Fölszálott a páva

JelenHaz
Kedd, 2019. október 22., 00.09

Hitélet

Csütörtök, 2019. október 17., 16.12 (0 hozzászólás)
„Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb” (Szent Vendel) »

Pál József Csaba főpásztor Istenbe vetett mély hittel, fáradhatatlanul dolgozik a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye megújításán
Szerda, 2019. október 16., 16.09 (0 hozzászólás)
Pál József Csaba püspök úr, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, a felszentelése és a hivatalos beiktatása óta fáradhatatlanul dolgozik: számos helyen celebrál szentmisét, látogatásokat tesz, tárgyalásokat folytat. »

Csütörtök, 2019. október 10., 17.11 (0 hozzászólás)
„Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön” (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd) »

Csütörtök, 2019. október 10., 17.04 (0 hozzászólás)
„Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában...” / Jel. 3, 12./ »

A gyászszertartást mintegy 25 különböző felekezetű pap és egyházi személyiség tisztelte meg a jelenlétével
Kedd, 2019. október 08., 17.42 (0 hozzászólás)
Október 6-án, vasárnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 17.30 órakor kezdődött az aradi hős tábornokok emlékének szentelt gyászszertartás, amelyen a tábornokok csoportképe az oltár előtt volt elhelyezve. »

Péntek, 2019. október 04., 04.00 (0 hozzászólás)
„Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád: Erőszak!, és te nem szabadítasz meg engem? Miért engedsz látnom gonoszságot és nyomorúságot, miért kell fosztogatást és elnyomást látnom magam előtt? Folyik a per, és egyre nagyobb a civakodás.” (Hab 1, 2–3.) »

Nem a lélekszám, hanem a hit tesz élővé egy közösséget
Szerda, 2019. október 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Nem a mennyiség, hanem a minőség határozza meg egy közösség életét – tolmácsolhatnánk nagyon prózaian a X. Hunyad Megyei Magyar Napok brádi rendezvényének üzenetét. »

Szerda, 2019. október 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Temes megyei unitárius közösségünk az őszi hálaadás ünnepére készül. Az úrvacsoraosztást is magába foglaló istentiszteletet október 5-én, szombaton délután 5 órától tartjuk az evangélikus egyház gyülekezeti termében Temesvár, (I.C.Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében). »

Csütörtök, 2019. szeptember 26., 15.36 (0 hozzászólás)
„Kezdetben volt az Ige...” /János ev. 1, 1./ »

Csütörtök, 2019. szeptember 26., 15.35 (0 hozzászólás)
„Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint.” (Dán 3, 31.) »

Kedd, 2019. szeptember 24., 15.25 (0 hozzászólás)
A „véndiák-találkozó” napjait éljük. Örülünk egymásnak. Kedves, szép emlékek cserélnek gazdát. »

Csütörtök, 2019. szeptember 19., 16.09 (0 hozzászólás)
„Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.” (Zsolt 118, 4–5.) »

A kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes emlékezetes, félórás koncertje
Csütörtök, 2019. szeptember 12., 18.25 (0 hozzászólás)
A fenti címmel jelent meg Balta János újságíró tollából 17 évvel ezelőtt az első szentleányi falunapokról szóló beszámoló. 2003-ban a falu alapításának 150. évfordulója adta az alkalmat a visszaemlékezésre, a számbavételre. A reménykedésre akkoriban (is) nagy szükség volt, mert a megfogyatkozott magyarság anyanyelvi kultúrájának egyik pillére, a magyar nyelvű oktatás éppen abban az évben szűnt meg. »

Csütörtök, 2019. szeptember 12., 16.51 (0 hozzászólás)
„A teljes írás Istentől ihletett...” /2 Tim. 3, 16./ »

Csütörtök, 2019. szeptember 12., 16.50 (0 hozzászólás)
„Adj békét, Urunk, nekünk, akik benned bizakodunk, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak; hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit!” (Vö. Sir 36, 18.) »

Az ünnepélyes búcsúi szentmisét 15 pap és egyházi méltóság tisztelete meg a jelenlétével
Hétfõ, 2019. szeptember 09., 09.37 (0 hozzászólás)
Tegnap, Kisboldogasszony ünnepén, a Szűzanya születésnapján a máriaradnai kegytemplomban 11 órakor kezdődött pontifikális szentmisén magyarul, románul és németül elmondott szentbeszédének a bevezetőjében Pál József Csaba megyés püspök köszöntötte a nagy számban megjelent, nemcsak az egyházmegyéből, hanem a nagyváradi és más egyházmegyékből érkezett híveket is. »

