50%-os árzuhanás
Péntek, 2019. július 19., 02.27

Minden jó házasság válással kezdődik

 
2019. május 09., 18.36
Csütörtök

„A férfi azért elhagyja apját és anyját...” / Efézus 5, 31/

 

 A Teremtő Isten, aki tökéletes harmóniában, csodálatos isteni Szent Háromságban létezik, az embert is közösségi életre teremtette. Létrehozta a társadalom legkisebb közösségét, a családot. A férfi és nő azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy a teremtés mozzanatának folytatói legyenek a gyermekáldás kapcsán. Amíg a férj a család létalapjának biztosításában kell hogy jeleskedjen, addig a feleség a gyermekszülés feladatát kapta, amely anyává, édesanyává nemesíti őt.

Május első felében a társadalom különböző közösségei arról az erkölcsi „pluszról” emlékeznek meg, amit úgy hívunk: édesanyai szeretet.

Kedves nemzettársaim! Nincsen életünknek olyan területe, amely Isten gondviselő kegyelmén kívül lenne. Ha mégis van az ember életében kudarc, szomorúság, az abból fakad, hogy az ember fordít hátat Istennek, amikor pedig nem is akarja beismerni ezt, marad megkötözött állapotában. Isten az ember boldogságára gondolva a teremtéskor már úgy fogalmazott: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat...” (1 Mózes 2, 19) Szükséges tehát, hogy a két fél között meglegyen a lelki-szellemi egyensúly, mint ahogy nem hiányozhat a fizikai, testi vonzalom sem, amely a szeretet mellett lángra lobbantja a szerelmet. Nos, a boldog család kialakulásának igazi előfeltétele, hogy házastársamat Istentől kapjam ajándékba. Ha ez így történik, akkor maga a szeretet ősforrása, az Örökkévaló él ott a családban és a napi gondok, bajok, nehézségek ellenére is jelen van folytonosan a szeretet összetartó ereje, nem hullik szét a család. Szép és lélekemelő a szülők számára látni, hogy gyermekük megtalálta az Istentől számára készített társat, és így lesz a kettő eggyé. Ekkor nem fájdalmas, ha gyermekünk „kirepül” a családból, ez az „elválás” az élet természetes, Isten által meghatározott menetéhez tartozik. A szülök, nagyszülők további lényeges feladata ezután folytonosan imában vinni Isten elé gyermekeiket, unokáikat, kérni életükre Isten áldását.

    Drága magyar testvéreim! Izrael életében egy Isten akarata szerint történt házasságban született meg Mózes, aki később a Mindenható segítségével kivezette a zsidó népet az egyiptomi fogságból. Ezt megelőzte az a bizonyos nagy találkozás az Örökkévalóval az égő csipkebokornál, ahol Mózes megkapta azt a nagy megbízatást, hogy Isten kezében a szabadítás eszköze legyen. A golgotai események után Jézus Krisztus tanítványainak, de ugyanakkor nekünk is, mint a jövendő idők késői vándorainak azt a nagy megbízatást adta, hogy továbbítsuk minden ember számára az örömhírt, hogy van szabadulás a bűn fogságából, megnyílt az örök élet ajtaja minden ember számára, aki Őt, a Megváltót szívébe fogadja. Fontos tudomásul venni, hogy Jézus nem téveszti össze a missziót az agresszióval. Ő továbbra is csendesen a szívünk ajtajánál kopogtat és bebocsátásra vár, és ezt a „szívajtót” csak mi nyithatjuk ki számára.

   Kedves testvéreim, a munkát Isten adta az embernek, de van, aki nem a szükségesért dolgozik, hanem a „legyen több”-ért. Létfontosságú, hogy legyen minden nap időm arra, hogy az ideig valót feladjam az örökkévalóért. Igen, ha ezt megtesszük, Istentől egy olyan jövőt kapunk, aminek kezdete van, de vége nincs az Ő boldog országában. Drága magyar édesanyák, úgy lehettek Isten kezében áldott eszközök, ha az Istenhit magjait idejekorán elvetitek gyermekeitek szívébe, s ezzel olyan örökkévaló kinccsel ajándékozzátok meg őket, amely jóval több, mint bármilyen múlandó földi érték.

Bátkai Sándor

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'