Csütörtök, 2018. április 26., 05.10

Hitélet

Szombat, 2008. augusztus 02., 09.00 (0 hozzászólás)
„Fordítsátok ide fületek, jöjjetek ide hozzám: hallgassatok rám és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez.”(Ézsaiás 5, 3) »

Dr. Vass Gergely előbb Csillát, majd Sándort merítette be
Hétfõ, 2008. július 28., 09.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap délelőtt a kisszentmiklósi, zsúfolásig megtelt baptista imaházban megtartott igeórán és istentiszteleten dr. Vass Gergely arad-belvárosi lelkipásztor igehirdetésében a bemerítésről, a bűnös múlttal való szakításról, Jézus követésének a fontosságáról beszélt előbb magyarul, majd románul. »

Szombat, 2008. július 26., 10.00 (0 hozzászólás)
„Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házába fogadja, Ő ad népének hatalmat és erőt.”(Zsolt. 67, 6–7) »

Péntek, 2008. július 25., 21.30 (0 hozzászólás)
P. Federico Lombardi jezsuita, a Vatikáni Rádió főigazgatója, a Szentszék Sajtótermének igazgatója, aki részt vett az EBU (Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége) budapesti 60. közgyűlésén, a Vatikáni Rádió magyar műsorának nyilatkozott. Elsőnek az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége és a Vatikáni Rádió közötti kapcsolatról beszélt. »

János Levente körzeti lelkipásztort Isten meghívta a szolgálatra
Péntek, 2008. július 25., 21.00 (1 hozzászólás)
Az alábbiakban a Körös-közi Baptista Körzet közelmúltban beiktatott lelkipásztorának, János Leventének az életrajzát, hitvallását közöljük. »

Isten meghívta a szolgálatra
Hétfõ, 2008. július 21., 22.00 (0 hozzászólás)
Vasárnap délelőtt a zsúfolásig megtelt ágyai baptista imaházban megtartott istentisztelet kettős ünnepségnek adott alkalmat: a maroknyi közösség által 1992. óta épített, szépített imaházának a felavatására, illetve János Levente körzeti lelkész beiktatására. »

Ft. Kapor János plébános mindig aláveti magát a főpásztor akaratának
Szombat, 2008. július 19., 13.00 (0 hozzászólás)
Majláthfalván igen nehezen megy az iskola épületéhez csatolt szárnynak azépítése, amelyiknek az emeletén az informatika terem, esetleg az évek óta működő felzárkóztató program kapna helyet. »

Péntek, 2008. július 18., 22.00 (0 hozzászólás)
Beszélgetés dr. Szabó Árpád unitárius püspökkel55 hivatalos küldött vett részt a hétévégn az Erdélyi Unitárius Egyház Kolozs-Tordai körének közgyűlésén, melynek első ízben biztosított teret a frissen felújított lupényi unitárius templom. »

Péntek, 2008. július 18., 21.17 (0 hozzászólás)
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, és mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.” »

Hétfõ, 2008. július 14., 17.30 (1 hozzászólás)
Június 29-én, a Kolozsvári Református Teológia dísztermében megszervezett ünnepségen köszöntötték az 50 évvel ezelőtt végzett, pappá szentelt 40 hallgató közül a még élő, megjelent 31-et. Akiknek dr. Rezi Elek rektor az alma mater nevében Aranydiplomát nyújtott át. »

Arad-Gájban msgr. Böcskei László általános helynök 70 fiatalnak szolgáltta ki a bérmálás szentségét
Vasárnap, 2008. július 13., 17.30 (0 hozzászólás)
Ma az arad-gáji katolikus templom belső felújítása miatt rendhagyó módon, a templomkertben megtartott bérmáló szentmisén miután ft. Sándor Tivadar plébános, illetve a bérmálkozó fiatalok képviselője köszöntötte msgr. Böcskei László általános helynököt, az szentbeszédében kitért a bérmálás szentségének a jelentőségére. »

Bodnár Lajos lelkipásztor hisz gyülekezetének a továbbélésében
Szombat, 2008. július 12., 14.00 (0 hozzászólás)
Egy borosjenői református hívő akkora lelkesedéssel beszélt a helybeli lelkipásztornak, Bodnár Lajosnak a közösségmegtartó, -építő munkájáról, a kis létszám ellenére ott zajló tartalmas hitéletről, hogy az felkeltette az érdeklődésünket, megkerestük a lelkészt. »

Szombat, 2008. július 12., 10.00 (0 hozzászólás)
„Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem.”(Zsolt. 16, 15) »

Ft. Balogh László minimális segédlettel celebrálja ezüstmiséjét
Hétfõ, 2008. július 07., 15.30 (1 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt mikelekai katolikus templomban 9 órától tartotta román, 10.45 órától magyar nyelvű ezüstmiséjét ft. Balogh László plébános. »

