JelenHaz
Kedd, 2019. augusztus 20., 21.29

Hitélet

Csütörtök, 2017. november 16., 16.31 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.” (Mk. 11, 23, 24.) »

Az utcai félhomályban világító lampionokkal vonultak a templom felé
Péntek, 2017. november 10., 19.36 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban előre jeleztük, Toursi Szent Márton tiszteletére ma 18 órától az arad-ségai római katolikus egyházközségben Márton-napi lampionos felvonulást szerveztek az Aurel Vlaicu Általános Iskola tanulóinak, pedagógusainak, illetve a gyermekek szüleinek a részvételével. »

Csütörtök, 2017. november 09., 16.25 (0 hozzászólás)
„Még egy könyv nyittatott ki… Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe…” /Jelenések 20, 12–15/ »

Csütörtök, 2017. november 09., 16.24 (0 hozzászólás)
„A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerhetik, akik szeretik és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá.” (Bölcs. 6, 12.) »

Péntek, 2017. november 03., 16.54 (0 hozzászólás)
A Magyar Unitárius Egyház Képviselőtanácsa és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) szervezésében kerül sor 2017. november 4-én a XX. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatra Déván. »

Péntek, 2017. november 03., 16.48 (0 hozzászólás)
Arad A Shönstatti Szűzanya Szentélye mozgalom Lippán Vasárnap a lippai katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisén bemutatják a Shönstatti Szűzanya Szentélye mozgalmat. A rendkívüli szertartásra szívesen látják a híveket. »

A négy szórványgyülekezet találkozója ünnepi istentisztelettel indult
Péntek, 2017. november 03., 06.00 (0 hozzászólás)
Október utolsó vasárnapján a legtöbb református gyülekezetben kiszolgáltatják az úri szent vacsorát a reformáció emlékünnepe alkalmával. 2017 kivételes év, hiszen minden gyülekezet, kisebb vagy nagyobb egyházi szervezet igyekszik méltó módon megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját. »

Balról jobbra: Gârjoabă Cristina, Broșteanu Roxana és Gârjoabă Adrian.
Csütörtök, 2017. november 02., 17.02 (0 hozzászólás)
A temesvár-belvárosi egyházközségben a reformáció 500. évében két ízben is volt konfirmáció. Október 21-én Demeter Sándor kórházlelkész felkészítését követően három, szinte felnőtt korban lévő fiatal tett vallást hitéről román nyelven. »

Soli Deo gloria
Szerda, 2017. november 01., 16.44 (0 hozzászólás)
Az 500 éves fennállását ünneplő reformáció alaptételeinek felelevenítésére épült a dévai református gyülekezet évfordulós rendezvénysora. »

A lelkészek közreműködésével a református és az evangélikus-lutheránus hívek úrvacsorához járultak
Szerda, 2017. november 01., 16.42 (0 hozzászólás)
A reformáció 500. évfordulója Aradon címmel megszervezett egész napos program kedden 15 órától az evangélikus-lutheránus templomban szervezett istentisztelettel folytatódott, ahol a liturgiát nt. Jakab István házigazda lelkipásztor vezette. »

A szentmisét p. Böjte Csaba ferences szerzetes ft. Czeglédi Ferenc plébánossal együtt celebrálta
Szerda, 2017. november 01., 16.30 (0 hozzászólás)
A szeles, hűvös idő ellenére nagy számban vettek részt a pécskaiak a vasárnap délutáni szentmisén a római katolikus templomban, amelyet p. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mutatott be ft. Czeglédi Ferenc plébánossal együtt. »

Nt. Baracsiné Dávid Zsuzsanna lelkipásztor és Molnár Csaba főgondnok leleplezik a reformáció 500. évfordulójára készült emléktáblát
Kedd, 2017. október 31., 18.32 (0 hozzászólás)
Ma, a reformáció 500. évfordulója alkalmából az arad-belvárosi református és az evangélikus-lutheránus gyülekezetek közösen szervezett egész napos programja a református templomban 10 órától ünnepi istentisztelettel indult. »

Vasárnap, 2017. október 29., 18.54 (0 hozzászólás)
A reformáció 500 éves elindulását ünnepelve évszázadok óta egy jelképes cselekedet az, amihez kötjük az egyház megújításának, a hitújításnak a kezdetét. Ez pedig dr. Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, egyetemi tanár, a wittenbergi vártemplom parókus lelkésze 95 tételének a megjelenése, amit 1517. október 31-én bocsátott nyilvánosan vitára a búcsú erejéről és értékéről. »

Mindenszentekre
Péntek, 2017. október 27., 18.10 (0 hozzászólás)
A majláthfalvi római katolikus egyházközségben november 1-én, szerdán 10 órakor szentmise mindenszentek ünnepére Majláthfalván; 13 órakor megemlékezés a monostori temetőben a közösség elhunytjairól; 15 órakor megemlékezés a majláthfalvi temetőben a közösség elhunytjairól. »

Péntek, 2017. október 27., 18.08 (0 hozzászólás)
„Erőt kaptok, és tanúim lesztek…” /Ap. Csel. 1, 8./ »

Péntek, 2017. október 27., 18.07 (0 hozzászólás)
„ ...szükség néktek újonnan születnetek” Jn 3,7. »

Péntek, 2017. október 27., 18.05 (0 hozzászólás)
A temesvár-belvárosi református templomban október 29-én, vasárnap a 10 órai kezdettel tartandó istentiszteleten kerül sor 5 fiatal testvérünk konfirmációjára. »

Péntek, 2017. október 27., 18.02 (0 hozzászólás)
Október 29-én, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

Csütörtök, 2017. október 26., 18.37 (0 hozzászólás)
„Aki szeret engem, megfogadja szavamat, Atyám is szeretni fogja és Hozzá költözteti.” (Ján 14, 32.) »

Csütörtök, 2017. október 26., 18.34 (0 hozzászólás)
Ahogy közeledik a reformáció 500 éves évfordulója, úgy sokasodnak a megemlékezések. Október 14-én Vajdahunyadon megyei presbiteri konferenciát tartottak, most egy megyeközi nőszövetségi találkozóra került sor a Zsil völgyében, Lupényban. »

Péntek, 2017. október 20., 06.00 (0 hozzászólás)
· Vasárnap minden szentmisén a missziók számára lesz gyűjtés. Az összegyűlt összeget a Temesvári Püspökségre küldjük. Hálásan köszönjük adományaikat! »

Presbiteri Konferencia Vajdahunyadon
Csütörtök, 2017. október 19., 18.39 (0 hozzászólás)
Az utóbbi hónapokban megsokasodtak azok a rendezvények, amelyek a reformáció 500-ik évfordulójára emlékeztetnek. Így került sor 2017 október 14-én Vajdahunyadon Egyházmegyei Presbiteri Konferenciára, melyre a megye minden gyülekezetének presbitériuma hivatalos volt. »

Csütörtök, 2017. október 19., 17.33 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdetjük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!” (Tesz. 1, 4–5.) »

Hétfõ, 2017. október 16., 18.03 (0 hozzászólás)
Szeretettel várjuk az Aradi Református Egyházmegye híveit a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségünkre Kisperegre október 21-én, szombaton. »

Vasárnap, 2017. október 15., 16.28 (0 hozzászólás)
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” /1Mózes 1, 1./ »

Csütörtök, 2017. október 12., 17.43 (0 hozzászólás)
„Azon a napon majd így beszélnek: íme a mi Istenünk! Benne reméltük, hogy Ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának.” (Iz. 25, 9.) »

Csütörtök, 2017. október 05., 17.02 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt, az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil. 4, 6–7.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 28., 18.38 (0 hozzászólás)
Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan, önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztus Jézusban volt!” (Fil. 2, 3–5.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'