JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.47
Egy érsek és két püspök részvételével

Kisboldogasszony-napi búcsú Máriaradnán

A búcsúi szentmise ünnepi szónoka, fő celebránsa Excellenciás Nicola Eterovic, (balról a második) horvát érsek volt
A búcsúi szentmise ünnepi szónoka, fő celebránsa Excellenciás Nicola Eterovic, (balról a második) horvát érsek volt
Tegnap, Kisboldogasszony ünnepén a máriaradnai kisbazilikában egy érsek és két püspök, valamint 9 pap közreműködésével, a hívek nagy tömege jelenlétében megtartott, három nyelven celebrált búcsúi szentmisén Excellenciás Roos Márton megyés püspök köszöntötte Excellenciás Nikola Eterovic horvát érseket, a Püspöki Szinódus titkárát, a szentmise ünnepi szónokát; Excellenciás Böcskei László nagyváradi püspököt, a jelenlévő horvát nagykövetet, a paptestvéreket, a híveket. Német és horvát nyelven az ünnepi szentbeszédet Excellenciás Nicola Eterovic érsek, míg magyarul és románul Excellenciás Roos Márton megyés püspök mindnyájunk édesanyja, Szűz Mária születésnapjáról beszélt. E neves napon azért zarándokoltunk el a tiszteletére felszentelt kegytemplomba, hogy a segítségéért, a közbenjárásáért esedezzünk, lelki támaszt nyerjünk a mindennapos gondjainknak a megoldásához. Ő rendszeresen meghallgatja a panaszainkat, azokat Szentfiához továbbítja, ezért e bizalmat továbbra is őrizzük, naponta imádkozzunk hozzá is, látogassunk el minél többször a kegytemplomba. Az ünnepélyes, templombúcsúi szentmise végén Excellenciás Roos Márton megyés püspök megköszönte az érseknek az ünnepi beszédet, a püspöknek és a paptestvéreknek a koncelebrációt, valamint a híveknek a részvételt. A kegytemplom felújítása folytán leszűkült tér miatt a körmenet ezúttal is elmaradt, de az egész egyházmegyéből összesereglett, többségükben magyar hívek a búcsúzó nyár utolsó nagyünnepéről feltöltődve, hitben megerősödve távozhattak. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'