JelenHaz
Szombat, 2019. augusztus 17., 23.58

Hitélet

Bodnár Lajos lelkipásztor hisz gyülekezetének a továbbélésében
Szombat, 2008. július 12., 14.00 (0 hozzászólás)
Egy borosjenői református hívő akkora lelkesedéssel beszélt a helybeli lelkipásztornak, Bodnár Lajosnak a közösségmegtartó, -építő munkájáról, a kis létszám ellenére ott zajló tartalmas hitéletről, hogy az felkeltette az érdeklődésünket, megkerestük a lelkészt. »

Szombat, 2008. július 12., 10.00 (0 hozzászólás)
„Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem.”(Zsolt. 16, 15) »

Ft. Balogh László minimális segédlettel celebrálja ezüstmiséjét
Hétfõ, 2008. július 07., 15.30 (1 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt mikelekai katolikus templomban 9 órától tartotta román, 10.45 órától magyar nyelvű ezüstmiséjét ft. Balogh László plébános. »

Ft. Heczel Róbert a zsúfolásig megtelt templomban első szentmiséjét celebrálja (középen)
Hétfõ, 2008. július 07., 13.30 (1 hozzászólás)
Ha politikai szempontból nem, vallásosság tekintetében viszont büszke lehet Nagyiratos magyarsága, ugyanis vasárnap délután a zsúfolásig megtelt templomban tartotta primiciás szentmiséjét Heczel Róbert, a falu szülöttje. »

Szombat, 2008. július 05., 13.00 (0 hozzászólás)
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű.”(Máté 11, 28–30) »

Külső javítás az evangélikus templomon
Csütörtök, 2008. július 03., 19.20 (0 hozzászólás)
Resicabányán nagyjából körbeállványozták és megkezdték az ágostai hitvallású evangélikus templom külső nagyjavítását, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ahol a régi vakolat lekívánkozik, ott vakolatcserére is sor kerül. »

A béke, a szeretet ünnepe
Hétfõ, 2008. június 30., 19.30 (6 hozzászólás)
Vasárnap délután került sor az ágyai erdőben lévő, a vadontól a közelmúltban visszahódított, felújított Szent László kápolna templombúcsúi, ünnepélyes szentmiséjére. Ahol magyarul ft. Pántya Elemér kisjenői plébános, románul ft. Cioban Dan nagyszintyei görög katolikus plébános mondott szentbeszédet a környező településekről összesereglett híveknek. »

Megnyíltak a szívek
Hétfõ, 2008. június 30., 19.00 (11 hozzászólás)
Szombaton az ágyai gyülekezetben került sor az Aradi Református Egyházmegye nőszövetségi konferenciájára, amelyiken 13 gyülekezetből 48 küldött vett részt. »

Pius atya és Ft. Sándor Tivadar
Hétfõ, 2008. június 30., 13.45 (0 hozzászólás)
A Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt szentpáli római katolikus templom búcsúját vasárnap tartották. A megyeszékhelyhez közeli település temploma viszonylag fiatal, hiszen idén 41 éve, hogy befejezték az építését. »

Szombat, 2008. június 28., 12.00 (0 hozzászólás)
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az Ő eljövetelét.”(2 Tim. 4, 7–9) »

Szombat, 2008. június 28., 12.00 (1 hozzászólás)
„Az Oltáriszentség Isten ajándéka a világ élete számára” témával s egyben jelmondattal zajlott a II. János Pál pápa által 2004-ben meghirdetett kongresszus. »

A templom- és közösségépítő a jó pásztor
Hétfõ, 2008. június 23., 20.15 (0 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt, virágdíszbe öltöztetett arad-ségai katolikus templomban 17 órakor kezdődött ft. Király Árpád marosi főesperes, helybeli plébános ezüstmiséje, msgr. Roos Márton megyés püspök, msgr. Böcskei László általános helynök, illetve a más felekezetek képviselőivel együtt közel 30 pap és egyházi méltóság részvételével. »

Szombat, 2008. június 21., 14.30 (0 hozzászólás)
„Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.”(Máté 10, 32) »

Szombat, 2008. június 21., 14.14 (0 hozzászólás)
A református egyházközség, amelynek a krassófűzesi határban vannak egyházi földjei, végre ismét örvendhet a birtokának.A papi földeket a közelmúltban, a tanítóit a napokban kapta vissza az egyházközség, amelyről a Zsidovini (Berzovia) Polgármesteri Hivatal értesítette a parókiát. Összesen 28,76 hektár szántóterületről van szó, melynek nagyobb részét már bérbe is adták. »

Szombat, 2008. június 21., 14.00 (1 hozzászólás)
Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium felvételit hirdet két-, három-, illetve négyéves, valamint mesteri képzésben részesülni kívánó hallgatóknak. A jelentkezőknek egy CV-t kell beküldeniük az apafi@reformatus.ro e-mail címre június 28-ig. »

Ft. Pántya Elemér (középen) ezüstmiséjét celebrálja
Péntek, 2008. június 20., 14.15 (0 hozzászólás)
Csütörtökön az ezüstszínű szalagokkal, virágokkal gazdagon feldíszített, zsúfolásig megtelt kisjenői katolikus templomban celebrálta ezüstmiséjét ft. Pántya Elemér plébános. »

Csütörtök, 2008. június 19., 21.15 (0 hozzászólás)
Resicabányán június 29-én, vasárnap a református Templom és Iskola épületében a délelőtti istentisztelet után 11 órai kezdettel nagyszabású ünnepély keretében emlékeznek Streleczky Sándor mesemondó lelkészköltőre és grafikusra. »

Csütörtök, 2008. június 19., 21.15 (0 hozzászólás)
Megyasszai Bíró Attila gyülekezetétől távol június 18. és július 22-e között pihenőszabadságát tölti. Ez alatt az idő alatt Makay Botond nyugalmazott tiszteletes végzi a lelkészi szolgálatokat Resicabányán és Boksánbányán egyaránt. »

Józsa Ferencz
Hétfõ, 2008. június 16., 21.15 (0 hozzászólás)
Tekintve, hogy 2008 a Biblia éve, Józsa Ferencz mosóczy református lelkipásztor, egyházmegyei missiói előadó tegnap délelőtt a helybeli Ifjúsági Házba Biblia-napra hívta az Aradi Református Egyházmegye 17 lelkészét. »

Dr. Higyed István Krassó-Szörényben
Vasárnap, 2008. június 15., 19.00 (0 hozzászólás)
Dr. Higyed István a hétvégét Krassó-szörényi szolgálataival töltötte el, mivel két településen igét hirdetett, illetve Resicabányán egy, a Szentföldet bemutató film élményanyagával kereste föl az érdeklődőket. »

A szentmisét megelőzően Pius atya liliom- és gyermekszentelési szertartást végzett
Szombat, 2008. június 14., 13.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, a Páduai Szent Antal nevére felszentelt arad-belvárosi katolikus templomban ft. Király Árpád marosi főesperessel az élen 13 pap és egyházi méltóság közreműködésével megtartott ünnepélyes, templombúcsúi szentmisén magyarul, románul és németül elmondott szentbeszédében a fiatal arad-ségai káplán, ft. Kocsik Zoltán mélyenszántó, magvas gondolatoknak adott hangot Páduai Szent Antal csodákkal útjelzett rövid életéről. »

Szabadtéri értekezlet családostul
Szombat, 2008. június 14., 12.30 (0 hozzászólás)
A június 10-i, a Temesvári Református Egyházmegyéhez tartozó Krassó-Szörény és Temes megyei lelkipásztorok negyedévi lelkészértekezletét több szempontból is rendhagyónak nevezhetjük. »

Szombat, 2008. június 14., 12.00 (0 hozzászólás)
„Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem Te vagy, el ne taszíts, ne hagyj magamra megmentő Istenem!”(Zsoltár 26, 7, 9) »

Szombat, 2008. június 07., 06.00 (0 hozzászólás)
„Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely megöntözi a földet.”(Oz. 6, 3) »

Szász Zoltán
Csütörtök, 2008. június 05., 20.00 (4 hozzászólás)
Szász Zoltán református lelkipásztor közel két éve szolgálja a pankotai közösséget, ahova a Temesvár-Belvárosi gyülekezetben eltöltött háromévi segédlelkészi szolgálatot követően érkezett a családjával együtt. »

Szombat, 2008. május 31., 16.00 (0 hozzászólás)
Kirekesztettségtől az egyenlőségig Európában címmel a szlovéniai Bledben május 21–24. között konferenciát rendeztek, amely egyúttal a Caritas Europa közgyűlése is volt. Az eseményen földrészünk negyvennégy országának karitászvezetői vettek részt. »

Szombat, 2008. május 31., 15.30 (0 hozzászólás)
Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke, aki néhány nap óta Oroszországban tesz látogatást, május 29-én átadta XVI. Benedek pápa levelét az orosz ortodox egyház vezetőjének, II. Alekszij pátriárkának. A hírt az Interfax orosz hírügynökség közölte. »

Szombat, 2008. május 31., 15.00 (0 hozzászólás)
A Humanae vitae kezdetű, VI. Pál pápa által kiadott, az emberi élet továbbadásáról szóló enciklika megjelenésének negyvenedik évfordulóján kétnapos nemzetközi konferenciát rendeztek kedden és szerdán Bukarestben. Az etikai kérdésekkel foglalkozó szekcióülést Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke vezette. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'