Szombat, 2018. február 24., 11.53

Hitélet

Kedd, 2016. december 13., 15.59 (0 hozzászólás)
A legnagyobb ajándék címmel karácsonyváró koncertet szerveznek az Arad-belvárosi magyar baptista imaházban. »

A szombati egyházzenei, lelki-szakmai napon szép számú katolikus hívő vett részt
Hétfõ, 2016. december 12., 10.00 (0 hozzászólás)
Ahogyan azt előzetesen hírül adtuk, az arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervezett december 10-én, szombaton 10 órától. »

Csütörtök, 2016. december 08., 17.56 (0 hozzászólás)
„Betelt az idő és elközelített már az Isten országa” /Márk 1, 15/ »

Csütörtök, 2016. december 01., 16.10 (0 hozzászólás)
„Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!” (Róm. 15, 4–6.) »

Péntek, 2016. november 25., 16.12 (0 hozzászólás)
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." /Róma 10, 17./ »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2016. november 24., 16.43 (0 hozzászólás)
„Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, ahogy az a nappalhoz illik!” (Róm. 13, 11–12.) »

Péntek, 2016. november 18., 17.50 (0 hozzászólás)
Az ökumenikus találkozók, a keresztény egység szolgáló párbeszéd nem jelenti a katolikus doktrína „kiárusítását”, hanem a II. Vatikáni Zsinat által megkezdett út folytatása – ezt a gondolatot fejti ki Ferenc pápa a l'Avvenire című olasz katolikus napilapban pénteken megjelent interjúban. »

Péntek, 2016. november 18., 16.37 (0 hozzászólás)
A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet. »

Csütörtök, 2016. november 17., 16.53 (0 hozzászólás)
„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakik az egész teljesség, hogy általa békítsen ki magával mindenkit a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.” (Kal 1, 19–20.) »

A bibliaismereti vetélkedő résztvevői
Csütörtök, 2016. november 10., 16.34 (0 hozzászólás)
Manapság sok panasz hangzik el a fiatalabb generációról az egyházi életbe való bekapcsolódást, valamint a hit megélését illetően. »

Csütörtök, 2016. november 10., 16.33 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr” (Mk. 11, 23–24.) »

Ferencz Béla, páter Ervin
Hétfõ, 2016. november 07., 16.16 (0 hozzászólás)
Tudtam, hogy egyszer bekövetkezik az, hogy lelkiatyám, szellemi mentorom, Ferencz Béla ferences szerzetes, Ervin atya, akit nagyon sokan szerettek, tiszteltek Arad megyében is – Tornyán, Pécskán, Szederháton, Kis- és Nagyvarjason, meg másutt is – fölszáll a mennyek országába, oda, ahová egész földi élete során igaz hittel, áhítattal és alázatossággal készült. »

Péntek, 2016. november 04., 19.15 (0 hozzászólás)
A dévai városi római katolikus egyházközségben szombaton délután 16 órától Mária-estet tartanak. »

Péntek, 2016. november 04., 15.52 (0 hozzászólás)
Jézus bejelenti: „elközelített az Istennek országa” (Mk. 1, 15) Halottak napja közelében gyakrabban gondolunk a földi élet véges voltára. »

Csütörtök, 2016. november 03., 04.00 (0 hozzászólás)
„Isten –, aki szeret minket, kegyelmével állandóan vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk –, vigasztalja meg szíveteket és szilárdítson meg benneteket minden jótettében és szóban!” (2 Tesz. 2, 16–17.) »

Hétfõ, 2016. október 31., 16.00 (0 hozzászólás)
Tegnap Ferenc pápa két-, bár inkább másfélnapos látogatásra Svédországba érkezett. Önmagában nem volna szenzáció, hisz az argentin származású – idén decemberben nyolcvanesztendős – római katolikus egyházfő, elődjéhez hasonlóan, rendkívül aktív, és pápaként nem is elsőként látogatott el a skandináv országba, hisz II. János Pál 1989-ben megelőzte. »

Péntek, 2016. október 28., 17.53 (0 hozzászólás)
A belvárosi római katolikus templomban november 1-jén a vasárnapi miserend érvényes, 15 órakor a Lippai úti temetőben, november 2-án a Stuparilor úti temetőben 15 órakor szertartás. »

Péntek, 2016. október 28., 17.52 (0 hozzászólás)
A Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség Újvárossy Ernő termében 2016. október 31-én 18 órai kezdettel a LUTHER című film vetítésével elevenítjük fel a 499 évvel ezelőtt kezdődött reformációt. »

Péntek, 2016. október 28., 17.48 (0 hozzászólás)
Október végén, az őszi évad első nagy egyházi ünnepe köszönt bennünket: a reformációra való emlékezés. 1517. október 31-én Wittenbergben dr. Luther Márton ágostonrendi szerzetes és teológiai tanár közzétette híres 95 tételét, amellyel a reformáció elindult diadalmas útjára. »

Péntek, 2016. október 28., 17.46 (0 hozzászólás)
Mosóczy-telepi református gyülekezetben a reformációra készülve, a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten, továbbá a hozzá tartozó németszentpéteri templomban 14 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek. »

Fotók: Kiss Gábor
Péntek, 2016. október 28., 17.39 (1 hozzászólás)
Az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációját fogadta kedden a dévai református gyülekezet. »

Péntek, 2016. október 28., 06.00 (0 hozzászólás)
„Ezékiás... azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett az őse, Dávid... Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úr háza ajtóit és kijavította azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat...” 2 Krón. 29, 2–4. Kedves Testvéreim! Október 31-én a reformáció születésnapjára emlékezünk. Immár a 499-re. »

Csütörtök, 2016. október 27., 18.21 (0 hozzászólás)
A Magyar Unitárius Egyház az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel karöltve idén is megszervezi a Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot az egyházalapító vértanú püspök emlékére. »

Csütörtök, 2016. október 27., 16.43 (0 hozzászólás)
„Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra, és tökéletessé a jóvá való törekvésben, s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti, Őbenne, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből.” (2 Tessz. 1, 11–103.) »

Nt. Módi József, az Aradi Református Egyházmegye újraválasztott esperese folytatni kívánja a lelki építkezést, ami magával hozza a fizikai épülést is
Hétfõ, 2016. október 24., 15.50 (0 hozzászólás)
Nt. Módi Józsefet, az Aradi Református Egyházmegye esperesét a legutóbbi választások alkalmával, egyhangú szavazással erősítették meg a tisztségében. Az alkalom kapcsán a megtett útról, illetve a jövőbeli tervekről, elképzelésekről beszélgettünk. »

Csütörtök, 2016. október 20., 16.18 (0 hozzászólás)
„Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára, meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri Őt.” (Sir 35, 15b–16.) »

Csütörtök, 2016. október 20., 16.17 (0 hozzászólás)
„… mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt… / Filipi 4, 6 / »

Kedd, 2016. október 18., 17.03 (0 hozzászólás)
Hálaadással áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadásaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. (Zsoltár 50, 14–15) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu