Szombat, 2018. január 20., 11.17

Hitélet

Szombat, 2008. május 31., 14.30 (0 hozzászólás)
„Az Istenhez és a nemzethez való tartozást megvallani kötelességünk, mert nem adhatjuk fel igazunkat, erkölcsi, hitbeli és nemzeti örökségünkhöz mindhalálig való ragaszkodásunkat!” A Trianon-súlypontú lapszám címoldalas anyagát Lukácsi Éva jegyzi Istennél keresett vigasztalás címmel. »

Szombat, 2008. május 31., 14.00 (0 hozzászólás)
„Isten igaz volta a Jézusba vetett hit által nyilvánvalóvá vált mindazok számára, akik hisznek.”(Róm. 3, 22) »

Krisztus szent teste és vére áldozat, táplálék, állandó jelenlét
Szombat, 2008. május 24., 17.00 (2 hozzászólás)
A pünkösdöt követő második csütörtökön az Egyház Krisztus szent testét és vérét, régi magyar nevén Úrnapját ünnepli. A temesvári Szent György székesegyházban ez alkalomból nm. és ft. Roos Márton megyés püspök mutatott be szentmisét. »

Szombat, 2008. május 24., 16.00 (7 hozzászólás)
A magyarban Szent Johannaként ismert Jeanne d’Arc a francia történelem egyik legsötétebb korszakában, a százéves háború idején élt. Az angol királyok a francia trón örökösödési jogát akarták megszerezni. »

Szombat, 2008. május 24., 10.00 (2 hozzászólás)
„Ne aggodalmaskodjatok hát, mit együnk, vagy mit igyunk? Vagy mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket is mind megkapjátok hozzá.”Mt. 6, 31–34. »

El Greco: Szent Bernardin
Szombat, 2008. május 17., 18.00 (0 hozzászólás)
Bernardin Sziéna közelében született Sziénai Szent Katalin halálának (1380) évében. Korán árva maradt, a gyermeket sziénai rokonok vették magukhoz. »

Szombat, 2008. május 17., 17.00 (0 hozzászólás)
Egyház- és gyülekezettörténeti értékük van a nemrég előkerült krassófüzesi kegyszereknek. A már régen megszűnt bánsági szórványgyülekezet tárgyi emlékeit az utolsó füzesi egyháztag fia adta át Meggyasszai Bíró Attila resicabányai lelkipásztornak. A lap címoldalas anyagát Szakmáry Károly jegyzi Bánsági szórványkrónika címmel. »

Szombat, 2008. május 17., 16.00 (1 hozzászólás)
A portugáliai Fatimában 1917. május 13-án a szokásos rózsafüzér elmondása után, az Iria-völgyben Francisco és Jacinta Martónak, valamint unokanővérüknek, Lucia dos Santosnak megjelent Szűz Mária. »

Lélekben újra együtt
Vasárnap, 2008. május 11., 21.00 (0 hozzászólás)
Pünkösd szombatján 442. alkalommal került sor a Csíksomlyói Szűz Mária búcsúra, amely az utóbbi évtizedben a világ összmagyarságának találkozóhelyévé nőtte ki magát. »

A pápa szerint az egyháznak a béke eszközeként kell működnie
Vasárnap, 2008. május 11., 18.15 (1 hozzászólás)
XVI. Benedek a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdvasárnapi miséjében azt mondta: a katolikus egyházhoz különböző nyelvek és kultúrák sokasága tartozik, és ezek kölcsönösen megérthetik egymást a hitben. »

Szombat, 2008. május 10., 15.00 (0 hozzászólás)
Az ígéret szerint vesztek erőt, minekutána kitöltetik reátok a Szentlélek. A mindennapi életben rengeteg erőre van szükségünk, nemcsak a lét fenntartására, hanem a magasabb rendű értékek elérésében és megőrzésében is. »

Szombat, 2008. május 10., 14.00 (0 hozzászólás)
A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 11-én, vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. »

Szombat, 2008. május 10., 06.00 (0 hozzászólás)
„A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.”(1 Kor 12, 4–7) »

Péntek, 2008. május 02., 18.30 (0 hozzászólás)
A prófétai szó beteljesedett: Isten kitöltötte tanítványaira a megígért Szentlelket. Új korszak kezdődött el, melynek kezdete a pünkösdi esemény. A lap címoldalas anyagát Bányai László jegyzi: Jövel Szentlélek Úristen! című cikkével. »

