Vasárnap, 2018. március 25., 06.25

Hitélet

A Kracker-emlékkiállításon bemutatott akvarell részlete az Egri Érseki Palota látogatóközpontjában  MTI-fotó: Komka Péter
Csütörtök, 2017. július 13., 15.26 (0 hozzászólás)
Nyolcvan éve eltűntnek hitt, a mai Érseki Palota eredeti mennyezetképének egy részletét ábrázoló vízfestményvázlatra bukkantak a közelmúltban az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársai. »

Csütörtök, 2017. július 13., 15.25 (0 hozzászólás)
A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7–9. között Vargyason szervezte meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. »

Csütörtök, 2017. július 13., 15.24 (0 hozzászólás)
„Úgy gondolom, hogy ennek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiain ak megnyilvánulását. Sóhajtozunk mi is és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását.” (Róm. 8, 18, 23.) »

Csütörtök, 2017. július 06., 17.01 (0 hozzászólás)
„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” /János ev. 8, 32/ »

Csütörtök, 2017. július 06., 17.00 (0 hozzászólás)
„Én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek – mondja az Úr.” (Mt.11, 29.) »

Kedd, 2017. július 04., 17.55 (0 hozzászólás)
A gondolkodás az agy funkciója. Emberi létünk természetes menete: értelmünkben bizonyos gondolatok születnek meg, ezeket cselekedetekké váltjuk. »

Az egyik oldalon a román, a másik oldalon a magyar bérmálkozók foglaltak helyet
Vasárnap, 2017. július 02., 15.31 (0 hozzászólás)
Ma az arad-ségai katolikus plébániatemplomban 10 órakor kezdődött magyar és román nyelvű szentmisén ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt és ft. Sztojanovics Péter seléndi plébánost, a 61 fiatal bérmálkozót, a bérmaszülőket, valamint a templomot zsúfolásig megtöltő híveket. »

Magyarországra kerül a czestochowai Fekete Madonna koronájának mása
Csütörtök, 2017. június 29., 16.33 (0 hozzászólás)
Magyarországra kerül a lengyelországi, czestochowai Istenanya, közismert nevén Fekete Madonna ikonját ékesítő korona pontos másolata. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.30 (0 hozzászólás)
Korunk valóságával és szenvedésével való szembenézésre szólította fel egyháza tagjait Ferenc pápa, aki a menedékkérők táborait pokolhoz hasonlította a Szent Péter-bazilikában szerdán tartott szertartáson, amelyen öt új egyházi vezetőt emelt bíborosi rangra, tovább alakítva a pápaválasztó testület földrajzi összetételét. »

Csütörtök, 2017. június 29., 16.29 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az Ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.” (Róm 6, 3–4) »

Az első szentáldozásban részsült fiatalok, a felkészítőikkel, ft. Sándor Tivadar plébánossal és Vuţiu Rodica Éva kántorral
Kedd, 2017. június 27., 17.41 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban is meghirdettük, az arad-gáji katolikus templomban a vasárnap 9 órakor kezdődött szentmisén 7 gyermek járult első szentáldozáshoz. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.51 (0 hozzászólás)
A vizsolyi biblia első kiadásának egyik példánya is látható lesz a múzeumok éjszakáján az egri Dobó István Vármúzeumban – mondta az intézmény osztályvezetője a június 24-i rendezvényt beharangozó keddi sajtótájékoztatón a hevesi megyeszékhelyen. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.50 (0 hozzászólás)
A gondolkodás az agy funkciója. Emberi létünk természetes menete: értelmünkben bizonyos gondolatok születnek meg és ezeket cselekedetekké váltjuk. »

Csütörtök, 2017. június 22., 19.49 (0 hozzászólás)
„Jézus azt mondta: ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyben van, de ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyben van.” (Mt. 32, 33.) »

(Fotók: Dévai Református Egyház)
Kedd, 2017. június 20., 17.23 (0 hozzászólás)
Családi vasárnapot tartottak a dévai református gyülekezetben, június 18-án. Az istentisztelet végén sor került a vallásórás gyerekek tanévzárójára is. »

