JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 18.14

Hitélet

Nt. Baracsiné Dávid Zsuzsanna lelkipásztor és Molnár Csaba főgondnok leleplezik a reformáció 500. évfordulójára készült emléktáblát
Kedd, 2017. október 31., 18.32 (0 hozzászólás)
Ma, a reformáció 500. évfordulója alkalmából az arad-belvárosi református és az evangélikus-lutheránus gyülekezetek közösen szervezett egész napos programja a református templomban 10 órától ünnepi istentisztelettel indult. »

Vasárnap, 2017. október 29., 18.54 (0 hozzászólás)
A reformáció 500 éves elindulását ünnepelve évszázadok óta egy jelképes cselekedet az, amihez kötjük az egyház megújításának, a hitújításnak a kezdetét. Ez pedig dr. Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, egyetemi tanár, a wittenbergi vártemplom parókus lelkésze 95 tételének a megjelenése, amit 1517. október 31-én bocsátott nyilvánosan vitára a búcsú erejéről és értékéről. »

Mindenszentekre
Péntek, 2017. október 27., 18.10 (0 hozzászólás)
A majláthfalvi római katolikus egyházközségben november 1-én, szerdán 10 órakor szentmise mindenszentek ünnepére Majláthfalván; 13 órakor megemlékezés a monostori temetőben a közösség elhunytjairól; 15 órakor megemlékezés a majláthfalvi temetőben a közösség elhunytjairól. »

Péntek, 2017. október 27., 18.08 (0 hozzászólás)
„Erőt kaptok, és tanúim lesztek…” /Ap. Csel. 1, 8./ »

Péntek, 2017. október 27., 18.07 (0 hozzászólás)
„ ...szükség néktek újonnan születnetek” Jn 3,7. »

Péntek, 2017. október 27., 18.05 (0 hozzászólás)
A temesvár-belvárosi református templomban október 29-én, vasárnap a 10 órai kezdettel tartandó istentiszteleten kerül sor 5 fiatal testvérünk konfirmációjára. »

Péntek, 2017. október 27., 18.02 (0 hozzászólás)
Október 29-én, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

Csütörtök, 2017. október 26., 18.37 (0 hozzászólás)
„Aki szeret engem, megfogadja szavamat, Atyám is szeretni fogja és Hozzá költözteti.” (Ján 14, 32.) »

Csütörtök, 2017. október 26., 18.34 (0 hozzászólás)
Ahogy közeledik a reformáció 500 éves évfordulója, úgy sokasodnak a megemlékezések. Október 14-én Vajdahunyadon megyei presbiteri konferenciát tartottak, most egy megyeközi nőszövetségi találkozóra került sor a Zsil völgyében, Lupényban. »

Péntek, 2017. október 20., 06.00 (0 hozzászólás)
· Vasárnap minden szentmisén a missziók számára lesz gyűjtés. Az összegyűlt összeget a Temesvári Püspökségre küldjük. Hálásan köszönjük adományaikat! »

Presbiteri Konferencia Vajdahunyadon
Csütörtök, 2017. október 19., 18.39 (0 hozzászólás)
Az utóbbi hónapokban megsokasodtak azok a rendezvények, amelyek a reformáció 500-ik évfordulójára emlékeztetnek. Így került sor 2017 október 14-én Vajdahunyadon Egyházmegyei Presbiteri Konferenciára, melyre a megye minden gyülekezetének presbitériuma hivatalos volt. »

Csütörtök, 2017. október 19., 17.33 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdetjük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!” (Tesz. 1, 4–5.) »

Hétfõ, 2017. október 16., 18.03 (0 hozzászólás)
Szeretettel várjuk az Aradi Református Egyházmegye híveit a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségünkre Kisperegre október 21-én, szombaton. »

Vasárnap, 2017. október 15., 16.28 (0 hozzászólás)
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” /1Mózes 1, 1./ »

Csütörtök, 2017. október 12., 17.43 (0 hozzászólás)
„Azon a napon majd így beszélnek: íme a mi Istenünk! Benne reméltük, hogy Ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának.” (Iz. 25, 9.) »

Csütörtök, 2017. október 05., 17.02 (0 hozzászólás)
„Testvéreim! Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt, az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil. 4, 6–7.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 28., 18.38 (0 hozzászólás)
Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan, önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztus Jézusban volt!” (Fil. 2, 3–5.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 21., 17.29 (1 hozzászólás)
„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el útjait a gonosz és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.” (Iz. 55, 6–7.) »

Kedd, 2017. szeptember 19., 17.36 (0 hozzászólás)
Az Új Ezredév Református és a Millenniumi Római Katolikus gyülekezetek közös szervezésében egyházi zenei kiállítás megnyitójára kerül sor folyó év szeptember 20-án, szerdán 17 órától az Új Ezredév Központ tetőtéri kiállítótermében. »

A Reformáció 500 kapu felavatása
Hétfõ, 2017. szeptember 18., 17.14 (0 hozzászólás)
A Felső-Bega völgye magyar „végvárán” az elmúlt hét végén tartották meg az Igazfalvi Napok rendezvénysorozatot, amelyen az előző évek hagyománya szerint a magyarországi testvértelepülések (Vésztő, Deszk, Makó, Nagydorog) népes küldöttségei is részt vettek. »

Az egyházmegye papjai részt vettek a szentmise bemutatásában
Vasárnap, 2017. szeptember 17., 18.17 (0 hozzászólás)
A templombúcsú előestéjén elhunyt szeretteikről emlékeztek meg az ótelekiek a temető kápolnájában. A megemlékező szentmisét Ft. Heinrich József esperes celebrálta. »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2017. szeptember 14., 16.09 (0 hozzászólás)
„Egyikünk sem él csak önmagáért és egyikünk sem hal meg csak önmagáért. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg.” (Róm. 14, 7.) »

Csütörtök, 2017. szeptember 07., 17.21 (0 hozzászólás)
„A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet” (Róm. 13, 10.) »

Péntek, 2017. szeptember 01., 17.35 (0 hozzászólás)
Imára szólított fel a teremtett világ védelméért Ferenc pápa és I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka pénteki közös üzenetében, amely szerint a környezet védelmétől függ a világ tartós társadalmi és politikai egyensúlya is. »

Péntek, 2017. szeptember 01., 17.23 (0 hozzászólás)
Az Arad Belvárosi Evangélikus-luteránus templomban vasárnap 10 órától kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, utána agapé az imateremben. »

Csütörtök, 2017. augusztus 31., 18.04 (0 hozzászólás)
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!” (Róm 12, 2.) »

Szerda, 2017. augusztus 30., 17.22 (0 hozzászólás)
„... meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Róma 1, 17 »

Szerda, 2017. augusztus 30., 17.21 (0 hozzászólás)
A szomódi református egyházközséget (Magyarország, Esztergom megye) képviselő népes küldöttség testvérgyülekezeti látogatáson vett részt a Mosóczy-telepen augusztus 27–29. között. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'