Hétfõ, 2018. október 22., 09.36

Hitélet

Csütörtök, 2017. május 25., 16.37 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok és örül majd szívetek.” (Ján. 14–18.) »

A döntésben megerősödve
Csütörtök, 2017. május 25., 06.00 (0 hozzászólás)
Húsvét nyolcadában, április 22-én, szombaton a Szent György székesegyházban Excellenciás Roos Márton megyés püspök kézrátétele és imája által áldozópappá szentelte Váncsa Csaba Tibor diakónust. »

Szerda, 2017. május 24., 18.45 (0 hozzászólás)
„...Vesztek erőt minekutána eljő a Szentlélek reátok és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld mindvégső határáig...” Ap. Csel.1, 4–11. (9) »

A bemerítés után átöltözött, letérdelt új gyülekezeti tagok fejére tett kézzel, egyenként áldást mondtak a lelkipásztorok
Hétfõ, 2017. május 22., 16.30 (0 hozzászólás)
Amint azt előzetesen meghirdettük, az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap 10 órakor kezdődött ünnepi istentiszteleten újtestamentumi bemerítést tartottak. »

Téglából csodálatosan felújították a mellvéd árkádjait is
Hétfõ, 2017. május 22., 16.20 (0 hozzászólás)
Őrizd a várat!, címmel többször is leközöltük a meghívót, miszerint a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület szombaton, a nagyváradi várban, Református Egységnapot szervezett. »

Péntek, 2017. május 19., 15.25 (0 hozzászólás)
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (Lukács 13, 24) Jézus Krisztus egyszer Jeruzsálem fele halaladva megállt a falvakban tanította a népet. »

Csütörtök, 2017. május 18., 17.38 (0 hozzászólás)
Jézus így szólt: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat! Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. (János 14, 15–16) »

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia a reformáció 500. évében
Csütörtök, 2017. május 18., 17.34 (0 hozzászólás)
A reformáció ötszázadik esztendejében a legfiatalabb és legkisebb létszámú Aradi Református Egyházmegyében is ünnepségsorozatokkal emlékezünk meg Isten gondviselő oltalmáról, mellyel fél évszázada igazgatja életünk kiteljesedését hitünk megélése által. »

Reformációs témájú karikatúra kiállítás a Forradalom Emlékmúzeumában
Kedd, 2017. május 16., 17.43 (0 hozzászólás)
Az 1989-es Forradalom Emlékmúzeumában május 13-án, szombaton rendhagyó kiállítás nyílt meg RE(DE)FORMATIO 500, semper reformanda 95 karikatúrában címmel. »

A lelkészek megáldják az ökumenikus rendezvény résztvevőit
Kedd, 2017. május 16., 17.37 (0 hozzászólás)
Reformáció a Bánságban címmel, május 14-én, vasárnap a temesvári evangélikus templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet és megemlékezést a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. »

A központ ökumenikus szárnyának felavatása (F épület) (Pataki-fotók)
Kedd, 2017. május 16., 17.35 (0 hozzászólás)
A vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében 18. születésnapját ünnepelte a temesvári Új Ezredév református gyülekezet, amely 1999 március 29-én jött létre Gazda István kinevezett lelkipásztor vezetésével. »

Kedd, 2017. május 16., 16.29 (0 hozzászólás)
Vasárnap, május 21-én délelőtt 10 órától újtestamentumi bemerítésre kerül sor az arad-belvárosi baptista gyülekezetben, amikor a hitükről nyilvánosan bizonyságot tevő lelkek, alámerítéses keresztségben vallják meg, hogy Jézus Krisztus életpéldáját követik ezen a téren is. »

A felkoszorúzott feszület nyomában 17 pap és egyházi méltóság vonult be az ezüstmisére
Hétfõ, 2017. május 15., 17.22 (2 hozzászólás)
Amit azt a Hitélet rovatunkban is közöltük, a kisjenői római katolikus templomban vasárnap 17 órától tartotta ezüstmiséjét ft. Groza Dániel plébános. »

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!
Péntek, 2017. május 12., 16.58 (0 hozzászólás)
Az öt solának (református hittételnek) jegyében zajlott Déván a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett egyházmegyei csendes nap, melyre mintegy háromszázan jöttek el a térség kisebb-nagyobb gyülekezeteiből. »

