JelenHaz
Kedd, 2019. július 16., 07.37

Hitélet

Újraszentelték a lippai katolikus templomot
Vasárnap, 2008. október 12., 19.00 (0 hozzászólás)
Szombaton délután a zsúfolásig megtelt lippai katolikus templomban ünnepelték az épület külső felújításának a befejezését. »

Ünnep a Szent Gizella templomban
Vasárnap, 2008. október 12., 19.00 (0 hozzászólás)
Ft. Sándor Tivadar plébános ünnepi köszöntőjét követően Kovács Andrea alkalomhoz illő szavalata hangzott el. Nt. és ft. Roos Márton temesvári megyés püspök örömének adott hangot, amiért Aradon üdvözölheti nm. dr. Márfy Gyula veszprémi érseket. »

Zarándoklat Máriaradnára
Vasárnap, 2008. október 12., 16.30 (0 hozzászólás)
Talán a napfényes őszi idő is közrejátszott, de legfőképpen a Ft. Király Árpád Marosi Főesperes által találóan említett, vidékünkre jellemző „Máriás lelkületnek” köszönhetően szombaton délelőtt újra megtelt a Máriaradnai Bazilika. »

Szombat, 2008. október 11., 07.00 (1 hozzászólás)
A Gyulafehérvári (eredetileg erdélyi) Római Katolikus Főegyházmegye millenniumi évvel ünnepli megalapításának ezredik évfordulóját. »

Szombat, 2008. október 11., 07.00 (0 hozzászólás)
„Istenünk, az Úr, letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész Földön.” (Izajás 25, 8) »

Máltai zarándokút
Csütörtök, 2008. október 09., 16.30 (0 hozzászólás)
A Máltai Segélyszolgálat tagszervezeteinek hagyományos máriaradnai zarándoklata október 8-án, szerdán zajlott le. »

Ifjúsági találkozó Arad-Ségában
Vasárnap, 2008. október 05., 18.00 (0 hozzászólás)
Assisi Szent Ferenc üzenete a mának címmel tartottak ifjúsági találkozót szombaton a Marosi Főesperesség fiataljai számára az arad-ségai katolikus parókia hittantermében. »

Szombat, 2008. október 04., 07.00 (0 hozzászólás)
Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának Esztergomban ülésező közgyűlésén október 1-jén a fő téma a média és az Egyház kapcsolata volt. Az egyes püspöki konferenciák tapasztalatait Jean-Michel Léandri di Falco francia püspök, a CCEE sajtóbizottságának elnöke foglalta össze. A nap folyamán megválasztották a testület új főtitkárát, a portugál Duarte da Cunha atya személyében. »

Szombat, 2008. október 04., 07.00 (10 hozzászólás)
Ebben az esztendőben, október elsején volt 30 éve, hogy elvégezte a kolozsvári Református Teológiát az arad-mosóczy-telepi gyülekezet lelkipásztora, nt. Józsa Ferencz. Életpályája minden tekintetben a páli evangéliumi tanítás (“Harcold meg a hitnek szép harcát” – 1. Tim. 6–12) szellemében alakult. »

Szombat, 2008. október 04., 07.00 (1 hozzászólás)
„Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és  könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé”Fil. 4, 6 »

A Biblia vasárnapja a Biblia évében
Vasárnap, 2008. szeptember 28., 16.00 (10 hozzászólás)
A Szentírás vasárnapját ünnepli a Katolikus Egyház. Az új keletű ünnep a Bibliát állítja a középpontba, és ennek olvasására szólítja fel a híveket – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. »

Szombat, 2008. szeptember 27., 07.00 (0 hozzászólás)
„Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak.”(Fil. 2, 3) »

Szent Gellért ünnepe a nagycsanádi templomban
Szombat, 2008. szeptember 27., 07.00 (0 hozzászólás)
Hagyomány immár, hogy szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén az ősi csanádi egyházmegye idővel három részre szakított területéről magyar, bolgár, horvát, szlovák, román, német és cseh zarándokok érkeznek a nagycsanádi templomba, hogy a mártírhalált szenvedett főpásztor kőkoporsója köré gyűlve a templom és a három utódegyházmegye védőszentjének oltalmát kérjék. Az idei ünnep azonban még erősebben kapcsolódott múltunkhoz. »

Péntek, 2008. szeptember 26., 21.00 (1 hozzászólás)
1928 szeptemberében avatták föl, illetve adták át a Templom és Iskola épületét, amely megoldotta a református egyházközség istentiszteleti helysége mellett az akkor két tanerős református iskola tantermi kérdései mellett a tanítói lakások ügyét is. »

