Fölszálott a páva

JelenHaz
Hétfõ, 2019. október 21., 22.57

Hitélet

Csütörtök, 2018. július 19., 15.38 (0 hozzászólás)
„Most azonban ti, akik „távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek”. (Ef. 2, 13–17.) »

Egyházi és nőszövetségi elöljárók
Hétfõ, 2018. július 16., 15.09 (0 hozzászólás)
Szombaton a kisperegi református templomban (a templomkertben felállított jókora sátorban kivetítve is láthatták az érdeklődők) 10.30 órakor a mintegy 40 gyülekezet zászlós bevonulásával indult ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület XIX. Nőszövetségi Konferenciája. »

Csütörtök, 2018. július 12., 16.49 (0 hozzászólás)
Az öröktől fogva létező Teremtő Isten ura és kiinduló pontja minden létezésnek. »

Csütörtök, 2018. július 12., 16.47 (0 hozzászólás)
„Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk” (Ef 1, 3–5.) »

Csütörtök, 2018. július 05., 19.15 (0 hozzászólás)
„Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek minden csodatettét.” (1Krón. 16, 9.) »

A gyülekezet frissen konfirmált tagjai a felkészítő lelkészekkel Fotó: Gyurkócza Gyöngyike
Csütörtök, 2018. július 05., 19.13 (0 hozzászólás)
A reformáció jubileumi esztendeje után nem lankad az élet az evangélikusoknál. A júniusi hónap kifejezetten a megújulás és megerősödés ideje volt a fazekasvarsándi gyülekezetben. »

Csütörtök, 2018. július 05., 19.10 (0 hozzászólás)
„Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12, 10) »

Majláthfalván tíz csodálatos gyermek részesült első szentáldozásban
Hétfõ, 2018. július 02., 18.28 (0 hozzászólás)
Isten kegyelméből, amelyet az Úr szeretetének jeléül azzal is kihangsúlyozott, hogy szép időjárást nyújtott, nagy ünneppel kezdte a majláthfalvi közösség július hónapját. »

Bérmáló, felkészítők és bérmáltak közös csoportképe az oltár előtt
Vasárnap, 2018. július 01., 17.19 (0 hozzászólás)
Ma a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepi szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában 25 fiatal, illetve p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök társaságában msgr. Johann Dirschl püspöki helynök is bevonult. »

Péntek, 2018. június 29., 18.20 (0 hozzászólás)
A pécskai római katolikus templomban ma keresztelik meg Borsos Júliát és Borsos Henriettát. Az egyházközségben elhunyt Horváth István (66). »

Áldottak örömteli találkozása (Mariotto Albertinelli, 1503)
Csütörtök, 2018. június 28., 18.14 (0 hozzászólás)
Sarlós Boldogasszony ünnepén a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. »

Csütörtök, 2018. június 28., 18.13 (0 hozzászólás)
„És a pokolban felemelé az ő szemeit, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.” / Lukács 16, 23./ »

Csütörtök, 2018. június 28., 15.50 (0 hozzászólás)
„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát.” ( 2Kor 8, 7–9.) »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
Szeretettel meghívjuk a nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a testvér-nőszövetségeket a Királyhágó-melléki Református Nőszövetség XIX. Konferenciájára, amelyet 2018. július 14-én a Kisperegi Református Egyházközség templomában tartunk (Peregu Mic, nr. 321, jud. Arad, tel.: 0788/077-471). »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.” (ApCsel 13, 24–25.) »

Msgr. Johann Dirschl püspöki helynök az eléje járuló fiataloknak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét
Vasárnap, 2018. június 17., 16.11 (0 hozzászólás)
Szombaton az arad-mikelakai római katolikus templomban 10 órától tartották a bérmálási szentmisét, ahol ft. Balogh László plébános magyarul és románul köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt, a ft. és ns. Király Árpád marosi főesperessel, arad-ségai plébánossal megjelent paptestvéreket, a bérmálásra várakozó fiatalokat, a templomot megtöltő híveket. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.27 (0 hozzászólás)
Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt – mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.25 (0 hozzászólás)
„...én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” /János ev. 10, 10b./ »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.22 (0 hozzászólás)
„Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.” (2 Kor 5, 10.) »

Csütörtök, 2018. június 07., 16.09 (0 hozzászólás)
„Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít..” (2Kor 4, 13–14.) »

Csaba testvér kősziklára, az isteni gondviselésre építette fel a dévai Szent Ferenc Alapítvány 83 gyermekotthonát
Csütörtök, 2018. június 07., 10.00 (0 hozzászólás)
P. Böjte Csaba ferences szerzetessel, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökével a kisiratosi gyermeknapot felvezető szentmise után elbeszélgettünk a prédikációban elhangzott pozitívumokról, az önzetlen szeretetről, illetve az erdélyi magyarságot érintő sarkalatos kérdésekről. »

A felkoszorúzott feszület, illetve az Oltáriszentség nyomában énekelve, imádkozva idén is megkerülték a Szentháromság-szobrot
Vasárnap, 2018. június 03., 19.44 (0 hozzászólás)
Aradon éppen 250 éve történt, hogy az utolsó pestisjárványtól való megszabaduláskor, 1768-ban a város vezetői megfogadták: a főtéren szobrot állítanak a Szentháromság tiszteletére és az Úrnapja utáni vasárnap minden évben körmenettel adnak hálát a pusztító járványtól történt megszabadulásért. »

Minden oltárnál felolvastak, imádkoztak, énekeltek, majd áldás következett
Vasárnap, 2018. június 03., 19.29 (0 hozzászólás)
Csütörtökön Krisztus szent szíve és vére ünnepén, úrnapján a 10.30 órakor az arad-belvárosi római katolikus templomban kezdődött nagymise végén körmenetet tartottak. »

A plébános első szentáldozásban részesítette a gyermekeket
Vasárnap, 2018. június 03., 19.27 (0 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában vonult be az első szentáldozásra készülő hét gyermek. »

Az ünnepi szentbeszédben a mindennapokban követett szentháromságos élet fontosságát emelték ki
Szerda, 2018. május 30., 20.06 (0 hozzászólás)
Nyárias időben, kellemes hangulatban telt az idei pécskai templombúcsú, amelynek kétnapos programját ezúttal is a plébánia és a helyi Kolping Család szervezte, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács támogatásával. »

Elsőáldozók Szászvároson
Szerda, 2018. május 30., 19.42 (0 hozzászólás)
Május 27-én Szászvároson egy gyereket megkereszteltünk és 10 harmadikos diákunk első áldozáshoz járult. »

Péntek, 2018. május 25., 14.24 (0 hozzászólás)
A hétvégén szervezi meg a pécskai római katolikus plébánia és a Kolping család, a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács támogatásával, a pécskai templom búcsúját. »

Csütörtök, 2018. május 24., 19.13 (0 hozzászólás)
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm. 8, 14–16.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'