JelenHaz
Csütörtök, 2019. június 27., 02.59

Hitélet

Szerda, 2018. május 02., 19.02 (0 hozzászólás)
A vasárnap 18 órakor kezdődő szentmisén két ünnepi pillanatra kerül sor a pécskai római katolikus templomban. »

Az ünnepélyes búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság társaságában ft. Bakó László (középen) püspöki titkár celebrálta
Szerda, 2018. május 02., 17.00 (0 hozzászólás)
Május 1-jén, kedden a Mosóczy-telepi katolikus templomban 10.30 órakor a virágkoszorúval ékesített feszület nyomában 19 pap és egyházi méltóság ünnepélyes bevonulásával kezdődött a Szent József, a munkás tiszteletére szervezett búcsúi szentmise. »

Csütörtök, 2018. április 26., 16.03 (0 hozzászólás)
„Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket.” (1Jn 3, 18–19.) »

Csütörtök, 2018. április 19., 19.33 (0 hozzászólás)
A Teremtő Isten öröktől fogva, mindenekelőtt létezett. Mielőtt tér, idő és anyag lett volna. De nem egymagában. A teremtésre utaló szó is többes számban hangzik el. »

Csütörtök, 2018. április 19., 19.32 (0 hozzászólás)
„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri” (1 Jn 3, 1) »

Péntek, 2018. április 13., 17.51 (0 hozzászólás)
• Hétfőn, április 16-án, plébániánk hitoktatóinak lesz a találkozója 17.30 órai kezdettel. »

A szerző dedikálja legújabb könyvét (Pataki-fotók)
Csütörtök, 2018. április 12., 18.44 (0 hozzászólás)
Április 11-én, szerdán mutatták be a temesvár-józsefvárosi plébániaközpontban dr. Diósi Dávid teológiai professzor, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet gazdasági igazgatójának legújabb könyvét, amelynek címe „A te arcodat keresem, Uram” (Zsolt 27, 8.). A temesvári születésű teológiai professzor könyvének bemutatója óriási érdeklődést váltott ki. »

Csütörtök, 2018. április 12., 16.33 (0 hozzászólás)
„De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs benne igazság. De aki megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2, 1–5.) »

Szerda, 2018. április 04., 16.21 (0 hozzászólás)
„Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és megtesszük parancsait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! (1Jn 5, 2–5.) »

Péntek, 2018. március 30., 18.12 (0 hozzászólás)
„Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt.” (Lk. 19, 46.) „Én azért jöttem, hogy életük legyen.” (Jn. 10, 10.) »

Péntek, 2018. március 30., 16.25 (0 hozzászólás)
„Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány.” (Jel. 21, 2.) »

Csütörtök, 2018. március 29., 17.27 (0 hozzászólás)
„Feltámadtam, és veled vagyok; Kezedet rajtam nyugtatod: Csodálatos a Te tudásod, alleluja!” Ezekkel a szavakkal kezdődik az Egyház húsvéti liturgiája, amelyek jól kifejezik ezen ünnep lényegét. »

Csütörtök, 2018. március 29., 16.31 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok! Keressétek tehát azt, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3.) »

Csütörtök, 2018. március 29., 15.18 (0 hozzászólás)
Jézus, messiási küldetésének bejelentését számos csodatétellel erősítette meg. Az emberek között így egyre népszerűbbé vált. Különösen a három elhunyt személy életre keltése támasztott nagy csodálatot Jézus iránt. »

Szerda, 2018. március 28., 17.57 (0 hozzászólás)
„Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya hegyének hívtak, keresztre feszítették Őt...” Lk 23, 33. »

Kedd, 2018. március 27., 07.00 (0 hozzászólás)
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.“ 1Kor 3, 11. »

Hétfõ, 2018. március 26., 17.03 (0 hozzászólás)
Vasárnap, április 1-jén délután 5 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2 szám, a Törvényszék közelében) a húsvéti ünnepek alkalmából. »

Csütörtök, 2018. március 22., 16.44 (0 hozzászólás)
„Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2, 6–8.) »

Péntek, 2018. március 16., 17.38 (0 hozzászólás)
A napokban megszervezett egyházzenei lelki-szakmai nap – a már korábban megrendezett ilyen jellegű napokhoz hasonlóan – az ünnepre való felkészülésben kívánt segítséget nyújtani az érdeklődőknek. »

Csütörtök, 2018. március 15., 19.46 (0 hozzászólás)
Jézus ezt válaszolta: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.” (Jn 12, 23–26 »

Szerda, 2018. március 14., 17.53 (0 hozzászólás)
Elmondta a kápolnai csata után 1849. február 27-én. Kedves Testvéreim! Először is, szólok néhány szót a csata helyéről és magáról a csatáról. Kápolna (Magyarország) Heves megyében, Egertől 18 km-re, a Tarna vonalán fekszik. Itt vívtak meg mieink az osztrák csapatokkal. »

A mártírok felnagyított képe előtt elhelyezett asztalkán lévő ereklyetartóban voltak a fiatalemberek ereklyéi, balról Dariusz atya
Hétfõ, 2018. március 12., 18.20 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus templomban pénteken 17 órakor kezdődött szentmisén részt vett p. Dariusz Bogaczyński lengyel minorita atya, aki a szentmise után az udvari kápolnában bemutatta két, nemrégiben boldoggá avatott lengyel minorita atya, Michał Tomaszek és Zbigniew Strzałkowski ereklyéjét. »

Csütörtök, 2018. március 08., 19.24 (0 hozzászólás)
„Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.” (Jn 3, 20–21.) »

Csütörtök, 2018. március 08., 19.23 (0 hozzászólás)
„Mert ti szabadságra hivattatok el atyámfiai...” (Galata 5, 13.) »

Szerda, 2018. március 07., 19.08 (0 hozzászólás)
„…sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból”. (Lk. 8, 3b.) »

Szerda, 2018. március 07., 17.19 (0 hozzászólás)
A partiumi kis faluban idén valóban megtapasztalhatták, hogy az Úr jobbja dicső az erőtől. 2018. február 18-25. között a fazekasvarsándi evangélikus gyülekezet nyolc lelkész igehirdetésével és több közös élménnyel vált gazdagabbá. »

Csütörtök, 2018. március 01., 17.59 (0 hozzászólás)
A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a „balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél. (1Kor 1, 22–25.) »

Vasárnap, 2018. február 25., 16.45 (0 hozzászólás)
A farizeusok bizonyos zsidó mozgalom tagjai, akik hol politikai párt, hol szociális mozgalom vagy filozófiai iskola szerepét töltötték be több évszázadon keresztül. Szigorú vallási elveket vallottak. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'