50%-os árzuhanás
Szerda, 2019. július 24., 10.11

Kell egy könyv...

 
2019. január 24., 15.50
Csütörtök

„…mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak…” /2 Kró. 34, 27./

Nincs olyan ember, aki ne vétkezne Isten ellen. Kevesen látják be, hogy vétkeztek, bűnt követtek el, mert keményszívűek és makacsok vagyunk. Keménységünk, hajlíthatatlanságunk eredménye majdnem mindig törés, összetöretés. Meddig lehet bántani, sérteni Istent bűneinkkel, engedetlenségünkkel? Ma divat hirdetni Isten szeretetét és végtelen kegyelmét. „Isten szeretete nagyobb és erősebb, mint a törvény! Azaz, mindenkinek mindent megbocsát a végtelenségig, mert az Ő szeretete végtelen!” Ez a szemlélet sokakat felszabadít a bűntudat alól, pedig a bűn létező, objektív szellemi valóság. Ennek tagadása a Sátán műve, aki a hamispróféták  közreműködésével sötétségben tartja az embereket. Megfossza attól a tisztánlátástól, amit egyedül Isten igéje tud nyújtani az ember számára.

Kedves nemzettársaim! Nincs olyan esemény a világmindenségben, amely Isten tudatán kívül történne. Az ember sokszor keresi az események hátterét, okait, magyarázatát. Így van ez a népek történetének tanulmányozása esetén is. Ez alapjában véve nem rossz cselekedet, ha valós és hasznos tanulságokat tudunk nyerni a történelmi események becsületes, szorgalmas kutatása, elemzése során. Ha azonban hiányzik a történelmi eseményeknek az Isten igéjén való átszűrése, nem sok nyereség származik belőle. Megállapíthatunk sorsdöntő emberi tévedéseket, de a lényeg elkerüli figyelmünket: milyen eszköz áll rendelkezésünkre, hogy a bajt okozó tévedések ne ismétlődjenek meg! Ezért tehát „kell egy könyv…”, amit úgy hívnak, hogy BIBLIA! Gárdonyi Géza nagyon szépen fogalmaz az Írás a Bibliába című versében: „Ez a könyv a könyvek könyve, / szegény ember drágagyöngye. / Égi harmat lankadtaknak, / világosság földi vaknak…” Nos, a tisztánlátáshoz elengedhetetlen szükségünk van rá, mert akármilyen becsületes kutató munkát végezzenek a történészek, az előrelépés kulcsa Istennek, a történelem Urának kezében van! Egykor Izráel népének azt mondta: „Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára… Áldott leszel a városban és áldott leszel a mezőn… vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet ha rád támadnak, egy úton vonulnak fel ellened, de hét úton menekülnek előled” (5. Móz. 28, 1–7.) Olyat is mond az ige, hogy az Úr elűzi az ellenséget népe elől, „eszed annak a területnek gyümölcsét, amiért nem te dolgoztál”. Nos, ha megnézzük városunkat, a szép épületeket, az idézett igeverset úgy is értelmezhetjük, hogy egykor saját népednek építetted azokat, de más lakik bennük!

Drága magyar testvéreim! A fent idézett igei mondat akkor született, amikor Hilkijja főpap megtalálta a „félretett” törvénykönyvet és a király elé vitte, majd felolvasott belőle. A király döbbenetében utasította szolgáit, hogy kérdezzék meg Hulda prófétanő révén az Urat,„hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, Izráelre és Júdára nézve! Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, mert elődeink nem tartották meg az Úr igéjét…” Nos, akkor a király népével együtt alázatosan megtért, és az Úr nem sújtotta őket veszedelemmel, megsemmisítő vereséggel. Kedves magyar testvéreim, nincsen olyan mélyre süllyedés, ahonnan Isten ne tudna bennünket kiemelni. Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban megjelent a mi népünk számára is. Értünk is nagy árat fizetett. A kérdés az: „akarom-e, hogy belépjen az életembe?” Ha megnyitjuk előtte szívünket, minden rosszat, ami ért bennünket jóvá tud tenni, és miénk lesz a jövő reménysége,  „mert minden javukra van azoknak, akik az Istent szeretik”! (Róma 8, 28.)

 

Bátkai Sándor

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'