Ft. Heczel Róbert a zsúfolásig megtelt templomban első szentmiséjét celebrálja (középen)
Hétfõ, 2008. július 07., 13.30 (1 hozzászólás)
Ha politikai szempontból nem, vallásosság tekintetében viszont büszke lehet Nagyiratos magyarsága, ugyanis vasárnap délután a zsúfolásig megtelt templomban tartotta primiciás szentmiséjét Heczel Róbert, a falu szülöttje. »

Szombat, 2008. július 05., 13.00 (0 hozzászólás)
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű.”(Máté 11, 28–30) »

Külső javítás az evangélikus templomon
Csütörtök, 2008. július 03., 19.20 (0 hozzászólás)
Resicabányán nagyjából körbeállványozták és megkezdték az ágostai hitvallású evangélikus templom külső nagyjavítását, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ahol a régi vakolat lekívánkozik, ott vakolatcserére is sor kerül. »

A béke, a szeretet ünnepe
Hétfõ, 2008. június 30., 19.30 (6 hozzászólás)
Vasárnap délután került sor az ágyai erdőben lévő, a vadontól a közelmúltban visszahódított, felújított Szent László kápolna templombúcsúi, ünnepélyes szentmiséjére. Ahol magyarul ft. Pántya Elemér kisjenői plébános, románul ft. Cioban Dan nagyszintyei görög katolikus plébános mondott szentbeszédet a környező településekről összesereglett híveknek. »

Megnyíltak a szívek
Hétfõ, 2008. június 30., 19.00 (11 hozzászólás)
Szombaton az ágyai gyülekezetben került sor az Aradi Református Egyházmegye nőszövetségi konferenciájára, amelyiken 13 gyülekezetből 48 küldött vett részt. »

Pius atya és Ft. Sándor Tivadar
Hétfõ, 2008. június 30., 13.45 (0 hozzászólás)
A Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt szentpáli római katolikus templom búcsúját vasárnap tartották. A megyeszékhelyhez közeli település temploma viszonylag fiatal, hiszen idén 41 éve, hogy befejezték az építését. »

Szombat, 2008. június 28., 12.00 (0 hozzászólás)
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az Ő eljövetelét.”(2 Tim. 4, 7–9) »

Szombat, 2008. június 28., 12.00 (1 hozzászólás)
„Az Oltáriszentség Isten ajándéka a világ élete számára” témával s egyben jelmondattal zajlott a II. János Pál pápa által 2004-ben meghirdetett kongresszus. »

A templom- és közösségépítő a jó pásztor
Hétfõ, 2008. június 23., 20.15 (0 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt, virágdíszbe öltöztetett arad-ségai katolikus templomban 17 órakor kezdődött ft. Király Árpád marosi főesperes, helybeli plébános ezüstmiséje, msgr. Roos Márton megyés püspök, msgr. Böcskei László általános helynök, illetve a más felekezetek képviselőivel együtt közel 30 pap és egyházi méltóság részvételével. »

Szombat, 2008. június 21., 14.30 (0 hozzászólás)
„Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.”(Máté 10, 32) »

Szombat, 2008. június 21., 14.14 (0 hozzászólás)
A református egyházközség, amelynek a krassófűzesi határban vannak egyházi földjei, végre ismét örvendhet a birtokának.A papi földeket a közelmúltban, a tanítóit a napokban kapta vissza az egyházközség, amelyről a Zsidovini (Berzovia) Polgármesteri Hivatal értesítette a parókiát. Összesen 28,76 hektár szántóterületről van szó, melynek nagyobb részét már bérbe is adták. »

Szombat, 2008. június 21., 14.00 (1 hozzászólás)
Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium felvételit hirdet két-, három-, illetve négyéves, valamint mesteri képzésben részesülni kívánó hallgatóknak. A jelentkezőknek egy CV-t kell beküldeniük az apafi@reformatus.ro e-mail címre június 28-ig. »

Ft. Pántya Elemér (középen) ezüstmiséjét celebrálja
Péntek, 2008. június 20., 14.15 (0 hozzászólás)
Csütörtökön az ezüstszínű szalagokkal, virágokkal gazdagon feldíszített, zsúfolásig megtelt kisjenői katolikus templomban celebrálta ezüstmiséjét ft. Pántya Elemér plébános. »

Csütörtök, 2008. június 19., 21.15 (0 hozzászólás)
Resicabányán június 29-én, vasárnap a református Templom és Iskola épületében a délelőtti istentisztelet után 11 órai kezdettel nagyszabású ünnepély keretében emlékeznek Streleczky Sándor mesemondó lelkészköltőre és grafikusra. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas