MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 11.36

Hitélet

Péntek, 2009. február 06., 18.00 (2 hozzászólás)
Dr. Roger Liebi, a világszerte híres és elismert svájci archeológus, teológus, antik nyelvek szakértője február 13–15-e között a Maranata Baptista Imaházban (Nicolae Titulescu utca 1. szám) tart előadásokat a következő témakörökben: február 13-án pénteken 18 órától Isten nyomai a világegyetemben (a kivetített képek a Hubble teleszkóppal készültek). »

Szombat, 2009. január 31., 07.00 (4 hozzászólás)
„A sötétségben lakó népre nagy fényesség áradt és világosságot láttak, akik a halál szomorú földjén éltek.”(Mt. 4, 16) »

Böjte Csaba
Hétfõ, 2009. január 26., 23.30 (1 hozzászólás)
Kétszáznál több gyermek, sok-sok lelkes munkatárs köszöntötte a hétvégén bensőséges ünnepség keretében az 50. életévét betöltő Böjte Csaba ferences atyát, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökét, akit ma már Kárpátmedence-szerte az árvák és családi fészekből kieső gyermekek megmentőjeként tartanak számon. »

Véget ért a negyvenegyedik egyetemes imahét
Hétfõ, 2009. január 26., 20.00 (7 hozzászólás)
Resicabánya huszonöt román ortodox lelkészéből nyolc volt jelen az egyetemes imahét záró istentiszteletén a Havas Boldogasszony római katolikus templomban, ahol még három római katolikus, két református és egy-egy evangélikus, szerb- és ukrán ortodox lelkész szolgált. »

Böjte Csaba 50 éves
Vasárnap, 2009. január 25., 11.17 (6 hozzászólás)
Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, ezért fogadj be te is mindent. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek. Ne siess! »

Szombat, 2009. január 24., 07.00 (2 hozzászólás)
Az embert a teremtés koronájaként alkotta meg Mindenható Istenünk. A legboldogabb életet szánta neki azzal, hogy teremtőjével folytonos szeretetkapcsolatban legyen. A bűnbeeséssel azonban az ember saját döntése alapján a Sátán rabságába taszította életét. Az Ősgonosz azóta is végzi “emberölő” munkáját. »

Szombat, 2009. január 24., 07.00 (4 hozzászólás)
A Himnusz nemzeti imádsággá magasztosult – írja Himnuszunk reménye című, Kölcsey Ferenc nagy műve előtt tisztelgő írásában Csohány János. A lap vezércikkét Fábián Tibor jegyzi. »

Szombat, 2009. január 24., 07.00 (0 hozzászólás)
„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”(Mk. 1, 15) »

Ökumenikus nyitó istentisztelet
Hétfõ, 2009. január 19., 17.15 (1 hozzászólás)
Resicabányán vasárnap este 18.30-kor kezdődött meg az óvárosi görögkeleti, Katedrálisnak nevezett templomban az idei imahét, ahol nem kevesebb mint tizenöt, a történelmi keresztény egyházakhoz tartozó lelkipásztor vett részt. »

Szombat, 2009. január 17., 06.10 (0 hozzászólás)
„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!”(1 Kor. 6, 19–20) »

Szombat, 2009. január 10., 06.10 (1 hozzászólás)
„Az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.”(1 Jn. 5, 3) »

Csütörtök, 2009. január 08., 17.00 (1 hozzászólás)
Az idén is január 18. és 25. között rendezik meg városunmkban az egyetemes imahetet, amelyet azúttal is ökumenikus imahétnek is nevezhetünk, mert hagyományosan most is úgy lesz, hogy minden történelmi keresztyén felekezet lelkészei közreműködnek igehirdetési szolgálataikkal oly módon, hogy az igehirdető lelkész vendégként szolgál egy másik felekezet templomában. »

Vízkereszt
Kedd, 2009. január 06., 18.15 (1 hozzászólás)
Ma,Vízkereszt, Urunk megjelenésének az ünnepén a katolikus templomokban a papok az ilyenkor szokásos szertartás alkalmával megszentelték a nagyobb edényekben, hordókban lévő vizet, majd a szenteltvizet kiosztották a hívek között, hogy otthoni imáik alkalmával azt felhasználhassák. »

Péntek, 2008. december 19., 18.58 (2 hozzászólás)
„Ne félj Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni.” »

Szombat, 2008. december 13., 06.00 (20 hozzászólás)
„Legyetek mindig derűsek! Imádkozzatok szüntelenül!”(1 Tessz. 5, 16–17) »

Lelkiekben sokat adni
Péntek, 2008. december 12., 21.00 (5 hozzászólás)
Gecse Tamás idén végezte a teológiát, szeptembertől nevezték ki a nagylaki református gyülekezet lelkipásztorává. Mivel a Bihar megyei Margittán született, ott tanult, érettségizett, a szórványsorsba csak a teológián kóstolt bele, majd Nagylakon, illetve a hozzá tartozó Szemlakon és Pécskán ismerkedett meg vele igazán. »

Péntek, 2008. december 12., 20.00 (0 hozzászólás)
A sima vonalú, kevés ablakkal tagolt, erőd jellegű, de arányosan szép épület, a Bargello, vagy más nevén Palazzo del Podesta igen szép példája a firenzei Ducento erődített városi palotáinak. »

Péntek, 2008. december 12., 20.00 (0 hozzászólás)
Már a Reformáció kezdetén Luther tudta, hogy tanai akkor erősödnek meg a nép szívében, ha anyanyelvén olvashatja a Bibliát. Ezért a pápai excomunikáció után a wartburgi kastélyban lefordította németre a Szentírást. Nálunk Károlyi Gáspár volt az első – és évszázadokon át az egyetlen – aki lefordította a teljes Szentírást magyarra. »

Felszentelték a Hegyalja téri ortodox katedrálist
Vasárnap, 2008. december 07., 18.21 (0 hozzászólás)
Szombaton Daniel ortodox pátriárka 15 ortodox püspök, illetve püspök helyettes, több mint 50 pap, más történelmi egyházak képviselői, Arad és a megye vezetőségének, illetve a hívek nagy tömegének a jelenlétében, a Szentháromság jegyében felszentelte a Hegyalja téri ortodox katedrálist. »

A várakozás öröme
Péntek, 2008. december 05., 19.13 (0 hozzászólás)
Madonna de la Seggiola, azaz a székes Madonna a világhirű firenzei Palazzo Pitti Saturnus termének legismertebb festménye, Raffaello remekműve. »

Péntek, 2008. december 05., 19.12 (0 hozzászólás)
„Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2 Péter 3, 9) »

Szombat, 2008. november 29., 07.00 (0 hozzászólás)
„Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.”(Kor. 1, 9) »

Péntek, 2008. november 28., 20.00 (5 hozzászólás)
Advent körül fokozódik szívünkben a várakozás. Ilyenkor a sok munka, fáradtság és megterhelés után – az év vége felé is közeledve – szeretünk megpihenni az advent, a karácsony fényénél. »

Péntek, 2008. november 28., 20.00 (0 hozzászólás)
Fra Filippo Lippi, a kalandos életű karmelita szerzetes a firenzei Quatrocento egyéni stílusú képviselője megfesti a San Lorenzo-templom számára az ,,Angyali üdvözlet” csodálatos oltárképét. »

Hétfõ, 2008. november 24., 17.45 (0 hozzászólás)
A télies idő ellenére nagy számú hívő gyűlt össze vasárnap délután a pécskai római katolikus templomban, hogy megünnepelje Krisztus Király ünnepét. »

Szombat, 2008. november 22., 07.00 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek.”(Mt. 25, 40) »

Dr. Boros Béla emlékezete
Hétfõ, 2008. november 17., 19.41 (0 hozzászólás)
Szombaton a dr. Boros Béla címzetes érsek születésnapjának 100. évfordulója alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a kisjenői plébánia által közösen szervezett megemlékezés délben Kisjenő-Erdőhegy utcáin a gyergyóújfalui fúvószenekar zenés toborzójával indult.  »

Bibliaismeretből legjobb Ágya csapata
Vasárnap, 2008. november 16., 17.43 (2 hozzászólás)
Aradon a  Mosóczy-telepi református templomban szombaton 10órától istentisztelettel vette kezdetét az egyházmegyei lelkészértekezlet és presbiteri konferencia. Az istentiszteleten Gecse Attila, a miskolci Csaba Kapuja Református Gyülekezet lelkipásztora hirdetett igét a 2 Timoteus 4, 1–7. ige alapján. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'