Vasárnap, 2018. május 27., 02.28

Hitélet

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket...” /Zsoltár 146, 8/ Jézus Krisztus egy zsinagógában tanította a népet. »

Csütörtök, 2017. március 30., 16.42 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre.” (Ján. 11, 25–26.) »

Csütörtök, 2017. március 23., 17.12 (0 hozzászólás)
„Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupán jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedve az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat.” (Ef. 5, 9–11.) »

Kedd, 2017. március 21., 18.15 (0 hozzászólás)
Böjti időszakban vagyunk. Ilyenkor a hit megerősítése fontos szerepet játszik életünkben. »

Csütörtök, 2017. március 16., 18.14 (0 hozzászólás)
Az öröktől fogva létező Teremtő Isten, aki a látható és láthatatlan világot megalkotta, megkerülhetetlen törvények szerint kormányozza a nagy mindenséget. Harcolni ellene lehet, de az egyenlő a végzetes önpusztítással. »

Csütörtök, 2017. március 16., 18.13 (0 hozzászólás)
„Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel, kiáradt szívünkben az Isten szeretete.” (Róm. 5, 1–2, 5.) »

Csütörtök, 2017. március 09., 16.40 (0 hozzászólás)
„Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? »

Egyházaink hírei
Csütörtök, 2017. március 09., 16.36 (0 hozzászólás)
„Kedves Fiam! Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most, Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.” (2 Tim. 1, 8–10.) »

Hétfõ, 2017. március 06., 17.55 (0 hozzászólás)
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsoltárok 32:8) »

Csütörtök, 2017. március 02., 17.41 (0 hozzászólás)
„Nagyböjt II. Prefáció szavai: te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a múlandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit.” »

Péntek, 2017. február 17., 17.36 (2 hozzászólás)
„Ne légy fölöttébb bűnös és ne légy bolond: miért halnál meg idő előtt?” Préd. 7., 17. »

A reformáció és Várkonyi János békéscsabai festőművész előtt tiszteleg a Munkácsy Mihály Múzeum
Csütörtök, 2017. február 16., 17.13 (0 hozzászólás)
A reformáció 500. évfordulója és a békéscsabai születésű Várkonyi János festőművész hetvenedik születésnapja előtt tiszteleg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum pénteken nyíló Reformáció 500 – Várkonyi 70 című kiállítása. »

Csütörtök, 2017. február 16., 17.08 (0 hozzászólás)
„Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat, mint magadat! Én vagyok az Úr!” (Lev. 19, 17–18.) »

Dani Péter (1936–2017)
Péntek, 2017. február 10., 16.39 (2 hozzászólás)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az ÚR, az igaz bíró ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4, 7–8) »

Csütörtök, 2017. február 09., 17.10 (0 hozzászólás)
„Krisztus szeretete szorongat minket.” 2 Kor. 5, 14–20. »

Csütörtök, 2017. február 09., 17.09 (0 hozzászólás)
„Isten adta az embernek parancsait is törvényeit, módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. Senkinek nem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.” (Sir. 15, 15–17, 21.) »

Orbán Ioana felvétele
Vasárnap, 2017. február 05., 17.19 (0 hozzászólás)
Ma úrvacsorával egybekötött istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét Déván.  »

Ns. és ft. Király Árpád kanonok, főesperes-plébános Balázs-áldásban részesíti az eléje járuló híveket
Péntek, 2017. február 03., 15.22 (0 hozzászólás)
Ma, Szent Balázs püspök és vártanú ünnepén a katolikus templomokban megszervezett szentmisék végén a papok Balázs-áldásban részesítették a híveket. »

Csütörtök, 2017. február 02., 16.06 (0 hozzászólás)
„Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd a házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd fel, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog a világosságod, mint a hajnal, és a rajtad esett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod és az Úr dicsősége lesz kísérőd.” (Izs. 58, 7–8.) »

Hétfõ, 2017. január 30., 18.38 (0 hozzászólás)
Isten ott van veled minden pillanatban, szól hozzád állandóan. Nem csak vasárnaponként, mindig. »

Csütörtök, 2017. január 26., 16.35 (0 hozzászólás)
Egyetemes Imahét a Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében, 2017. január 29.–február 5. között 18 órai kezdettel. »

Csütörtök, 2017. január 26., 16.33 (0 hozzászólás)
„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Boldogok a békességszeretők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” (Mt. 5, 8–9.) »

Csütörtök, 2017. január 19., 17.28 (0 hozzászólás)
„Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.” Zsolt. 25, 4-6. 8-10. »

Csütörtök, 2017. január 19., 17.26 (0 hozzászólás)
„Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindannyian egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: én Pállal tartok, én meg Apollóval és Kéfással, én meg Krisztussal! Talán megoszlott Krisztus?” (1 Kor.1,10-13.) »

Csütörtök, 2017. január 12., 18.01 (0 hozzászólás)
Az 1568. január 6–13. között Tordán tartott erdélyi országgyűlés Európában először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva a négy vallás – katolikus, evangélikus, református, unitárius – szabadságát és egyenjogúságát. »

Csütörtök, 2017. január 12., 18.00 (0 hozzászólás)
„De keressétek először az Ő országát...” /Máté ev. 6, 33/ »

Csütörtök, 2017. január 12., 17.59 (0 hozzászólás)
„Az Ige emberré lett és itt élt közöttünk. Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek.” (Ján. 1, 14.) »

Hétfõ, 2017. január 09., 17.10 (0 hozzászólás)
Isten nevével visszaélő gyilkos őrületnek nevezte a terrorizmust Ferenc pápa a Szentszéknél akkreditált diplomatáknak a Vatikánban hétfőn tartott évnyitó beszédében, amelyben korunk összes főbb aktuális problémájáról, közöttük a migrációról is szólt. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas