Szombat, 2018. április 21., 20.36

Hitélet

Csütörtök, 2016. október 13., 18.21 (0 hozzászólás)
„Tarts ki amellett, amit tanultál, amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre”. (2 Tim. 3, 14–15.) »

Csütörtök, 2016. október 13., 18.18 (0 hozzászólás)
A józsefvárosi plébánia Temesvár és az egyházmegye egyik legrégebbi egyházközsége. 1775-ben szentelték fel az egyházközség mai templomát. Ez az év egyben a plébánia alapításának az éve. »

Hétfõ, 2016. október 10., 16.31 (0 hozzászólás)
A józsefvárosi plébánia Temesvár és az egyházmegye egyik legrégebbi egyházközsége. 1775-ben szentelték fel az egyházközség mai templomát. »

Hétfõ, 2016. október 10., 16.28 (0 hozzászólás)
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek…” (2 Timóteus 3, 1) »

A határon túli és a hazai politika és közélet jeles személyiségei vettek részt a hálaadáson
Hétfõ, 2016. október 10., 09.24 (0 hozzászólás)
Nagy nap volt 2016. október 8-a, szombat a temesvári evangélikus-lutheránus gyülekezet életében: a kolozsvári, a brassói és a nagylaki egyházmegyék küldötteivel együtt ünnepelhették a 177 éves temesvári evangélikus templom – Temesvár első protestáns temploma – homlokzata felújításának befejezését. »

Az ünnepi szentmisét két püspök és számos pap társaságában Excellenciás Böcskei László nagyváradi püspök (középen) celebrálta
Hétfõ, 2016. október 10., 09.02 (0 hozzászólás)
A máriaradnai kegytemplom krónikájában feljegyezték, hogy az első csoportos búcsújárást a csodatevő kegyképhez az aradi hívek szervezték egy pusztító pestisjárvány alkalmával, fogadalomként és egyben hálából, hogy megmenekültek a gyilkos kórtól. »

Zsargó János, a Hunyad megyei református egyházmegye esperese Isten áldását kéri Rátoni Csaba lelkipásztorra és feleségére, Tímeára (fotó: Csatlós Zsófia)
Péntek, 2016. október 07., 16.56 (0 hozzászólás)
Felemelő élményben részesültek azok a dévai reformátusok, akik részt vettek vasárnap Rátoni Csaba lelkipásztor beiktatásán. »

Péntek, 2016. október 07., 16.55 (0 hozzászólás)
„Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól, Jézus Krisztusban.” (1 Tesz. 5–18.) »

Csütörtök, 2016. október 06., 19.09 (0 hozzászólás)
Az arad-gáji katolikus templomban pénteken, ma 17.30 órától tartják a Gizella-litániát, utána októberi ájtatosság következik. »

Elöl újra a Kecskeméti Református Gimnáziumnak az esőben is kerékpárral érkezett diákjai és tanárai
Csütörtök, 2016. október 06., 06.00 (0 hozzászólás)
Amint azt meghirdettük, tegnap az arad-belvárosi katolikus (minorita) templomban 11 órakor kezdődött a 168. szentmise a vértanúk emlékére. »

Szerda, 2016. október 05., 17.49 (0 hozzászólás)
A temesvári evangélikus-lutheránus egyházközség presbitériuma nevében szeretettel hívok minden érdeklődőt az október 8-án, szombaton 9.30 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre, melyet templomunk külső felújítása befejezésének alkalmából tartunk. »

Csütörtök, 2016. szeptember 29., 17.29 (0 hozzászólás)
Október 6-án a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyeremekei szíriai társaikkal együtt imádkoznak a békéért. »

Csütörtök, 2016. szeptember 29., 17.28 (0 hozzászólás)
„Figyelmeztetlek: éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely föltételem folytán, benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” (2 Tim 1, 6–7.) »

A bukovinai székelyek csernakeresztúri leszármazottjai virággal fogadták a 100 éves templom újraszentelésére érkezett Jakubinyi György érseket. Mellette Szász János petrozsényi és Varga Rezső volt pet
Hétfõ, 2016. szeptember 26., 17.44 (0 hozzászólás)
Ünneplőbe öltözött vasárnap Hunyad megye egyetlen magyar többségű települése, Csernakeresztúr. »

Zarándoklat Szent Gellért kőkoporsójához
Vasárnap, 2016. szeptember 25., 16.00 (0 hozzászólás)
Szent István király 1030-ban nevezte ki Gellértet, a muranói születésű szerzetest, fia nevelőjét a csanádi egyházmegye főpásztorává, aki megalapította e vidék első iskoláját és felépíttette az első székesegyházat. »

Csütörtök, 2016. szeptember 22., 16.14 (0 hozzászólás)
Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem soha el nem múlik! /Máté ev. 24, 35/ »

Csütörtök, 2016. szeptember 22., 16.12 (0 hozzászólás)
„Te, Isten embere menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre! Vívd meg a hit jó-harcát!” (1 Tim. 6, 11–2.) »

A hagyományos óteleki templombúcsú résztvevői
Csütörtök, 2016. szeptember 15., 18.08 (0 hozzászólás)
A Temes megyei Ótelek magyar közösségének talán legnagyobb, hagyományos ünnepe szeptember 14., a Szentkereszt fölmagasztalásának és a helyi római katolikus templom felszentelésének a napja. »

Csütörtök, 2016. szeptember 15., 16.28 (0 hozzászólás)
Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves, üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.” (1 Tim 2, 1–4.) »

(Archív felvétel)
Szerda, 2016. szeptember 14., 14.52 (0 hozzászólás)
A megye német közösségének hagyományőrző búcsúját, a Szűz Mária nevére felszentelt római katolikus templombúcsút (Kerwei) ünnepelik szeptember 18-án, vasárnap Újaradon. »

Kalkuttai Teréz anya portréja a vatikáni Szent Péter téren, ahol Ferenc pápa (j3) szentté avatja a kolkatai Szeretet Misszionáriusai rendház alapítóját 2016. szeptember 4-én. A 106 éve Agnes Gonxha B
Vasárnap, 2016. szeptember 04., 16.00 (0 hozzászólás)
Ferenc pápa szentté avatta vasárnap délelőtt a vatikáni Szent Péter téren Boldog Kalkuttai Teréz anyát, Nobel-békedíjas apácát, a Szeretet Misszionáriusai rend alapítóját. A ceremóniára – amely az irgalmasság rendkívüli szentévének egyik legnagyobb tömegeseménye – mintegy százezren érkeztek a világ minden tájáról. A rendezvényt, amelyet több mint száz országban élőben közvetített a televízió, háromezer olasz rendőr és biztonsági ember felügyelte, a Vatikán feletti légteret pedig lezárták. »

Csütörtök, 2016. szeptember 01., 15.54 (0 hozzászólás)
Kedves olvasó! Egyesületünk és az arad-gáji katolikus egyházközösség összefogásában szeptember 2-án 18.30 órai kezdettel a Gáji Boldog Gizella-templomban kezdetét veszik a Gizella-litániák és -könyörgések. »

Csütörtök, 2016. szeptember 01., 15.52 (0 hozzászólás)
„Aki hozzám jön, de gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom.” (Lk. 14, 26–27.) »

Csütörtök, 2016. augusztus 25., 13.00 (0 hozzászólás)
„Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél.” (Sir. 3, 19–20.) »

Csütörtök, 2016. augusztus 25., 06.00 (0 hozzászólás)
Az emberi élet kapcsolatokra épül. Már a teremtés hajnalán elhangzott: „nem jó az embernek egyedül…” Isten az Édenbe, egy csodálatos kertbe helyezte el az embert. Valami mégis hiányzott, amikor Ádám körülnézett az őt körülvevő állatvilágban nem talált olyan teremtményt, amely megmozgatta volna szívét, ezért szerzett néki Isten, hozzá illő társat. »

A százéves templom volt plébánosai is részt vettek az ünnepi szentmisén
Szerda, 2016. augusztus 24., 17.29 (0 hozzászólás)
Jubileumi templombucsút tartottak 2016. augusztus 20-án Torontálkereszetesen, ahol kerek száz esztendővel ezelőtt szentelték fel a falu római katolikus templomát. »

Az oltár előtt átadják a szentelésre váró újkenyeret és bort
Vasárnap, 2016. augusztus 21., 16.47 (0 hozzászólás)
Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete augusztus 20-án Szent István király ünnepséget szervezett, amely 17 órától az arad-belvárosi katolikus templomban ünnepi szentmisével indult államalapító királyunk tiszteletére. »

Csütörtök, 2016. augusztus 18., 16.43 (0 hozzászólás)
„Ti se kérdezzétek, hogy mit egyetek és mit igyatok, és ne kételkedjetek... A ti Atyátok... tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.” Luk. 12, 22–31. (Olvassuk el az egész igeszakaszt!) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas