Vasárnap, 2018. augusztus 19., 19.11

Hitélet

Péntek, 2008. december 12., 20.00 (0 hozzászólás)
Már a Reformáció kezdetén Luther tudta, hogy tanai akkor erősödnek meg a nép szívében, ha anyanyelvén olvashatja a Bibliát. Ezért a pápai excomunikáció után a wartburgi kastélyban lefordította németre a Szentírást. Nálunk Károlyi Gáspár volt az első – és évszázadokon át az egyetlen – aki lefordította a teljes Szentírást magyarra. »

Felszentelték a Hegyalja téri ortodox katedrálist
Vasárnap, 2008. december 07., 18.21 (0 hozzászólás)
Szombaton Daniel ortodox pátriárka 15 ortodox püspök, illetve püspök helyettes, több mint 50 pap, más történelmi egyházak képviselői, Arad és a megye vezetőségének, illetve a hívek nagy tömegének a jelenlétében, a Szentháromság jegyében felszentelte a Hegyalja téri ortodox katedrálist. »

A várakozás öröme
Péntek, 2008. december 05., 19.13 (0 hozzászólás)
Madonna de la Seggiola, azaz a székes Madonna a világhirű firenzei Palazzo Pitti Saturnus termének legismertebb festménye, Raffaello remekműve. »

Péntek, 2008. december 05., 19.12 (0 hozzászólás)
„Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2 Péter 3, 9) »

Szombat, 2008. november 29., 07.00 (0 hozzászólás)
„Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.”(Kor. 1, 9) »

Péntek, 2008. november 28., 20.00 (5 hozzászólás)
Advent körül fokozódik szívünkben a várakozás. Ilyenkor a sok munka, fáradtság és megterhelés után – az év vége felé is közeledve – szeretünk megpihenni az advent, a karácsony fényénél. »

Péntek, 2008. november 28., 20.00 (0 hozzászólás)
Fra Filippo Lippi, a kalandos életű karmelita szerzetes a firenzei Quatrocento egyéni stílusú képviselője megfesti a San Lorenzo-templom számára az ,,Angyali üdvözlet” csodálatos oltárképét. »

Hétfõ, 2008. november 24., 17.45 (0 hozzászólás)
A télies idő ellenére nagy számú hívő gyűlt össze vasárnap délután a pécskai római katolikus templomban, hogy megünnepelje Krisztus Király ünnepét. »

Szombat, 2008. november 22., 07.00 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek.”(Mt. 25, 40) »

Dr. Boros Béla emlékezete
Hétfõ, 2008. november 17., 19.41 (0 hozzászólás)
Szombaton a dr. Boros Béla címzetes érsek születésnapjának 100. évfordulója alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a kisjenői plébánia által közösen szervezett megemlékezés délben Kisjenő-Erdőhegy utcáin a gyergyóújfalui fúvószenekar zenés toborzójával indult.  »

Bibliaismeretből legjobb Ágya csapata
Vasárnap, 2008. november 16., 17.43 (2 hozzászólás)
Aradon a  Mosóczy-telepi református templomban szombaton 10órától istentisztelettel vette kezdetét az egyházmegyei lelkészértekezlet és presbiteri konferencia. Az istentiszteleten Gecse Attila, a miskolci Csaba Kapuja Református Gyülekezet lelkipásztora hirdetett igét a 2 Timoteus 4, 1–7. ige alapján. »

Péntek, 2008. november 14., 19.03 (0 hozzászólás)
„Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.” I. Tessz. 5/5) »

Dr. Szabó Árpád
Kedd, 2008. november 11., 21.31 (0 hozzászólás)
Város a hegyen, templom a vár tövében, szikla a szórványban. A szombati zarándoklat emlékezetes marad az unitáriusok számára, mivel az egyház fennállásának 440. évfordulója alkalmával teljesült a régi vágy, a dévai templom. Mindezekről dr. Szabó Árpáddal, az Erdélyi Unitárius Egyház püspökével beszélgettünk. »

Páter Ferencz Ervin
Kedd, 2008. november 11., 21.25 (0 hozzászólás)
Vasárnap délután az arad-belvárosi katolikus templomban p. Ferencz Ervin ferences szerzetes a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikéről, a cellatársról, Karácsonyi István minorita atyáról beszélt a nagy számú híveknek. „45 évvel ezelőtt, november 9-én, talán pontosan ebben az órában, amikor a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban a 300-400 politikai elítélttel együtt befejeztük az egész napi robotolást, meghalt István testvérünk, akinek a távozása marokra szorította a szívünket” – kezdte az ártatlanul elítélt minorita atya életének, sanyarú sorsának az ismertetését. »

Emléktábla Karácsonyi Istvánnak
Vasárnap, 2008. november 09., 21.22 (0 hozzászólás)
Ma 17 órától, az arad-belvárosi katolikus templomban a Kalna Zsolt minorita tartományfőnök által celebrált szentmisén Karácsonyi István minorita atyára, a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikére emlékeztek. Az Aradon született Karácsonyi István életútját, ártatlanul történt meghurcoltatását a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes, a cellatárs, a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban 1963. november 9-én bekövetkezett halálának a szemtanúja ismertette közvetlen, meghatóan emberi, de éles hangú visszaemlékezésében. »

Több mint százéves, hitmélyítő hagyomány Pankotán
Péntek, 2008. november 07., 20.52 (42 hozzászólás)
A Református Egyház lelki megújulásában, immár több mint száz éve tevékenykedő Partiumi CE Szövetség (a CE rövidítés azt jelenti, hogy Krisztusért és Egyházáért) hagyományos havonkénti csendesnapját Pankotán tartotta meg november 4-én. »

Péntek, 2008. november 07., 20.50 (0 hozzászólás)
Arad Emléktábla-avatás Arad-belvárosbanAz arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes celebrálja, aki börtöntársa volt a kivégzett Karácsonyi István minorita atyának. »

Dr. Almási Tibor
Hétfõ, 2008. november 03., 21.02 (0 hozzászólás)
 Remélem, nem kegyeletsértés, ha azt állítom, hogy az elmúlt hét végén igazi „nagyüzem” volt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben. Hiszen bár igen sok neves előadó megfordult már a körükben, mégsem nevezhető mindennapinak az, hogy olyan személyiség, mint dr. Almási Tibor, a Budapesti Teológiai Akadémia rektora, Újszövetségi Tanszékének vezetője tartson három előadást, méghozzá egy olyan sokat vitatott témakörben, mint a Jelenések könyve. »

Egy haranggal több hirdeti…
Vasárnap, 2008. november 02., 23.00 (5 hozzászólás)
Ma délelőtt az arad-belvárosi református templom előtt 10 órakor összegyűlt nagy-számú hívek, illetve az előtérben felállított asztalon a csörlőre, kötelekre rögzített, felhúzásra előkészített új harang előtt Baracsi Levente lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, akiknek Baracsi István, bihar-szentjánosi nyugalmazott lelkipásztor a harang küldetéséről tartott magvas beszédet. »

Szombat, 2008. november 01., 07.00 (0 hozzászólás)
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.”(Mt. 5,8) »

Orgonát szenteltek Arad-Ségában
Vasárnap, 2008. október 26., 20.00 (7 hozzászólás)
Pénteken délután az arad-ségai katolikus egyházközségnek régi vágya teljesült: először hallgathatott a templomban sípos orgonakoncertet. »

Szombat, 2008. október 25., 07.00 (2 hozzászólás)
Az Úr Jézus Krisztus tizenkét apostola közül Simonról és Júdás Tádéról tudjuk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból. »

Szombat, 2008. október 25., 07.00 (0 hozzászólás)
„Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!”(Mt. 22, 39) »

Emléktábla Nikodém Jánosnak
Vasárnap, 2008. október 19., 19.30 (0 hozzászólás)
Ma délelőtt az arad-belvárosi evangélikus- lutheránus templomban megtartott ünnepi istentisztelet kezdetén Tóthpál Béla parókus lelkész köszöntötte a résztvevőket, a hollandiai Wismarból és Bredából érkezett vendégeket, Király András parlamenti képviselőt, Bognár Levente alpolgármestert. »

Szombat, 2008. október 18., 07.00 (0 hozzászólás)
„…adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené” (Mt22,21) »

Szombat, 2008. október 18., 07.00 (1 hozzászólás)
Szent Lukács két terjedelmes szentírási könyv, egy Evangélium és az Apostolok Cselekedetei szerzője, ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk közvetlenül az íróról. »

Újraszentelték a lippai katolikus templomot
Vasárnap, 2008. október 12., 19.00 (0 hozzászólás)
Szombaton délután a zsúfolásig megtelt lippai katolikus templomban ünnepelték az épület külső felújításának a befejezését. »

Ünnep a Szent Gizella templomban
Vasárnap, 2008. október 12., 19.00 (0 hozzászólás)
Ft. Sándor Tivadar plébános ünnepi köszöntőjét követően Kovács Andrea alkalomhoz illő szavalata hangzott el. Nt. és ft. Roos Márton temesvári megyés püspök örömének adott hangot, amiért Aradon üdvözölheti nm. dr. Márfy Gyula veszprémi érseket. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'