JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.59

Karácsony a székesegyházban

Karácsony a székesegyházban
Karácsony a székesegyházban

Hagyományokban és jelképekben egyik leggazdagabb ünnepünk a karácsony. A meghitt fénnyel égő gyertyák, a szóban vagy dalban kifejezett jókívánságok, az ajándékozás szokása, a betlehemezés mind az isteni és emberbaráti szeretet megnyilvánulása.

A temesvári Szent György székesegyházban is szálegyenes, ünnepi díszbe öltöztetett fenyők koszorúzták a szentélyt, a Szent Anna mellékoltáron pedig ott állt a jelképes betlehem, jászolban az isteni Gyermek.

A szentesti éjféli misét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálta.

– A liturgikus ünnepek közül a karácsony kötődik leginkább a családhoz. Ezen az éjszakán lélekben mi is elzarándokolunk a betlehemi jászolhoz, és a Jézussal való találkozás olyan, mint egykor a pásztoroké. Ők is a hit szemével látták az újszülött gyermekben Isten Fiát – fogalmazott magyar nyelven elhangzott szentbeszédében ft. Sima Mihai Milan szerpap. Német nyelven ft. Tomán Zoltán diakónus, románul ft. Drăghia Novița szerpap idézte fel a Jézus születését övező bibliai eseményeket. A Bajkai-Fábián Róbert orgonista vezette Exultate énekkar idén is szép karácsonyi énekekkel tette még családiasabbá az ünnepet.

A szentmise záróakkordjaként a Főpásztor üdvözletét küldte mindazoknak az idős vagy beteg híveknek, akik számára testi gyengeség vagy egyéb megpróbáltatás lehetetlenné tette a közös liturgián való jelenlétet. 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'