JelenHaz
Vasárnap, 2019. június 16., 05.52

Hitélet

Csütörtök, 2017. október 26., 18.34 (0 hozzászólás)
Ahogy közeledik a reformáció 500 éves évfordulója, úgy sokasodnak a megemlékezések. Október 14-én Vajdahunyadon megyei presbiteri konferenciát tartottak, most egy megyeközi nőszövetségi találkozóra került sor a Zsil völgyében, Lupényban. »

Péntek, 2017. október 20., 06.00 (0 hozzászólás)
· Vasárnap minden szentmisén a missziók számára lesz gyűjtés. Az összegyűlt összeget a Temesvári Püspökségre küldjük. Hálásan köszönjük adományaikat! »

Presbiteri Konferencia Vajdahunyadon
Csütörtök, 2017. október 19., 18.39 (0 hozzászólás)
Az utóbbi hónapokban megsokasodtak azok a rendezvények, amelyek a reformáció 500-ik évfordulójára emlékeztetnek. Így került sor 2017 október 14-én Vajdahunyadon Egyházmegyei Presbiteri Konferenciára, melyre a megye minden gyülekezetének presbitériuma hivatalos volt. »

Csütörtök, 2017. október 19., 17.33 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdetjük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!” (Tesz. 1, 4–5.) »

Hétfõ, 2017. október 16., 18.03 (0 hozzászólás)
Szeretettel várjuk az Aradi Református Egyházmegye híveit a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségünkre Kisperegre október 21-én, szombaton. »

Vasárnap, 2017. október 15., 16.28 (0 hozzászólás)
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” /1Mózes 1, 1./ »

Csütörtök, 2017. október 12., 17.43 (0 hozzászólás)
„Azon a napon majd így beszélnek: íme a mi Istenünk! Benne reméltük, hogy Ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának.” (Iz. 25, 9.) »

Csütörtök, 2017. október 05., 17.02 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt, az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil. 4, 6–7.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 28., 18.38 (0 hozzászólás)
Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan, önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztus Jézusban volt!” (Fil. 2, 3–5.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 21., 17.29 (1 hozzászólás)
„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el útjait a gonosz és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.” (Iz. 55, 6–7.) »

Kedd, 2017. szeptember 19., 17.36 (0 hozzászólás)
Az Új Ezredév Református és a Millenniumi Római Katolikus gyülekezetek közös szervezésében egyházi zenei kiállítás megnyitójára kerül sor folyó év szeptember 20-án, szerdán 17 órától az Új Ezredév Központ tetőtéri kiállítótermében. »

A Reformáció 500 kapu felavatása
Hétfõ, 2017. szeptember 18., 17.14 (0 hozzászólás)
A Felső-Bega völgye magyar „végvárán” az elmúlt hét végén tartották meg az Igazfalvi Napok rendezvénysorozatot, amelyen az előző évek hagyománya szerint a magyarországi testvértelepülések (Vésztő, Deszk, Makó, Nagydorog) népes küldöttségei is részt vettek. »

Az egyházmegye papjai részt vettek a szentmise bemutatásában
Vasárnap, 2017. szeptember 17., 18.17 (0 hozzászólás)
A templombúcsú előestéjén elhunyt szeretteikről emlékeztek meg az ótelekiek a temető kápolnájában. A megemlékező szentmisét Ft. Heinrich József esperes celebrálta. »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2017. szeptember 14., 16.09 (0 hozzászólás)
„Egyikünk sem él csak önmagáért és egyikünk sem hal meg csak önmagáért. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg.” (Róm. 14, 7.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 07., 17.21 (0 hozzászólás)
„A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet” (Róm. 13, 10.) »

Péntek, 2017. szeptember 01., 17.35 (0 hozzászólás)
Imára szólított fel a teremtett világ védelméért Ferenc pápa és I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka pénteki közös üzenetében, amely szerint a környezet védelmétől függ a világ tartós társadalmi és politikai egyensúlya is. »

Péntek, 2017. szeptember 01., 17.23 (0 hozzászólás)
Az Arad Belvárosi Evangélikus-luteránus templomban vasárnap 10 órától kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, utána agapé az imateremben. »

Csütörtök, 2017. augusztus 31., 18.04 (0 hozzászólás)
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!” (Róm 12, 2.) »

Szerda, 2017. augusztus 30., 17.22 (0 hozzászólás)
„... meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Róma 1, 17 »

Szerda, 2017. augusztus 30., 17.21 (0 hozzászólás)
A szomódi református egyházközséget (Magyarország, Esztergom megye) képviselő népes küldöttség testvérgyülekezeti látogatáson vett részt a Mosóczy-telepen augusztus 27–29. között. »

Kedd, 2017. augusztus 29., 07.00 (0 hozzászólás)
Tegnap a máriaradnai kisbazilikában a II. János Pál pápa emlékére felajánlott szentmisét ft. Séffer Attila kiskörösi plébános celebrálta, aki 50 fős zarándoklattal érkezett a kegyhelyre. »

Péntek, 2017. augusztus 25., 04.00 (0 hozzászólás)
Az iszlám monoteista vallás, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezető szerep. Az iszlám szó az Allahnak való önkéntes odaadást, törvényeinek való engedelmességet foglalja magába. Aki ezt megteszi, az a muszlim. »

Péntek, 2017. augusztus 25., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban augusztus 26-án, szombaton 16 órakor keresztelik meg Frajna Stefánia Máriát, 16.30 órától részesítik a keresztség szentségében Semaro Mia Rosaliát. Ugyanaznap 17 órakor Reinholz Arnold házasságot köt Szabó Brigitta Klárával. »

Kedd, 2017. augusztus 22., 04.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap a temesvári Millenniumi katolikus templomban 11.30 órától megtartott szentmisén ft. Váncsa Csaba plébános lélekemelő szentbeszédet tartott Szent István államalapító királyunkról, megállapítva: Szent István ma is példaképünk lehet a céltudatosságban, Isten és a nemzet szolgálatában. »

Vakációs Gyermek-bibliahét Végváron
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.32 (0 hozzászólás)
Idén augusztus 7–11. között tartottuk a Gyermek-bibliahetet Végváron, amely Istennek hála és a családoknak, illetve gyermekeknek köszönet helyi táborrá nőtte ki magát. »

Az avatószalagot (balról) Varga Géza, dr. Sallai Jakab, Veress Efraim és Katona Mihály vágták át
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.30 (0 hozzászólás)
Vasárnap 10 órától imaházmegnyitó ünnepséget tartottak az arad-kisszentmiklósi baptista gyülekezetben. »

A búcsúi szentmisét a paptestvérek is megtisztelték
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.26 (0 hozzászólás)
Idén a Majláthfalvi Napok megünneplése esetében mintha határvonalat húztak volna a naptárban a majláthfalvi hétvége és a templombúcsú közé, ugyanis kronologikus egymásutánban zajlott le a két-két napot felölelő események sorozata. »

Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.25 (0 hozzászólás)
„Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.”) (Iz. 56, 1, 6.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'