JelenHaz
Vasárnap, 2019. június 16., 05.39

Hitélet

Csütörtök, 2018. február 08., 04.00 (0 hozzászólás)
A Temesvári Unitárius Szórványegyházközség vezetősége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a harmadik alkalommal megszervezésre kerülő Temesvári Unitárius Találkozóra. »

Hétfõ, 2018. február 05., 10.00 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben az elsőpéntekes betegek ellátása február 16-án fog megtörténni. Az első szentáldozásra és bérmálásra felkészítő hittanórák február 17-től folytatódnak. »

Balázs-áldás a Mosóczy-telepi katolikus templomban
Vasárnap, 2018. február 04., 17.00 (0 hozzászólás)
Tegnap a Mosóczy-telepi római katolikus templomban 10.30 órától megtartott szentmise végén ft. Kalapis Damián plébános mondott Balázs-áldást két égő gyertya között, a jobb kezével megérintve az eléje járuló híveknek a fejét. »

Péntek, 2018. február 02., 16.49 (0 hozzászólás)
2018. február 4–11. között, vasárnaptól vasárnapig, mindennap 18 órai kezdettel imaheti alkalmakat szerveznek a simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben. »

Csütörtök, 2018. február 01., 17.13 (0 hozzászólás)
„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.” (1Kor 22–23.) »

Péntek, 2018. január 26., 18.12 (0 hozzászólás)
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál...” /1 Mózes 3, 1/ »

Csütörtök, 2018. január 25., 16.39 (0 hozzászólás)
„Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1, 21–22) »

Megújulóban a dévai református gyülekezet
Szerda, 2018. január 24., 15.53 (0 hozzászólás)
Az elmúlt esztendőben „kívül-belül” látványos megújulás volt tapasztalható a dévai református egyházközségben. Erről beszélgettünk RÁTONI CSABA lelkipásztorral. »

Péntek, 2018. január 19., 16.56 (0 hozzászólás)
Petrozsényban idén is közösen tartja meg az ökumenikus imahetet a római katolikus, református és unitárius gyülekezet. »

Csütörtök, 2018. január 18., 16.25 (0 hozzászólás)
Idén három zarándokvonatot indít a MÁV; májusban az erdélyi Csíksomlyóba, júniusban a lengyelországi czestochowai magyar pálosok által alapított kegyhelyre és idén először Medjugorjéba is – hangzott el a zarándokvonatokról Budapesten tartott sajtótájékoztatón csütörtökön. »

Csütörtök, 2018. január 18., 16.17 (0 hozzászólás)
„Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.” (1Kor 7, 29–31.) »

Kedd, 2018. január 16., 18.28 (0 hozzászólás)
Január 19-én, pénteken kezdődik Aradon a hagyományos ökumenikus imahét a keresztények egységéért. »

Csütörtök, 2018. január 11., 16.58 (0 hozzászólás)
Földi életünk ideje naptári években mérhető. Eljön egy pillanat, amikor életünk az idő végtelen óceánjába torkollik. Egy teljesen reális, láthatatlan valóságba, ahol létezésünk egy más dimenzióban tovább folytatódik. »

Csütörtök, 2018. január 11., 16.53 (0 hozzászólás)
„Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1Kor 6, 17–20.) »

Csütörtök, 2018. január 04., 18.17 (0 hozzászólás)
Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Mk 1, 4–8 »

Csütörtök, 2017. december 28., 17.40 (0 hozzászólás)
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” /Lukács ev. 19, 10/ »

Csütörtök, 2017. december 28., 16.32 (0 hozzászólás)
„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet” (Kol 3, 12). »

Péntek, 2017. december 22., 17.00 (0 hozzászólás)
Sok ember azt látja, hogy világunk teljes lendülettel halad előre és azt gondolja, hogy ez még így mehet sokáig. Isten azonban elénk tárja a megváltási tervét, és akik megismerik azt, megértik, hogy a látszat ellenére Jézus eljövetele közel van! »

Csütörtök, 2017. december 21., 17.50 (0 hozzászólás)
„Harmatozzatok egek onnan felülről és ti, felhők hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt!” (Iz 45, 8) »

Szerda, 2017. december 20., 19.23 (0 hozzászólás)
2017. december 21., csütörtök 18 óra – bűnbánati istentisztelet. »

Szerda, 2017. december 20., 19.21 (0 hozzászólás)
• Vasárnap 21.30-kor kezdődik a karácsony éjszakai szentmise. A szentmise előtt, 21 órakor plébániai közösségünk gyermekei karácsonyi programot tartanak. »

Szerda, 2017. december 20., 19.20 (0 hozzászólás)
Karácsony első napján, december 25-én, hétfőn 17.30 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartunk az evangélikus egyházközség gyülekezeti termében (I. C. Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében). »

Szerda, 2017. december 20., 19.18 (0 hozzászólás)
Karácsonykor Jézus Krisztus születését, a második Isteni Személy megtestesülését ünnepeljük. Számunkra ez egy nagyon jellegzetes ünnep. Amióta ember él a földön, azóta létezik az Isten utáni vágyakozás és az a tudat, az a megtapasztalás, hogy Isten jelen van életünkben. »

Szerda, 2017. december 20., 17.37 (0 hozzászólás)
Karácsonyról az a hír járja, hogy a szeretet ünnepe. Olyan elcsépeltté, közhellyé vált, azonban meggyőződésem, hogy ennél sokkal többről van szó. »

Kedd, 2017. december 19., 18.16 (0 hozzászólás)
Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! »

Kedd, 2017. december 19., 18.12 (0 hozzászólás)
Szeretett karácsonyi gyülekezet! Kedves Testvéreim! »

Hétfõ, 2017. december 18., 16.48 (0 hozzászólás)
„Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Lk. 2, 7.) »

Csütörtök, 2017. december 14., 16.58 (0 hozzászólás)
„Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindannyitoktól Krisztus Jézusban. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.” (Tessz. 5, 17–18, 21–22) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'