Fölszálott a páva

http://hunor.rmdsz.ro/
Péntek, 2019. november 15., 17.24

Hitélet

A feltámadási körmenet élén haladt a szentelt gyertya, az Oltáriszentséget a baldachin alatt hordozták körbe
Kedd, 2019. április 23., 18.01 (0 hozzászólás)
Nagyszombaton az arad-belvárosi római katolikus templomudvaron 20 órakor p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök és p. Bogdan Adamczyk minorita atya közreműködésével, tűz- és vízszenteléssel vette kezdetét a feltámadási szertartás, majd a szentmise. »

Kedd, 2019. április 23., 15.14 (0 hozzászólás)
Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn délben mondott beszédében, amelyben kijelentette, hogy az embertelen terrorista támadások soha sem igazolhatók. »

Csütörtök, 2019. április 18., 16.11 (0 hozzászólás)
Nagyon szép a húsvét éjszakai szertartás. Az egész szertartás segít együtt ünnepelni Krisztus feltámadását, olyan módon, hogy megértjük: igazából az életről van szó, az életről, amely legyőzte a halált, és arról az életről, amihez nekünk közünk van, hiszen mi is mindannyian élni akarunk, és azt akarjuk, hogy az életünk igazából életnek nevezhető legyen. »

Csütörtök, 2019. április 18., 16.06 (0 hozzászólás)
„Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja!” (Zsolt. 138, 18. 5–6.) »

Kedd, 2019. április 16., 17.09 (0 hozzászólás)
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre...” (1 Péter 1, 3.) »

Hétfõ, 2019. április 15., 18.07 (0 hozzászólás)
„Media vita in morte sumus“ – „Életünk közepette körül vesz a halál”. A középkori ember meghatározó élettapasztalatát fejezi ki ez a régi, középkori ének. »

Bonaventura atya és a körmenet részvevői az egyik stációnál imádkoznak
Hétfõ, 2019. április 15., 17.51 (0 hozzászólás)
Harmadik alkalommal szervezett keresztúti körmenetet Déva utcáin a Szent Antal plébánia. »

Csütörtök, 2019. április 11., 16.13 (0 hozzászólás)
„Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.” (Iz. 50, 4–7.) »

Csütörtök, 2019. április 04., 17.38 (0 hozzászólás)
„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.“ /Lukács ev. 19, 10./ »

Csütörtök, 2019. április 04., 17.37 (0 hozzászólás)
„Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki kihozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? Igen, utat készítek a sivatagban, és a pusztában folyókat. Dicsőít majd engem a mező vadja, a sakálok és a struccmadarak, mert vizet adtam a sivatagban, folyókat a pusztában, hogy megitassam népemet, az én választottamat. A nép, melyet magamnak formáltam, dicséretemet hirdeti majd.” (Iz 43,16–21) »

Reményik Sándor-emlékünnepség
Kedd, 2019. április 02., 18.16 (0 hozzászólás)
Helyszín: Arad-belvárosi református templom. Időpont: 2019. április 7., vasárnap. »

Csütörtök, 2019. március 28., 16.25 (0 hozzászólás)
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.) »

Hétfõ, 2019. március 25., 16.00 (0 hozzászólás)
„Isten a kövekből is támaszthat fiakat…” /Máté ev. 3, 9./ Az Örökkévaló Isten az embert közösségi életre teremtette. Gondokkal terhelt életünkben nagy szükségünk van stresszoldó, vidám beszélgetésre, amely mosolyt csal ajkunkra, derűt varázsol szívünkbe. »

Csütörtök, 2019. március 21., 18.12 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. »

Csütörtök, 2019. március 14., 19.22 (0 hozzászólás)
„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.,6.3.22) »

Csütörtök, 2019. március 07., 17.30 (0 hozzászólás)
„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg”. (Zsolt 90, 15–16.) »

Csütörtök, 2019. február 28., 16.15 (0 hozzászólás)
„Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké...” /Zsoltár 89, 2/ »

Csütörtök, 2019. február 28., 16.12 (0 hozzászólás)
„Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? »

Szerda, 2019. február 27., 16.16 (0 hozzászólás)
A pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói miséjén – jelentették be a szervezők egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón. »

Csütörtök, 2019. február 21., 17.16 (0 hozzászólás)
Március 16-án kerül megrendezésre a temesvári püspökség szervezésében Máriaradnán az egyházmegyei hittanverseny, ami 10 órakor kezdődik, és a 16 órakor kezdődő szentmisével fejeződik be. »

Csütörtök, 2019. február 21., 17.13 (0 hozzászólás)
„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben!” /2Tim. 4, 2./ »

Betegség és gyógyulás a Szentírásban
Hétfõ, 2019. február 18., 17.27 (0 hozzászólás)
A Szentírás az emberi szóban megtestesült isteni Ige, ami lelki életünk mindennapi kenyerévé változott. Ha van valami, ami a rohanó élet és a stresszekkel teli sorsunk zavarában és megpróbáltatásai között megtartja és megerősíti lelkünk békéjét, az a Szentírás olvasása és ismerete. »

Csütörtök, 2019. február 14., 18.10 (0 hozzászólás)
„Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? »

Csütörtök, 2019. február 07., 16.33 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje.” (1Kor 15, 1–11.) »

Ferenc pápa látogatása összmagyarsági ügy
Csütörtök, 2019. február 07., 16.31 (0 hozzászólás)
Csíksomlyón, a Szent István Otthon ebédlőjében több mint 60 székelyföldi vendéglátó vett részt azon a lelki- és szellemi napon, amelyet Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, a pápalátogatás egyházmegyei liturgikus felelőse, és Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője tartott február 6-án, szerdán. »

Dr. p. Bogdan Adamczyk minorita szerzetes, az aradiak szeretett, magyarbarát Bogdan atyája a külhoni magyarság szolgálatát tekinti fő feladatának
Szerda, 2019. február 06., 10.00 (0 hozzászólás)
Folyó év január 20-án, vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött plébániai nagymisén tartotta ezüstmiséjét p. Bogdan Adamczyk, lengyelországi minorita szerzetes, aki több évig plébánosként szolgált Aradon. »

Balázs-áldás a római katolikus templomokban
Hétfõ, 2019. február 04., 08.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, Szent Balázs vértanú püspök ünnepén a római katolikus templomokban megtartott szentmisék után a papok Balázs-áldásban részesítették az eléjük járuló híveket. »

Csütörtök, 2019. január 31., 16.43 (0 hozzászólás)
„Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, és buzdítsuk egymást szeretetre! »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'