JelenHaz
Vasárnap, 2019. május 19., 15.36

Hitélet

Kedd, 2018. október 30., 04.00 (0 hozzászólás)
A belvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, 15 órakor a Lippai úti temetőben szertartás, a templomban este 7 órakor román nyelven szentmise. November 2-án 14 órakor a Stuparilor úti temetőben szertartás, 16 órakor rekviem a templomban. »

Csütörtök, 2018. október 25., 18.04 (0 hozzászólás)
„Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma szültelek.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” Zsid 5, 5–6. »

Csütörtök, 2018. október 18., 17.45 (0 hozzászólás)
„Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Mk. 10, 43–45. »

Dévai kisdiákok is könyörögtek a békéért
Csütörtök, 2018. október 18., 16.56 (0 hozzászólás)
Ma a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum kisdiákjai is bekapcsolódtak, az Egymillió gyermek imádkozik nevet viselő akcióba, melynek keretében immár 13 éve minden október 18-án reggel 9 órakor a világ minden táján imára kulcsolják a kezüket a gyermekek, békéért könyörögve. »

A fiatalság kézfogása jelképesen egyesíti, összetartja a közösséget
Hétfõ, 2018. október 15., 17.22 (0 hozzászólás)
A temesvár-gyárvárosi hívek hagyományosan október második vasárnapján ünneplik az 1901. október 13-án Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére felszentelt Millenniumi templom búcsúját. »

Csütörtök, 2018. október 11., 17.35 (0 hozzászólás)
„Mert Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelemnek és a léleknek, az ízeknek és velőknek elágazásaihoz, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Semmiféle teremtmény nem láthatatlan a színe előtt, sőt, minden mezítelen és nyitott annak a szeme előtt, akinek elszámolással tartozunk.” (Zsid 4, 12–13.) »

Csütörtök, 2018. október 04., 19.36 (0 hozzászólás)
„Mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak…” /Ap. Csel. 28, 22/ »

Csütörtök, 2018. október 04., 17.37 (0 hozzászólás)
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Mk 10, 14. »

Ft. Csűry István püspök és csapata, az egyházi ingatlanok felújításával párhuzamosan, a gyülekezetépítésre is nagy gondot fordít
Csütörtök, 2018. október 04., 10.00 (0 hozzászólás)
Ft. Csűry Istvánnal, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspökével a felújított szentleányfalvi templom megáldásával, felavatásával egybekötött ünnepség után beszélgetünk. »

A kettős ünnepség alkalmából tartott ünnepélyes szentmisét a főpásztor celebrálta, koncelebrált a vikáriussal együtt 22 paptestvér
Szerda, 2018. október 03., 18.50 (0 hozzászólás)
Hétfőn 17.30 órakor Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspökkel együtt 22 paptestvér ünnepélyes bevonulásával kezdődött a Kis Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai római katolikus templom búcsúünnepséggel egybekötött hálaadó szentmiséje a 25 éve felépült templomtoronyért és Plébánia Központért. »

A magyar és sváb csoportok táncra perdültek a templom előtt
Hétfõ, 2018. október 01., 17.48 (0 hozzászólás)
Az osztrák–magyar kiegyezés után jelentős magyar közösség települt a bánsági Zsombolyára, a Futok negyedet népesítették be és zömmel a Bohn tégla- és cserépgyárban jutottak munkahelyhez. »

A kívül belül felújított 50 éves sofronyai templomért mondtak hálaadó szentmisét
Hétfõ, 2018. október 01., 17.46 (0 hozzászólás)
Vasárnap az arad-gáji római katolikus egyházközséghez tartozó Sofronyán 12 órakor kezdődött az 50 évvel ezelőtt, Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt, a hívek jelentős anyagi hozzájárulásával kívül-belül felújított római katolikus templomban a hálaadó szentmise. »

A tartalmas nyitórendezvényen fájdalmasan kevesen vettek részt
Hétfõ, 2018. október 01., 08.00 (1 hozzászólás)
Tegnap 16 órakor a példásan felújított aradi evangélikus-lutheránus templomban ökumenikus istentisztelettel indult az egyházak részéről Aradi Magyar Napok idei programsorozata. »

Csütörtök, 2018. szeptember 27., 16.11 (0 hozzászólás)
„Ekkor leszállt az Úr a felhőben, szólt hozzá és elvett abból a lélekből, amely Mózesen volt, s odaadta a hetven férfinak. Ezek, amikor megnyugodott rajtuk a Lélek, akkor prófétálni kezdtek, máskor azonban nem. »

