JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.28

Megújulóban a dévai református gyülekezet

Megújulóban a dévai református gyülekezet
Megújulóban a dévai református gyülekezet

Az elmúlt esztendőben „kívül-belül” látványos megújulás volt tapasztalható a dévai református egyházközségben. Erről beszélgettünk RÁTONI CSABAlelkipásztorral.

 

 

Rövidtávon mindig az anyagi megvalósítások a látványosabbak, ezért kezdjük itt a számbavételt. Milyen munkálatokra, fejlesztésekre került sor az elmúlt évben Déván?

– Nagy kísértés ez, hogy önmagunkat a látható megvalósítások alapján értékeljük. Ez a lelkészeket sem kerüli el, imádkozunk azért, hogy ne a külsőségek alapján ítélkezzünk magunk és mások felett. Viszont tény, hogy anyagi világban élünk, erre is figyelni kell. E téren tehát az elmúlt esztendőben sikerült elvégezni a templom teljes újrafedését, melyhez a városi önkormányzat nyújtott jelentős támogatást, illetve a gyülekezeti tagok is önzetlenül adakoztak. Továbbá megoldódott a templom fűtése. Igaz, ez a munkálat átnyúlt az idei évbe, de e héten befejeződik a szerelés és úgy gondolom, ez is hozzájárul ahhoz, hogy fizikailag is jól érezhesse magát mindenki a templomban. A temetőben is elindult egy felújítási folyamat. Szeretnénk, hogy egy éven belül tiszta, rendezett legyen a temetőnk. Megszámozzuk a sírokat és mindenképp egy jobb temető-adminisztrációra törekszünk. Kisebb javításokat, átalakításokat eszközöltünk a Melite gyülekezeti háznál is, ahol kimeszeltük az alagsort, a tetőtérben pedig lecseréltük az elektromos huzalokat, légkondicionáló berendezéssel és saját fürdőszobával láttuk el a manzárdot. Ezt folytatni szeretnénk idén. Hiszen a Melite ház a közösségi alkalmak befogadása mellett vendéglátásra is alkalmas, és a 21. században egyre nagyobbak az igények. Ezért idén már elkezdtük az emeleti szobák fürdővel való ellátását. Reményeink szerint tavasztól már kényelmes szállást tudunk biztosítani mintegy 50 személy részére.

Lelki téren is megújulás tapasztalható a gyülekezetben, ami a megszaporodott közösségi alkalmakban is tükröződik.

–Lelki téren nehezebben mérhető fel az előmenetel. De azt elmondhatom, hogy számomra is felemelő és lelki gazdagodást hozó alkalmakat jelentenek a felnőtt és ifjúsági bibliaóráink. A vallásórás gyermekeket is sikerült elvinni egy nyári táborba Kisgalambfalvára, ahol jól összekovácsolódtak, az esti záró tábortűznél minden gyermek hangosan imádkozott. A fiatalokkal a debreceni Csillagponton voltunk, ami szintén sok lelki élményt hozott. Emellett a tavalyi év a Reformáció 500 jegyében telt, ennek kapcsán szerveztük meg az első egyházmegyei csendesnapot. Nagyon sokan eljöttek, egészen apró gyülekezetekből is, akiknek megerősítő élményt jelentett látni azt, hogy azért szép számban vagyunk a megyében és jó volt együtt imádkozni.  Én úgy gondolom, hogy nemcsak a reformáció évében, hanem a reformáció jegyében kell cselekednünk, ezért idén is meg szeretnénk szervezni egy csendes napot május 12-én. Jó hangulatú, építő jellegű élmény volt a nyári bibliahét is, amelyre vallási hovatartozástól függetlenül jöttek el a gyermekek, nagyon szép számban. Úgy gondolom, nem csupán itt, a szórványban, hanem mindenhol fel kell ismernünk azt, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk és meg kell tanulnunk együtt munkálkodni az Isten dicsőségére.

A tavalyi év egyetemes imahéttel indult, melyen katolikus, unitárius, pünkösdi és református lelkészek hirdették az igét. Továbbá igyekeztünk nyitni az ortodox egyház felé is. A reformáció ünnepén meghívtuk a helyi ortodox püspökség kórusát a templomunkba. Nyilván sokaknak furcsa volt ez a lépés, de aki eljött az alkalomra, igazi lelki feltöltődésben volt része. Adventben megismételtük ezt a gesztust, ekkor a dévai Szivárvány Kórust is meghívtuk, valamint gyülekezetünk kórusa is fellépett, felemelő élménnyel ajándékozva meg a szép számban megjelent közönséget. Mindezeket az alkalmakat idén is meg szeretnénk rendezni. Úgy vélem, a kisebb közösségi alkalmakat a személyes találkozások gazdagítják, a nagyobb rendezvények viszont mindig felemelő érzéssel töltenek el és egyfajta megerősítést hoznak: hogy vagyunk, összetartozunk és tenni akarunk.

Már említésre került néhány idei terv is. Milyen más rendezvények, fejlesztések várhatók ez esztendőben?

–A felsoroltakból kimaradt még a gyülekezeti kórus, amely tavaly a május 6-án megrendezett egyházmegyei csendesnap alkalmával lépett fel először, és azóta sokszor megörvendeztette már a közösséget énekével, Lengyel Izabella karvezető irányítása mellett, aki lelkesen hétről hétre levezeti a kóruspróbákat. Ezt folytatni szeretnénk, hiszen mindannyiunk számára örömöt jelent a közös éneklés, és tudjuk, hogy aki énekkel dicséri az Urat, az kétszeresen imádkozik. Idén tervbe vettünk egy kirándulást is. Április 28-án lesz a kisgalambfalvi gyülekezetben egy csendesnap, amire meghívást kaptunk és szeretnénk a kórussal részt venni ezen az alkalmon, hogy együtt énekeljünk, szolgáljuk Istent. A presbitériumban megfogalmazódott az is, hogy idén is jó lenne meglátogatni a brádi gyülekezetet. Nem említettem még, de tavaly nagyon szép alkalom volt, amikor közel negyvenen elmentünk Brádra. Ez az ott élő 37 lelkes gyülekezet számára igazi ünnepet jelentett. Örömmel láttak vendégül, együtt imádkoztunk és szeretetvendégségre is sor került. Idén is szeretnénk elmenni Brádra. Illetve egy nagyobb gyülekezeti kirándulás is tervben van. Mivel egyházközségünkben elég sok a szilágysági gyökerekkel bíró gyülekezeti tag, köztük a gondnokunk is, olyan terv is felmerült, hogy látogassunk el Kémerre.

A tervek kapcsán még megemlíteném: ahhoz, hogy egy közösség előrehaladjon akár lelki, akár anyagi téren, nagyon nagy szükség van az önkéntes segítőkre. Itt mindenképp megemlíteném Lengyel Izabella kórusvezetőt, Csatlós Zsófiát, aki az egyházközség facebook oldalát kezeli, Orbán Ioanat, aki rendszeresen fényképez az eseményeinken, illetve a presbiterek önzetlen munkáját, hiszen enélkül nem tudnánk élő gyülekezetről beszélni. Úgyszintén itt említeném az önkéntes adományokat, melyek szintén hozzájárultak gyülekezetünk épüléséhez. Mindenki lehetősége és belátása szerint adakozott a templomtető javítására is és örömmel mondhatom, hogy 114 család vállalt ebben anyagi hozzájárulást. És így a sor végén említem még az első nagyobb idei programunkat: az egyetemes imahetet, melyre január 28. és február 4. között kerül sor, ezúttal is minden nap vendéglelkészek szolgálnak majd gyülekezetünkben. A délután 17 órakor kezdődő alkalmakra mindenkit szeretettel várunk a Melite Gyülekezeti Házba.

Évek fordulóján mindig mérleg készül az egyházközségekben, lélekszámról, gyülekezet szerkezeti alakulásáról. Déván hogyan értékelhető ez?

–Kapásból azt is mondhatnám, hogy a dévai gyülekezet is elöregedő, mint az erdélyi gyülekezetek többsége. De ez nem biztos, hogy így van. Szeretnénk idén körzetesíteni a gyülekezetet. Körülbelül márciusra elkészül a kartotékrendszer, és nagyjából a körzetesítés is. Ez azt jelenti, hogy minden presbiter kapna saját körzetet, az itt lakó személyekkel, családokkal ők tartják majd a kapcsolatot, így a megfogalmazódó kérdések, kérések biztosabban eljutnak a presbitérium elé, illetve hozzám és minden bizonnyal közvetlenebbé lehet tenni a kommunikációt. Ha pedig a felmérés során azzal szembesülünk, hogy valóban elöregedő a gyülekezet, akkor tervként fogalmazódott meg az is, hogy valamilyen szeretetszolgálatot létesítsünk, amellyel az idős gyülekezeti tagokat segíthetjük. És szintén a tervek közt szerepel egy fordítófülke kialakítása a templomunkban, hiszen nagyon sok a vegyes házasság, elég sok román ajkú is eljár az istentiszteletekre. Azért, hogy ők is értsék a liturgiát, prédikációt, illetve, hogy a többiek számára se legyen zavaró ez, egy fordítófülke kialakításában gondolkodunk. Természetesen a körzetesítés, családlátogatás során felmérjük a gyülekezet összetételét, az igényeket és ezek alapján születnek majd a konkrét döntések.

Egyfajta felmérés már elkezdődött, hiszen közel másfél éve javában folyik a családlátogatás…

–Igen. Elmondhatom, hogy most már a gyülekezet jó felénél jártam és ezt szeretném folytatni. A családlátogatást nagyon fontosnak tartom, mert személyes kapcsolatot jelent a gyülekezeti tagok és a lelkipásztor között. Fontos, hogy a lelkészt ne csak a szószéken lássák, hanem emberközelben is, illetve azt is jó meglátni, hogy a lelkész is ember, pont ugyanolyan, mint a többi, méltatlan bár, de Isten elhívott szolgája. És úgy gondolom, a családlátogatáskor közelebb kerülhetünk egymáshoz.

Nagy lélegzetvételű projekt indult el tavaly, aminek minden bizonnyal idén is folytatása lesz és talán a gyülekezet szerkezeti összetételére is kihat. Tavaly ingatlant vásárolt az egyházközség egy napközi beindítása végett…

–Itt meg kell említeni, hogy ez a magyar állam kárpát-medencei projektjének egy kicsiny részét képezi. Ebből a nagy projektből hozzánk is jut egy szeletecske, ennek köszönhetően 2017 nyarán sikerült egy nagyon jó épületet megvásárolni, és annak a tatarozása idén január végére be fog fejeződni. Ezt követően dől, el mikor indítható a bölcsőde. Én nagyon remélem, hogy akár március végén, április elején. Most már a papírok rendjén is jól állunk, az épület is nagyon szépen alakul. Eddig is rendben volt, de most az EU-s normáknak megfelelően alakítottuk át.

Van-e igény pillanatnyilag bölcsődére? Vannak-e keresztelések az egyházközségben?

–2017-et 32 temetéssel, illetve 3 keresztelővel zártuk. Viszont meg kell említeni, hogy bár a gyülekezet elöregedő, évről évre egyre több fiatal család költözik be a Zsil völgyéből és nem csak. És az, hogy a gyülekezet lélekszáma nem csökken látványosan, az a beköltözőknek, illetve az újonnan megtalált gyülekezeti tagoknak köszönhető. És úgy gondolom igen, van igény. Máté Márta tanfelügyelőtől tudom, hogy a magyar óvodába is 11 olyan gyermek jár, akinek valójában bölcsődében lenne még a helye. De ezen kívül is sok a jelentkező. És tudni kell, hogy az EU-s normák szerint egyelőre 20 gyermeket fogadhat be az új intézmény. Azt is hangsúlyoznám, hogy ez nemcsak a református egyház bölcsődéje lesz, hanem a dévai magyar embereké.

Köszönöm a beszélgetést és további áldásos tevékenységet kívánok! 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'