Szerda, 2018. április 25., 10.08

Jelentkezz Istennél!

 
 
2017. május 19., 15.25
Péntek

„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (Lukács 13, 24)

Jézus Krisztus egyszer Jeruzsálem fele halaladva megállt a falvakban tanította a népet. Útban, valaki megkérdezte tőle: “Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Jézus nem a számra vonatkozó kérdésre válaszol, hanem a lényeget érinti: “Te kövess engem!” Ő, mint Megváltó  azért jöt, hogy rámutasson az üdvösség egyedüli útjára, amely a szoros kapun át vezet a mennybe. A szoros kaput azonban keresni kell, és meg kell találni, hogy áthaladhassunk rajta. Addig kell keresni, amíg tart a kegyelmi idő, azaz nyitva áll a kapu. Az Úr tudja azt, hogy milyen nyomásnak vagyunk kitéve különböző irányból, mennyire változik a világ, és rossz irányba. Ezeknek a szorítását  érzezzük  saját bőrünkön. És erre adott választ az Úr ebben, hogy „igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Jézus soha nem utasított vissza senkit, aki kérte segítségét, sőt maga hív meg: “jöjjetek énhozzám mindnyájan…” mert Ő maga az ajtó az Atyához, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy “nállam nélkül semmit se tehettek! “ Ez azt is jelenti, hogy egyedül Jézusban van üdvösség!

     Kedves nemzettársaim, ha valaki létfontosságú ügyet szeretne megoldani kihallgatásra jelentkezik meghatározó hatalommal rendelkező vezető személyiségnél.  Sikeres ügyintézés esetén is minden csak néhány évig, évtizedig tart. A bölcs ember hosszabb távra gondol. Tudja, hogy földi létünk átível bizonyos formában az örökkévalóságba, egy másik végnélküli létformába. Nos, erre nem készülni megbocsáthatatlan felelőtlenség. Különösen, amikor az Örökkévaló várja a “jelentkezőket” arra nézve, hogy megnyissa számukra a menny csodálatos országát.

   Jézus Krisztus földre jötte előtt, Isten elküldte az ún. “útkészítőt” Keresztelő Jánost, aki a hozzá jővőket hitük megvallása alapján bűnbocsánati keresztségben-bemerítésben részesítette. Akik viszont jelentkeztek nála, számon kérte rajtuk a megtérést, azokat a látható erkölcsi-lelki gyümölcsöket, amelyek az Istenhez való tartozás hűségét bizonyították. Különben a keresztség  pusztán egyházi aktus, űres formalítás, aminek nincsen valós isteni tartalma. Maga Jézus Krisztus is vállalta a bemerítéses keresztséget, bár neki nem kellet bűneit előtte megvallania, hiszen teljesen tiszta, bűntelen isteni lényként élt, tevékenykedett e földön, amíg elvégezte nagy megváltói munkáját. Ennek ellenére, hogy példát mutasson örök időkre minden ember számára, “jelentkezett” Jánosnál bemerítésre. Van, aki nem érzi szükségét annak, hogy ebben is kövesse a Megváltó példáját. Úgy gondolja, hogy egy bizonyos egyházi anyakönyvbe e nélkül is szerepelhet a neve, ami valami féle nyugalmat kölcsönöz számára. Isten igéje viszont egyértelműen világossá teszi, hogy nem egyház, nem felekezet, hanem Jézus Krisztus üdvözít, aki ezt a lépést úgy indokolta meg, amikor János vonakodott Őt megkeresztelni: “Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így tőltsünk be minden igazságot”! (Máté ev. 3, 15)

  Drága magyar testvéreim egy végzetesen rosz irányba haladó, pusztuló világban élünk. Sajnos a mi nemzetünk sem kivétel. Áder János magyar államelnök eskületétele után kemény szavakkal jellemezte a valós helyzetet: “ha így megy tovább, leromboljuk, amit 1990 óta együtt építettünk…” vagy másik fontos mondata: “drámaian romlott a politikai közbeszéd…”! Acsarkodás, egymásnak feszülés, sűlyedés minden szinten. A visszafogott, becsületes, szeretetet adó embert naivnak, gyengének tekintik, mert a trend ma a könyöklés, a siker minden áron való kierőszakolása. A valóság az, hogy egy napon minden földi sikernek  vége lesz, mert következik a végelszámolás,  amikor minden idők embere Isten elé kell álljon és lesz egy nagy névsorolvasás. Az ige szerint,  akinek neve “nem találtatik” beírva az élet könyvébe kimarad az üdvösségből. Oda viszont csak azoknak a neve kerül be, akik lelkileg élőknek lettek nyilvánítva itt e földön! Mit jelent lelkileg élőnek lenni? Pál apostol úgy fogalmazza ezt meg földi életére nézve: “élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”! (Galata 2, 20) Kedves magyar testvéreim a Biblia egyik legfontosabb szava a “ma”! Ha Jézus Krisztus előtt ma megnyitod szívedet “bejelentkezel”, hogy igényt tartasz az üdvösségre. Ő pedig vállalta a keresztet azért, hogy neked is adhassa ezt a csodálatos ajándékot. Földi életünk véges,  a kegyelem ajtaján –Isten rendelkezése szerint- csak e földi életünbkben lehet belépni az örök üdvösségbe.  Amig lehet, addig tedd meg e lépést.

 

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas