JelenHaz
Csütörtök, 2019. július 18., 14.04

Hitélet

Szerda, 2018. december 19., 17.11 (0 hozzászólás)
Legtöbb házban ott van a karácsonyfa, és körülálljuk, körülénekeljük, körülimádkozzuk. Örülünk neki, mert a jelképe annak, hogy az élet, az igazi világosság közénk jött. »

Szerda, 2018. december 19., 17.07 (0 hozzászólás)
• December 20-án, csütörtökön 19.30 órakor a Bajkai-Fábián Róbert orgonista vezette Exultate énekkar adventi hangversenyt tart a Szent György-székesegyházban. »

Szerda, 2018. december 19., 17.05 (0 hozzászólás)
„Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. »

Kedd, 2018. december 18., 04.00 (0 hozzászólás)
Krisztus születésének titka mindig is foglalkoztatta az embert, aki olykor kételkedve, máskor álmélkodva állt a titok előtt. Amikor sikerül hittel fogadnunk karácsony titkát, olyankor a karácsonyi Isten-gyermek születésére gondolva arra várunk, hogy a gyengeségében erős Krisztus a mi életünkben is változást, titokzatos változást hozzon. »

Péntek, 2018. december 14., 17.26 (0 hozzászólás)
Arad A máriaradnai bazilikában december 24-én 18.30 órakor karácsonyi pásztorjáték, 19 órakor szentmise; december 25-én 8 órakor pásztorok miséje magyar nyelven, 10.30 órakor szentmise; december 26-án 10.30 órakor szentmise. »

Csütörtök, 2018. december 13., 17.10 (0 hozzászólás)
„Illés próféta megjelenése mindig az Úr közeledését jelenti. Ezért várta őt a nép Jézus korában Keresztelő János személyében, és várja a világ végére is. (Isten elküldte népéhez Mózest és az ősatyákat.) Azután, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. »

Szerda, 2018. december 12., 18.04 (0 hozzászólás)
– December 24-én, hétfőn, Exc. Pál József Csaba megyés püspök 23 órakor celebrál szentmisét. »

Vasárnap, 2018. december 09., 18.38 (0 hozzászólás)
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17) »

Csütörtök, 2018. december 06., 18.05 (0 hozzászólás)
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” (Lk 3, 4–6.) »

Az első adventi gyertya meggyújtása alkalmából szervezett szentmisét számos pap jelenétében exc. Pál József Csaba püspök celebrálta Corina Bouda-Gruia fotója
Kedd, 2018. december 04., 18.10 (0 hozzászólás)
A Temesvári Római Katolikus Püspökségben a karácsonyi csodavárás, Megváltónk születésére való felkészülésnek a kezdetét, az I. adventi gyertya meggyújtását minden évben más egyházközség templomában tartják. »

Kedd, 2018. december 04., 16.43 (0 hozzászólás)
A TEifi-d ifjúsági csoport célul tűzte ki, hogy Temesvár református gyülekezeteinek egy adventi istentiszteletén részt vesz, és egy igeverses, énekes műsorral Jézus Krisztusra, mint Advent Királyára mutat, aki eljött az első Karácsonykor és mennybemenetele előtt megígérte, hogy újra vissza fog jönni. Ezen rövid bizonyságtétel elgondolkodtat és okos módon tanít várni (Máté 25,1–12.), szüntelen adventben élni. »

Kedd, 2018. december 04., 16.35 (0 hozzászólás)
2018. december 9-én 18 órától közös adventi istentisztelet a baptista testvérekkel a belvárosi református templomban. »

Szerda, 2018. november 28., 18.27 (0 hozzászólás)
„Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal?” /1Sámuel 4, 3./ »

Szerda, 2018. november 28., 18.26 (0 hozzászólás)
„Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.” Ezek az evangélium igéi.” Lk 21, 34–36. »

Nt. Kalit Eszter lelkésznő a templomtorony felújítása után úgy érzi, a közösség mellette áll, a hatalmas munkában jó csapattá kovácsolódtak
Szerda, 2018. november 28., 10.00 (0 hozzászólás)
Nt. Kalit Eszter lelkésznővel a közelmúltban Fazekasvarsándon megszervezett kettős ünnepség alkalmából beszélgettünk. »

Csütörtök, 2018. november 22., 17.46 (0 hozzászólás)
„Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” (Jn 18, 37.) »

Csütörtök, 2018. november 15., 16.12 (0 hozzászólás)
„Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsid 10, 12–14.) »

Csütörtök, 2018. november 08., 17.20 (0 hozzászólás)
„Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.” (Zsid 9, 27–28.) »

Csütörtök, 2018. november 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Napokon keresztül a mindenszentek és halottak napja kapcsán, mind a rádió, mind a televízió az elhunytakról való megemlékezés gondolataival indította napi híradásait. »

„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt”
Szerda, 2018. november 07., 18.52 (0 hozzászólás)
Történelmi nap volt az igazfalviak számára 2018. november 7-e: ezen a napon a református templom felújításán dolgozó csapat, egy hatalmas emelődaru segítségével felemelte és a helyére helyezte a torony 22,5 tonnás sisakját. »

A család isteni érték
Szerda, 2018. november 07., 16.56 (0 hozzászólás)
E hónap elején a Fehér megyei Csombordon szervezte meg az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége a Dél-Erdélyi régiós konferenciát, melyen a Brassói, a Hunyadi és a Nagyenyedi Református Egyházmegyékből mintegy 30 gyülekezet képviseltette magát, összesen 298 résztvevővel. »

Imádkozzunk értük!
Péntek, 2018. november 02., 04.00 (1 hozzászólás)
Tegnap, mindenszentek ünnepén megelevenedtek a temetők, felkerestük elhunyt szeretteink sírjait, meggyújtottuk a kegyelet, az emlékezés, a szeretet gyertyáit. Aradon az Alsó-, illetve a Felsőtemető központi keresztjeinél is megemlékező szertartást szerveztek. »

Csütörtök, 2018. november 01., 04.00 (0 hozzászólás)
„Teljes életedben féld az Urat, a te Istenedet, s tartsd meg minden parancsát, amelyet én neked, fiaidnak és unokáidnak meghagyok, hogy hosszú életed legyen. Halld tehát Izrael, s vigyázz, tedd meg, amit az Úr megparancsolt neked, hogy jó dolgod legyen és felette megsokasodj azon a tejjel s mézzel folyó földön, amint az Úr, atyáid Istene megígérte neked. Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Legyenek a szívedben ezek az igék, amelyeket ma megparancsolok neked!” (MTörv 6, 2–6.) »

Szerda, 2018. október 31., 04.00 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 1-jén, csütörtökön, mindenszentek ünnepén 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise magyar, 12 órakor román nyelvű szentmise. 16 órakor az Alsó- és a Felsőtemetőben is meg lesz tartva az elhunytakért végzett szertartás. »

Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök az evangélikus-lutheránus egyház ingatlanjainak a visszaszerzésén, a gyülekezetek építésén dolgozik
Kedd, 2018. október 30., 04.00 (1 hozzászólás)
Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök úrral, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház főpásztorával a szombaton, Aradon lezajlott templom-, illetve a Luther-palota felavatási, megáldási ünnepsége után beszélgetünk. »

A település központi útkereszteződésében közös körtáncot jártak
Kedd, 2018. október 30., 04.00 (0 hozzászólás)
Mondhatjuk azt is, hogy történelmi eseménynek voltunk részesei idén október 28-án Fazekasvarsándon. Azért nevezhetjük történelmi eseménynek, mert hosszú idő után ismét együtt szervezték meg a magyar fiatalok a román fiatalokkal összefogva az őszi szüreti bált. »

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
Kedd, 2018. október 30., 04.00 (0 hozzászólás)
Ünnepi istentiszteleten adott hálát a piski református gyülekezet az idei évben elvégzett felújítási munkálatokért. Zsargó János Hunyad megyei református esperes Ézsa­iás próféta könyvéből választotta az alapigét: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. »

Kedd, 2018. október 30., 04.00 (0 hozzászólás)
Isten ennek a világnak és minden életnek teremtője. Kezdetben az Ige Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. A Szent Szellem is részt vett a teremtés művében (1 Móz. 1, 2b.) A kivitelező – az építésvezető – Jézus Krisztus. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'