Fölszálott a páva

Szerda, 2018. november 21., 22.04

Hitélet

A búcsúi szentmisét megtisztelték az aradi paptestvérek
Csütörtök, 2017. május 11., 17.36 (0 hozzászólás)
Az elmúlt vasárnap tartották a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji katolikus templom búcsúünnepségét, amely előtt a Nők a Nőkért Gizella Egyesület tagjai, kinyomtatott Gizzella-imádságot osztottak ki a templomot megtöltő hívek között. »

Lukácsovits Magda elhunyt, halhatatlanná vált
Csütörtök, 2017. május 11., 17.34 (0 hozzászólás)
Május 7-én, a Boldog Gizella búcsú ünnepén, mindenki, aki a búcsún részt vett, imádkozott – halála előtt pár órával – Lukácsovits Magdáért, akinek a munkája ékesíti az első magyar királyné tiszteletére felszentelt arad-gáji katolikus templomot. »

Csütörtök, 2017. május 11., 17.33 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam.” (Ján. 14, 6.) »

Az új orgonát dr. Garai Zsolt orgonaművész szólaltatta meg
Hétfõ, 2017. május 08., 18.22 (0 hozzászólás)
A zene Isten ajándéka az ember számára. A Jézus Krisztus áldozatával kegyelmet nyert ember szíve, telve van hálával, aminek hangot is ad énekben, zenében, amely viszont nem ér véget e földi lét befejeztével, átível az öröklétbe is. »

Péntek, 2017. május 05., 17.20 (0 hozzászólás)
„ …Igazad van, Uram! – válaszolt az asszony. – De még a kutyáknak is jut valami maradék gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így felelt: Asszony, milyen nagy hited van! Legyen úgy, ahogy kívánod! – és abban az órában meggyógyult a leánya.” Máté 15, 21–28. »

Csütörtök, 2017. május 04., 17.54 (0 hozzászólás)
„Ha jót tesztek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok, bűnt nem követett el, hamisság nem volt a szájában.” (1 Pét. 20 b–22.) »

A búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság tisztelte meg jelenlétével
Hétfõ, 2017. május 01., 18.00 (0 hozzászólás)
Hétfőn a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt, zsúfolásig megtelt Mosóczy-telepi katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes, búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság tisztelte meg a jelenlétével. »

Nt. Sipos András lelkipásztor igehirdetése a szenvedélybetegek gondjainak a felkarolása, a segítségnyújtási szándék ékes példája volt
Hétfõ, 2017. május 01., 16.19 (0 hozzászólás)
Amint azt előzetesen meghirdettük, a Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnapig tartott a szenvedélybetegek számára szervezett gyógyító konferencia, a 40. Zsoltár 18. igeversének a szellemében „Noha én szegény nyomorult vagyok, az én Uram visel rám gondot.” »

Nt. Czégé Imre és dr. R Szabó István (jobbról) nyilatkoztak a Reformáció 500 éve címmel Aradon megszervezetett nemzetközi konferencián
Csütörtök, 2017. április 27., 17.33 (0 hozzászólás)
Az Aradi Aurel Vlaicu Egyetemnek a Kultúrák és Felekezetek Közötti Kapcsolatokat Tanulmányozó Központja, a Reformáció 500 éve címmel nemzetközi konferenciát szervez április 26–28. között. »

Csütörtök, 2017. április 27., 15.56 (0 hozzászólás)
„Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.” / Zsolt. 119, 72/ »

Csütörtök, 2017. április 27., 15.55 (0 hozzászólás)
„Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek, tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstért vagy aranyért váltottak meg titeket az atyátok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen drága vére árán.” (1 Pét. 17–19.) »

Egy érdeklődő a reformáció 500. évfordulója alkalmából megnyílt Ige-idők című jubileumi kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeumban  MTI-fotó: Koszticsák Szilárd
Szerda, 2017. április 26., 19.00 (0 hozzászólás)
Ige-idők címmel megnyílt a reformáció emlékévének központi kiállítása szerdán Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban. »

Csütörtök, 2017. április 20., 04.00 (0 hozzászólás)
Az ünnepi események már mondhatni, a vérünkben vannak: Jézus, az Úr nagypénteken megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett. De, miért temettetett el? A válasz: Azért, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy valósággal meghalt. »

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója
Szerda, 2017. április 19., 04.00 (0 hozzászólás)
Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8–12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét. »

Hétfõ, 2017. április 17., 04.00 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon ránk.” (Pét 1, 3–4.) »

Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
Krisztusban szeretett testvérek! A tavaszi rügyfakadás és a virágyó természet valóban csodálkozással és a téli ridegség után ünnepélyes jókedvel és jó kedéllyel tölt el minket, de távolról sem ez példázza a „Feltámadás” csodáját. »

Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
„A Lélek az, aki életre kelt (…) azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek: Lélek és élet”. (Jn 6, 63) »

Answer: Feltámadás
Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
Húsvét a remény ünnepe, egy új kezdet ünnepe, mint azt ezekben a hetekben kint a természetben is megtapasztaljuk. De a közmondásos örök halál és újjászületés túl kevés, túl gyenge ahhoz, hogy tartalmas üzenetet közvetítsen. »

Szombat, 2017. április 15., 06.00 (0 hozzászólás)
Május 1-jén, hétfőn 10.30 órától kerül sor a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi katolikus templom búcsúünnepségére. »

Veronese: Keresztrefeszítés
Péntek, 2017. április 14., 08.00 (0 hozzászólás)
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” Galata 6, 14. »

Csütörtök, 2017. április 13., 18.15 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok! Keressétek tehát azt, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3.) »

Szerda, 2017. április 12., 18.40 (0 hozzászólás)
„Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” Ézs 43, 19 „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” 1Kor 3, 11 »

Kedd, 2017. április 11., 12.00 (0 hozzászólás)
„Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat.” (Jób14, 14) »

Kedd, 2017. április 11., 11.00 (0 hozzászólás)
„...Áldott a Király, aki jön az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!..." Lukács 19, 28–34. »

Kedd, 2017. április 11., 10.00 (0 hozzászólás)
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” /Máté ev. 24, 35/ »

Bonaventura atya és a körmenet részvevői az egyik stációnál imádkoztak
Hétfõ, 2017. április 10., 16.57 (0 hozzászólás)
Első alkalommal szervezett keresztúti körmenetet Déva utcáin a Szent Antal plébánia. »

Excellenciás Roos Márton megyés püspök barkát szentel a püspöki palota udvarán
Szombat, 2017. április 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Hosanna Filio David – Hozsanna Dávid fiának – csendült fel a temesvári püspöki palota udvarán április 9-én, virágvasárnap délelőtt az Exultate énekkar előadásában a gregorián antifóna, amely nem csupán az ünnepi szertartás, hanem egyben a nagyhét bevezető éneke volt. »

Péntek, 2017. április 07., 17.36 (0 hozzászólás)
Az alapítás gondolata egy számomra nagyon kedves személy elvesztése rendjén született, akit végig kisértem az „ÚTON”. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'