Péntek, 2008. szeptember 12., 21.37 (9 hozzászólás)
„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál és neked is megbocsátják vétked!”(Sir. 28, 2) »

A födém beöntésének emberpróbáló munkáját megszakították egy fotó elkészítésének az idejére
Péntek, 2008. szeptember 12., 19.00 (1 hozzászólás)
    A Fehér-Körös menti laposságból évszázadokon át két nagy pusztulás-pusztítás tanújelei emelkedtek ki: az 1241-beli tatárdúlás tömegsírja, valamint a kuruckor talán utolsó ütközete, az 1735-ös erdőhegyi csata Görhe határrészi tömegsírja. »

Kedd, 2008. szeptember 09., 22.16 (0 hozzászólás)
Arad – Szeptember 11-én, csütörtökön az arad-belvárosi katolikus templomban 19 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén újítja meg egy évre szóló, egyszerű fogadalmát a Rómában tanuló Eduárd testvér. »

Szombat, 2008. szeptember 06., 10.00 (1 hozzászólás)
Juliusz Janusz apostoli nuncius nyitotta meg az „…és látta Isten, hogy jó” című kiállítást a szegedi Szent Gellért Fesztivál keretében szeptember 1-jén a Móra Ferenc Múzeumban. A megnyitón részt vett Johanna Stempinska lengyel nagykövet és Süli János, Szlovákia békéscsabai főkonzulja is. »

Bíró Antal atya és Böjte Csaba OFM
Szombat, 2008. szeptember 06., 10.00 (2 hozzászólás)
90 év önmagában is nagy időt jelent. Nem könnyű ennyi esztendő örömét, terhét, emlékét hordozni. Bíró Antal atya azonban könnyű szívvel fogadta mérföldkőnek számító 90. születésnapját. »

Szombat, 2008. szeptember 06., 07.00 (0 hozzászólás)
„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!”(Róm. 13, 8) »

Szombat, 2008. augusztus 30., 09.00 (0 hozzászólás)
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek: mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes?”(Róm. 12, 2) »

Ft. Kapor János
Péntek, 2008. augusztus 29., 21.00 (3 hozzászólás)
Majláthfalván vasárnap 10 órai kezdettel tartja elköszönő szentmiséjét ft. Kapor János plébános. Megkeresésünkre elmondta: a legutóbbi templombúcsú alkalmával a templom fehér-sárga díszbe, vagyis a Vatikán színeibe öltözött, amire nem volt példa a nunciusnak 2003-ban tett látogatása óta. »

Vasárnap két gyermeket kereszteltek meg
Vasárnap, 2008. augusztus 24., 16.45 (0 hozzászólás)
Resicabányán a református Templom és Iskola épületében tartott vasárnapi istentiszteletnek ünnepi hangulatot adott több mozzanat is. Az istentisztelet keretében sor került Lukács Florentina Rázália és Moreno Pop Ricardo megkeresztelésére. »

Szombat, 2008. augusztus 23., 07.00 (0 hozzászólás)
Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. A négy apostolnévsorban (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel mint Bertalan; ugyanakkor Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natánael néven (Jn 1,45–50). »

Szombat, 2008. augusztus 23., 06.00 (0 hozzászólás)
Jézus egy alkalommal megkérdezte tanítványait: „Hát ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”(Mt. 16, 15–16) »

Szombat, 2008. augusztus 16., 07.00 (0 hozzászólás)
Ma kezdődik és augusztus 23-ig tart a Nemzetközi Missziológiai Társaság (IAMS) balatonfüredi közgyűlése és kongresszusa, jelentette be Philomena Mwaura, a szervezet kenyai elnöke a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott sajtótájékoztatón. A rendezvény témája: Az emberi önazonosság és a kiengesztelődés evangéliuma. »

Szombat, 2008. augusztus 16., 07.00 (0 hozzászólás)
„Elhatároztuk, hogy együttműködünk az orosz és a konstantinápolyi ortodox egyházak kapcsolatainak javítása érdekében, mivel mindketten felelősek vagyunk az ortodoxia egységéért” – szögezte le I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, miután „zárt ajtók” mögött megbeszélést folytatott II. Alekszij, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájával – tájékoztat az Osservatore Romano július 29-i száma. »

Szombat, 2008. augusztus 16., 07.00 (0 hozzászólás)
Azt mondja az Úr: „Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.”(Iz. 56, 1) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'