JelenHaz
Kedd, 2019. augusztus 20., 16.47

Hitélet

Csütörtök, 2019. április 04., 17.38 (0 hozzászólás)
„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.“ /Lukács ev. 19, 10./ »

Csütörtök, 2019. április 04., 17.37 (0 hozzászólás)
„Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki kihozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? Igen, utat készítek a sivatagban, és a pusztában folyókat. Dicsőít majd engem a mező vadja, a sakálok és a struccmadarak, mert vizet adtam a sivatagban, folyókat a pusztában, hogy megitassam népemet, az én választottamat. A nép, melyet magamnak formáltam, dicséretemet hirdeti majd.” (Iz 43,16–21) »

Reményik Sándor-emlékünnepség
Kedd, 2019. április 02., 18.16 (0 hozzászólás)
Helyszín: Arad-belvárosi református templom. Időpont: 2019. április 7., vasárnap. »

Csütörtök, 2019. március 28., 16.25 (0 hozzászólás)
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.) »

Hétfõ, 2019. március 25., 16.00 (0 hozzászólás)
„Isten a kövekből is támaszthat fiakat…” /Máté ev. 3, 9./ Az Örökkévaló Isten az embert közösségi életre teremtette. Gondokkal terhelt életünkben nagy szükségünk van stresszoldó, vidám beszélgetésre, amely mosolyt csal ajkunkra, derűt varázsol szívünkbe. »

Csütörtök, 2019. március 21., 18.12 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. »

Csütörtök, 2019. március 14., 19.22 (0 hozzászólás)
„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.,6.3.22) »

Csütörtök, 2019. március 07., 17.30 (0 hozzászólás)
„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg”. (Zsolt 90, 15–16.) »

Csütörtök, 2019. február 28., 16.15 (0 hozzászólás)
„Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké...” /Zsoltár 89, 2/ »

Csütörtök, 2019. február 28., 16.12 (0 hozzászólás)
„Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? »

Szerda, 2019. február 27., 16.16 (0 hozzászólás)
A pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói miséjén – jelentették be a szervezők egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón. »

Csütörtök, 2019. február 21., 17.16 (0 hozzászólás)
Március 16-án kerül megrendezésre a temesvári püspökség szervezésében Máriaradnán az egyházmegyei hittanverseny, ami 10 órakor kezdődik, és a 16 órakor kezdődő szentmisével fejeződik be. »

Csütörtök, 2019. február 21., 17.13 (0 hozzászólás)
„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben!” /2Tim. 4, 2./ »

Betegség és gyógyulás a Szentírásban
Hétfõ, 2019. február 18., 17.27 (0 hozzászólás)
A Szentírás az emberi szóban megtestesült isteni Ige, ami lelki életünk mindennapi kenyerévé változott. Ha van valami, ami a rohanó élet és a stresszekkel teli sorsunk zavarában és megpróbáltatásai között megtartja és megerősíti lelkünk békéjét, az a Szentírás olvasása és ismerete. »

Csütörtök, 2019. február 14., 18.10 (0 hozzászólás)
„Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? »

Csütörtök, 2019. február 07., 16.33 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje.” (1Kor 15, 1–11.) »

Ferenc pápa látogatása összmagyarsági ügy
Csütörtök, 2019. február 07., 16.31 (0 hozzászólás)
Csíksomlyón, a Szent István Otthon ebédlőjében több mint 60 székelyföldi vendéglátó vett részt azon a lelki- és szellemi napon, amelyet Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, a pápalátogatás egyházmegyei liturgikus felelőse, és Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője tartott február 6-án, szerdán. »

Dr. p. Bogdan Adamczyk minorita szerzetes, az aradiak szeretett, magyarbarát Bogdan atyája a külhoni magyarság szolgálatát tekinti fő feladatának
Szerda, 2019. február 06., 10.00 (0 hozzászólás)
Folyó év január 20-án, vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött plébániai nagymisén tartotta ezüstmiséjét p. Bogdan Adamczyk, lengyelországi minorita szerzetes, aki több évig plébánosként szolgált Aradon. »

Balázs-áldás a római katolikus templomokban
Hétfõ, 2019. február 04., 08.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, Szent Balázs vértanú püspök ünnepén a római katolikus templomokban megtartott szentmisék után a papok Balázs-áldásban részesítették az eléjük járuló híveket. »

Csütörtök, 2019. január 31., 16.43 (0 hozzászólás)
„Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, és buzdítsuk egymást szeretetre! »

Kedd, 2019. január 29., 17.10 (0 hozzászólás)
Február 3–10. között kerül sor az egyetemes imahét alkalmaira a Kisjenő-Erdőhegyi Református Egyházközségben. »

Csütörtök, 2019. január 24., 15.50 (0 hozzászólás)
„…mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak…” /2 Kró. 34, 27./ »

Csütörtök, 2019. január 24., 15.49 (0 hozzászólás)
„Mivel már sokan megkísérelték rendben elbeszélni a köztünk végbement eseményeket, amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgái voltak az igének, jónak láttam én is, miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, neked, kegyelmes Teofil, sorrendben leírni, hogy jól megismerd azon dolgoknak bizonyosságát, amelyekre téged oktattak.” (Lk 1, 1–4.) »

Bogdan atya – középen – szeretett aradi hívei körében óhajtotta megünnepelni ezüstmiséjét
Hétfõ, 2019. január 21., 10.00 (0 hozzászólás)
Tegnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor tartotta ezüstmiséjét p. Bogdan Adamczyk minorita atya, aki a közelmúltban plébánosként több évig szolgált az egyházközségben. »

Ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános megszentelte a Jelen Házat
Péntek, 2019. január 18., 10.00 (0 hozzászólás)
Tegnap kora délelőtt ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános Mestesan Gábor kántor társaságában érkezett a Jelen Ház előcsarnokába, ahol együtt mondták el a házszentelési felvezető imát, énekeltek. »

Csütörtök, 2019. január 17., 18.39 (0 hozzászólás)
Aradon szombattól csütörtökig kerül sor az Ökumenikus imahétre a keresztények egységéért. Ennek során naponta más-más felekezet templomában kerül sor ökumenikus istentiszteletre. »

Csütörtök, 2019. január 17., 18.14 (0 hozzászólás)
Ezt mondja a Szentlélek: „Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára: „Ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat. »

Csütörtök, 2019. január 17., 06.00 (0 hozzászólás)
Ifjúsági szentségimádás A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban január 17-én, csütörtökön, 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'