Vasárnap, 2019. február 17., 20.31

Hitélet

Szombat, 2008. június 21., 14.00 (1 hozzászólás)
Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium felvételit hirdet két-, három-, illetve négyéves, valamint mesteri képzésben részesülni kívánó hallgatóknak. A jelentkezőknek egy CV-t kell beküldeniük az apafi@reformatus.ro e-mail címre június 28-ig. »

Ft. Pántya Elemér (középen) ezüstmiséjét celebrálja
Péntek, 2008. június 20., 14.15 (0 hozzászólás)
Csütörtökön az ezüstszínű szalagokkal, virágokkal gazdagon feldíszített, zsúfolásig megtelt kisjenői katolikus templomban celebrálta ezüstmiséjét ft. Pántya Elemér plébános. »

Csütörtök, 2008. június 19., 21.15 (0 hozzászólás)
Resicabányán június 29-én, vasárnap a református Templom és Iskola épületében a délelőtti istentisztelet után 11 órai kezdettel nagyszabású ünnepély keretében emlékeznek Streleczky Sándor mesemondó lelkészköltőre és grafikusra. »

Csütörtök, 2008. június 19., 21.15 (0 hozzászólás)
Megyasszai Bíró Attila gyülekezetétől távol június 18. és július 22-e között pihenőszabadságát tölti. Ez alatt az idő alatt Makay Botond nyugalmazott tiszteletes végzi a lelkészi szolgálatokat Resicabányán és Boksánbányán egyaránt. »

Józsa Ferencz
Hétfõ, 2008. június 16., 21.15 (0 hozzászólás)
Tekintve, hogy 2008 a Biblia éve, Józsa Ferencz mosóczy református lelkipásztor, egyházmegyei missiói előadó tegnap délelőtt a helybeli Ifjúsági Házba Biblia-napra hívta az Aradi Református Egyházmegye 17 lelkészét. »

Dr. Higyed István Krassó-Szörényben
Vasárnap, 2008. június 15., 19.00 (0 hozzászólás)
Dr. Higyed István a hétvégét Krassó-szörényi szolgálataival töltötte el, mivel két településen igét hirdetett, illetve Resicabányán egy, a Szentföldet bemutató film élményanyagával kereste föl az érdeklődőket. »

A szentmisét megelőzően Pius atya liliom- és gyermekszentelési szertartást végzett
Szombat, 2008. június 14., 13.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, a Páduai Szent Antal nevére felszentelt arad-belvárosi katolikus templomban ft. Király Árpád marosi főesperessel az élen 13 pap és egyházi méltóság közreműködésével megtartott ünnepélyes, templombúcsúi szentmisén magyarul, románul és németül elmondott szentbeszédében a fiatal arad-ségai káplán, ft. Kocsik Zoltán mélyenszántó, magvas gondolatoknak adott hangot Páduai Szent Antal csodákkal útjelzett rövid életéről. »

Szabadtéri értekezlet családostul
Szombat, 2008. június 14., 12.30 (0 hozzászólás)
A június 10-i, a Temesvári Református Egyházmegyéhez tartozó Krassó-Szörény és Temes megyei lelkipásztorok negyedévi lelkészértekezletét több szempontból is rendhagyónak nevezhetjük. »

Szombat, 2008. június 14., 12.00 (0 hozzászólás)
„Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem Te vagy, el ne taszíts, ne hagyj magamra megmentő Istenem!”(Zsoltár 26, 7, 9) »

Szombat, 2008. június 07., 06.00 (0 hozzászólás)
„Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely megöntözi a földet.”(Oz. 6, 3) »

Szász Zoltán
Csütörtök, 2008. június 05., 20.00 (4 hozzászólás)
Szász Zoltán református lelkipásztor közel két éve szolgálja a pankotai közösséget, ahova a Temesvár-Belvárosi gyülekezetben eltöltött háromévi segédlelkészi szolgálatot követően érkezett a családjával együtt. »

Szombat, 2008. május 31., 16.00 (0 hozzászólás)
Kirekesztettségtől az egyenlőségig Európában címmel a szlovéniai Bledben május 21–24. között konferenciát rendeztek, amely egyúttal a Caritas Europa közgyűlése is volt. Az eseményen földrészünk negyvennégy országának karitászvezetői vettek részt. »

Szombat, 2008. május 31., 15.30 (0 hozzászólás)
Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke, aki néhány nap óta Oroszországban tesz látogatást, május 29-én átadta XVI. Benedek pápa levelét az orosz ortodox egyház vezetőjének, II. Alekszij pátriárkának. A hírt az Interfax orosz hírügynökség közölte. »

Szombat, 2008. május 31., 15.00 (0 hozzászólás)
A Humanae vitae kezdetű, VI. Pál pápa által kiadott, az emberi élet továbbadásáról szóló enciklika megjelenésének negyvenedik évfordulóján kétnapos nemzetközi konferenciát rendeztek kedden és szerdán Bukarestben. Az etikai kérdésekkel foglalkozó szekcióülést Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke vezette. »

Szombat, 2008. május 31., 14.30 (0 hozzászólás)
„Az Istenhez és a nemzethez való tartozást megvallani kötelességünk, mert nem adhatjuk fel igazunkat, erkölcsi, hitbeli és nemzeti örökségünkhöz mindhalálig való ragaszkodásunkat!” A Trianon-súlypontú lapszám címoldalas anyagát Lukácsi Éva jegyzi Istennél keresett vigasztalás címmel. »

Szombat, 2008. május 31., 14.00 (0 hozzászólás)
„Isten igaz volta a Jézusba vetett hit által nyilvánvalóvá vált mindazok számára, akik hisznek.”(Róm. 3, 22) »

Krisztus szent teste és vére áldozat, táplálék, állandó jelenlét
Szombat, 2008. május 24., 17.00 (2 hozzászólás)
A pünkösdöt követő második csütörtökön az Egyház Krisztus szent testét és vérét, régi magyar nevén Úrnapját ünnepli. A temesvári Szent György székesegyházban ez alkalomból nm. és ft. Roos Márton megyés püspök mutatott be szentmisét. »

Szombat, 2008. május 24., 16.00 (7 hozzászólás)
A magyarban Szent Johannaként ismert Jeanne d’Arc a francia történelem egyik legsötétebb korszakában, a százéves háború idején élt. Az angol királyok a francia trón örökösödési jogát akarták megszerezni. »

Szombat, 2008. május 24., 10.00 (2 hozzászólás)
„Ne aggodalmaskodjatok hát, mit együnk, vagy mit igyunk? Vagy mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket is mind megkapjátok hozzá.”Mt. 6, 31–34. »

El Greco: Szent Bernardin
Szombat, 2008. május 17., 18.00 (0 hozzászólás)
Bernardin Sziéna közelében született Sziénai Szent Katalin halálának (1380) évében. Korán árva maradt, a gyermeket sziénai rokonok vették magukhoz. »

Szombat, 2008. május 17., 17.00 (0 hozzászólás)
Egyház- és gyülekezettörténeti értékük van a nemrég előkerült krassófüzesi kegyszereknek. A már régen megszűnt bánsági szórványgyülekezet tárgyi emlékeit az utolsó füzesi egyháztag fia adta át Meggyasszai Bíró Attila resicabányai lelkipásztornak. A lap címoldalas anyagát Szakmáry Károly jegyzi Bánsági szórványkrónika címmel. »

Szombat, 2008. május 17., 16.00 (1 hozzászólás)
A portugáliai Fatimában 1917. május 13-án a szokásos rózsafüzér elmondása után, az Iria-völgyben Francisco és Jacinta Martónak, valamint unokanővérüknek, Lucia dos Santosnak megjelent Szűz Mária. »

Lélekben újra együtt
Vasárnap, 2008. május 11., 21.00 (0 hozzászólás)
Pünkösd szombatján 442. alkalommal került sor a Csíksomlyói Szűz Mária búcsúra, amely az utóbbi évtizedben a világ összmagyarságának találkozóhelyévé nőtte ki magát. »

A pápa szerint az egyháznak a béke eszközeként kell működnie
Vasárnap, 2008. május 11., 18.15 (1 hozzászólás)
XVI. Benedek a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdvasárnapi miséjében azt mondta: a katolikus egyházhoz különböző nyelvek és kultúrák sokasága tartozik, és ezek kölcsönösen megérthetik egymást a hitben. »

Szombat, 2008. május 10., 15.00 (0 hozzászólás)
Az ígéret szerint vesztek erőt, minekutána kitöltetik reátok a Szentlélek. A mindennapi életben rengeteg erőre van szükségünk, nemcsak a lét fenntartására, hanem a magasabb rendű értékek elérésében és megőrzésében is. »

Szombat, 2008. május 10., 14.00 (0 hozzászólás)
A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 11-én, vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. »

Szombat, 2008. május 10., 06.00 (0 hozzászólás)
„A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.”(1 Kor 12, 4–7) »

Péntek, 2008. május 02., 18.30 (0 hozzászólás)
A prófétai szó beteljesedett: Isten kitöltötte tanítványaira a megígért Szentlelket. Új korszak kezdődött el, melynek kezdete a pünkösdi esemény. A lap címoldalas anyagát Bányai László jegyzi: Jövel Szentlélek Úristen! című cikkével. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'