Fresh Corner
Csütörtök, 2019. április 25., 13.11

Hitélet

Tudományos konferencia p. Kelemen Didákról
Csütörtök, 2008. április 24., 17.45 (1 hozzászólás)
Április 17–18-án között a MTA Miskolci Területi Bizottsága dísztermében tudományos konferenciát tartottak „Veritatem facere in caritate”, p. Kelemen Didák csodás élete és működése címmel, a szerzetes születésnek 325., pappá szentelésének 300. évfordulója alkalmából, boldoggá avatásának a folyamatában. »

Szombat, 2008. április 19., 14.00 (0 hozzászólás)
Az Amerikai Egyesült Államokban tesz látogatást ezekben a napokban XVI. Benedek pápa. Az április 16-án, látogatás első napján a Szentatya és Bush amerikai elnök találkozója után a Szentszék és az Egyesült Államok elnöksége által kiadott közlemény szerint a Fehér Ház Ovális termében az elnök minden amerikai nevében jókívánságait fejezte ki a pápának születésnapja alkalmából (ápr. 16-án volt a pápa 81 éves – szerk. megj.), majd megköszönte spirituális és erkölcsi vezető szerepét, amelyet az egész emberi család számára betölt. »

Szombat, 2008. április 19., 13.00 (0 hozzászólás)
Úgy érzem, hazajöttem – vallja a vele készült interjúban Nagy Róbert lelkipásztor, aki 2007 augusztusától szolgál Magyarcsaholyban. A lap címoldalas anyaga a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetet mutatja be, ahol egyébként Ady Endre is megfordult egy húsvéti legáció alkalmával. »

Szombat, 2008. április 19., 12.00 (0 hozzászólás)
A Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája iszlám kapcsolatokért felelős bizottsága (CRME) Esztergomban ülésezik Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke meghívására. »

Szombat, 2008. április 19., 12.00 (0 hozzászólás)
„Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt.”(1 Péter 2, 4) »

Beiktatták az új plébánost
Vasárnap, 2008. április 13., 20.00 (1 hozzászólás)
Ma Aradon a belvárosi, zsúfolásig megtelt katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes szentmisén ft. Király Árpád marosi főesperes msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök megbízásából felolvasta a főpásztornak páter Pius, Máthé Zoltán plébánossá történő kinevezéséről szóló határozatát, majd röviden ismertette az új plébános eddigi életét. »

Szent I. Márton pápa
Péntek, 2008. április 11., 21.00 (0 hozzászólás)
Márton, akit az Egyház vértanúnak tisztel, 649–653 között volt pápa, azelőtt pedig a pápa követe a konstantinápolyi császári udvarban, ismerte a császárváros életét, az udvar politikai légkörét és az ott uralkodó teológiát. »

Péntek, 2008. április 11., 20.00 (0 hozzászólás)
A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az MTA Miskolc Területi Bizottsága mellett működő Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, valamint a Minorita Rendtartomány április 17-én és 18-án közösen tudományos konferenciát szervez Kelemen Didák csodás élete és működése címmel. »

Péntek, 2008. április 11., 20.00 (0 hozzászólás)
“Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok.”(1 Péter 2, 20) »

Péntek, 2008. április 11., 19.00 (0 hozzászólás)
Nagy és reményteli a várakozás egy héttel XVI. Benedek amerikai útja előtt – adta hírül Celestino Migliore érsek, szentszéki állandó ENSZ-megfigyelő. »

Péntek, 2008. április 04., 21.00 (0 hozzászólás)
Az Annuario Pontificio a katolikus egyház 2006-os helyzetét ismerteti. A Szentatya abban az évben 169 új főpásztort nevezett ki. »

Péntek, 2008. április 04., 21.00 (0 hozzászólás)
“Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején,ha Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek, kinek tettei szerint.”(Péter 1, 17) »

Kalna Zsolt
Péntek, 2008. április 04., 18.15 (0 hozzászólás)
Kalna Zsolt minorita atyát a legutóbbi tartományi káptalan a Magyarországra, illetve Erdélyre kiterjedő Szent Erzsébet Minorita Tartomány főnökévé választotta. A Nyugati Jelennek adott exkluzív interjúban az új tartományfőnök eddigi életútját, jövőbeli terveit, elképzeléseit próbáljuk megismertetni olvasóinkkal. »

Szombat, 2008. március 29., 15.30 (0 hozzászólás)
Március 27-én kezdődött meg a LUMSA katolikus egyetemen a a Nevelésügyi Kongregáció kétnapos nemzetközi tanácskozása. A kezdeményezés célja, hogy áttekintsék azokat a kihívásokat, amelyekkel a katolicizmusnak ma szembe kell néznie elsősorban az oktatás területén egy multikulturális és globalizált társadalomban. »

A jegyespárok felkészítése és a vegyes házasságok
Szombat, 2008. március 29., 15.00 (0 hozzászólás)
A hónap elején tartották a bolgár fővárosban a délkelet-európai püspökök találkozóját, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezett. »

Szombat, 2008. március 29., 15.00 (0 hozzászólás)
Halálának harmadik évfordulóján, április 2-án, szerdán délután öt órakor a Vatikán tőszomszédságában (Via della Conciliazione 3.) mutatják be Marco Politi “Wojtyla pápa, Isten veled” című kötetét. »

Szombat, 2008. március 29., 14.00 (0 hozzászólás)
Idén március 30-ára esik a Fehérvasárnap (latinul Dominica in albis), ami a húsvét nyolcadát záró vasárnap (tehát a szent szombatot követő nyolcadik nap), amelyet a II. Vatikáni Zsinat (1962–65) óta húsvét második vasárnapjaként ismer a katolikus naptár. »

Szombat, 2008. március 29., 14.00 (0 hozzászólás)
“Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok.”(1 Péter 1, 3-4) »

Roos Márton püspök és Jakubinyi György érsek húsvéti üzenetei
Szombat, 2008. március 22., 16.00 (0 hozzászólás)
Testvéreim az Úrban! Kedves Híveim!A nagyböjti felkészülés heteit követően elérkezett a húsvét, Urunk halálának és feltámadásának ünnepe, az Ünnepek Ünnepe. »

Bogdan Adamczyk atya alaposan dokumentált előadást tartott Kelemen Didákról
Kedd, 2008. március 18., 13.00 (2 hozzászólás)
Pénteken  az arad-belvárosi katolikus templomban 17 órától celebrált szentmisén Bogdan Adamczyk minorita atya, miskolci plébános P. Kelemen Didákról tartott magvas előadást. »

A virágvasárnap kifejezi a keresztények összetartozását
Vasárnap, 2008. március 16., 14.00 (0 hozzászólás)
A virágvasárnap olyan kiemelkedő egyházi ünnep, amely kifejezi a keresztények összetartozását, egymást segítését, s kezdetektől fogva erősíti a közösségi tudatot – mondta az ünnep alkalmából Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának újszövetségi tanszékvezetője. »

Szombat, 2008. március 15., 12.00 (0 hozzászólás)
“Krisztus Jézus, mint Isten az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”(Fil. 2, 6–8) »

Szombat, 2008. március 08., 11.00 (0 hozzászólás)
Ciudad János egyszerű szülők fiaként Portugáliában született 1495. március 8-án. Nyolcéves volt, amikor szülei szállást adtak egy Madridba igyekvő papnak, aki lelkesedéssel beszélt a spanyolok vallásos életéről. »

Szombat, 2008. március 08., 08.00 (0 hozzászólás)
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre.”(János 11, 25-26) »

Szombat, 2008. március 01., 12.00 (0 hozzászólás)
Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói királyi várban. Testvéreivel együtt alapos és átfogó műveltségre tett szert. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt kiképzése a lovagi szolgálatban is. »

Szombat, 2008. március 01., 12.00 (1 hozzászólás)
– Az Európai Egyházak Konferenciája és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa Vegyes Bizottságának záróközleménye – Londonban február 25-én tették közzé a bizottság minden évben megrendezésre kerülő ülésének záródokumentumát. »

Szombat, 2008. március 01., 12.00 (2 hozzászólás)
Krisztusi életutat járt: magasból indult, mélybe szállt, de magasba emeltetett. Sorsában rejtőzik a magyar keresztút és feltámadás. A száz éve született Wass Albertről írja e sorokat Lukácsi Éva, a Harangszó 4. számának címoldalas anyagában. »

Szombat, 2008. március 01., 12.00 (0 hozzászólás)
AradEsperesi ülés KisjenőnMárcius 4-én, kedden a kisjenői katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisével indul az Aradi Esperesség ülése. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'