Fölszálott a páva

JelenHaz
Hétfõ, 2019. október 21., 23.16

Hitélet

Csütörtök, 2018. január 11., 16.53 (0 hozzászólás)
„Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1Kor 6, 17–20.) »

Csütörtök, 2018. január 04., 18.17 (0 hozzászólás)
Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Mk 1, 4–8 »

Csütörtök, 2017. december 28., 17.40 (0 hozzászólás)
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” /Lukács ev. 19, 10/ »

Csütörtök, 2017. december 28., 16.32 (0 hozzászólás)
„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet” (Kol 3, 12). »

Péntek, 2017. december 22., 17.00 (0 hozzászólás)
Sok ember azt látja, hogy világunk teljes lendülettel halad előre és azt gondolja, hogy ez még így mehet sokáig. Isten azonban elénk tárja a megváltási tervét, és akik megismerik azt, megértik, hogy a látszat ellenére Jézus eljövetele közel van! »

Csütörtök, 2017. december 21., 17.50 (0 hozzászólás)
„Harmatozzatok egek onnan felülről és ti, felhők hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt!” (Iz 45, 8) »

Szerda, 2017. december 20., 19.23 (0 hozzászólás)
2017. december 21., csütörtök 18 óra – bűnbánati istentisztelet. »

Szerda, 2017. december 20., 19.21 (0 hozzászólás)
• Vasárnap 21.30-kor kezdődik a karácsony éjszakai szentmise. A szentmise előtt, 21 órakor plébániai közösségünk gyermekei karácsonyi programot tartanak. »

Szerda, 2017. december 20., 19.20 (0 hozzászólás)
Karácsony első napján, december 25-én, hétfőn 17.30 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartunk az evangélikus egyházközség gyülekezeti termében (I. C. Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében). »

Szerda, 2017. december 20., 19.18 (0 hozzászólás)
Karácsonykor Jézus Krisztus születését, a második Isteni Személy megtestesülését ünnepeljük. Számunkra ez egy nagyon jellegzetes ünnep. Amióta ember él a földön, azóta létezik az Isten utáni vágyakozás és az a tudat, az a megtapasztalás, hogy Isten jelen van életünkben. »

Szerda, 2017. december 20., 17.37 (0 hozzászólás)
Karácsonyról az a hír járja, hogy a szeretet ünnepe. Olyan elcsépeltté, közhellyé vált, azonban meggyőződésem, hogy ennél sokkal többről van szó. »

Kedd, 2017. december 19., 18.16 (0 hozzászólás)
Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! »

Kedd, 2017. december 19., 18.12 (0 hozzászólás)
Szeretett karácsonyi gyülekezet! Kedves Testvéreim! »

Hétfõ, 2017. december 18., 16.48 (0 hozzászólás)
„Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Lk. 2, 7.) »

Csütörtök, 2017. december 14., 16.58 (0 hozzászólás)
„Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindannyitoktól Krisztus Jézusban. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.” (Tessz. 5, 17–18, 21–22) »

ADVENT – 2017
Csütörtök, 2017. december 07., 18.42 (0 hozzászólás)
December 16., szombat 6.00 Indulás Aradról 14.00 Megérkezés Pozsonyba. »

Csütörtök, 2017. december 07., 16.46 (0 hozzászólás)
Kigyúlnak a fények elűzik a sötétséget meggyújtom én is első gyertyám szeretetem minden teljével Neked ajánlom a belőle áradó reménységet »

Csütörtök, 2017. december 07., 16.45 (0 hozzászólás)
„Az Úr nem késik ígéretével, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2 Pét. 3, 9.) »

Szerda, 2017. december 06., 17.24 (0 hozzászólás)
Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, kik szólották néktek az Isten beszédét... és kövessétek hitüket. Zsid. 13, 7 »

Szerda, 2017. december 06., 17.22 (0 hozzászólás)
Az Arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervez 2017. december 9-én, szombaton 10 órától a plébánia hittantermében. »

Ünnepelt és ünneplők együtt énekeltek
Kedd, 2017. november 28., 18.44 (1 hozzászólás)
Hétfőn a hívekkel zsúfolásig megtelt arad-ségai római katolikus templomban koncelebrációs szentmisét tartottak ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános 60. születésnapja alkalmából. »

Nt. Módi József esperes áldása ez emléktáblára és a hívekre
Hétfõ, 2017. november 27., 19.20 (1 hozzászólás)
Vasárnap Református Szórványnapot szerveztek Lippán. A zsúfolásig megtelt helybeli református templomban 17 órakor kezdődött istentiszteleten nt. Vékony Zsolt József beszolgáló lelkipásztor indítványára együtt elénekelték a 90. zsoltárt. »

Csütörtök, 2017. november 23., 17.17 (0 hozzászólás)
„Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented. Az Ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke.” (Prefáció) »

Csütörtök, 2017. november 23., 17.16 (0 hozzászólás)
„.. nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János ev. 15, 5) »

Csütörtök, 2017. november 16., 16.31 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.” (Mk. 11, 23, 24.) »

Az utcai félhomályban világító lampionokkal vonultak a templom felé
Péntek, 2017. november 10., 19.36 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban előre jeleztük, Toursi Szent Márton tiszteletére ma 18 órától az arad-ségai római katolikus egyházközségben Márton-napi lampionos felvonulást szerveztek az Aurel Vlaicu Általános Iskola tanulóinak, pedagógusainak, illetve a gyermekek szüleinek a részvételével. »

Csütörtök, 2017. november 09., 16.25 (0 hozzászólás)
„Még egy könyv nyittatott ki… Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe…” /Jelenések 20, 12–15/ »

Csütörtök, 2017. november 09., 16.24 (0 hozzászólás)
„A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerhetik, akik szeretik és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá.” (Bölcs. 6, 12.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'