni. Mindent az Úr fog megítélni. Egyébként Ágoston mondta, hogy a lényeges dolgokban egyetértés, a lényegtelen dolgokban szabadság, de mindenekben szeretet. Annak van igaza aki szeretni tud. Mert benne Jézus van jelen.
Hozzászólt: református / Szombat, 2011. január 22., 17.53 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Igaza van Pirónak. Akik az Igét, és az abból fakadó egyházakat eretnekségnek mondják, azokkal nincs mit vitázni. Mindent az Úr fog megítélni. Egyébként Ágoston mondta, hogy a lényeges dolgokban egyetértés, a lényegtelen dolgokban szabadság, de mindenekben szeretet. Annak van igaza aki szeretni tud. Mert benne Jézus van jelen.
Hozzászólt: piro / Hétfõ, 2011. január 17., 18.22 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Bocsi,valaki tenyleg kopkod,de nekem ugy tunik nem a reformatusok.
Hozzászólt: catholicanak / Hétfõ, 2011. január 17., 14.18 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A türelmi rendelettel a lutherànus,a kàlvinista meg Zwingli követöje tette fel kölcsönösen egymàst török segitséggel a rutén közmondàs stelàzsijàra!
Hozzászólt: catholica / Hétfõ, 2011. január 17., 13.40 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ezt eredményezte a vallási türelmi rendelet. Megtűrtek lettek, s egy idő után ők akarnak diktálni. Jól mondja a régi rutén közmondás: "Ne tedd fel a sz**rt a stelázsira, mert baracklekvárnak fogja hinni magát..."
Hozzászólt: Péter / Hétfõ, 2011. január 17., 12.15 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A reformàtus hivö nem Krisztus,hanem Luther,Kàlvin és esetenként még szàmtalan màs reformàtor követöje....
Hozzászólt: másik katolikus. / Hétfõ, 2011. január 17., 12.02 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Különben ezért tartom értelmetlennek az ökumenikus imahetet. Mit keresünk mi olyan szekták és felekezetek templomában, akik ergész évben köpködik a katolicizmust? Egy héteg nyalogatjuk egymást nagy álszeretettel, aztán jöhet vödörszámra a kiokádott kígyóméreg. Mi értelme mindennek?
Hozzászólt: másik katolikus. / Hétfõ, 2011. január 17., 12.00 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Aki a katolikus öntudatot rongyrázásnak tartja, az jobb is, ha kilépett a Katolikus Egyházból... A Biblia persze hogy nem említi a katolicizmust. Amíg a 16. században Luther és Kálvin meg nem mérgezték eretnekségeikkel az egységes kereszténységet, addig erre nem is volt különösebben szükség.
Hozzászólt: katolikusnak / Hétfõ, 2011. január 17., 11.08 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Az ilyen, vagy ehhez hasonló gondolkodást rühelem, ezért léptem ki a katolikusoktól. Ez a pökhendi felsőbb rendiség ami nem illik a keresztényekhez. Csak egy a bibi a Bibliában sehol sincs meg említve a katolikus egyház, akkor meg mire ez a nagy rongyrázás a felsőbbrendűségre.
Hozzászólt: pironak / Hétfõ, 2011. január 17., 07.58 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ezért vagy boldog!
Hozzászólt: piro / Hétfõ, 2011. január 17., 07.05 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nem mondod,ilyet,en meg elek itt tudatlan reformatuskent.
