Vasárnap, 2018. július 22., 23.19

Kegyetlen gazda

 
 
2017. augusztus 10., 17.37
Csütörtök

„...Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1János 3, 8b)

 

A biblia egyértelmű kijelentése szerint Isten az embert a Vele való boldog közös létezésre teremtette. Ezt a csodálatos tervet zavarta meg az a bizonyos, szépséggel és hatalommal felruházott teremtett szellemi lény, akit a Szentírás Lucifernek nevez. Mióta levettetett Isten tökéletes mennyei világából, a földön végzi romboló munkáját. Tudatában van annak, hogy a kereszten totális vereséget szenvedett, és azt is tudja, hogy már kevés ideje van hátra gonosz lényének kiélésére, ezért egyre elkeseredettebben küzd, hogy a boldogságra teremtett embert elszakítsa Istentől. A próféciák, de maga Jézus Krisztus is világosan szólt arról, hogy szellemi elferdülései egyre nehezebbé teszik az emberek életét. Igen, a szellemi és erkölcsi gátszakadás korát éljük. Ha korábban messzemenően elismerték Isten Igéjét, mint kötelező mércét a mennyei és földi dolgokra nézve, úgy ma a világ minden táján bomlási jelenségekkel, liberalizálódási tendenciákkal találkozunk. .

    Kedves nemzettársaim! Isten vádolta az emberek magatartását az özönvíz előtt: „Az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelen csak gonosz” (1Móz. 6, 5)  Az Úr Jézus véleménye szerint korunkat ugyanaz jellemzi, mint azt a kort, amelyben Nóé élt. Magasabbra értékeli saját gondolatrendszerét, mint Isten Igéjét. Így azután a Sátán csapdájába esik, aki a hazugságot látszólagos igazságba csomagolja és elveszti az ember életének normális erkölcsi irányvonalát. Nagyon tanulságos a gadarai megszállott története. Jézus átkelt tanítványaival a galileai tengeren, a gadarai parton kötöttek ki. Amikor az Úr Jézus kiszállt a hajóból, elé futott egy ember. Mezítelen volt, kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Megszállott volt, akit a Sátán, az ördögök fejedelme kerített hatalmába. A szerencsétlen ember sírboltokban lakott, s olyan vad és erős volt, hogy összetörte a bilincseket,  szétszaggatta a láncokat, melyekkel többször is megkötözték. Senki sem tudta megfékezni, senki sem mert a közelébe menni. A megszállott már messziről meglátta Jézust, félelemmel közeledett hozzá. Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre, amely az embert fogva tartotta: „Menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből!” Azért hajózott át az Úr Jézus a tenger túlsó partjára, hogy ezt a szerencsétlent megszabadítsa. Az ember leborult Jézus előtt, és hangosan kiáltotta: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem!” A Gonosz számára természetes, hogy kínozza az embert, de attól fél, hogy őt meggyötörjék. Retteg, hogy a gyötrelmek helyére kell jutnia. Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Az így felelt: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Ebből kitűnik, hogy az ördögök olyanok, mint a katonák: állandóan hadat viselnek Isten, Isten Fia, az evangélium, s azok ellen, akik Istent őszintén szolgálják. Arra kérték a tisztátalan lelkek, hogy Jézus ne űzze el őket arról a vidékről. A hegyoldalban, a víz mellett mintegy kétezer disznóból álló nyáj legelt. Kérték, hadd menjenek a disznókba. Jézus beleegyezett. Így a gadaraiak láthatták, hogy a gonosz hatalmak milyen kegyetlenek és könyörtelenek. A tisztátalan lelkek kijöttek az emberből, és beköltöztek a disznókba. Azok megvadultak, a meredekről a tengerbe rohantak, és belefulladtak a vízbe. A disznópásztorok a városba futottak, elújságolták a hírt. A disznók gazdái kijöttek, hogy lássák, mi történt. Közben a tisztátalan lelkektől megszállott ember felöltözve ült Jézus lábánál, és eszénél volt. Bár a disznók elvesztek – gazdáik szomorúságára –, de egy ember visszanyerte életét.

   Drága magyar testvéreim! Napjainkban is lecsúszott emberek sokasága él a démonok fogságában. De, ha nem is jut az ember ilyen elképesztő mélységekbe, hátat fordítva Istennek, az ördög elaltatja, és a lényeget nem látja, hogy a szabadulás egyedül csak Jézus Krisztusnál van! Sátán hatalmát ne becsüljük le, de túl se értékeljük! A megszállott viselkedéséből látjuk, mekkora ereje van, a légiónyi tisztátalan lélek kiűzéséből pedig Isten hatalma lesz nyilvánvaló. Nem létezik olyan börtön ajtó, amit Isten képtelen lenne megnyitni. Az emberi szív ajtajának viszont csak belülről van kilincse, a megnyitása saját beleegyezésem nélkül nem történik meg. A gonosz hatalmakkal szemben Jézus nevét kell segítségül hívni. Nagy szükség van arra korunkban, hogy a Gonosz tevékenységére figyelmeztessük az embereket. Okkultizmus, drogok,  függőséget okozó szerek… ezektől és egyéb szenvedélyekből meg lehet szabadulni. Jézus az Istentől küldött Szabadító. Aki hittel kéri Őt, megszabadítja a bűn börtönéből és megnyitja számára az üdvösség ajtaját.

 

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Kihivottbabilonbol / Kedd, 2017. november 28., 21.26 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Szeretettel ajánlom mindenkinek a kihivottak.blogspot.hu oldalt

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'