Péntek, 2008. április 25., 21.30 (1 hozzászólás)
Kovács Józseftől búcsúzunk, Molnár Károly aradi református esperes egykori legkedvesebb segédlelkészétől, aki lelkipásztorként és esperesként is a jó hírű mester örökébe lépett az arad-belvárosi gyülekezetben, illetve az Arad székhelyű Temesvári Református Egyházmegyében. »

Péntek, 2008. április 25., 21.00 (0 hozzászólás)
„Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat! Én pedig kérni fogom az Atyát és más Vigasztalót ad majd nektek: az igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.”(János 14, 15) »

Péntek, 2008. április 25., 21.00 (1 hozzászólás)
A régi hagyományhoz híven, idén is megszervezzük vasárnap délutánonként a tornyai Mária-kápolnában a májusi ájtatosságokat. »

Pius atya minden hívét szeretne közelről megismerni, a lelki békéjüket, a boldogulásukat szolgálni
Péntek, 2008. április 25., 21.00 (0 hozzászólás)
Fr. Máthé Zoltánt, Pius atyát a közelmúltban iktatták be az arad-belvárosi római katolikus egyházközség plébánosi tisztségébe. A következő exkluzív interjúban terveiről, a helybeli hitéletben tervezett építő elképzeléseiről beszél. »

Tudományos konferencia p. Kelemen Didákról
Csütörtök, 2008. április 24., 17.45 (1 hozzászólás)
Április 17–18-án között a MTA Miskolci Területi Bizottsága dísztermében tudományos konferenciát tartottak „Veritatem facere in caritate”, p. Kelemen Didák csodás élete és működése címmel, a szerzetes születésnek 325., pappá szentelésének 300. évfordulója alkalmából, boldoggá avatásának a folyamatában. »

Szombat, 2008. április 19., 14.00 (0 hozzászólás)
Az Amerikai Egyesült Államokban tesz látogatást ezekben a napokban XVI. Benedek pápa. Az április 16-án, látogatás első napján a Szentatya és Bush amerikai elnök találkozója után a Szentszék és az Egyesült Államok elnöksége által kiadott közlemény szerint a Fehér Ház Ovális termében az elnök minden amerikai nevében jókívánságait fejezte ki a pápának születésnapja alkalmából (ápr. 16-án volt a pápa 81 éves – szerk. megj.), majd megköszönte spirituális és erkölcsi vezető szerepét, amelyet az egész emberi család számára betölt. »

Szombat, 2008. április 19., 13.00 (0 hozzászólás)
Úgy érzem, hazajöttem – vallja a vele készült interjúban Nagy Róbert lelkipásztor, aki 2007 augusztusától szolgál Magyarcsaholyban. A lap címoldalas anyaga a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetet mutatja be, ahol egyébként Ady Endre is megfordult egy húsvéti legáció alkalmával. »

Szombat, 2008. április 19., 12.00 (0 hozzászólás)
A Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája iszlám kapcsolatokért felelős bizottsága (CRME) Esztergomban ülésezik Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke meghívására. »

Szombat, 2008. április 19., 12.00 (0 hozzászólás)
„Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt.”(1 Péter 2, 4) »

Beiktatták az új plébánost
Vasárnap, 2008. április 13., 20.00 (1 hozzászólás)
Ma Aradon a belvárosi, zsúfolásig megtelt katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes szentmisén ft. Király Árpád marosi főesperes msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök megbízásából felolvasta a főpásztornak páter Pius, Máthé Zoltán plébánossá történő kinevezéséről szóló határozatát, majd röviden ismertette az új plébános eddigi életét. »

Szent I. Márton pápa
Péntek, 2008. április 11., 21.00 (0 hozzászólás)
Márton, akit az Egyház vértanúnak tisztel, 649–653 között volt pápa, azelőtt pedig a pápa követe a konstantinápolyi császári udvarban, ismerte a császárváros életét, az udvar politikai légkörét és az ott uralkodó teológiát. »

Péntek, 2008. április 11., 20.00 (0 hozzászólás)
A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az MTA Miskolc Területi Bizottsága mellett működő Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, valamint a Minorita Rendtartomány április 17-én és 18-án közösen tudományos konferenciát szervez Kelemen Didák csodás élete és működése címmel. »

Péntek, 2008. április 11., 20.00 (0 hozzászólás)
“Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok.”(1 Péter 2, 20) »

Péntek, 2008. április 11., 19.00 (0 hozzászólás)
Nagy és reményteli a várakozás egy héttel XVI. Benedek amerikai útja előtt – adta hírül Celestino Migliore érsek, szentszéki állandó ENSZ-megfigyelő. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu