JelenHaz
Vasárnap, 2019. február 24., 03.54

Hitélet

Szerda, 2018. március 07., 17.19 (0 hozzászólás)
A partiumi kis faluban idén valóban megtapasztalhatták, hogy az Úr jobbja dicső az erőtől. 2018. február 18-25. között a fazekasvarsándi evangélikus gyülekezet nyolc lelkész igehirdetésével és több közös élménnyel vált gazdagabbá. »

Csütörtök, 2018. március 01., 17.59 (0 hozzászólás)
A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a „balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél. (1Kor 1, 22–25.) »

Vasárnap, 2018. február 25., 16.45 (0 hozzászólás)
A farizeusok bizonyos zsidó mozgalom tagjai, akik hol politikai párt, hol szociális mozgalom vagy filozófiai iskola szerepét töltötték be több évszázadon keresztül. Szigorú vallási elveket vallottak. »

Csütörtök, 2018. február 22., 17.25 (0 hozzászólás)
„Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8, 31–32.) »

Temesvári Unitárius Találkozó
Csütörtök, 2018. február 15., 16.20 (0 hozzászólás)
A Temesvári Unitárius Szórványegyházközség vezetősége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a harmadik alkalommal megszervezésre kerülő „Temesvári Unitárius Találkozóra”. »

Csütörtök, 2018. február 15., 16.19 (0 hozzászólás)
„Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt.” (1Pét 3, 18.) »

Hamvazási szertartás volt tegnap
Csütörtök, 2018. február 15., 08.00 (0 hozzászólás)
Tegnap megkezdődött a nagyböjti időszak, a húsvétot megelőző 40 nap, a bűnbánat ideje. Hamvazószerda arra emlékeztet bennünket, amikor az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, hamvazkodtak, ami később az egyházi szertartás része lett. »

Csütörtök, 2018. február 08., 04.00 (0 hozzászólás)
„Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok   ”(1Kor 10, 31–11., 1.) »

Csütörtök, 2018. február 08., 04.00 (0 hozzászólás)
A Temesvári Unitárius Szórványegyházközség vezetősége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a harmadik alkalommal megszervezésre kerülő Temesvári Unitárius Találkozóra. »

Hétfõ, 2018. február 05., 10.00 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben az elsőpéntekes betegek ellátása február 16-án fog megtörténni. Az első szentáldozásra és bérmálásra felkészítő hittanórák február 17-től folytatódnak. »

Balázs-áldás a Mosóczy-telepi katolikus templomban
Vasárnap, 2018. február 04., 17.00 (0 hozzászólás)
Tegnap a Mosóczy-telepi római katolikus templomban 10.30 órától megtartott szentmise végén ft. Kalapis Damián plébános mondott Balázs-áldást két égő gyertya között, a jobb kezével megérintve az eléje járuló híveknek a fejét. »

Péntek, 2018. február 02., 16.49 (0 hozzászólás)
2018. február 4–11. között, vasárnaptól vasárnapig, mindennap 18 órai kezdettel imaheti alkalmakat szerveznek a simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben. »

Csütörtök, 2018. február 01., 17.13 (0 hozzászólás)
„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.” (1Kor 22–23.) »

Péntek, 2018. január 26., 18.12 (0 hozzászólás)
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál...” /1 Mózes 3, 1/ »

Csütörtök, 2018. január 25., 16.39 (0 hozzászólás)
„Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1, 21–22) »

Megújulóban a dévai református gyülekezet
Szerda, 2018. január 24., 15.53 (0 hozzászólás)
Az elmúlt esztendőben „kívül-belül” látványos megújulás volt tapasztalható a dévai református egyházközségben. Erről beszélgettünk RÁTONI CSABA lelkipásztorral. »

Péntek, 2018. január 19., 16.56 (0 hozzászólás)
Petrozsényban idén is közösen tartja meg az ökumenikus imahetet a római katolikus, református és unitárius gyülekezet. »

Csütörtök, 2018. január 18., 16.25 (0 hozzászólás)
Idén három zarándokvonatot indít a MÁV; májusban az erdélyi Csíksomlyóba, júniusban a lengyelországi czestochowai magyar pálosok által alapított kegyhelyre és idén először Medjugorjéba is – hangzott el a zarándokvonatokról Budapesten tartott sajtótájékoztatón csütörtökön. »

Csütörtök, 2018. január 18., 16.17 (0 hozzászólás)
„Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.” (1Kor 7, 29–31.) »

Kedd, 2018. január 16., 18.28 (0 hozzászólás)
Január 19-én, pénteken kezdődik Aradon a hagyományos ökumenikus imahét a keresztények egységéért. »

Csütörtök, 2018. január 11., 16.58 (0 hozzászólás)
Földi életünk ideje naptári években mérhető. Eljön egy pillanat, amikor életünk az idő végtelen óceánjába torkollik. Egy teljesen reális, láthatatlan valóságba, ahol létezésünk egy más dimenzióban tovább folytatódik. »

Csütörtök, 2018. január 11., 16.53 (0 hozzászólás)
„Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1Kor 6, 17–20.) »

Csütörtök, 2018. január 04., 18.17 (0 hozzászólás)
Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Mk 1, 4–8 »

Csütörtök, 2017. december 28., 17.40 (0 hozzászólás)
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” /Lukács ev. 19, 10/ »

Csütörtök, 2017. december 28., 16.32 (0 hozzászólás)
„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet” (Kol 3, 12). »

Péntek, 2017. december 22., 17.00 (0 hozzászólás)
Sok ember azt látja, hogy világunk teljes lendülettel halad előre és azt gondolja, hogy ez még így mehet sokáig. Isten azonban elénk tárja a megváltási tervét, és akik megismerik azt, megértik, hogy a látszat ellenére Jézus eljövetele közel van! »

Csütörtök, 2017. december 21., 17.50 (0 hozzászólás)
„Harmatozzatok egek onnan felülről és ti, felhők hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt!” (Iz 45, 8) »

Szerda, 2017. december 20., 19.23 (0 hozzászólás)
2017. december 21., csütörtök 18 óra – bűnbánati istentisztelet. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'