JelenHaz
Csütörtök, 2019. február 21., 00.21

Hitélet

Péntek, 2017. augusztus 25., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban augusztus 26-án, szombaton 16 órakor keresztelik meg Frajna Stefánia Máriát, 16.30 órától részesítik a keresztség szentségében Semaro Mia Rosaliát. Ugyanaznap 17 órakor Reinholz Arnold házasságot köt Szabó Brigitta Klárával. »

Kedd, 2017. augusztus 22., 04.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap a temesvári Millenniumi katolikus templomban 11.30 órától megtartott szentmisén ft. Váncsa Csaba plébános lélekemelő szentbeszédet tartott Szent István államalapító királyunkról, megállapítva: Szent István ma is példaképünk lehet a céltudatosságban, Isten és a nemzet szolgálatában. »

Vakációs Gyermek-bibliahét Végváron
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.32 (0 hozzászólás)
Idén augusztus 7–11. között tartottuk a Gyermek-bibliahetet Végváron, amely Istennek hála és a családoknak, illetve gyermekeknek köszönet helyi táborrá nőtte ki magát. »

Az avatószalagot (balról) Varga Géza, dr. Sallai Jakab, Veress Efraim és Katona Mihály vágták át
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.30 (0 hozzászólás)
Vasárnap 10 órától imaházmegnyitó ünnepséget tartottak az arad-kisszentmiklósi baptista gyülekezetben. »

A búcsúi szentmisét a paptestvérek is megtisztelték
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.26 (0 hozzászólás)
Idén a Majláthfalvi Napok megünneplése esetében mintha határvonalat húztak volna a naptárban a majláthfalvi hétvége és a templombúcsú közé, ugyanis kronologikus egymásutánban zajlott le a két-két napot felölelő események sorozata. »

Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.25 (0 hozzászólás)
„Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.”) (Iz. 56, 1, 6.) »

Tiziano: Mária mennybemenetele
Vasárnap, 2017. augusztus 13., 16.00 (6 hozzászólás)
Nagyboldogasszony, Mária mennybevétele, Mária testével–lelkével együtt való fölvétele a mennybe (latinul: Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus (és ortodox) egyház legnagyobb Mária-ünnepe, melyet augusztus 15-én tartanak. Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott. »

Csütörtök, 2017. augusztus 10., 17.38 (0 hozzászólás)
„Uram, Jézus Krisztus, azért jöttél és hívtad az embereket, hogy kövessenek téged. Lépj a lelkem elé! Nyisd meg szememet, hogy lássam, ki vagy! Nyisd meg fülemet, hogy belém hatoljanak szavaid! Szólítsd szívemet, hogy fölébredjen, és Téged kövessen! Tanítványod akarok lenni, Uram, hívj engem is! Veled megyek, és Veled dolgozom!” (Romano Guardini) »

Csütörtök, 2017. augusztus 10., 17.37 (1 hozzászólás)
„...Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1János 3, 8b). »

Csütörtök, 2017. augusztus 03., 16.30 (0 hozzászólás)
„Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt. 17, 5.) »

Hétfõ, 2017. július 31., 15.58 (0 hozzászólás)
„ Ne kísértsd az Urat a Te Istenedet...” /Máté 4, 7/ »

Péntek, 2017. július 28., 04.00 (0 hozzászólás)
Zarándoklat Máriaradnára Augusztus 2-án, a Portiuncula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottjaik a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. »

A templombúcsúi szentmisét az arad-kerületi paptestvérek is megtisztelték jelenlétükkel                       Bokor Andrea fotója
Csütörtök, 2017. július 27., 04.00 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet oldalunkon is bejelentettük, a Mosóczy-telepi katolikus egyházközséghez tartozó szilvástelepi katolikus templomban vasárnap 17 órától tartották meg a Szent Anna-napi búcsúünnepséget. »

A gyoroki gyülekezetközi találkozó sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a részt vevő hívek nagy száma
Szerda, 2017. július 26., 04.00 (0 hozzászólás)
Rendhagyó és minden elvárást felülmúló gyülekezetközi találkozóra került sor július 23-án, vasárnap délután a gyoroki református templomban. A reformáció 500. évfordulójának fényében négy Arad megyei református gyülekezet hívei találkoztak: Szentleány, Zimándköz, Lippa és Gyorok egyházközségeinek tagjai. »

Hétfõ, 2017. július 24., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet imaházmegnyitói istentiszteletet tart augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 10 órától és délután 4 órától. »

Péntek, 2017. július 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, és mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.” (Róm. 8, 26.) »

Bérmálkozó ifjak az óteleki templomban
Hétfõ, 2017. július 17., 16.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap délelőtt Ótelek főutcáján a jövendőbeli bérmálkozók ünnepélyesen felsorakozva fogadták Msgr. Dirschl Johann általános helynököt. »

Péntek, 2017. július 14., 19.11 (0 hozzászólás)
Panaszkodni tilos! – ez a felirat fogadja a látogatókat Ferenc pápánál, aki korábban is hangoztatta már, hogy örökös panaszkodás helyett tevékeny és örömteli egyházat és hívőket szeretne maga körül látni. »

A Kracker-emlékkiállításon bemutatott akvarell részlete az Egri Érseki Palota látogatóközpontjában MTI-fotó: Komka Péter
Csütörtök, 2017. július 13., 15.26 (0 hozzászólás)
Nyolcvan éve eltűntnek hitt, a mai Érseki Palota eredeti mennyezetképének egy részletét ábrázoló vízfestményvázlatra bukkantak a közelmúltban az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársai. »

Csütörtök, 2017. július 13., 15.25 (0 hozzászólás)
A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7–9. között Vargyason szervezte meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. »

Csütörtök, 2017. július 13., 15.24 (0 hozzászólás)
„Úgy gondolom, hogy ennek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiain ak megnyilvánulását. Sóhajtozunk mi is és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.” (Róm. 8, 18, 23.) »

Csütörtök, 2017. július 06., 17.01 (0 hozzászólás)
„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” /János ev. 8, 32/ »

Csütörtök, 2017. július 06., 17.00 (0 hozzászólás)
„Én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek – mondja az Úr.” (Mt.11, 29.) »

Kedd, 2017. július 04., 17.55 (0 hozzászólás)
A gondolkodás az agy funkciója. Emberi létünk természetes menete: értelmünkben bizonyos gondolatok születnek meg, ezeket cselekedetekké váltjuk. »

Az egyik oldalon a román, a másik oldalon a magyar bérmálkozók foglaltak helyet
Vasárnap, 2017. július 02., 15.31 (0 hozzászólás)
Ma az arad-ségai katolikus plébániatemplomban 10 órakor kezdődött magyar és román nyelvű szentmisén ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt és ft. Sztojanovics Péter seléndi plébánost, a 61 fiatal bérmálkozót, a bérmaszülőket, valamint a templomot zsúfolásig megtöltő híveket. »

Magyarországra kerül a czestochowai Fekete Madonna koronájának mása
Csütörtök, 2017. június 29., 16.33 (0 hozzászólás)
Magyarországra kerül a lengyelországi, czestochowai Istenanya, közismert nevén Fekete Madonna ikonját ékesítő korona pontos másolata. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.30 (0 hozzászólás)
Korunk valóságával és szenvedésével való szembenézésre szólította fel egyháza tagjait Ferenc pápa, aki a menedékkérők táborait pokolhoz hasonlította a Szent Péter-bazilikában szerdán tartott szertartáson, amelyen öt új egyházi vezetőt emelt bíborosi rangra, tovább alakítva a pápaválasztó testület földrajzi összetételét. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.29 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az Ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.” (Róm 6, 3–4) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'