Fölszálott a páva

JelenHaz
Hétfõ, 2019. október 21., 23.32

Hitélet

Csütörtök, 2018. december 27., 18.08 (0 hozzászólás)
Szent Család vasárnapja „A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket.” (Lk 2, 16.) »

Szerda, 2018. december 26., 17.18 (0 hozzászólás)
Jézus új életszemléletet mutatott fel a világban, amely birtoklás helyett a másokkal való megosztást helyezte középpontba – mondta Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. »

Szerda, 2018. december 26., 17.16 (0 hozzászólás)
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. »

Csütörtök, 2018. december 20., 17.22 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 24-én 21 órakor kezdődik a román nyelvű éjféli szentmise, éjfélkor magyarul lesz éjféli szentmise. »

Csütörtök, 2018. december 20., 17.20 (0 hozzászólás)
Karácsonykor, a keresztény világ Istennek véges elménkkel felfoghatatlan nagy szeretetéről emlékezik meg. »

A résztvevők lélekben feltöltődve készülhetnek a nagy ünnepre. Felvételünkön egyik csoport látható
Szerda, 2018. december 19., 20.09 (0 hozzászólás)
December 15-én, szombaton 10 órától a reggeli dicséret eléneklésével kezdődött az Arad-belvárosi Plébánia révén immár hagyományosan megszervezett egyházzenei nap. »

Szerda, 2018. december 19., 17.11 (0 hozzászólás)
Legtöbb házban ott van a karácsonyfa, és körülálljuk, körülénekeljük, körülimádkozzuk. Örülünk neki, mert a jelképe annak, hogy az élet, az igazi világosság közénk jött. »

Szerda, 2018. december 19., 17.07 (0 hozzászólás)
• December 20-án, csütörtökön 19.30 órakor a Bajkai-Fábián Róbert orgonista vezette Exultate énekkar adventi hangversenyt tart a Szent György-székesegyházban. »

Szerda, 2018. december 19., 17.05 (0 hozzászólás)
„Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. »

Kedd, 2018. december 18., 04.00 (0 hozzászólás)
Krisztus születésének titka mindig is foglalkoztatta az embert, aki olykor kételkedve, máskor álmélkodva állt a titok előtt. Amikor sikerül hittel fogadnunk karácsony titkát, olyankor a karácsonyi Isten-gyermek születésére gondolva arra várunk, hogy a gyengeségében erős Krisztus a mi életünkben is változást, titokzatos változást hozzon. »

Péntek, 2018. december 14., 17.26 (0 hozzászólás)
Arad A máriaradnai bazilikában december 24-én 18.30 órakor karácsonyi pásztorjáték, 19 órakor szentmise; december 25-én 8 órakor pásztorok miséje magyar nyelven, 10.30 órakor szentmise; december 26-án 10.30 órakor szentmise. »

Csütörtök, 2018. december 13., 17.10 (0 hozzászólás)
„Illés próféta megjelenése mindig az Úr közeledését jelenti. Ezért várta őt a nép Jézus korában Keresztelő János személyében, és várja a világ végére is. (Isten elküldte népéhez Mózest és az ősatyákat.) Azután, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. »

Szerda, 2018. december 12., 18.04 (0 hozzászólás)
– December 24-én, hétfőn, Exc. Pál József Csaba megyés püspök 23 órakor celebrál szentmisét. »

Vasárnap, 2018. december 09., 18.38 (0 hozzászólás)
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17) »

Csütörtök, 2018. december 06., 18.05 (0 hozzászólás)
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” (Lk 3, 4–6.) »

Az első adventi gyertya meggyújtása alkalmából szervezett szentmisét számos pap jelenétében exc. Pál József Csaba püspök celebrálta Corina Bouda-Gruia fotója
Kedd, 2018. december 04., 18.10 (0 hozzászólás)
A Temesvári Római Katolikus Püspökségben a karácsonyi csodavárás, Megváltónk születésére való felkészülésnek a kezdetét, az I. adventi gyertya meggyújtását minden évben más egyházközség templomában tartják. »

Kedd, 2018. december 04., 16.43 (0 hozzászólás)
A TEifi-d ifjúsági csoport célul tűzte ki, hogy Temesvár református gyülekezeteinek egy adventi istentiszteletén részt vesz, és egy igeverses, énekes műsorral Jézus Krisztusra, mint Advent Királyára mutat, aki eljött az első Karácsonykor és mennybemenetele előtt megígérte, hogy újra vissza fog jönni. Ezen rövid bizonyságtétel elgondolkodtat és okos módon tanít várni (Máté 25,1–12.), szüntelen adventben élni. »

Kedd, 2018. december 04., 16.35 (0 hozzászólás)
2018. december 9-én 18 órától közös adventi istentisztelet a baptista testvérekkel a belvárosi református templomban. »

Szerda, 2018. november 28., 18.27 (0 hozzászólás)
„Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal?” /1Sámuel 4, 3./ »

Szerda, 2018. november 28., 18.26 (0 hozzászólás)
„Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.” Ezek az evangélium igéi.” Lk 21, 34–36. »

Nt. Kalit Eszter lelkésznő a templomtorony felújítása után úgy érzi, a közösség mellette áll, a hatalmas munkában jó csapattá kovácsolódtak
Szerda, 2018. november 28., 10.00 (0 hozzászólás)
Nt. Kalit Eszter lelkésznővel a közelmúltban Fazekasvarsándon megszervezett kettős ünnepség alkalmából beszélgettünk. »

Csütörtök, 2018. november 22., 17.46 (0 hozzászólás)
„Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” (Jn 18, 37.) »

Csütörtök, 2018. november 15., 16.12 (0 hozzászólás)
„Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsid 10, 12–14.) »

Csütörtök, 2018. november 08., 17.20 (0 hozzászólás)
„Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.” (Zsid 9, 27–28.) »

Csütörtök, 2018. november 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Napokon keresztül a mindenszentek és halottak napja kapcsán, mind a rádió, mind a televízió az elhunytakról való megemlékezés gondolataival indította napi híradásait. »

„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt”
Szerda, 2018. november 07., 18.52 (0 hozzászólás)
Történelmi nap volt az igazfalviak számára 2018. november 7-e: ezen a napon a református templom felújításán dolgozó csapat, egy hatalmas emelődaru segítségével felemelte és a helyére helyezte a torony 22,5 tonnás sisakját. »

A család isteni érték
Szerda, 2018. november 07., 16.56 (0 hozzászólás)
E hónap elején a Fehér megyei Csombordon szervezte meg az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége a Dél-Erdélyi régiós konferenciát, melyen a Brassói, a Hunyadi és a Nagyenyedi Református Egyházmegyékből mintegy 30 gyülekezet képviseltette magát, összesen 298 résztvevővel. »

Imádkozzunk értük!
Péntek, 2018. november 02., 04.00 (1 hozzászólás)
Tegnap, mindenszentek ünnepén megelevenedtek a temetők, felkerestük elhunyt szeretteink sírjait, meggyújtottuk a kegyelet, az emlékezés, a szeretet gyertyáit. Aradon az Alsó-, illetve a Felsőtemető központi keresztjeinél is megemlékező szertartást szerveztek. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'