Fölszálott a páva

JelenHaz
Hétfõ, 2019. október 21., 22.59

Hitélet

Homonnay Zsolt, Sáfár Mónika, Tolcsvay László az előadás egyik emelkedett pillanatában
Hétfõ, 2019. május 27., 17.15 (0 hozzászólás)
Felemelő élményben volt részük szombaton azoknak a temesváriaknak, akik a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban részt vettek a Mária evangéliuma rockopera előadásán. »

Az ünnepélyes szertartás végén az oltár előtt készült felvételen a felkészítőjükkel az első szentáldozók
Vasárnap, 2019. május 26., 18.43 (0 hozzászólás)
Ma a Mosóczy-telepi római katolikus templomban 10.30 órakor megtartott ünnepi szentmisén szentbeszédében ft. Kalapis Damián plébános előbb magyarul, majd románul ecsetelte a Jézus követésének az útján a megkeresztelés utáni következő lépés, az első szentáldozásnak a fontosságát. »

Csütörtök, 2019. május 23., 15.39 (0 hozzászólás)
„…építsünk magunknak tornyot, amelynek teteje az égig érjen…” /1 Mózes 11, 4/ »

Csütörtök, 2019. május 23., 15.37 (0 hozzászólás)
Jézus mondja: „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.”( Jn 14, 23 – 8 G. tónus.) »

Kedd, 2019. május 21., 17.57 (0 hozzászólás)
A temesvári egyházmegye katolikus fiataljait tömörítő rendezvény huszonharmadik évfordulójához érkezett. »

Hétfõ, 2019. május 20., 19.27 (0 hozzászólás)
Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája, amelyen egyebek mellett a helyi Mária kegyszobor látható – adta hírül hétfőn a Romkat.ro erdélyi katolikus hírportál. »

Csütörtök, 2019. május 16., 17.40 (0 hozzászólás)
„Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt, tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja.” (Zsolt 97, 1–2) »

Ft. dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke bízik a gyülekezetépítésből sarjadó nemzetépítés sikerében
Hétfõ, 2019. május 13., 16.21 (0 hozzászólás)
Ft. dr. Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével a Nyugati Jelenben már közöltünk interjút, amelyben a Magyarországi Református Egyház időszerű kérdéseit boncolgattuk. »

A búcsúi szentmisén 6 pap és egyházi méltóság szolgált
Hétfõ, 2019. május 13., 08.00 (0 hozzászólás)
Tegnap az ünnepi díszbe öltöztetett arad-gáji, Boldog Gizella nevére felszentelt római katolikus templom búcsúünnepségére a feszület nyomán öt pap és egyházi méltóság vonult be, akikhez később csatlakozott nt. Czégé Imre arad-gáji református lelkipásztor is. »

Csütörtök, 2019. május 09., 18.36 (0 hozzászólás)
„A férfi azért elhagyja apját és anyját...” / Efézus 5, 31/ »

Csütörtök, 2019. május 09., 18.35 (0 hozzászólás)
„Az én juhaim hallgatnak szavamra; én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből. Amit Atyám nekem adott, az mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,27–30) »

Csütörtök, 2019. május 02., 17.03 (0 hozzászólás)
„Ujjongj az Úrnak, földkerekség, nevének fönségéről énekelj, zengj néki dicsőítő éneket, alleluja”. (Zsolt 65, 1–2.) »

Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálta
Szerda, 2019. május 01., 16.47 (0 hozzászólás)
Április 25-én, csütörtökön a Temes megyei Óteleken találkoztak a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézet ezelőtt 41 évvel végzett diákjai, akiket annak idején dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelt pappá. »

Csütörtök, 2019. április 25., 06.00 (0 hozzászólás)
Közzétette szerdán a Vatikán Ferenc pápa romániai látogatásának részletes programját, amely szerint június 1-jén 11 óra 30 perckor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben a katolikus egyházfő által pontifikált szentmise. »

Szerda, 2019. április 24., 17.00 (0 hozzászólás)
„Emlékezzetek vissza” /Lukács ev. 24, 6/ »

Szerda, 2019. április 24., 16.59 (0 hozzászólás)
Jézus mondja: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” (Jn 20, 29–5.) »

A feltámadási körmenet élén haladt a szentelt gyertya, az Oltáriszentséget a baldachin alatt hordozták körbe
Kedd, 2019. április 23., 18.01 (0 hozzászólás)
Nagyszombaton az arad-belvárosi római katolikus templomudvaron 20 órakor p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök és p. Bogdan Adamczyk minorita atya közreműködésével, tűz- és vízszenteléssel vette kezdetét a feltámadási szertartás, majd a szentmise. »

Kedd, 2019. április 23., 15.14 (0 hozzászólás)
Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn délben mondott beszédében, amelyben kijelentette, hogy az embertelen terrorista támadások soha sem igazolhatók. »

Csütörtök, 2019. április 18., 16.11 (0 hozzászólás)
Nagyon szép a húsvét éjszakai szertartás. Az egész szertartás segít együtt ünnepelni Krisztus feltámadását, olyan módon, hogy megértjük: igazából az életről van szó, az életről, amely legyőzte a halált, és arról az életről, amihez nekünk közünk van, hiszen mi is mindannyian élni akarunk, és azt akarjuk, hogy az életünk igazából életnek nevezhető legyen. »

Csütörtök, 2019. április 18., 16.06 (0 hozzászólás)
„Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja!” (Zsolt. 138, 18. 5–6.) »

Kedd, 2019. április 16., 17.09 (0 hozzászólás)
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre...” (1 Péter 1, 3.) »

Hétfõ, 2019. április 15., 18.07 (0 hozzászólás)
„Media vita in morte sumus“ – „Életünk közepette körül vesz a halál”. A középkori ember meghatározó élettapasztalatát fejezi ki ez a régi, középkori ének. »

Bonaventura atya és a körmenet részvevői az egyik stációnál imádkoznak
Hétfõ, 2019. április 15., 17.51 (0 hozzászólás)
Harmadik alkalommal szervezett keresztúti körmenetet Déva utcáin a Szent Antal plébánia. »

Csütörtök, 2019. április 11., 16.13 (0 hozzászólás)
„Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.” (Iz. 50, 4–7.) »

Csütörtök, 2019. április 04., 17.38 (0 hozzászólás)
„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.“ /Lukács ev. 19, 10./ »

Csütörtök, 2019. április 04., 17.37 (0 hozzászólás)
„Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki kihozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? Igen, utat készítek a sivatagban, és a pusztában folyókat. Dicsőít majd engem a mező vadja, a sakálok és a struccmadarak, mert vizet adtam a sivatagban, folyókat a pusztában, hogy megitassam népemet, az én választottamat. A nép, melyet magamnak formáltam, dicséretemet hirdeti majd.” (Iz 43,16–21) »

Reményik Sándor-emlékünnepség
Kedd, 2019. április 02., 18.16 (0 hozzászólás)
Helyszín: Arad-belvárosi református templom. Időpont: 2019. április 7., vasárnap. »

Csütörtök, 2019. március 28., 16.25 (0 hozzászólás)
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'