Hétfõ, 2017. október 23., 23.50

Hitélet

Az oltárnál a nuncius Excellenciás Roos Márton megyés püspökkel
Vasárnap, 2016. április 24., 17.20 (0 hozzászólás)
Dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius vasárnap a Marosi Főesperességben folytatta látogatását, ahol délelőtt az arad-belvárosi templomban celebrált ünnepélyes szentmisét. A Szentatya képviselőjét Excellenciás Roos Márton megyés püspök köszöntötte, mutatta be a híveknek magyarul, németül és románul. »

Őexcellenciája dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius szentmisét celebrál a temesvári székesegyházban
Vasárnap, 2016. április 24., 17.18 (0 hozzászólás)
A Temesvári Egyházmegye vendége volt dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius Excellenciás Roos Márton megyés püspök meghívására április 23-án és 24-én egyházmegyénkbe látogatott Őexcellenciája dr. Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. »

Csütörtök, 2016. április 21., 17.18 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” (Ján. 13, 34.) »

Péntek, 2016. április 15., 16.20 (0 hozzászólás)
Ezzel a címmel jeles eseményre kerül sor április 17-én, vasárnap az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezetben. »

Csütörtök, 2016. április 14., 16.00 (0 hozzászólás)
Hétfőn, az arad-gáji katolikus templomban 19 órától megtartott liturgián ft. Sándor Tivadar áldásával útnak indult a Nők a Nőkért Gizella Egyesület. »

Csütörtök, 2016. április 14., 15.59 (0 hozzászólás)
„…Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké!” /Máté 6, 13/ »

Csütörtök, 2016. április 14., 15.58 (0 hozzászólás)
Jó pásztor – hitvallások vasárnapja „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja őket ki kezemből.” (Ján 10, 27–28.) »

A dóm búcsúján, a fehérvasárnap utáni szombaton
Vasárnap, 2016. április 10., 15.02 (0 hozzászólás)
A Szent György székesegyházat az 1803. húsvétját követő héten konszekráló Kőszeghy László csanádi püspök úgy határozott, hogy a dóm búcsúját a fehérvasárnap utáni szombaton tartsák. »

Csütörtök, 2016. április 07., 16.32 (0 hozzászólás)
Nők, a Nőkért Gizella Egyesület néven, Arad-Gájban megalakult az a civilszervezhet, amelynek alapítótagjai más intézményi formában eddig is dolgoztak a helybeli közösségért. »

Csütörtök, 2016. április 07., 16.31 (0 hozzászólás)
Az idei, 2016-os esztendő Temesvár, valamint a Temesvári Egyházmegye számára kiemelkedő évnek számít, ugyanis több évfordulót ünneplünk. »

Csütörtök, 2016. április 07., 16.30 (0 hozzászólás)
A dévai református egyházközségben vasárnap, április 10-én tartják a lelkészválasztó közgyűlést. Délben 11.30 órától istentiszteletre kerül sor, melyen nt. Zsargó János Hunyad megyei esperes hirdet igét. »

Csütörtök, 2016. április 07., 16.29 (0 hozzászólás)
„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti, keresztre feszítve, megöltetek.” (Ap. csel. 5, 29–30.) »

Csütörtök, 2016. március 31., 18.24 (0 hozzászólás)
A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség a REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára készülődve 2016. április 2-án, szombaton 10 órai kezdettel tudományos konferenciát szervez A BÉKÉS BÁNÁTI TÖRTÉNELMI EGYHÁZMEGYE LELKIPÁSZTORAINAK IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI MUNKÁSSÁGA címmel. »

Csütörtök, 2016. március 31., 16.38 (0 hozzászólás)
„Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.” (Jel. 1, 18–19.) »

A körmenetben ezúttal is égő gyertyákat, a feltámadás szimbólumait hordozó hatalmas tömeg vonult Arad központjában
Kedd, 2016. március 29., 15.48 (0 hozzászólás)
Nagyszombaton az arad-belvárosi katolikus templomban 20 órától kezdődött a húsvéti vigília (virrasztás) ünnepélyes szertartása, ahol a fényünnepség (lucernárium) során megtörtént a tűz megáldása, a húsvéti gyertya meggyújtása, és felcsendült a húsvét örömének az éneke (Exultet); az igeliturgia során elhangzott a keresztségi liturgia és az eucharisztia liturgiája. »

Péntek, 2016. március 25., 18.52 (0 hozzászólás)
A temérdek félelem világában nagy szükségünk van arra, hogy szóljon a bátorítás. Tapasztaljuk, hogy az emberi szó ideig óráig elég csupán. »

Péntek, 2016. március 25., 17.57 (0 hozzászólás)
„Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget Mondd, te kit választanál? (...) Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot Mondd, te kit választanál?” »

Péntek, 2016. március 25., 17.56 (0 hozzászólás)
Az est sötétségében a csillag fénye örömmel töltötte el mindazokat, akik látták a csillagot, mely utat mutatott a jászolbölcső fele. »

Péntek, 2016. március 25., 17.55 (0 hozzászólás)
A címbeli kijelentés (Jn. 11, 40) Lázár sírjánál hangzott el Krisztus Jézus ajkáról. A halál már négy nappal azelőtt beállt. Előbb hosszabb betegség utalt a végzetes eseményre. »

Péntek, 2016. március 25., 17.54 (0 hozzászólás)
„Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: ’Hittem, azért beszéltem’, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít.” 2 Korintus 4, 13-14. »

Csütörtök, 2016. március 24., 18.18 (1 hozzászólás)
„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és éltetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.” (Kol 3, 1–3.) »

Csütörtök, 2016. március 24., 07.00 (0 hozzászólás)
Ma, nagycsütörtökön az arad-belvárosi katolikus templomban 9 órától Jeremiás próféta siralmai (lamentációk: a nép romlását és gyászát panaszoló, egykor Jeruzsálem pusztulását sirató énekek) hangzanak el. »

Szerda, 2016. március 23., 17.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap, március 27-én délután 18 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében) a húsvéti --ünnepek alkalmából. Igét hirdet Koppándi Zoltán dévai lelkipásztor. »

Szerda, 2016. március 23., 16.56 (0 hozzászólás)
„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján“ (Kol 3, 1). Ez a húsvéti felhívás, amelyet Szent Pál apostol keresztény testvéreihez intézett, hozzánk, mai emberekhez is szól. Ez ránk is érvényes. »

Szerda, 2016. március 23., 16.52 (0 hozzászólás)
Belvárosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor szertartás, azt követően 20 óráig szentségimádás; nagyszombaton 8 órától 20 óráig szentségimádás, 20 órakor vigíliai szertartás; húsvétvasárnap a vasárnapi miserend érvényes: 9.45 órakor magyar, 11 órakor román és német, 12.30 órakor szlovák nyelven szentmise, húsvéthétfőn 9.45 órakor magyar, 11 órakor román és német nyelven szentmise. »

Csütörtök, 2016. március 17., 16.53 (0 hozzászólás)
„…mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” (Lukács 19, 44) »

Csütörtök, 2016. március 17., 16.47 (0 hozzászólás)
„Ezért Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil. 2, 9–11.) »

Péntek, 2016. március 11., 18.08 (0 hozzászólás)
Vasárnap, március 13-án a Kereszthegyen a keresztutat az elsőáldozók csoportjai, a ministránsok és az összes többi gyerek vezeti V. osztályosokig, beleértve a ministránsokat is. Indulás a plébániáról 15.15-kor. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.hirtv.hu