JelenHaz
Csütörtök, 2019. június 27., 03.01

Hitélet

Csütörtök, 2019. február 14., 18.10 (0 hozzászólás)
„Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? »

Csütörtök, 2019. február 07., 16.33 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje.” (1Kor 15, 1–11.) »

Ferenc pápa látogatása összmagyarsági ügy
Csütörtök, 2019. február 07., 16.31 (0 hozzászólás)
Csíksomlyón, a Szent István Otthon ebédlőjében több mint 60 székelyföldi vendéglátó vett részt azon a lelki- és szellemi napon, amelyet Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, a pápalátogatás egyházmegyei liturgikus felelőse, és Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője tartott február 6-án, szerdán. »

Dr. p. Bogdan Adamczyk minorita szerzetes, az aradiak szeretett, magyarbarát Bogdan atyája a külhoni magyarság szolgálatát tekinti fő feladatának
Szerda, 2019. február 06., 10.00 (0 hozzászólás)
Folyó év január 20-án, vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött plébániai nagymisén tartotta ezüstmiséjét p. Bogdan Adamczyk, lengyelországi minorita szerzetes, aki több évig plébánosként szolgált Aradon. »

Balázs-áldás a római katolikus templomokban
Hétfõ, 2019. február 04., 08.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, Szent Balázs vértanú püspök ünnepén a római katolikus templomokban megtartott szentmisék után a papok Balázs-áldásban részesítették az eléjük járuló híveket. »

Csütörtök, 2019. január 31., 16.43 (0 hozzászólás)
„Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, és buzdítsuk egymást szeretetre! »

Kedd, 2019. január 29., 17.10 (0 hozzászólás)
Február 3–10. között kerül sor az egyetemes imahét alkalmaira a Kisjenő-Erdőhegyi Református Egyházközségben. »

Csütörtök, 2019. január 24., 15.50 (0 hozzászólás)
„…mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak…” /2 Kró. 34, 27./ »

Csütörtök, 2019. január 24., 15.49 (0 hozzászólás)
„Mivel már sokan megkísérelték rendben elbeszélni a köztünk végbement eseményeket, amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az igének, jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, neked, kegyelmes Teofil, sorrendben leírni, hogy jól megismerd azon dolgoknak bizonyosságát, amelyekre téged oktattak.” (Lk 1, 1–4.) »

Bogdan atya – középen – szeretett aradi hívei körében óhajtotta megünnepelni ezüstmiséjét
Hétfõ, 2019. január 21., 10.00 (0 hozzászólás)
Tegnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor tartotta ezüstmiséjét p. Bogdan Adamczyk minorita atya, aki a közelmúltban plébánosként több évig szolgált az egyházközségben. »

Ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános megszentelte a Jelen Házat
Péntek, 2019. január 18., 10.00 (0 hozzászólás)
Tegnap kora délelőtt ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános Mestesan Gábor kántor társaságában érkezett a Jelen Ház előcsarnokába, ahol együtt mondták el a házszentelési felvezető imát, énekeltek. »

Csütörtök, 2019. január 17., 18.39 (0 hozzászólás)
Aradon szombattól csütörtökig kerül sor az Ökumenikus imahétre a keresztények egységéért. Ennek során naponta más-más felekezet templomában kerül sor ökumenikus istentiszteletre. »

Csütörtök, 2019. január 17., 18.14 (0 hozzászólás)
Ezt mondja a Szentlélek: „Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára: „Ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat. »

Csütörtök, 2019. január 17., 06.00 (0 hozzászólás)
Ifjúsági szentségimádás A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban január 17-én, csütörtökön, 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak. »

Péntek, 2019. január 11., 06.00 (0 hozzászólás)
Június 1-jén, szombaton tart szabadtéri szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben Ferenc pápa – közölte az MTI-vel Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás ügyében illetékes sajtóreferense. »

Csütörtök, 2019. január 10., 17.27 (0 hozzászólás)
Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Lk 3, 21–22. »

Csütörtök, 2019. január 03., 17.28 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus templomban január 5-én, szombaton 17 órakor lesz az ünnepélyes vízszentelés. Január 6-án, vasárnap szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Elhunyt Spendán István (59). »

Csütörtök, 2019. január 03., 17.27 (0 hozzászólás)
„Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak! /2Tim. 4, 4./ »

Csütörtök, 2018. december 27., 18.08 (0 hozzászólás)
Szent Család vasárnapja „A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket.” (Lk 2, 16.) »

Szerda, 2018. december 26., 17.18 (0 hozzászólás)
Jézus új életszemléletet mutatott fel a világban, amely birtoklás helyett a másokkal való megosztást helyezte középpontba – mondta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. »

Szerda, 2018. december 26., 17.16 (0 hozzászólás)
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. »

Csütörtök, 2018. december 20., 17.22 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 24-én 21 órakor kezdődik a román nyelvű éjféli szentmise, éjfélkor magyarul lesz éjféli szentmise. »

Csütörtök, 2018. december 20., 17.20 (0 hozzászólás)
Karácsonykor, a keresztény világ Istennek véges elménkkel felfoghatatlan nagy szeretetéről emlékezik meg. »

A résztvevők lélekben feltöltődve készülhetnek a nagy ünnepre. Felvételünkön egyik csoport látható
Szerda, 2018. december 19., 20.09 (0 hozzászólás)
December 15-én, szombaton 10 órától a reggeli dicséret eléneklésével kezdődött az Arad-belvárosi Plébánia révén immár hagyományosan megszervezett egyházzenei nap. »

Szerda, 2018. december 19., 17.11 (0 hozzászólás)
Legtöbb házban ott van a karácsonyfa, és körülálljuk, körülénekeljük, körülimádkozzuk. Örülünk neki, mert a jelképe annak, hogy az élet, az igazi világosság közénk jött. »

Szerda, 2018. december 19., 17.07 (0 hozzászólás)
• December 20-án, csütörtökön 19.30 órakor a Bajkai-Fábián Róbert orgonista vezette Exultate énekkar adventi hangversenyt tart a Szent György-székesegyházban. »

Szerda, 2018. december 19., 17.05 (0 hozzászólás)
„Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. »

Kedd, 2018. december 18., 04.00 (0 hozzászólás)
Krisztus születésének titka mindig is foglalkoztatta az embert, aki olykor kételkedve, máskor álmélkodva állt a titok előtt. Amikor sikerül hittel fogadnunk karácsony titkát, olyankor a karácsonyi Isten-gyermek születésére gondolva arra várunk, hogy a gyengeségében erős Krisztus a mi életünkben is változást, titokzatos változást hozzon. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'