JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 18.12

Hitélet

Szerda, 2017. december 20., 19.21 (0 hozzászólás)
• Vasárnap 21.30-kor kezdődik a karácsony éjszakai szentmise. A szentmise előtt, 21 órakor plébániai közösségünk gyermekei karácsonyi programot tartanak. »

Szerda, 2017. december 20., 19.20 (0 hozzászólás)
Karácsony első napján, december 25-én, hétfőn 17.30 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartunk az evangélikus egyházközség gyülekezeti termében (I. C. Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében). »

Szerda, 2017. december 20., 19.18 (0 hozzászólás)
Karácsonykor Jézus Krisztus születését, a második Isteni Személy megtestesülését ünnepeljük. Számunkra ez egy nagyon jellegzetes ünnep. Amióta ember él a földön, azóta létezik az Isten utáni vágyakozás és az a tudat, az a megtapasztalás, hogy Isten jelen van életünkben. »

Szerda, 2017. december 20., 17.37 (0 hozzászólás)
Karácsonyról az a hír járja, hogy a szeretet ünnepe. Olyan elcsépeltté, közhellyé vált, azonban meggyőződésem, hogy ennél sokkal többről van szó. »

Kedd, 2017. december 19., 18.16 (0 hozzászólás)
Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! »

Kedd, 2017. december 19., 18.12 (0 hozzászólás)
Szeretett karácsonyi gyülekezet! Kedves Testvéreim! »

Hétfõ, 2017. december 18., 16.48 (0 hozzászólás)
„Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Lk. 2, 7.) »

Csütörtök, 2017. december 14., 16.58 (0 hozzászólás)
„Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindannyitoktól Krisztus Jézusban. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.” (Tessz. 5, 17–18, 21–22) »

ADVENT – 2017
Csütörtök, 2017. december 07., 18.42 (0 hozzászólás)
December 16., szombat 6.00 Indulás Aradról 14.00 Megérkezés Pozsonyba. »

Csütörtök, 2017. december 07., 16.46 (0 hozzászólás)
Kigyúlnak a fények elűzik a sötétséget meggyújtom én is első gyertyám szeretetem minden teljével Neked ajánlom a belőle áradó reménységet »

Csütörtök, 2017. december 07., 16.45 (0 hozzászólás)
„Az Úr nem késik ígéretével, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2 Pét. 3, 9.) »

Szerda, 2017. december 06., 17.24 (0 hozzászólás)
Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, kik szólották néktek az Isten beszédét... és kövessétek hitüket. Zsid. 13, 7 »

Szerda, 2017. december 06., 17.22 (0 hozzászólás)
Az Arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervez 2017. december 9-én, szombaton 10 órától a plébánia hittantermében. »

Ünnepelt és ünneplők együtt énekeltek
Kedd, 2017. november 28., 18.44 (1 hozzászólás)
Hétfőn a hívekkel zsúfolásig megtelt arad-ségai római katolikus templomban koncelebrációs szentmisét tartottak ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános 60. születésnapja alkalmából. »

Nt. Módi József esperes áldása ez emléktáblára és a hívekre
Hétfõ, 2017. november 27., 19.20 (1 hozzászólás)
Vasárnap Református Szórványnapot szerveztek Lippán. A zsúfolásig megtelt helybeli református templomban 17 órakor kezdődött istentiszteleten nt. Vékony Zsolt József beszolgáló lelkipásztor indítványára együtt elénekelték a 90. zsoltárt. »

Csütörtök, 2017. november 23., 17.17 (0 hozzászólás)
„Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented. Az Ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke.” (Prefáció) »

Csütörtök, 2017. november 23., 17.16 (0 hozzászólás)
„.. nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János ev. 15, 5) »

Csütörtök, 2017. november 16., 16.31 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.” (Mk. 11, 23, 24.) »

Az utcai félhomályban világító lampionokkal vonultak a templom felé
Péntek, 2017. november 10., 19.36 (0 hozzászólás)
Amint azt a Hitélet rovatunkban előre jeleztük, Toursi Szent Márton tiszteletére ma 18 órától az arad-ségai római katolikus egyházközségben Márton-napi lampionos felvonulást szerveztek az Aurel Vlaicu Általános Iskola tanulóinak, pedagógusainak, illetve a gyermekek szüleinek a részvételével. »

Csütörtök, 2017. november 09., 16.25 (0 hozzászólás)
„Még egy könyv nyittatott ki… Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe…” /Jelenések 20, 12–15/ »

Csütörtök, 2017. november 09., 16.24 (0 hozzászólás)
„A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerhetik, akik szeretik és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá.” (Bölcs. 6, 12.) »

Péntek, 2017. november 03., 16.54 (0 hozzászólás)
A Magyar Unitárius Egyház Képviselőtanácsa és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) szervezésében kerül sor 2017. november 4-én a XX. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatra Déván. »

Péntek, 2017. november 03., 16.48 (0 hozzászólás)
Arad A Shönstatti Szűzanya Szentélye mozgalom Lippán Vasárnap a lippai katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisén bemutatják a Shönstatti Szűzanya Szentélye mozgalmat. A rendkívüli szertartásra szívesen látják a híveket. »

A négy szórványgyülekezet találkozója ünnepi istentisztelettel indult
Péntek, 2017. november 03., 06.00 (0 hozzászólás)
Október utolsó vasárnapján a legtöbb református gyülekezetben kiszolgáltatják az úri szent vacsorát a reformáció emlékünnepe alkalmával. 2017 kivételes év, hiszen minden gyülekezet, kisebb vagy nagyobb egyházi szervezet igyekszik méltó módon megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját. »

Balról jobbra: Gârjoabă Cristina, Broșteanu Roxana és Gârjoabă Adrian.
Csütörtök, 2017. november 02., 17.02 (0 hozzászólás)
A temesvár-belvárosi egyházközségben a reformáció 500. évében két ízben is volt konfirmáció. Október 21-én Demeter Sándor kórházlelkész felkészítését követően három, szinte felnőtt korban lévő fiatal tett vallást hitéről román nyelven. »

Soli Deo gloria
Szerda, 2017. november 01., 16.44 (0 hozzászólás)
Az 500 éves fennállását ünneplő reformáció alaptételeinek felelevenítésére épült a dévai református gyülekezet évfordulós rendezvénysora. »

A lelkészek közreműködésével a református és az evangélikus-lutheránus hívek úrvacsorához járultak
Szerda, 2017. november 01., 16.42 (0 hozzászólás)
A reformáció 500. évfordulója Aradon címmel megszervezett egész napos program kedden 15 órától az evangélikus-lutheránus templomban szervezett istentisztelettel folytatódott, ahol a liturgiát nt. Jakab István házigazda lelkipásztor vezette. »

A szentmisét p. Böjte Csaba ferences szerzetes ft. Czeglédi Ferenc plébánossal együtt celebrálta
Szerda, 2017. november 01., 16.30 (0 hozzászólás)
A szeles, hűvös idő ellenére nagy számban vettek részt a pécskaiak a vasárnap délutáni szentmisén a római katolikus templomban, amelyet p. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mutatott be ft. Czeglédi Ferenc plébánossal együtt. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'