JelenHaz
Vasárnap, 2019. február 24., 03.02

Hitélet

Csütörtök, 2017. június 29., 16.30 (0 hozzászólás)
Korunk valóságával és szenvedésével való szembenézésre szólította fel egyháza tagjait Ferenc pápa, aki a menedékkérők táborait pokolhoz hasonlította a Szent Péter-bazilikában szerdán tartott szertartáson, amelyen öt új egyházi vezetőt emelt bíborosi rangra, tovább alakítva a pápaválasztó testület földrajzi összetételét. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.29 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az Ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.” (Róm 6, 3–4) »

Az első szentáldozásban részsült fiatalok, a felkészítőikkel, ft. Sándor Tivadar plébánossal és Vuţiu Rodica Éva kántorral
Kedd, 2017. június 27., 17.41 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban is meghirdettük, az arad-gáji katolikus templomban a vasárnap 9 órakor kezdődött szentmisén 7 gyermek járult első szentáldozáshoz. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.51 (0 hozzászólás)
A vizsolyi biblia első kiadásának egyik példánya is látható lesz a múzeumok éjszakáján az egri Dobó István Vármúzeumban – mondta az intézmény osztályvezetője a június 24-i rendezvényt beharangozó keddi sajtótájékoztatón a hevesi megyeszékhelyen. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.50 (0 hozzászólás)
A gondolkodás az agy funkciója. Emberi létünk természetes menete: értelmünkben bizonyos gondolatok születnek meg és ezeket cselekedetekké váltjuk. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.49 (0 hozzászólás)
„Jézus azt mondta: ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyben van, de ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyben van.” (Mt. 32, 33.) »

(Fotók: Dévai Református Egyház)
Kedd, 2017. június 20., 17.23 (0 hozzászólás)
Családi vasárnapot tartottak a dévai református gyülekezetben, június 18-án. Az istentisztelet végén sor került a vallásórás gyerekek tanévzárójára is. »

Az aradiak szemerkélő esőben, a járműforgalom közepette is eleget tettek az ősök által tette fogadalomnak
Vasárnap, 2017. június 18., 17.39 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban tegnap 9 órától megtartott szentmise után került sor arra a fogadalmi körmenetre, amit őseink az 1768-as pestisjárványtól történt megszabaduláskor fogadtak meg. »

Szegedi Kis István mellszobra (Fotó: reformatus.hu)
Vasárnap, 2017. június 18., 17.32 (0 hozzászólás)
A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség két fontos célkitűzése valósult meg. »

Úrnapja Tornyán
Péntek, 2017. június 16., 17.53 (0 hozzászólás)
Csütörtökön, június 15-én Úrnapját, vagyis az Oltáriszentség főünnepét ülte a katolikus egyház. Ilyenkor mindenfelé ünnepi körmenetet tartanak, mely négy, gazdagon felvirágozott oltárnál megáll, és az Oltáriszentségről szóló evangélium felolvasása után a négy égtáj felé áldást oszt a szertartást végző pap. »

Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására
Péntek, 2017. június 16., 17.07 (0 hozzászólás)
A pályázat célja: A Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító köztéri alkotás elkészítése. »

Fotók: Gáspár-Barra Áron
Csütörtök, 2017. június 15., 18.36 (0 hozzászólás)
Az elmúlt vasárnapon a dévai refomátus gyülekezet előtt tett tanúságot hitéről Kovács Imre, a Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedett ifjú. Idén ő volt az egyetlen konfirmándus a gyülekezetben. »

Szent Antal ünnepe Déván
Csütörtök, 2017. június 15., 18.30 (0 hozzászólás)
Kedden liliomszenteléssel és a gyermekek megáldásával zárult az idei Szent Antal-ünnep Déván. »

Csütörtök, 2017. június 15., 17.28 (0 hozzászólás)
„Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától.” (Róm. 5, 8–9.) »

