Szerda, 2017. október 18., 19.28

Hitélet

Hétfõ, 2017. július 31., 15.58 (0 hozzászólás)
„ Ne kísértsd az Urat a Te Istenedet...” /Máté 4, 7/ »

Péntek, 2017. július 28., 04.00 (0 hozzászólás)
Zarándoklat Máriaradnára Augusztus 2-án, a Portiuncula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottjaik a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. »

A templombúcsúi szentmisét az arad-kerületi paptestvérek is megtisztelték jelenlétükkel                       Bokor Andrea fotója
Csütörtök, 2017. július 27., 04.00 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet oldalunkon is bejelentettük, a Mosóczy-telepi katolikus egyházközséghez tartozó szilvástelepi katolikus templomban vasárnap 17 órától tartották meg a Szent Anna-napi búcsúünnepséget. »

A gyoroki gyülekezetközi találkozó sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a részt vevő hívek nagy száma
Szerda, 2017. július 26., 04.00 (0 hozzászólás)
Rendhagyó és minden elvárást felülmúló gyülekezetközi találkozóra került sor július 23-án, vasárnap délután a gyoroki református templomban. A reformáció 500. évfordulójának fényében négy Arad megyei református gyülekezet hívei találkoztak: Szentleány, Zimándköz, Lippa és Gyorok egyházközségeinek tagjai. »

Hétfõ, 2017. július 24., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet imaházmegnyitói istentiszteletet tart augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 10 órától és délután 4 órától. »

Péntek, 2017. július 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, és mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.” (Róm. 8, 26.) »

Bérmálkozó ifjak az óteleki templomban
Hétfõ, 2017. július 17., 16.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap délelőtt Ótelek főutcáján a jövendőbeli bérmálkozók ünnepélyesen felsorakozva fogadták Msgr. Dirschl Johann általános helynököt. »

Péntek, 2017. július 14., 19.11 (0 hozzászólás)
Panaszkodni tilos! – ez a felirat fogadja a látogatókat Ferenc pápánál, aki korábban is hangoztatta már, hogy örökös panaszkodás helyett tevékeny és örömteli egyházat és hívőket szeretne maga körül látni. »

A Kracker-emlékkiállításon bemutatott akvarell részlete az Egri Érseki Palota látogatóközpontjában MTI-fotó: Komka Péter
Csütörtök, 2017. július 13., 15.26 (0 hozzászólás)
Nyolcvan éve eltűntnek hitt, a mai Érseki Palota eredeti mennyezetképének egy részletét ábrázoló vízfestményvázlatra bukkantak a közelmúltban az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársai. »

Csütörtök, 2017. július 13., 15.25 (0 hozzászólás)
A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7–9. között Vargyason szervezte meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. »

Csütörtök, 2017. július 13., 15.24 (0 hozzászólás)
„Úgy gondolom, hogy ennek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiain ak megnyilvánulását. Sóhajtozunk mi is és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.” (Róm. 8, 18, 23.) »

Csütörtök, 2017. július 06., 17.01 (0 hozzászólás)
„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” /János ev. 8, 32/ »

Csütörtök, 2017. július 06., 17.00 (0 hozzászólás)
„Én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek – mondja az Úr.” (Mt.11, 29.) »

Kedd, 2017. július 04., 17.55 (0 hozzászólás)
A gondolkodás az agy funkciója. Emberi létünk természetes menete: értelmünkben bizonyos gondolatok születnek meg, ezeket cselekedetekké váltjuk. »

Az egyik oldalon a román, a másik oldalon a magyar bérmálkozók foglaltak helyet
Vasárnap, 2017. július 02., 15.31 (0 hozzászólás)
Ma az arad-ségai katolikus plébániatemplomban 10 órakor kezdődött magyar és román nyelvű szentmisén ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt és ft. Sztojanovics Péter seléndi plébánost, a 61 fiatal bérmálkozót, a bérmaszülőket, valamint a templomot zsúfolásig megtöltő híveket. »

Magyarországra kerül a czestochowai Fekete Madonna koronájának mása
Csütörtök, 2017. június 29., 16.33 (0 hozzászólás)
Magyarországra kerül a lengyelországi, czestochowai Istenanya, közismert nevén Fekete Madonna ikonját ékesítő korona pontos másolata. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.30 (0 hozzászólás)
Korunk valóságával és szenvedésével való szembenézésre szólította fel egyháza tagjait Ferenc pápa, aki a menedékkérők táborait pokolhoz hasonlította a Szent Péter-bazilikában szerdán tartott szertartáson, amelyen öt új egyházi vezetőt emelt bíborosi rangra, tovább alakítva a pápaválasztó testület földrajzi összetételét. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.29 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az Ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.” (Róm 6, 3–4) »

Az első szentáldozásban részsült fiatalok, a felkészítőikkel, ft. Sándor Tivadar plébánossal és Vuţiu Rodica Éva kántorral
Kedd, 2017. június 27., 17.41 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban is meghirdettük, az arad-gáji katolikus templomban a vasárnap 9 órakor kezdődött szentmisén 7 gyermek járult első szentáldozáshoz. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.51 (0 hozzászólás)
A vizsolyi biblia első kiadásának egyik példánya is látható lesz a múzeumok éjszakáján az egri Dobó István Vármúzeumban – mondta az intézmény osztályvezetője a június 24-i rendezvényt beharangozó keddi sajtótájékoztatón a hevesi megyeszékhelyen. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.50 (0 hozzászólás)
A gondolkodás az agy funkciója. Emberi létünk természetes menete: értelmünkben bizonyos gondolatok születnek meg és ezeket cselekedetekké váltjuk. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.49 (0 hozzászólás)
„Jézus azt mondta: ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyben van, de ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyben van.” (Mt. 32, 33.) »

(Fotók: Dévai Református Egyház)
Kedd, 2017. június 20., 17.23 (0 hozzászólás)
Családi vasárnapot tartottak a dévai református gyülekezetben, június 18-án. Az istentisztelet végén sor került a vallásórás gyerekek tanévzárójára is. »

Az aradiak szemerkélő esőben, a járműforgalom közepette is eleget tettek az ősök által tette fogadalomnak
Vasárnap, 2017. június 18., 17.39 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban tegnap 9 órától megtartott szentmise után került sor arra a fogadalmi körmenetre, amit őseink az 1768-as pestisjárványtól történt megszabaduláskor fogadtak meg. »

Szegedi Kis István mellszobra (Fotó: reformatus.hu)
Vasárnap, 2017. június 18., 17.32 (0 hozzászólás)
A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség két fontos célkitűzése valósult meg. »

Úrnapja Tornyán
Péntek, 2017. június 16., 17.53 (0 hozzászólás)
Csütörtökön, június 15-én Úrnapját, vagyis az Oltáriszentség főünnepét ülte a katolikus egyház. Ilyenkor mindenfelé ünnepi körmenetet tartanak, mely négy, gazdagon felvirágozott oltárnál megáll, és az Oltáriszentségről szóló evangélium felolvasása után a négy égtáj felé áldást oszt a szertartást végző pap. »

Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására
Péntek, 2017. június 16., 17.07 (0 hozzászólás)
A pályázat célja: A Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító köztéri alkotás elkészítése. »

Fotók: Gáspár-Barra Áron
Csütörtök, 2017. június 15., 18.36 (0 hozzászólás)
Az elmúlt vasárnapon a dévai refomátus gyülekezet előtt tett tanúságot hitéről Kovács Imre, a Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedett ifjú. Idén ő volt az egyetlen konfirmándus a gyülekezetben. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.hirtv.hu