MOL Winter EVO
Kedd, 2019. január 22., 04.04

Hitélet

Excellenciás Pál József-Csaba püspök megáldja a jelenlevőket
Hétfõ, 2018. augusztus 06., 17.55 (3 hozzászólás)
Örömteli esemény színhelye volt augusztus 6-án, hétfőn a temesvári Szent György-székesegyház: Urunk Színeváltozásának ünnepén ft. Pál József-Csaba kanonok személyében felszentelték és beiktatták a Temesvári Egyházmegye 92. püspökét. »

Veszélyben a fazekasvarsándi evangélikus templom
Csütörtök, 2018. augusztus 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Fazekasvarsánd területén 226 éve hirdeti evangélikus templom a gondviselő Isten jelenlétét. A jelenlegi templom idén 110 éves. E hosszú évszázad alatt az épület sok örömteli esemény, keresztelő, esküvő, karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és anyák napi istentisztelet otthona volt, valamint a gyász és bánat terhe alatt roskadozók vigasztalódásának is a helye lehetett. »

Búcsú a dévai Szent Antal-templomban
Csütörtök, 2018. augusztus 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Augusztus elsejétől változott a miserend a dévai Szent Antal-templomban. – A Gyulafehérvári Főegyházmegye vezetője, ft. Msrg. dr. Jakubinyi György-Miklós érsek és az Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója, Orbán Szabolcs tartományfőnök egyeztetés nyomán úgy döntött, hogy paphiány miatt a brádi plébániát a két leányegyházával, Kristyor-Gurabarza és Boicával együtt a dévai Szent Antal-plébániához csatolják. »

Életre kelnek az elnéptelenedett templomok
Szerda, 2018. augusztus 01., 04.00 (0 hozzászólás)
Az Erdélyi Református Egyházkerület idén 300 templomjavítást, illetve intézményfejlesztést magába foglaló projektre nyert támogatást a magyar államtól, mintegy 27 milliárd forintnyi összegben. »

Sikeres nyári tábor az Ágyai Református Gyülekezetben
Szerda, 2018. augusztus 01., 04.00 (0 hozzászólás)
Az évek során hagyománnyá vált az Ágyai Református Egyházközségben a napközi táborok megszervezése, ahol kicsik és nagyok egyaránt örvendeznek, tanulnak és szórakoznak. »

Péntek, 2018. július 27., 04.00 (0 hozzászólás)
„Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4, 1–3.) »

A búcsúi szentmise ünnepi szónoka p. Gáll Márton szalvatoriánus szerzetes volt (középen) Bokor Andrea fotója
Szerda, 2018. július 25., 04.00 (0 hozzászólás)
A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközséghez tartozó szilvástelepi római katolikus templom búcsúünnepségét vasárnap 17 órától tartották, ahol ft. Kalapis Damián plébános köszöntötte a szép számban megjelent híveket és a paptestvéreket, ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébánost, ft. Sándor Balázs kórházlelkészt és utoljára, de nem utolsósorban az ünnepi szónokot és főcelebránst, p. Gáll Márton temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus szerzetest. »

A vakációs bibliahét résztvevői a lelkésznővel
Csütörtök, 2018. július 19., 17.08 (0 hozzászólás)
„Légy erős és bátor…” (Józs 1, 9) vezérigével vette kezdetét Fazekasvarsándon július 10-én a vakációs bibliahét. »

Egy útjelző
Csütörtök, 2018. július 19., 16.07 (0 hozzászólás)
Hamis útjelzésekkel próbálják elterelni a zarándokokat az El Camino útvonaláról kereskedők, vendéglátósok az északkelet-spanyolországi Ponferrada településnél – adta hírül több spanyol lap. »

Csütörtök, 2018. július 19., 15.38 (0 hozzászólás)
„Most azonban ti, akik „távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek”. (Ef. 2, 13–17.) »

Egyházi és nőszövetségi elöljárók
Hétfõ, 2018. július 16., 15.09 (0 hozzászólás)
Szombaton a kisperegi református templomban (a templomkertben felállított jókora sátorban kivetítve is láthatták az érdeklődők) 10.30 órakor a mintegy 40 gyülekezet zászlós bevonulásával indult ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület XIX. Nőszövetségi Konferenciája. »

Csütörtök, 2018. július 12., 16.49 (0 hozzászólás)
Az öröktől fogva létező Teremtő Isten ura és kiinduló pontja minden létezésnek. »

Csütörtök, 2018. július 12., 16.47 (0 hozzászólás)
„Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk” (Ef 1, 3–5.) »

Csütörtök, 2018. július 05., 19.15 (0 hozzászólás)
„Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek minden csodatettét.” (1Krón. 16, 9.) »

A gyülekezet frissen konfirmált tagjai a felkészítő lelkészekkel Fotó: Gyurkócza Gyöngyike
Csütörtök, 2018. július 05., 19.13 (0 hozzászólás)
A reformáció jubileumi esztendeje után nem lankad az élet az evangélikusoknál. A júniusi hónap kifejezetten a megújulás és megerősödés ideje volt a fazekasvarsándi gyülekezetben. »

Csütörtök, 2018. július 05., 19.10 (0 hozzászólás)
„Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12, 10) »

Majláthfalván tíz csodálatos gyermek részesült első szentáldozásban
Hétfõ, 2018. július 02., 18.28 (0 hozzászólás)
Isten kegyelméből, amelyet az Úr szeretetének jeléül azzal is kihangsúlyozott, hogy szép időjárást nyújtott, nagy ünneppel kezdte a majláthfalvi közösség július hónapját. »

Bérmáló, felkészítők és bérmáltak közös csoportképe az oltár előtt
Vasárnap, 2018. július 01., 17.19 (0 hozzászólás)
Ma a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepi szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában 25 fiatal, illetve p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök társaságában msgr. Johann Dirschl püspöki helynök is bevonult. »

Péntek, 2018. június 29., 18.20 (0 hozzászólás)
A pécskai római katolikus templomban ma keresztelik meg Borsos Júliát és Borsos Henriettát. Az egyházközségben elhunyt Horváth István (66). »

Áldottak örömteli találkozása (Mariotto Albertinelli, 1503)
Csütörtök, 2018. június 28., 18.14 (0 hozzászólás)
Sarlós Boldogasszony ünnepén a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. »

Csütörtök, 2018. június 28., 18.13 (0 hozzászólás)
„És a pokolban felemelé az ő szemeit, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.” / Lukács 16, 23./ »

Csütörtök, 2018. június 28., 15.50 (0 hozzászólás)
„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát.” ( 2Kor 8, 7–9.) »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
Szeretettel meghívjuk a nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a testvér-nőszövetségeket a Királyhágó-melléki Református Nőszövetség XIX. Konferenciájára, amelyet 2018. július 14-én a Kisperegi Református Egyházközség templomában tartunk (Peregu Mic, nr. 321, jud. Arad, tel.: 0788/077-471). »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.” (ApCsel 13, 24–25.) »

Msgr. Johann Dirschl püspöki helynök az eléje járuló fiataloknak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét
Vasárnap, 2018. június 17., 16.11 (0 hozzászólás)
Szombaton az arad-mikelakai római katolikus templomban 10 órától tartották a bérmálási szentmisét, ahol ft. Balogh László plébános magyarul és románul köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt, a ft. és ns. Király Árpád marosi főesperessel, arad-ségai plébánossal megjelent paptestvéreket, a bérmálásra várakozó fiatalokat, a templomot megtöltő híveket. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.27 (0 hozzászólás)
Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt – mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.25 (0 hozzászólás)
„...én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” /János ev. 10, 10b./ »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.22 (0 hozzászólás)
„Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.” (2 Kor 5, 10.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'