Csütörtök, 2018. március 22., 21.46

Hitélet

Az egyházmegye papjai részt vettek a szentmise bemutatásában
Vasárnap, 2017. szeptember 17., 18.17 (0 hozzászólás)
A templombúcsú előestéjén elhunyt szeretteikről emlékeztek meg az ótelekiek a temető kápolnájában. A megemlékező szentmisét Ft. Heinrich József esperes celebrálta. »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2017. szeptember 14., 16.09 (0 hozzászólás)
„Egyikünk sem él csak önmagáért és egyikünk sem hal meg csak önmagáért. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg.” (Róm. 14, 7.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 07., 17.21 (0 hozzászólás)
„A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet” (Róm. 13, 10.) »

Péntek, 2017. szeptember 01., 17.35 (0 hozzászólás)
Imára szólított fel a teremtett világ védelméért Ferenc pápa és I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka pénteki közös üzenetében, amely szerint a környezet védelmétől függ a világ tartós társadalmi és politikai egyensúlya is. »

Péntek, 2017. szeptember 01., 17.23 (0 hozzászólás)
Az Arad Belvárosi Evangélikus-luteránus templomban vasárnap 10 órától kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, utána agapé az imateremben. »

Csütörtök, 2017. augusztus 31., 18.04 (0 hozzászólás)
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!” (Róm 12, 2.) »

Szerda, 2017. augusztus 30., 17.22 (0 hozzászólás)
„... meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Róma 1, 17 »

Szerda, 2017. augusztus 30., 17.21 (0 hozzászólás)
A szomódi református egyházközséget (Magyarország, Esztergom megye) képviselő népes küldöttség testvérgyülekezeti látogatáson vett részt a Mosóczy-telepen augusztus 27–29. között. »

Kedd, 2017. augusztus 29., 07.00 (0 hozzászólás)
Tegnap a máriaradnai kisbazilikában a II. János Pál pápa emlékére felajánlott szentmisét ft. Séffer Attila kiskörösi plébános celebrálta, aki 50 fős zarándoklattal érkezett a kegyhelyre. »

Péntek, 2017. augusztus 25., 04.00 (0 hozzászólás)
Az iszlám monoteista vallás, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezető szerep. Az iszlám szó az Allahnak való önkéntes odaadást, törvényeinek való engedelmességet foglalja magába. Aki ezt megteszi, az a muszlim. »

Péntek, 2017. augusztus 25., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban augusztus 26-án, szombaton 16 órakor keresztelik meg Frajna Stefánia Máriát, 16.30 órától részesítik a keresztség szentségében Semaro Mia Rosaliát. Ugyanaznap 17 órakor Reinholz Arnold házasságot köt Szabó Brigitta Klárával. »

Kedd, 2017. augusztus 22., 04.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap a temesvári Millenniumi katolikus templomban 11.30 órától megtartott szentmisén ft. Váncsa Csaba plébános lélekemelő szentbeszédet tartott Szent István államalapító királyunkról, megállapítva: Szent István ma is példaképünk lehet a céltudatosságban, Isten és a nemzet szolgálatában. »

Vakációs Gyermek-bibliahét Végváron
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.32 (0 hozzászólás)
Idén augusztus 7–11. között tartottuk a Gyermek-bibliahetet Végváron, amely Istennek hála és a családoknak, illetve gyermekeknek köszönet helyi táborrá nőtte ki magát. »

Az avatószalagot (balról) Varga Géza, dr. Sallai Jakab, Veress Efraim és Katona Mihály vágták át
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.30 (0 hozzászólás)
Vasárnap 10 órától imaházmegnyitó ünnepséget tartottak az arad-kisszentmiklósi baptista gyülekezetben. »

A búcsúi szentmisét a paptestvérek is megtisztelték
Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.26 (0 hozzászólás)
Idén a Majláthfalvi Napok megünneplése esetében mintha határvonalat húztak volna a naptárban a majláthfalvi hétvége és a templombúcsú közé, ugyanis kronologikus egymásutánban zajlott le a két-két napot felölelő események sorozata. »

Csütörtök, 2017. augusztus 17., 17.25 (0 hozzászólás)
„Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.”) (Iz. 56, 1, 6.) »

Tiziano: Mária mennybemenetele
Vasárnap, 2017. augusztus 13., 16.00 (6 hozzászólás)
Nagyboldogasszony, Mária mennybevétele, Mária testével–lelkével együtt való fölvétele a mennybe (latinul: Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus (és ortodox) egyház legnagyobb Mária-ünnepe, melyet augusztus 15-én tartanak. Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott. »

Csütörtök, 2017. augusztus 10., 17.38 (0 hozzászólás)
„Uram, Jézus Krisztus, azért jöttél és hívtad az embereket, hogy kövessenek téged. Lépj a lelkem elé! Nyisd meg szememet, hogy lássam, ki vagy! Nyisd meg fülemet, hogy belém hatoljanak szavaid! Szólítsd szívemet, hogy fölébredjen, és Téged kövessen! Tanítványod akarok lenni, Uram, hívj engem is! Veled megyek, és Veled dolgozom!” (Romano Guardini) »

Csütörtök, 2017. augusztus 10., 17.37 (1 hozzászólás)
„...Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1János 3, 8b). »

Csütörtök, 2017. augusztus 03., 16.30 (0 hozzászólás)
„Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt. 17, 5.) »

Hétfõ, 2017. július 31., 15.58 (0 hozzászólás)
„ Ne kísértsd az Urat a Te Istenedet...” /Máté 4, 7/ »

Péntek, 2017. július 28., 04.00 (0 hozzászólás)
Zarándoklat Máriaradnára Augusztus 2-án, a Portiuncula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottjaik a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. »

A templombúcsúi szentmisét az arad-kerületi paptestvérek is megtisztelték jelenlétükkel                       Bokor Andrea fotója
Csütörtök, 2017. július 27., 04.00 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet oldalunkon is bejelentettük, a Mosóczy-telepi katolikus egyházközséghez tartozó szilvástelepi katolikus templomban vasárnap 17 órától tartották meg a Szent Anna-napi búcsúünnepséget. »

A gyoroki gyülekezetközi találkozó sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a részt vevő hívek nagy száma
Szerda, 2017. július 26., 04.00 (0 hozzászólás)
Rendhagyó és minden elvárást felülmúló gyülekezetközi találkozóra került sor július 23-án, vasárnap délután a gyoroki református templomban. A reformáció 500. évfordulójának fényében négy Arad megyei református gyülekezet hívei találkoztak: Szentleány, Zimándköz, Lippa és Gyorok egyházközségeinek tagjai. »

Hétfõ, 2017. július 24., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet imaházmegnyitói istentiszteletet tart augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 10 órától és délután 4 órától. »

Péntek, 2017. július 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, és mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.” (Róm. 8, 26.) »

Bérmálkozó ifjak az óteleki templomban
Hétfõ, 2017. július 17., 16.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap délelőtt Ótelek főutcáján a jövendőbeli bérmálkozók ünnepélyesen felsorakozva fogadták Msgr. Dirschl Johann általános helynököt. »

Péntek, 2017. július 14., 19.11 (0 hozzászólás)
Panaszkodni tilos! – ez a felirat fogadja a látogatókat Ferenc pápánál, aki korábban is hangoztatta már, hogy örökös panaszkodás helyett tevékeny és örömteli egyházat és hívőket szeretne maga körül látni. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu