Szerda, 2018. december 19., 17.33
Százéves gyülekezet hetven esztendős temploma

Karánsebesi reformátusok ünnepe

Október 16-án, vasárnap délután háromkor nagyszabású ünnepi istentisztelet kezdődött az ezúttal zsúfolásig megtelt karánsebesi református templomban abból az alkalomból, hogy hetven esztendős a százéves, elszórványosodott gyülekezet temploma.

Id. Demeter Gyula gondnoksága idején épült, és történetében a Demeter család mindig kiemelkedően jeles szerepet játszott.

Az ünnepi igehirdető a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, főtiszteletű Csűry István volt, aki szerénységére jellemzően maga vezette gépkocsin érkezett jóval az istentisztelet kezdete előtt, hogy alkalma és ideje legyen a legfontosabb dolgokat megtárgyalni, hogy minden a legnagyobb rendben menjen.

A ma már csak néhány lelket számláló anyagyülekezetben, amelyneknándorhegyi (ma Vörösacél) leánygyülekezetében többszörösen nagyobb a lélekszám, ahol Gáll Zoltán lugosi lelkipásztor a beszolgáló, minden a legnagyobb rendben van. A nyár során kívül és belül rendbe tették a templomot az ünnepi alkalomra.

Az igehirdetésből a leglényegesebb gondolatot emeljük ki csupán: hinnünk kell, hogy Isten nagyon szeret bennünket

Fazakas Csaba esperes köszöntötte a püspököt, illetve a karánsebesi gyülekezetet s nem utolsósorban az ünnepi alkalomra egybegyűlt református és más felekezetű híveket, majd a lelkészi kar jelen lévő tagjai egy-egy szentírási idézettel mondottak igei köszöntőt. Igei köszöntőt mondott Kovács Zsombor temesvári ágostai evangélikus lelkipásztor is. A köszöntések során rövid, meleg szavakkal üdvözölte az ünnepi alkalmon jelen lévőket a világiak részéről Pataki Károly egyházmegyei főgondnok, majd Bálint Mihály megyei RMDSZ-elnök.  

Vitéz Dr. Higyed István nyugalmazott lelkész a karánsebesi református egyházközség történetét vázolva rámutatott arra a történelmi tényre is, hogy Karánsebes – Lugos és Hátszeg mellett – a korabeli román nyelvű reformáció egyik bástyája volt. E sorok írója Arcképvázlat címmel felolvasta azon írását, amelyet 1987. október 11-én egyházmegyei lelkészi főjegyzői minőségében olvasott föl Demeter Gyula karánsebesi főgondnok, egyházmegyei világi főjegyző temetésén.

Ezt követően Csűry István püspök és Jakab Sándor egyházközségi főgondnok az erre az alkalomra készült ruszkicai márvány emléktáblát leplezte le a lugosi református énekkar szolgálata és Popper Norbert kántor orgonajátéka közben. Az emléktábla felirata: „Emlékezzél meg az egész útról, amelyben hordozott téged az Úr (V. Móz. 8,2) – E templom fennállásának 70. évfordulóján Isten iránti hálával áldozik az évszázada alakult Karánsebesi Református Gyülekezet – 2011. október 16.” 

A lugosiak részéről még Csánki Katalin tette szavalatával teljesebbé a műsort.

Az istentiszteletet záró püspöki áldás és a nemzeti imádságunk eléneklését követően a gyülekezet tagjai a helyszíni szeretetvendégségen vettek részt, majd a meghívottak a Demeter René Teuson működő Arx Rustica kisvendéglőjében felszolgált ünnepi vacsorán élvezték a díjmentes vendégszeretetet. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Laerte / Vasárnap, 2013. január 06., 00.40 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

The need for growth as a velcihe that would take Greece out of the current crisis is tautological. Yet, what is for debate and needs to be debated is how a country like Greece that has been suffering from serious structural problems in its recent and not so recent economic history can achieve growth. The debate about whether to remain or not in the euro zone is important, but it will remain academic unless there is a concerted effort (with the help of the EU in this case) to fight corruption. To do that most of the energy and effort has to be spent on reforming the judiciary. The rules of the game are such that whoever “screams the loudest” has better access to the media and the benefit of the judiciary system that is inherently incapable of ensuring a framework on which economic reforms can take place. Without contracts that are enforceable for all the parties involved, it will be futile to introduce reforms. The latter will be unravelled by the inability of the courts to enforce these contracts. For the new reality to become understood as something that requires new bold reforms to open up highly regulated markets and allow for productivity convergence between the public and private sectors, people need to be convinced that the rules of the game apply to all concerned. Until now as we speak, any attempt to bring individuals to justice who have either stolen public funds by not returning huge sums of collected VAT to the government, let alone the known income tax evaders, only results cases that are pushed into the future as these individuals are allowed to walk. The excuse here is that the judiciary is too overburdened to deal with these cases effectively and promptly. I am afraid that unless this government or any government deals with that aspect of the broken system, any reforms will never be implemented. To have any chance of success, let alone any chance to reach a climate for economic growth, there has to be a framework for enforcing contracts that is recognized and respected by all by imposing stiff penalties to all those who violate their side of the contract, whether public officials involved in corruption cases or entrepreneurs not returning the sums of VAT that they have collected on behalf of the government.One may counter, that Greece was growing until 2008 at reasonably healthy rates with the same judiciary and the same lack of contract enforceability system. Yet, even though we all recognize the reasons behind this consumption led growth engineered by easy credit, which led to the current crisis, it is the asymmetry between the upturn and downturn that obscured any need for reform. An expanding economic pie conferred benefits to all, even though these benefits also created “built in” destabilizers that now confront us all. I think, given the state of corruption as the result of lack of contract enforceability, the main reform that at this point that needs to take place, is the reform of the judiciary, for anything else to have any chance of success.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'