Csütörtök, 2019. szeptember 05., 18.29 (0 hozzászólás)
„Mert melyik ember ismerheti Isten akaratát, és ki tudná elgondolni, mit kíván Isten? Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok, és terveink ingatagok, mert a romlandó test teher a léleknek, s a földi sátor lehúzza a sokat tűnődő elmét. Alig sejtjük azokat, amik a földön vannak, csak fáradsággal értjük meg azt, ami szemünk előtt van, az égieket pedig ki tudná kifürkészni? Ki ismerte meg akaratodat, hacsak te nem adtál bölcsességet, s el nem küldted szent lelkedet a magasból? Így lettek egyenessé a földön levők útjai, s így tanulták meg az emberek, mi tetszik neked, hisz a bölcsesség által menekültek meg, Uram, akik neked kezdettől fogva kedvesek voltak.’’ (Bölcs 9,13-19) »

Kedd, 2019. szeptember 03., 18.04 (0 hozzászólás)
Szombaton, szeptember 7-én 11 órakor a Zilahi Belvárosi Református templomban tartják a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. »

Csütörtök, 2019. augusztus 29., 17.43 (0 hozzászólás)
Amíg csak föld lesz, bőségesen, gazdagon megterített asztal álljon rendelkezésükre, de gyakran kimarad életükből a napi „lelki asztal” kínálta táplálék, ez pedig erős „Jézus-nélkülözéséghez” vezet. »

Csütörtök, 2019. augusztus 29., 17.41 (0 hozzászólás)
„Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak”. (Zsolt 85, 3-5.) »

Hétfõ, 2019. augusztus 26., 17.35 (0 hozzászólás)
Szerdán, 2019. augusztus 28-án 12 órakor ünnepi ebédet rendeznek a Temesvári Római Katolikus Püspöki Hivatalban excellenciás dr.h.c. Martin Roos, nyugalmazott temesvári püspök 20 évvel ezelőtti, a Temesvári római katolikus Szent György-székegyházban történt püspöki szentelése évfordulójának alkalmából. »

A Vakációs Bibliaheteken részt vett gyermekek kortól függetlenül, lélekben épültek a hallott bibliai történetekből, a közös énekekből és a játékokból
Hétfõ, 2019. augusztus 26., 16.39 (0 hozzászólás)
Az idei nyári vakációban négy hétig gyermekzsivajtól volt hangos az ágyai református parókia udvara és gyülekezeti terme: közel száz különböző helyi és környékbeli gyermek fordult meg az alkalmakon azért, hogy részt vegyenek a naponta fél tizenegytől kezdődő vakációs bibliahetek és az Ír hét alkalmain. »

Csütörtök, 2019. augusztus 22., 17.44 (0 hozzászólás)
„ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek! Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad!” (Zs. 116.) »

Az új kenyér megáldása
Szerda, 2019. augusztus 21., 18.01 (0 hozzászólás)
Ismét megteltek a torontálkeresztesi templom padjai, hogy a hívők együtt ünnepeljék e templomnak a védőszentjét és együtt imádkozzanak hozzá, kérve Szent Istvánnak, a templom védőszentjének közbenjárását. »

Kedd, 2019. augusztus 13., 16.17 (0 hozzászólás)
„Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül” (Zsolt 110, 1.) »

Kedd, 2019. augusztus 13., 16.12 (0 hozzászólás)
„… Megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.” /Lukács 22, 33./ »

Hétfõ, 2019. augusztus 12., 15.29 (0 hozzászólás)
Augusztus 18-án, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor a temesvári evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

Péntek, 2019. augusztus 09., 04.00 (0 hozzászólás)
„Előre hírét vették atyáink ennek az éjnek, hogy jól ismerve az esküvéseket, amelyekben hittek, bátrak legyenek. Így bizalommal várta néped az igazak szabadulását és az istentelenek vesztét. Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket, akiket hívtál, felmagasztaltál. Mert titokban áldoztak jámbor atyák igaz gyermekei, s egy lélekkel vállalták az igazságos törvényt, hogy jóban és bajban egyaránt osztoznak az igazak, és felhangzottak tőlük az atyák énekei.”. Bölcs18, 6–9.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'