P. Kalna Zsolt minorita tartományfőnökkel együtt, a hívek letérdelve imádkoztak egy-egy oltár előtt
Csütörtök, 2017. június 15., 15.26 (0 hozzászólás)
Tegnap, Jézus szent szíve és vére ünnepén, Úrnapján a római katolikus templomokban megtartott ünnepélyes szentmisék végén az Oltáriszentséget hordozó pap nyomában a hívek énekelve, imádkozva elvonultak a templomban, illetve azon kívül felállított, virágokkal ékesített 4 oltárhoz. »

A bétai templomban is nagy szeretettel fogadták az aradi vendégeket
Kedd, 2017. június 13., 19.30 (0 hozzászólás)
A csíksomlyói zarándokútról hazatérő Arad megyei küldöttség, ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános indítványára, egy kis kerülővel meglátogatta papi szolgálatának az első állomását, a Hargita megyében lévő Bögöz község részét képező Vágásban és Bétán lévő templomokat. »

A liliomszentelési szertartást ezúttal is p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök végezte
Kedd, 2017. június 13., 19.21 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban meghirdettük, tegnap 18.30 órakor a szokásos liliomszenteléssel, a gyermekek megáldásával kezdődött a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt arad-belvárosi katolikus templom búcsúünnepsége. »

Péntek, 2017. június 09., 16.46 (0 hozzászólás)
Június 17-én, szombaton ministránsok számára egyházmegyei zarándoklatot szerveznek a máriaradnai kisbazilikához, ahol mindnyájan részt vesznek a 10 órakor kezdődő szentmisén. »

Csütörtök, 2017. június 08., 18.05 (0 hozzászólás)
2017. július 3–7. között 5-ik alkalommal kerül megszervezésre a már hagyományossá vált Egyházmegyei hittan- és kézművestábor. »

Csütörtök, 2017. június 08., 18.03 (0 hozzászólás)
Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. »

Csütörtök, 2017. június 08., 17.11 (0 hozzászólás)
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa üdvözüljön a világ.” (Ján. 16, 17.) »

A két lelkipásztor és a diakónus a páronként előttük térdelő, bemerített fiatalokra Isten áldását kérték
Kedd, 2017. június 06., 17.14 (0 hozzászólás)
Amint azt a pénteki Hitélet rovatunkban is meghirdettük, vasárnap 10 órától, az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet új templomában tartotta az újszövetségi, bemerítési istentiszteletet. »

Ft. Heinrich József celebrálta az ünnepi szentmisét
Hétfõ, 2017. június 05., 16.51 (0 hozzászólás)
A Rózsafűzér áldásával kezdődött a pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise Óteleken, amelyet ft. Heinrich József esperes celebrált a helyi római katolikus templomban. »

Csütörtök, 2017. június 01., 16.49 (0 hozzászólás)
„Krisztus Jézusban az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef. 2, 21–22) »

Csütörtök, 2017. június 01., 16.46 (0 hozzászólás)
„A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben, mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.” (1 Kor. 12, 4–7.) »

Zarándokok integetnek a csíksomlyói búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonaton a budapesti Nyugati pályaudvaron 2017. június 1-jén. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Csütörtök, 2017. június 01., 16.37 (0 hozzászólás)
Elindult a csíksomlyói búcsúba a Boldogasszony zarándokvonat csütörtök reggel a budapesti Nyugati pályaudvarról. A négynapos útra induló több mint ezer zarándokot Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára búcsúztatta, és a zarándoklat lelki vezetője, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg. »

Hétfõ, 2017. május 29., 17.57 (0 hozzászólás)
Pünkösd ünnepe alkalmából vasárnap, június 4-én délután 5 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

A 20 első szentáldozót a háttérben lévő p. Blénesi Róbert plébános p. Huszka György testvér segítségével készített fel
Vasárnap, 2017. május 28., 18.40 (0 hozzászólás)
Vasárnap a szülőkkel, a hozzátartozókkal és hívekkel zsúfolásig megtelt arad-belvárosi katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepélyes szentmisén a padsorok előtt elhelyezett székeken 15, fehér ünneplőbe öltözött leányka és 5, ugyancsak ünnepi öltözékben lévő fiúcska várt az első szentáldozásra. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'