50%-os árzuhanás
Csütörtök, 2019. július 18., 01.27

Hitélet

Szombat, 2008. május 10., 15.00 (0 hozzászólás)
Az ígéret szerint vesztek erőt, minekutána kitöltetik reátok a Szentlélek. A mindennapi életben rengeteg erőre van szükségünk, nemcsak a lét fenntartására, hanem a magasabb rendű értékek elérésében és megőrzésében is. »

Szombat, 2008. május 10., 14.00 (0 hozzászólás)
A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 11-én, vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. »

Szombat, 2008. május 10., 06.00 (0 hozzászólás)
„A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.”(1 Kor 12, 4–7) »

Péntek, 2008. május 02., 18.30 (0 hozzászólás)
A prófétai szó beteljesedett: Isten kitöltötte tanítványaira a megígért Szentlelket. Új korszak kezdődött el, melynek kezdete a pünkösdi esemény. A lap címoldalas anyagát Bányai László jegyzi: Jövel Szentlélek Úristen! című cikkével. »

Péntek, 2008. április 25., 21.30 (1 hozzászólás)
Kovács Józseftől búcsúzunk, Molnár Károly aradi református esperes egykori legkedvesebb segédlelkészétől, aki lelkipásztorként és esperesként is a jó hírű mester örökébe lépett az arad-belvárosi gyülekezetben, illetve az Arad székhelyű Temesvári Református Egyházmegyében. »

Péntek, 2008. április 25., 21.00 (0 hozzászólás)
„Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat! Én pedig kérni fogom az Atyát és más Vigasztalót ad majd nektek: az igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.”(János 14, 15) »

Péntek, 2008. április 25., 21.00 (1 hozzászólás)
A régi hagyományhoz híven, idén is megszervezzük vasárnap délutánonként a tornyai Mária-kápolnában a májusi ájtatosságokat. »

Pius atya minden hívét szeretne közelről megismerni, a lelki békéjüket, a boldogulásukat szolgálni
Péntek, 2008. április 25., 21.00 (0 hozzászólás)
Fr. Máthé Zoltánt, Pius atyát a közelmúltban iktatták be az arad-belvárosi római katolikus egyházközség plébánosi tisztségébe. A következő exkluzív interjúban terveiről, a helybeli hitéletben tervezett építő elképzeléseiről beszél. »

Tudományos konferencia p. Kelemen Didákról
Csütörtök, 2008. április 24., 17.45 (1 hozzászólás)
Április 17–18-án között a MTA Miskolci Területi Bizottsága dísztermében tudományos konferenciát tartottak „Veritatem facere in caritate”, p. Kelemen Didák csodás élete és működése címmel, a szerzetes születésnek 325., pappá szentelésének 300. évfordulója alkalmából, boldoggá avatásának a folyamatában. »

Szombat, 2008. április 19., 14.00 (0 hozzászólás)
Az Amerikai Egyesült Államokban tesz látogatást ezekben a napokban XVI. Benedek pápa. Az április 16-án, látogatás első napján a Szentatya és Bush amerikai elnök találkozója után a Szentszék és az Egyesült Államok elnöksége által kiadott közlemény szerint a Fehér Ház Ovális termében az elnök minden amerikai nevében jókívánságait fejezte ki a pápának születésnapja alkalmából (ápr. 16-án volt a pápa 81 éves – szerk. megj.), majd megköszönte spirituális és erkölcsi vezető szerepét, amelyet az egész emberi család számára betölt. »

Szombat, 2008. április 19., 13.00 (0 hozzászólás)
Úgy érzem, hazajöttem – vallja a vele készült interjúban Nagy Róbert lelkipásztor, aki 2007 augusztusától szolgál Magyarcsaholyban. A lap címoldalas anyaga a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetet mutatja be, ahol egyébként Ady Endre is megfordult egy húsvéti legáció alkalmával. »

Szombat, 2008. április 19., 12.00 (0 hozzászólás)
A Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája iszlám kapcsolatokért felelős bizottsága (CRME) Esztergomban ülésezik Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke meghívására. »

Szombat, 2008. április 19., 12.00 (0 hozzászólás)
„Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt.”(1 Péter 2, 4) »

Beiktatták az új plébánost
Vasárnap, 2008. április 13., 20.00 (1 hozzászólás)
Ma Aradon a belvárosi, zsúfolásig megtelt katolikus templomban 10.30 órától megtartott ünnepélyes szentmisén ft. Király Árpád marosi főesperes msgr. Roos Márton temesvári megyés püspök megbízásából felolvasta a főpásztornak páter Pius, Máthé Zoltán plébánossá történő kinevezéséről szóló határozatát, majd röviden ismertette az új plébános eddigi életét. »

Szent I. Márton pápa
Péntek, 2008. április 11., 21.00 (0 hozzászólás)
Márton, akit az Egyház vértanúnak tisztel, 649–653 között volt pápa, azelőtt pedig a pápa követe a konstantinápolyi császári udvarban, ismerte a császárváros életét, az udvar politikai légkörét és az ott uralkodó teológiát. »

Péntek, 2008. április 11., 20.00 (0 hozzászólás)
A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az MTA Miskolc Területi Bizottsága mellett működő Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, valamint a Minorita Rendtartomány április 17-én és 18-án közösen tudományos konferenciát szervez Kelemen Didák csodás élete és működése címmel. »

Péntek, 2008. április 11., 20.00 (0 hozzászólás)
“Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok.”(1 Péter 2, 20) »

Péntek, 2008. április 11., 19.00 (0 hozzászólás)
Nagy és reményteli a várakozás egy héttel XVI. Benedek amerikai útja előtt – adta hírül Celestino Migliore érsek, szentszéki állandó ENSZ-megfigyelő. »

Péntek, 2008. április 04., 21.00 (0 hozzászólás)
Az Annuario Pontificio a katolikus egyház 2006-os helyzetét ismerteti. A Szentatya abban az évben 169 új főpásztort nevezett ki. »

Péntek, 2008. április 04., 21.00 (0 hozzászólás)
“Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején,ha Atyának hívjátok Őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek, kinek tettei szerint.”(Péter 1, 17) »

Kalna Zsolt
Péntek, 2008. április 04., 18.15 (0 hozzászólás)
Kalna Zsolt minorita atyát a legutóbbi tartományi káptalan a Magyarországra, illetve Erdélyre kiterjedő Szent Erzsébet Minorita Tartomány főnökévé választotta. A Nyugati Jelennek adott exkluzív interjúban az új tartományfőnök eddigi életútját, jövőbeli terveit, elképzeléseit próbáljuk megismertetni olvasóinkkal. »

Szombat, 2008. március 29., 15.30 (0 hozzászólás)
Március 27-én kezdődött meg a LUMSA katolikus egyetemen a a Nevelésügyi Kongregáció kétnapos nemzetközi tanácskozása. A kezdeményezés célja, hogy áttekintsék azokat a kihívásokat, amelyekkel a katolicizmusnak ma szembe kell néznie elsősorban az oktatás területén egy multikulturális és globalizált társadalomban. »

A jegyespárok felkészítése és a vegyes házasságok
Szombat, 2008. március 29., 15.00 (0 hozzászólás)
A hónap elején tartották a bolgár fővárosban a délkelet-európai püspökök találkozóját, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezett. »

Szombat, 2008. március 29., 15.00 (0 hozzászólás)
Halálának harmadik évfordulóján, április 2-án, szerdán délután öt órakor a Vatikán tőszomszédságában (Via della Conciliazione 3.) mutatják be Marco Politi “Wojtyla pápa, Isten veled” című kötetét. »

Szombat, 2008. március 29., 14.00 (0 hozzászólás)
Idén március 30-ára esik a Fehérvasárnap (latinul Dominica in albis), ami a húsvét nyolcadát záró vasárnap (tehát a szent szombatot követő nyolcadik nap), amelyet a II. Vatikáni Zsinat (1962–65) óta húsvét második vasárnapjaként ismer a katolikus naptár. »

Szombat, 2008. március 29., 14.00 (0 hozzászólás)
“Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok.”(1 Péter 1, 3-4) »

Roos Márton püspök és Jakubinyi György érsek húsvéti üzenetei
Szombat, 2008. március 22., 16.00 (0 hozzászólás)
Testvéreim az Úrban! Kedves Híveim!A nagyböjti felkészülés heteit követően elérkezett a húsvét, Urunk halálának és feltámadásának ünnepe, az Ünnepek Ünnepe. »

Bogdan Adamczyk atya alaposan dokumentált előadást tartott Kelemen Didákról
Kedd, 2008. március 18., 13.00 (2 hozzászólás)
Pénteken  az arad-belvárosi katolikus templomban 17 órától celebrált szentmisén Bogdan Adamczyk minorita atya, miskolci plébános P. Kelemen Didákról tartott magvas előadást. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'