JelenHaz
Csütörtök, 2019. június 27., 03.43

Hitélet

Nagyboldogasszony-búcsú Déván
Csütörtök, 2018. augusztus 16., 19.53 (0 hozzászólás)
Az ezüstmisés Szikszai Leopold OFM, zalaegerszegi ferences házfőnök és káplán celebrálta a szentmisét augusztus 15-én, a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt dévai ferences templomban. »

Az arad-mikelakai templombúcsú ünnepi szónoka, ft. Bakó László püspöki titkár (középen) az egymás iránti szeretet fontosságát emelte ki
Csütörtök, 2018. augusztus 16., 18.56 (0 hozzászólás)
Szerdán 18 órától a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai római katolikus templomban megtartott búcsúi szentmise ünnepi szónoka, ft. Bakó László püspöki titkár felvezető beszédében visszanyúlt az 1950-es évekig. »

A búcsúi szentmiséről kijövet, a főpásztor megáldotta a közelében lévő gyermekeket
Csütörtök, 2018. augusztus 16., 17.12 (0 hozzászólás)
Nagyboldogasszony ünnepén a zsúfolásig megtelt máriaradnai pápai bazilikában 11 órakor kezdődött az ünnepélyes, magyar, román és német nyelvű búcsúi szentmise. »

Csütörtök, 2018. augusztus 16., 17.11 (0 hozzászólás)
„Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.” (Ef. 5, 15, 17.) »

Fotó: mapio.net
Hétfõ, 2018. augusztus 13., 18.00 (0 hozzászólás)
Az Új Ezredév Református Egyházközség szeretettel meghívja az érdeklődőket a temesvári római katolikus Millenniumi Templomba a folyó év augusztus 18-án szombaton 10 órától megrendezendő KÓRUSTALÁLKOZÓRA. »

Összefogásra és megbékélésre buzdított Pál József Csaba temesvári megyés püspök
Hétfõ, 2018. augusztus 13., 17.01 (0 hozzászólás)
Pál József Csaba resicabányai plébánost, hegyvidéki főesperest augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén iktatták be temesvári megyés püspöknek a Szent György-székesegyházban. »

Csütörtök, 2018. augusztus 09., 16.06 (0 hozzászólás)
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok…!” /1 Péter 2, 9/ »

Csütörtök, 2018. augusztus 09., 16.03 (0 hozzászólás)
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6, 47–51) »

Sikeres nyári tábor az Ágyai Református Gyülekezetben
Kedd, 2018. augusztus 07., 18.15 (0 hozzászólás)
Az évek során hagyománnyá vált az Ágyai Református Egyházközségben a napközi táborok megszervezése, ahol kicsik és nagyok egyaránt örvendeznek, tanulnak és szórakoznak. »

Excellenciás Pál József-Csaba püspök megáldja a jelenlevőket
Hétfõ, 2018. augusztus 06., 17.55 (3 hozzászólás)
Örömteli esemény színhelye volt augusztus 6-án, hétfőn a temesvári Szent György-székesegyház: Urunk Színeváltozásának ünnepén ft. Pál József-Csaba kanonok személyében felszentelték és beiktatták a Temesvári Egyházmegye 92. püspökét. »

Veszélyben a fazekasvarsándi evangélikus templom
Csütörtök, 2018. augusztus 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Fazekasvarsánd területén 226 éve hirdeti evangélikus templom a gondviselő Isten jelenlétét. A jelenlegi templom idén 110 éves. E hosszú évszázad alatt az épület sok örömteli esemény, keresztelő, esküvő, karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és anyák napi istentisztelet otthona volt, valamint a gyász és bánat terhe alatt roskadozók vigasztalódásának is a helye lehetett. »

Búcsú a dévai Szent Antal-templomban
Csütörtök, 2018. augusztus 02., 04.00 (0 hozzászólás)
Augusztus elsejétől változott a miserend a dévai Szent Antal-templomban. – A Gyulafehérvári Főegyházmegye vezetője, ft. Msrg. dr. Jakubinyi György-Miklós érsek és az Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója, Orbán Szabolcs tartományfőnök egyeztetés nyomán úgy döntött, hogy paphiány miatt a brádi plébániát a két leányegyházával, Kristyor-Gurabarza és Boicával együtt a dévai Szent Antal-plébániához csatolják. »