A nagycsanádi templom
Csütörtök, 2018. szeptember 20., 15.46 (0 hozzászólás)
„Leselkedjünk tehát az igazra, mert az utunkban áll, és ellenkezik tetteinkkel, törvényszegést vet a szemünkre, s megszól, hogy vétettünk a tisztesség ellen. Lássuk tehát, igazak-e beszédei? »

Nagy Gizella ötletgazda, presbiter ismerteti a világháborús emlékmű történetét, felolvassa a rajta szereplő hősök névsorát
Kedd, 2018. szeptember 18., 10.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap a szentleányfalvi református gyülekezetnek több oka is volt az ünneplésre: 165 éve alakult a gyülekezet, 120 éve épült a helybeli református templom, amit hatalmas összefogással, segítséggel megtoldva, sikerült teljes mértékben felújítani kívül-belül. »

Szentkereszt búcsú a magyar, székely és vatikáni zászlókkal díszített csernakeresztúri templomban (középen a faluban 31 év után szentmiséző Csintalan László)
Vasárnap, 2018. szeptember 16., 17.57 (0 hozzászólás)
Ünneplőbe öltözött vasárnap Csernekeresztúr, Hunyad megye egyetlen magyar többségű települése. »

Ünnepi szentmise
Vasárnap, 2018. szeptember 16., 17.53 (0 hozzászólás)
Szeptember 14.-én, a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén, az óteleki római katolikus templom harangjai messziről hívják haza a falu szülötteit, akik a templombúcsú ünnepén a szent keresztre emelik fel tekintetüket. »

A szentmisét a római katolikus és más felekezetű paptestvérek társaságán ft. Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános (középen) celebrálta
Péntek, 2018. szeptember 14., 17.16 (0 hozzászólás)
Tornya volt már mezőváros és az eltűnés határán is, átélt fényes és sötét időszakokat, de az itteniek megkapaszkodtak a szent keresztben, és nem veszítették el hitüket – fogalmazott szentbeszédében ft. Szilványi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános pénteken délelőtt a tornyai templombúcsúi szentmisén. »

A pápa megbeszélésre a Vatikánba hívja a püspöki konferenciák elnökeit
Csütörtök, 2018. szeptember 13., 18.48 (0 hozzászólás)
A szeptember 10–12. között 26. ülését megtartott bíborosi tanács szerdán sajtóközleményt adott ki. »

Meghívó
Csütörtök, 2018. szeptember 13., 18.47 (0 hozzászólás)
Egyházközségünk tagjaival és minden Kis Szent Teréz-tisztelővel szeretnénk megosztani örömünket: október 1-jén 17. 30 órakor hálaadó szentmisét mutatunk be közösen egyházmegyénk főpásztorával, Pál József Csaba püspök úrral, a 25 éve felépült templomtorony és Plébániai Központ létezéséért. »

Csütörtök, 2018. szeptember 13., 18.45 (0 hozzászólás)
„Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet” (Jak 2, 17–18) »

Az ünnepélyes búcsúi szentmisét celebrálta a bíboros (középen), koncelebrálta a két püspök, balról a temesvári, Excellenciás Roos Márton
Vasárnap, 2018. szeptember 09., 06.00 (0 hozzászólás)
Csütörtöktől szombatig tartó ünnepségsorozattal emlékeztek meg a Szűzanya születéséről a máriaradnai pápai bazilikában. »

Csütörtök, 2018. szeptember 06., 16.31 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?”. (Jak 2, 1.5.) »

Csütörtök, 2018. augusztus 30., 16.31 (0 hozzászólás)
Újra a Debreceni Református Kollégium Múzeumában látható az a 16. századi biblia, amelyet 2017-ben, a reformáció 500. évfordulójára adott kölcsön a kollégium nagykönyvtára a genfi Nemzetközi Reformáció Múzeumnak. »

Csütörtök, 2018. augusztus 30., 16.29 (0 hozzászólás)
„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől.” (Jak 1, 22–27.) »

Csütörtök, 2018. augusztus 23., 17.00 (0 hozzászólás)
„Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje”. (Jn 6, 68, 69.) »

Csütörtök, 2018. augusztus 23., 16.59 (1 hozzászólás)
A megtévesztés eredete az emberi történelem előtti időkre vezethető vissza. Amikor Isten – lényének alapvető jellemvonásából kiindulva – szeretetből megteremtette, benépesítette a hatalmas szellemvilágot, angyalok, szellemi lények sokaságát hozta létre, különböző „díszítő elemekkel” felékesítve. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'