Vasárnap, 2018. szeptember 23., 10.15
Reformáció 500 kaput avattak Igazfalván

„Mindeddig megsegített minket az Úr”

A Reformáció 500 kapu felavatása
A Reformáció 500 kapu felavatása

A Felső-Bega völgye magyar „végvárán” az elmúlt hét végén tartották meg az Igazfalvi Napok rendezvénysorozatot, amelyen az előző évek hagyománya szerint a magyarországi testvértelepülések (Vésztő, Deszk, Makó, Nagydorog) népes küldöttségei is részt vettek. Az Igazfalvi Napok csúcseseményére vasárnap délben került sor, az ünnepi istentisztelet után: a templomkertben immár az ötödik faragott kaput avatták fel, amely a Reformáció 500. évfordulójának állít emléket.

Vasárnap délelőtt az ökumené jegyében került sor az igazfalvi református templomban az ünnepi istentiszteletre, ahol a házigazda nt. Czapp István lelkipásztor köszöntője után nt. Mércse Timea Tünde vésztői lelkipásztor hirdetett igét, ft. Muțiu Péterfacsádi plébános részvételével. A zenei szolgálatot vésztői muzsikusok biztosították, Kocsis Ádám segédlelkész vezetésével. Az igehirdetés során nt. Mércse Timea Tünde lelkipásztor és ft. Muțiu Péter plébános is arra bíztatták a gyülekezet tagjait, hogy a bibliai özvegyasszonyhoz hasonlóan bármilyen kis összeget adományozzanak a templom javára, mert „az Úr senkinek nem marad az adósa”, és a templom felújítás során minden kis adomány számít. Az istentisztelet végén nt. Czapp István beszámolt a tavalyi viharban súlyosan megrongálódott templomtorony felújításának a helyzetéről, majd a templomkertbe invitálta az egybegyűlteket, ahol a testvértelepülések kapui után sor került a Reformáció emlékkapujának a felavatására.

„A Reformáció 500. évének kapuját avatjuk fel itt Igazfalván, amely kapunak a jelentősége, igeileg kifejezve, József Gellért faragó mester keze által bele van vésve az alkotásba – mondta ünnepi beszéde során nt. Czapp István lelkipásztor. – A kapun két évszám szerepel: 1517 és 2017. Közöttük egy rövid, tartalmas, sokat mondó ige: Mindeddig megsegített minket az úr! (1 Sám 7, 12.). Mit jelent ez az ige ma nekünk? Gondoljunk Igazfalva több mint 500 éves történetére, az újratelepítésre, amikor telepes őseink itt erdőt irtottak, épületeket, templomot emeltek, gazdálkodtak, ahhoz, hogy ma itt legyünk és ünnepelhessünk. Ki adott erőt ahhoz, hogy ma is büszkén vállaljuk azt, akik vagyunk és ott ahová Isten helyezett, ott álljuk meg a helyünket? Elmondhatjuk 500 évvel a reformáció után, hogy való igaz, tökéletesen így van: „Mindeddig megsegített minket az Úr!” A testvértelepülések részéről Kocsis Ádám vésztői segédlelkész fogalmazta meg ünnepi gondolatait: „Mennyi életkapun megyünk keresztül valamennyien életünk során: az óvoda, az iskola, a munkahelyek, a család kapuján, végül van aki a halál, valaki az élet kapuján megy át. A faragott kapu népi eredetű, a népi környezetbe való visszatérés jelképe, ember és természet összeölelkezése. Itt állunk egy faragott kapunál, amely némán, de beszél hozzánk. Ez a kapu a számomra egy időkapu, amely minden egyes átlépéskor emlékeztet bennünket az 500 éves reformációra. Ez a kapu és a testvértelepülések kapui a mi örökségünk, saját lelkünk kapui. Ezek a kapuk jelképezik az átjárót az Isten országába!” Az avató ünnepséget Kocsis Ádám, Tóth Gyula és Pénzes István zenei szolgálata, valamint az igazfalvi gyermekek, Bors Szilvia, Szabó Béla Sebastian, Deák Aliz, Czapp Dávid és Szabó Bencze szavalatai színesítették.

A Reformáció 500 kaput Kocsis Ádám vésztői segédlelkész áldotta meg, majd a jelen levő egyházi és világi személyiségek – Mércse Timea Tünde és Kocsis Ádám vésztői, Czapp István igazfalvi lelkipásztorok, Muțiu Péter facsádi plébános, valamint Ihász János igazfalvi, Molnár Sándor vésztői és Király László deszki polgármesterek – vágták el a nemzeti színű átadó szalagokat.

„Most, hogy az ötödik faragott kaput is felavattuk, ne feledkezzünk meg Vésztő, Deszk, Nagydorog és Makó kapuiról sem – mondta Ihász János házigazda polgármester. – Arra kérném a vendégeinket, hogy ne csak a saját településük kapuit használják, hanem a többi testvértelepülésünk kapuját is, mert Igazfalva az a hely, ahol az ember igaz barátokra lel!”

Az Igazfalvi Napok rendezvénysorozat a Kultúrotthonban megtartott könyvbemutatóval folytatódott, ahol Papp Sándor ny. tanár mutatta be Vámos Gulyás Margit ny. óvónő legújabb igazfalvi témájú kötetét, Tükörképek címmel. A délutáni szórakoztató rendezvényeket a heves vihar „fújta el”, amely idő előtt „leemelte” a helyéről az igazfalvi templomtorony felújítás előtt álló sisakját.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'