Szerda, 2018. augusztus 15., 07.03

Hitélet

Csütörtök, 2017. április 13., 18.15 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok! Keressétek tehát azt, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3.) »

Szerda, 2017. április 12., 18.40 (0 hozzászólás)
„Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” Ézs 43, 19 „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” 1Kor 3, 11 »

Kedd, 2017. április 11., 12.00 (0 hozzászólás)
„Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat.” (Jób14, 14) »

Kedd, 2017. április 11., 11.00 (0 hozzászólás)
„...Áldott a Király, aki jön az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!..." Lukács 19, 28–34. »

Kedd, 2017. április 11., 10.00 (0 hozzászólás)
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” /Máté ev. 24, 35/ »

Bonaventura atya és a körmenet részvevői az egyik stációnál imádkoztak
Hétfõ, 2017. április 10., 16.57 (0 hozzászólás)
Első alkalommal szervezett keresztúti körmenetet Déva utcáin a Szent Antal plébánia. »

Excellenciás Roos Márton megyés püspök barkát szentel a püspöki palota udvarán
Szombat, 2017. április 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Hosanna Filio David – Hozsanna Dávid fiának – csendült fel a temesvári püspöki palota udvarán április 9-én, virágvasárnap délelőtt az Exultate énekkar előadásában a gregorián antifóna, amely nem csupán az ünnepi szertartás, hanem egyben a nagyhét bevezető éneke volt. »

Péntek, 2017. április 07., 17.36 (0 hozzászólás)
Az alapítás gondolata egy számomra nagyon kedves személy elvesztése rendjén született, akit végig kisértem az „ÚTON”. »

Régi ikonok fán és üvegen
Péntek, 2017. április 07., 16.51 (0 hozzászólás)
Különleges kiállítás nyílik április 9-én, vasárnap a máriaradnai kegytemplom halljában és belső udvarán. »

Csütörtök, 2017. április 06., 15.25 (0 hozzászólás)
„Krisztus engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil. 2, 8–11.) »

Vajdahunyadon, az 500 éves reformáció jegyében
Péntek, 2017. március 31., 19.13 (0 hozzászólás)
Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége, Kató Béla püspök vezetésével 2017. március 30-án generális vizitációt tartott Vajdahunyadon. »

A Kriszbi együttes vezetésével közös dicséret hangzott el
Csütörtök, 2017. március 30., 18.00 (0 hozzászólás)
Az elmúlt évek, évtizedek során gyakran felmerült a következő kérdés: Lesz-e jövője népünknek, egyházainknak, közösségeinknek? Az elfogyás gondolata mellé társulnak a jövő generációját érintő aggodalmaink is. »

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket...” /Zsoltár 146, 8/ Jézus Krisztus egy zsinagógában tanította a népet. »

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre.” (Ján. 11, 25–26.) »

Csütörtök, 2017. március 23., 17.12 (0 hozzászólás)
„Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupán jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedve az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat.” (Ef. 5, 9–11.) »

Kedd, 2017. március 21., 18.15 (0 hozzászólás)
Böjti időszakban vagyunk. Ilyenkor a hit megerősítése fontos szerepet játszik életünkben. »

Csütörtök, 2017. március 16., 18.14 (0 hozzászólás)
Az öröktől fogva létező Teremtő Isten, aki a látható és láthatatlan világot megalkotta, megkerülhetetlen törvények szerint kormányozza a nagy mindenséget. Harcolni ellene lehet, de az egyenlő a végzetes önpusztítással. »

Csütörtök, 2017. március 16., 18.13 (0 hozzászólás)
„Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel, kiáradt szívünkben az Isten szeretete.” (Róm. 5, 1–2, 5.) »

Csütörtök, 2017. március 09., 16.40 (0 hozzászólás)
„Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2017. március 09., 16.36 (0 hozzászólás)
„Kedves Fiam! Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most, Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.” (2 Tim. 1, 8–10.) »

Hétfõ, 2017. március 06., 17.55 (0 hozzászólás)
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsoltárok 32:8) »

Csütörtök, 2017. március 02., 17.41 (0 hozzászólás)
„Nagyböjt II. Prefáció szavai: te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a múlandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit.” »

Péntek, 2017. február 17., 17.36 (2 hozzászólás)
„Ne légy fölöttébb bűnös és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?” Préd. 7., 17. »

A reformáció és Várkonyi János békéscsabai festőművész előtt tiszteleg a Munkácsy Mihály Múzeum
Csütörtök, 2017. február 16., 17.13 (0 hozzászólás)
A reformáció 500. évfordulója és a békéscsabai születésű Várkonyi János festőművész hetvenedik születésnapja előtt tiszteleg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum pénteken nyíló Reformáció 500 – Várkonyi 70 című kiállítása. »

Csütörtök, 2017. február 16., 17.08 (0 hozzászólás)
„Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat, mint magadat! Én vagyok az Úr!” (Lev. 19, 17–18.) »

Dani Péter (1936–2017)
Péntek, 2017. február 10., 16.39 (2 hozzászólás)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az ÚR, az igaz bíró ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4, 7–8) »

Csütörtök, 2017. február 09., 17.10 (0 hozzászólás)
„Krisztus szeretete szorongat minket.” 2 Kor. 5, 14–20. »

Csütörtök, 2017. február 09., 17.09 (0 hozzászólás)
„Isten adta az embernek parancsait is törvényeit, módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. Senkinek nem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.” (Sir. 15, 15–17, 21.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'