Hozzászólt: katolikus / Vasárnap, 2011. január 16., 17.17 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

„A hívőknek vallaniuk kell, hogy - az apostoli jogfolytonosságban gyökerező [53] - történeti folytonosság van a Krisztus által alapított Egyház és a katolikus Egyház között: ,,Krisztus egyetlen Egyháza, (...) melyet Üdvözítőnk feltámadása után a pásztor Péternek adott át (Jn 21,17), és őrá meg a többi apostolra bízta terjesztését és kormányzását (vö. Mt 28,18), és mindörökre az igazság oszlopának és erősségének rendelte (1Tim 3,15), e világban mint alkotmányos és rendezett társaság a Péter utóda és a vele közösségben élő püspökök által kormányzott katolikus Egyházban létezik [subsistit in].'' [54]
A subsistit in (,,létezik'') kifejezéssel a II. Vatikáni Zsinat két tantételt akart összhangba hozni: az egyik az, hogy Krisztus Egyháza a keresztények megoszlásai ellenére a maga teljességében csak a katolikus Egyházban létezik; a másik, hogy ,,a megszentelés és az igazság sok eleme létezik határain kívül'', [55] vagyis azokban az egyházakban és egyházi közösségekben, melyek még nincsenek teljes közösségben a katolikus Egyházzal. [56] De ezen utóbbiakra vonatkozóan állítanunk kell, hogy ,,hatékonyságuk a kegyelemnek és igazságnak abból a teljességéből ered, amely a katolikus Egyházra van bízva''. [57]
Krisztusnak tehát egyetlen Egyháza van, mely a Péter utóda és a vele közösségben lévő püspökök által kormányzott katolikus Egyházban létezik. [58] Azok az egyházak, melyeket, bár nincsenek teljes közösségben a katolikus Egyházzal, nagyon szoros kötelékek - az apostoli jogfolytonosság és az érvényes Eucharisztia - fűznek hozzá, valóban részegyházak. [59]
Ezért ezekben az egyházakban is Krisztus Egyháza van jelen és működik, jóllehet hiányzik a katolikus Egyházzal való teljes közösség, mert nem fogadják el a primátus katolikus tanítását, melyet Isten akarata szerint Róma püspöke objektíven birtokol és gyakorol az egész Egyház felett. [60]
Azok az egyházi közösségek ellenben, melyek nem őrizték meg az érvényes püspökséget és az Eucharisztia misztériumának eredeti és teljes valóságát, [61] nem egyházak a szó sajátos értelmében; mindazonáltal akiket e közösségekben megkeresztelnek, azok a keresztség révén beletestesülnek Krisztusba, s ezért bizonyos, jóllehet tökéletlen közösségben vannak az Egyházzal. [62]
A keresztség ugyanis természete szerint a Krisztusban való élet teljes kibontakozására irányul a teljes hit megvallása, az Eucharisztia és az Egyházban való teljes közösség által. [63]
Ezért a hívőknek nem szabad azt képzelniük, hogy Krisztus Egyháza nem más, mint - elkülönült, de valamilyen formában mégis egy - egyházak és egyházi közösségek bizonyos összessége; s azt sem gondolhatják, hogy Krisztus Egyháza ma már igazában sehol sem létezik, hanem csak célnak tekinthető, mely felé minden egyháznak és közösségnek törekednie kell. [64] Valójában ,,ennek a már adott Egyháznak az elemei összességükben a katolikus Egyházban léteznek, s a többi közösségben nincs meg a teljességük''. [65] ,,Ezek a tőlünk különvált egyházak és közösségek - jóllehet hitünk szerint nincs meg a teljességük - nem jelentéktelenek és súlytalanok az üdvösség misztériumában. Krisztus Lelke ugyanis nem vonakodik fölhasználni őket az üdvösség eszközéül, melynek hatékonysága a kegyelemnek és igazságnak abból a teljességéből ered, amely a katolikus Egyházra van bízva.'' [66] A keresztények közötti egység hiánya kétségtelenül seb az Egyház számára; nem abban az értelemben, mintha meg lenne fosztva az egységtől, hanem ,,amennyiben a megoszlás akadályozza egyetemességének teljes megvalósítását a történelemben''. [67]
„Dominus Jesus,IV.fej.16-17, Kelt Rómában, a Hittani Kongregáció székhelyén, 2000. augusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén.
Joseph Ratzinger bíboros prefektus
Tarcisio Bertone SDB kiérd. vercelli érsek titkár

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'