Péntek, 2018. március 23., 18.56

Hitélet

Csütörtök, 2017. május 04., 17.54 (0 hozzászólás)
„Ha jót tesztek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok, bűnt nem követett el, hamisság nem volt a szájában.” (1 Pét. 20 b–22.) »

A búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság tisztelte meg jelenlétével
Hétfõ, 2017. május 01., 18.00 (0 hozzászólás)
Hétfőn a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt, zsúfolásig megtelt Mosóczy-telepi katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes, búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság tisztelte meg a jelenlétével. »

Nt. Sipos András lelkipásztor igehirdetése a szenvedélybetegek gondjainak a felkarolása, a segítségnyújtási szándék ékes példája volt
Hétfõ, 2017. május 01., 16.19 (0 hozzászólás)
Amint azt előzetesen meghirdettük, a Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnapig tartott a szenvedélybetegek számára szervezett gyógyító konferencia, a 40. Zsoltár 18. igeversének a szellemében „Noha én szegény nyomorult vagyok, az én Uram visel rám gondot.” »

Nt. Czégé Imre és dr. R Szabó István (jobbról) nyilatkoztak a Reformáció 500 éve címmel Aradon megszervezetett nemzetközi konferencián
Csütörtök, 2017. április 27., 17.33 (0 hozzászólás)
Az Aradi Aurel Vlaicu Egyetemnek a Kultúrák és Felekezetek Közötti Kapcsolatokat Tanulmányozó Központja, a Reformáció 500 éve címmel nemzetközi konferenciát szervez április 26–28. között. »

Csütörtök, 2017. április 27., 15.56 (0 hozzászólás)
„Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.” / Zsolt. 119, 72/ »

Csütörtök, 2017. április 27., 15.55 (0 hozzászólás)
„Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek, tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstért vagy aranyért váltottak meg titeket az atyátok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen drága vére árán.” (1 Pét. 17–19.) »

Egy érdeklődő a reformáció 500. évfordulója alkalmából megnyílt Ige-idők című jubileumi kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeumban  MTI-fotó: Koszticsák Szilárd
Szerda, 2017. április 26., 19.00 (0 hozzászólás)
Ige-idők címmel megnyílt a reformáció emlékévének központi kiállítása szerdán Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban. »

Csütörtök, 2017. április 20., 04.00 (0 hozzászólás)
Az ünnepi események már mondhatni, a vérünkben vannak: Jézus, az Úr nagypénteken megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett. De, miért temettetett el? A válasz: Azért, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy valósággal meghalt. »

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója
Szerda, 2017. április 19., 04.00 (0 hozzászólás)
Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8–12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét. »

Hétfõ, 2017. április 17., 04.00 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon ránk.” (Pét 1, 3–4.) »

Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
Krisztusban szeretett testvérek! A tavaszi rügyfakadás és a virágyó természet valóban csodálkozással és a téli ridegség után ünnepélyes jókedvel és jó kedéllyel tölt el minket, de távolról sem ez példázza a „Feltámadás” csodáját. »

Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
„A Lélek az, aki életre kelt (…) azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek: Lélek és élet”. (Jn 6, 63) »

Answer: Feltámadás
Vasárnap, 2017. április 16., 10.00 (0 hozzászólás)
Húsvét a remény ünnepe, egy új kezdet ünnepe, mint azt ezekben a hetekben kint a természetben is megtapasztaljuk. De a közmondásos örök halál és újjászületés túl kevés, túl gyenge ahhoz, hogy tartalmas üzenetet közvetítsen. »

Szombat, 2017. április 15., 06.00 (0 hozzászólás)
Május 1-jén, hétfőn 10.30 órától kerül sor a Szent József, a munkás tiszteletére felszentelt Mosóczy-telepi katolikus templom búcsúünnepségére. »

Veronese: Keresztrefeszítés
Péntek, 2017. április 14., 08.00 (0 hozzászólás)
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” Galata 6, 14. »

Csütörtök, 2017. április 13., 18.15 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok! Keressétek tehát azt, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3.) »

Szerda, 2017. április 12., 18.40 (0 hozzászólás)
„Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” Ézs 43, 19 „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” 1Kor 3, 11 »

Kedd, 2017. április 11., 12.00 (0 hozzászólás)
„Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat.” (Jób14, 14) »

Kedd, 2017. április 11., 11.00 (0 hozzászólás)
„...Áldott a Király, aki jön az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!..." Lukács 19, 28–34. »

Kedd, 2017. április 11., 10.00 (0 hozzászólás)
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” /Máté ev. 24, 35/ »

Bonaventura atya és a körmenet részvevői az egyik stációnál imádkoztak
Hétfõ, 2017. április 10., 16.57 (0 hozzászólás)
Első alkalommal szervezett keresztúti körmenetet Déva utcáin a Szent Antal plébánia. »

Excellenciás Roos Márton megyés püspök barkát szentel a püspöki palota udvarán
Szombat, 2017. április 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Hosanna Filio David – Hozsanna Dávid fiának – csendült fel a temesvári püspöki palota udvarán április 9-én, virágvasárnap délelőtt az Exultate énekkar előadásában a gregorián antifóna, amely nem csupán az ünnepi szertartás, hanem egyben a nagyhét bevezető éneke volt. »

Péntek, 2017. április 07., 17.36 (0 hozzászólás)
Az alapítás gondolata egy számomra nagyon kedves személy elvesztése rendjén született, akit végig kisértem az „ÚTON”. »

Régi ikonok fán és üvegen
Péntek, 2017. április 07., 16.51 (0 hozzászólás)
Különleges kiállítás nyílik április 9-én, vasárnap a máriaradnai kegytemplom halljában és belső udvarán. »

Csütörtök, 2017. április 06., 15.25 (0 hozzászólás)
„Krisztus engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta Őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil. 2, 8–11.) »

Vajdahunyadon, az 500 éves reformáció jegyében
Péntek, 2017. március 31., 19.13 (0 hozzászólás)
Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége, Kató Béla püspök vezetésével 2017. március 30-án generális vizitációt tartott Vajdahunyadon. »

A Kriszbi együttes vezetésével közös dicséret hangzott el
Csütörtök, 2017. március 30., 18.00 (0 hozzászólás)
Az elmúlt évek, évtizedek során gyakran felmerült a következő kérdés: Lesz-e jövője népünknek, egyházainknak, közösségeinknek? Az elfogyás gondolata mellé társulnak a jövő generációját érintő aggodalmaink is. »

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket...” /Zsoltár 146, 8/ Jézus Krisztus egy zsinagógában tanította a népet. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu