50%-os árzuhanás
Szerda, 2019. július 24., 09.26

Miért emberfeletti?

 
2019. január 03., 17.27
Csütörtök

„Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak! /2Tim. 4, 4./

 

Az elmúlt napokban újévi jókívánságok sokasága cserélt gazdát. Terveket szövögetünk, sikereket várunk. A beteg gyógyulását várja, a végzős diák sikeres vizsgában reménykedik, a szerelmes fiatal álmainak beteljesülését... stb. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az újévi fogadalmak kevés száma valósul meg.

Kedves nemzettársaim! Isten az embert a „teremtés koronájaként” alkotta meg és tervében a vele való örök és boldog együttlét szerepelt. Amíg átmenetileg e földi léthez vagyunk kötve, Isten igéje világos útmutatást ad az ember számára: „Tartsátok meg mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok nektek” – majd ígérete így folytatódik: „Az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig.” (5. Mózes 11: 8, 12.)

Igen, Isten az embert tökéletes gondviseléséről biztosította. Senki sem kényszerítette erre. Létünk forrása a korlátlan hatalommal rendelkező Isten szeretete. Az igazi szeretetnek alapvető tulajdonsága viszont az, hogy szívből fakadó, és nem ismer kényszert! Ezt mutatta be Jézus Krisztus a kereszten!  Isteni hatalmát egy időre letette, hogy emberi testet öltve meg tudjon halni értünk, az elbukott emberért. Ezt véges értelmünkkel nem tudjuk igazán megérteni. Bátran ki lehet jelenteni, hogy: emberfeletti!

Drága magyar testvéreim! A szomorú az, hogy az ember értelme, gondolkodó képessége egy gonosz, az Istennel szembefordult, de az embernél nagyobb hatalom – Sátán hatása alá került. Nos, itt van újra szerepe, az „emberfeletti” szónak, mert a Sátán olyan erős, „vasmarokkal” tartja hatalmában az ember agyát, értelmét, hogy őt emberi erővel kiszabadítani ebből a börtönből nem lehet. Egyszerűen hívős keménységgel visszautasítja Isten igéjének megmentő üzenetét, bárki részéről jönne. Ezt az életképet Pál apostol a Timóteushoz írt levelében a következőképpen fogalmazza meg: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket...” (2Tim. 4, 3.). Nos, mivel a Sátán hatalma erősebb az embernél, ezért Jézus Krisztus a nagy misszióparancsban az Ige szólójától csak azt kérte, hogy mesék, mondák nélkül a tiszta igét ismertessék meg az emberekkel. A meggyőzés a Szent Lélek munkája! Ő Jézusnak, a Sátán legyőzőjének erejét használja fel. A megkötözöttség feloldása tehát „emberfeletti erőt” igényel. Isten viszont nem „ismer” kényszer szeretetet, ami azt jelenti, hogy aki keményen visszautasítja az ige üzenetét, amit az egyszerű ember által közvetít felé Isten, az ember magát taszítja abba a helyzetbe, hogy a kegyelmi idő számára lejár, és a „visszautasított” Szent Lélek továbbá nem fejti ki hatását és marad a maga választotta végzetes helyzetben. Drága magyar testvéreim a 2019-es év még Isten hosszútűrő kegyelméről szól. Az ismert B. ú. é. k. – lelki tartalmú változata úgy szól: Bízzuk újra életünket Jézusra és Ő megőrzi életünket a gonosztól és örök élettel ajándékoz meg. Adja Isten, hogy az idén minél több magyar ember találja meg az örök élet forrását Jézus Krisztust!

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'