JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.18

Meddig édes a tiltott fa gyümölcse?

 
2018. január 26., 18.12
Péntek

„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál...”

/1 Mózes 3, 1/

 

  

A fizikai szemünkkel látható világot az öröktől fogva létező Teremtő Isten a láthatatlanból hívta elő. Az embernek csodálatos életteret készített, majd megalkotta a hozzá illő társat, hiszen a fizikai életünk fenntartása mellett a kapcsolattartás magasabb rendű létformája teszi egésszé az ember életét. Kapcsolattartás Istennel és embertársaival. A teremtő Isten korlátlan, végtelen, és független. Az ember ezzel szemben teremtmény, tehát véges és Istentől függ. Ez a függőség viszont nem kényszerűségre épül. Ha elfogadom teremtett voltomat, és alárendelem életemet a Teremtő akaratának, megnyitom az áldások csatornáját. Az ember „tragédiája” ott kezdődött, amikor a Gonosz sugallatára megpróbálta a lehetetlent: a Teremtő Istennel egyenrangúvá válni.

A bűnbeesés történetéről úgy szól az ige, hogy a kígyót használta fel Lucifer arra, hogy kétséget ébresszen Isten szavahihetőségét illetően, ugyanakkor egy nagyon csalogató ígéretet tett: „ha esztek a tiltott fa gyümölcséből, olyanok lesztek, mint Isten!” Ha szó szerint értelmezzük a történetet, akkor a jó és a rossz tudás fája egy valóságos gyümölcsöket termő fa, amelyet Isten arra használt fel, hogy Ádám és Éva engedelmességét próbára tegye. A fáról való evéssel az ember elutasította az Istentől való függőséget az önrendelkezés javára.

Kedves nemzettársaim! Az ember Istenné válásának óhaja nem új keletű dolog! A valósítsd meg önmagadat minden kor embere számára élvezetes esemény volt. Amikor nemet mondunk Istennek… végső sorban az életnek mondunk nemet, mert az élet Istentől ered. Az ember nem ura teljes mértékben az életének. Isten kezében vagyunk és az Ő akarata az, ami a legjobb számunkra és nem az, amit mi szeretnénk. A Mi Atyánkban az egyik alapvető kérés, hogy az Isten akarata legyen meg ne a mienk! Az ember szellemi része a természetfölötti világgal való kapcsolattartásra való. A Biblia viszont tiltja, hogy az ember a szellemvilággal az egy Élő Istenen kívül kapcsolatot tartson fent. A szellemvilággal való kapcsolattartás csak Istentől eredhet. Aki hátat fordít Istennek, szükségszerűen a Gonosz sötét világával kapcsolja össze magát, és ennek következménye az enyhébbtől a katasztrofálisabb kimenetelig vezethet. Az agykontroll például egy olyan démonikus irányultságú önszuggesztió, amely az embert függetleníteni akarja Istentől és ezzel a sötét erők uralma alá rendeli magát. Eredménye sokszor: depresszió, félelem, idegesség, fizikális és lelki kimerültség, koncentrációzavar, magánéleti problémák, stb.

Drága magyar testvéreim! A bűn nem akkor fáj igazán, amikor elkövetjük, hanem amikor itt kell hagyni az életet és érezzük, hogy nincs elrendezve.  Fontos tudomásul venni, hogy értelmünkben tárolt jó vagy rossz emléket, szellemi tényanyagot visszük át a túlsó partra, amit e földi életünkben szereztünk.  A kísértő borzasztó „átverése”, hogy a „tiltott fa gyümölcsével” gyorsan elérhető örömöket ígér. Csak miután beleharapott az ember, veszi észre, hogy nem is olyan édes, mint amilyennek látszott kezdetben. Hány elhamarkodott házasság, vagy azon kívüli kapcsolat okozta már keserű könnyek hullását. De a „ravasz kígyó” az élet számtalan területén jelentkezhet: az ember  például feláldozza egészségét, hogy pénzt szerezzen, azután feláldozza pénzét, hogy visszaszerezze egészségét. A sort folytatni lehetne hosszan.

Az ember a saját maga választotta b9rtönből nem tud kilépni. Sokszor a megélt csalódások után sem akarja elhinni, hogy amennyiben keresztezi Istennek reá vonatkozó akaratát, nem tesz egyebet, mint keresztet hoz létre saját maga számára, amit azután cipelnie kell, olykor egy életen át. Az ember ennek ellenére menekül Istentől, pedig az egyedüli jó hír minden gyógyulni vágyó,  bajba jutott ember számára, amit Jézus Krisztus, az „áldott orvos” üzen : Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté ev. 11, 28) 

 

Bátkai Sándor

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'