A búcsúi szentmisét megtisztelték az aradi paptestvérek
Csütörtök, 2017. május 11., 17.36 (0 hozzászólás)
Az elmúlt vasárnap tartották a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji katolikus templom búcsúünnepségét, amely előtt a Nők a Nőkért Gizella Egyesület tagjai, kinyomtatott Gizzella-imádságot osztottak ki a templomot megtöltő hívek között. »

Lukácsovits Magda elhunyt, halhatatlanná vált
Csütörtök, 2017. május 11., 17.34 (0 hozzászólás)
Május 7-én, a Boldog Gizella búcsú ünnepén, mindenki, aki a búcsún részt vett, imádkozott – halála előtt pár órával – Lukácsovits Magdáért, akinek a munkája ékesíti az első magyar királyné tiszteletére felszentelt arad-gáji katolikus templomot. »

Csütörtök, 2017. május 11., 17.33 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam.” (Ján. 14, 6.) »

Az új orgonát dr. Garai Zsolt orgonaművész szólaltatta meg
Hétfõ, 2017. május 08., 18.22 (0 hozzászólás)
A zene Isten ajándéka az ember számára. A Jézus Krisztus áldozatával kegyelmet nyert ember szíve, telve van hálával, aminek hangot is ad énekben, zenében, amely viszont nem ér véget e földi lét befejeztével, átível az öröklétbe is. »

Péntek, 2017. május 05., 17.20 (0 hozzászólás)
„ …Igazad van, Uram! – válaszolt az asszony. – De még a kutyáknak is jut valami maradék gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így felelt: Asszony, milyen nagy hited van! Legyen úgy, ahogy kívánod! – és abban az órában meggyógyult a leánya.” Máté 15, 21–28. »

Csütörtök, 2017. május 04., 17.54 (0 hozzászólás)
„Ha jót tesztek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok, bűnt nem követett el, hamisság nem volt a szájában.” (1 Pét. 20 b–22.) »

A búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság tisztelte meg jelenlétével
Hétfõ, 2017. május 01., 18.00 (0 hozzászólás)
Hétfőn a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt, zsúfolásig megtelt Mosóczy-telepi katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes, búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság tisztelte meg a jelenlétével. »

Nt. Sipos András lelkipásztor igehirdetése a szenvedélybetegek gondjainak a felkarolása, a segítségnyújtási szándék ékes példája volt
Hétfõ, 2017. május 01., 16.19 (0 hozzászólás)
Amint azt előzetesen meghirdettük, a Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnapig tartott a szenvedélybetegek számára szervezett gyógyító konferencia, a 40. Zsoltár 18. igeversének a szellemében „Noha én szegény nyomorult vagyok, az én Uram visel rám gondot.” »

Nt. Czégé Imre és dr. R Szabó István (jobbról) nyilatkoztak a Reformáció 500 éve címmel Aradon megszervezetett nemzetközi konferencián
Csütörtök, 2017. április 27., 17.33 (0 hozzászólás)
Az Aradi Aurel Vlaicu Egyetemnek a Kultúrák és Felekezetek Közötti Kapcsolatokat Tanulmányozó Központja, a Reformáció 500 éve címmel nemzetközi konferenciát szervez április 26–28. között. »

Csütörtök, 2017. április 27., 15.56 (0 hozzászólás)
„Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.” / Zsolt. 119, 72/ »

Csütörtök, 2017. április 27., 15.55 (0 hozzászólás)
„Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek, tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstért vagy aranyért váltottak meg titeket az atyátok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen drága vére árán.” (1 Pét. 17–19.) »

Egy érdeklődő a reformáció 500. évfordulója alkalmából megnyílt Ige-idők című jubileumi kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeumban  MTI-fotó: Koszticsák Szilárd
Szerda, 2017. április 26., 19.00 (0 hozzászólás)
Ige-idők címmel megnyílt a reformáció emlékévének központi kiállítása szerdán Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban. »

Csütörtök, 2017. április 20., 04.00 (0 hozzászólás)
Az ünnepi események már mondhatni, a vérünkben vannak: Jézus, az Úr nagypénteken megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett. De, miért temettetett el? A válasz: Azért, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy valósággal meghalt. »

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója
Szerda, 2017. április 19., 04.00 (0 hozzászólás)
Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8–12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'