Életre kelnek az elnéptelenedett templomok
Szerda, 2018. augusztus 01., 04.00 (0 hozzászólás)
Az Erdélyi Református Egyházkerület idén 300 templomjavítást, illetve intézményfejlesztést magába foglaló projektre nyert támogatást a magyar államtól, mintegy 27 milliárd forintnyi összegben. »

Sikeres nyári tábor az Ágyai Református Gyülekezetben
Szerda, 2018. augusztus 01., 04.00 (0 hozzászólás)
Az évek során hagyománnyá vált az Ágyai Református Egyházközségben a napközi táborok megszervezése, ahol kicsik és nagyok egyaránt örvendeznek, tanulnak és szórakoznak. »

Péntek, 2018. július 27., 04.00 (0 hozzászólás)
„Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4, 1–3.) »

A búcsúi szentmise ünnepi szónoka p. Gáll Márton szalvatoriánus szerzetes volt (középen) Bokor Andrea fotója
Szerda, 2018. július 25., 04.00 (0 hozzászólás)
A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközséghez tartozó szilvástelepi római katolikus templom búcsúünnepségét vasárnap 17 órától tartották, ahol ft. Kalapis Damián plébános köszöntötte a szép számban megjelent híveket és a paptestvéreket, ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébánost, ft. Sándor Balázs kórházlelkészt és utoljára, de nem utolsósorban az ünnepi szónokot és főcelebránst, p. Gáll Márton temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus szerzetest. »

A vakációs bibliahét résztvevői a lelkésznővel
Csütörtök, 2018. július 19., 17.08 (0 hozzászólás)
„Légy erős és bátor…” (Józs 1, 9) vezérigével vette kezdetét Fazekasvarsándon július 10-én a vakációs bibliahét. »

Egy útjelző
Csütörtök, 2018. július 19., 16.07 (0 hozzászólás)
Hamis útjelzésekkel próbálják elterelni a zarándokokat az El Camino útvonaláról kereskedők, vendéglátósok az északkelet-spanyolországi Ponferrada településnél – adta hírül több spanyol lap. »

Csütörtök, 2018. július 19., 15.38 (0 hozzászólás)
„Most azonban ti, akik „távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek”. (Ef. 2, 13–17.) »

Egyházi és nőszövetségi elöljárók
Hétfõ, 2018. július 16., 15.09 (0 hozzászólás)
Szombaton a kisperegi református templomban (a templomkertben felállított jókora sátorban kivetítve is láthatták az érdeklődők) 10.30 órakor a mintegy 40 gyülekezet zászlós bevonulásával indult ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület XIX. Nőszövetségi Konferenciája. »

Csütörtök, 2018. július 12., 16.49 (0 hozzászólás)
Az öröktől fogva létező Teremtő Isten ura és kiinduló pontja minden létezésnek. »

Csütörtök, 2018. július 12., 16.47 (0 hozzászólás)
„Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk” (Ef 1, 3–5.) »

Csütörtök, 2018. július 05., 19.15 (0 hozzászólás)
„Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek minden csodatettét.” (1Krón. 16, 9.) »

A gyülekezet frissen konfirmált tagjai a felkészítő lelkészekkel Fotó: Gyurkócza Gyöngyike
Csütörtök, 2018. július 05., 19.13 (0 hozzászólás)
A reformáció jubileumi esztendeje után nem lankad az élet az evangélikusoknál. A júniusi hónap kifejezetten a megújulás és megerősödés ideje volt a fazekasvarsándi gyülekezetben. »

Csütörtök, 2018. július 05., 19.10 (0 hozzászólás)
„Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12, 10) »

Majláthfalván tíz csodálatos gyermek részesült első szentáldozásban
Hétfõ, 2018. július 02., 18.28 (0 hozzászólás)
Isten kegyelméből, amelyet az Úr szeretetének jeléül azzal is kihangsúlyozott, hogy szép időjárást nyújtott, nagy ünneppel kezdte a majláthfalvi közösség július hónapját. »

Bérmáló, felkészítők és bérmáltak közös csoportképe az oltár előtt
Vasárnap, 2018. július 01., 17.19 (0 hozzászólás)
Ma a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepi szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában 25 fiatal, illetve p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök társaságában msgr. Johann Dirschl püspöki helynök is bevonult. »

Péntek, 2018. június 29., 18.20 (0 hozzászólás)
A pécskai római katolikus templomban ma keresztelik meg Borsos Júliát és Borsos Henriettát. Az egyházközségben elhunyt Horváth István (66). »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'