Az aradiak szemerkélő esőben, a járműforgalom közepette is eleget tettek az ősök által tette fogadalomnak
Vasárnap, 2017. június 18., 17.39 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban tegnap 9 órától megtartott szentmise után került sor arra a fogadalmi körmenetre, amit őseink az 1768-as pestisjárványtól történt megszabaduláskor fogadtak meg. »

Szegedi Kis István mellszobra (Fotó: reformatus.hu)
Vasárnap, 2017. június 18., 17.32 (0 hozzászólás)
A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség két fontos célkitűzése valósult meg. »

Úrnapja Tornyán
Péntek, 2017. június 16., 17.53 (0 hozzászólás)
Csütörtökön, június 15-én Úrnapját, vagyis az Oltáriszentség főünnepét ülte a katolikus egyház. Ilyenkor mindenfelé ünnepi körmenetet tartanak, mely négy, gazdagon felvirágozott oltárnál megáll, és az Oltáriszentségről szóló evangélium felolvasása után a négy égtáj felé áldást oszt a szertartást végző pap. »

Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására
Péntek, 2017. június 16., 17.07 (0 hozzászólás)
A pályázat célja: A Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító köztéri alkotás elkészítése. »

Fotók: Gáspár-Barra Áron
Csütörtök, 2017. június 15., 18.36 (0 hozzászólás)
Az elmúlt vasárnapon a dévai refomátus gyülekezet előtt tett tanúságot hitéről Kovács Imre, a Szent Ferenc Alapítványnál nevelkedett ifjú. Idén ő volt az egyetlen konfirmándus a gyülekezetben. »

Szent Antal ünnepe Déván
Csütörtök, 2017. június 15., 18.30 (0 hozzászólás)
Kedden liliomszenteléssel és a gyermekek megáldásával zárult az idei Szent Antal-ünnep Déván. »

Csütörtök, 2017. június 15., 17.28 (0 hozzászólás)
„Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától.” (Róm. 5, 8–9.) »

P. Kalna Zsolt minorita tartományfőnökkel együtt, a hívek letérdelve imádkoztak egy-egy oltár előtt
Csütörtök, 2017. június 15., 15.26 (0 hozzászólás)
Tegnap, Jézus szent szíve és vére ünnepén, Úrnapján a római katolikus templomokban megtartott ünnepélyes szentmisék végén az Oltáriszentséget hordozó pap nyomában a hívek énekelve, imádkozva elvonultak a templomban, illetve azon kívül felállított, virágokkal ékesített 4 oltárhoz. »

A bétai templomban is nagy szeretettel fogadták az aradi vendégeket
Kedd, 2017. június 13., 19.30 (0 hozzászólás)
A csíksomlyói zarándokútról hazatérő Arad megyei küldöttség, ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános indítványára, egy kis kerülővel meglátogatta papi szolgálatának az első állomását, a Hargita megyében lévő Bögöz község részét képező Vágásban és Bétán lévő templomokat. »

A liliomszentelési szertartást ezúttal is p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök végezte
Kedd, 2017. június 13., 19.21 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban meghirdettük, tegnap 18.30 órakor a szokásos liliomszenteléssel, a gyermekek megáldásával kezdődött a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt arad-belvárosi katolikus templom búcsúünnepsége. »

Péntek, 2017. június 09., 16.46 (0 hozzászólás)
Június 17-én, szombaton ministránsok számára egyházmegyei zarándoklatot szerveznek a máriaradnai kisbazilikához, ahol mindnyájan részt vesznek a 10 órakor kezdődő szentmisén. »

Csütörtök, 2017. június 08., 18.05 (0 hozzászólás)
2017. július 3–7. között 5-ik alkalommal kerül megszervezésre a már hagyományossá vált Egyházmegyei hittan- és kézművestábor. »

Csütörtök, 2017. június 08., 18.03 (0 hozzászólás)
Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu