MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 03.28
Százéves a lutheránus templom

Múlt és jelen Resicabányán

Az Enzian táncegyüttes gyermekcsoportja
Az Enzian táncegyüttes gyermekcsoportja
Kétnapos programsorozattal ünnepelte temploma fennállásának százéves évfordulóját a lutheránus közösség Resicabányán. A múltat eleveníti fel a szombaton megnyílt, Lapok a resicabányai ágostai hitvallású evangélikusok történetéből c. kiállítás a Megyei Művelődési Igazgatóság kiállítótermében. 


Az eseményen jelen lévő dr. Wolfgang Wünsch lutheránus esperes részletesen ismertette a resicabányai egyházközség történetét. Köszöntőt mondott Cătălin Mirişan ortodox esperes is. A németajkú lutheránus egyházközség múltjáról beszéltek a kiállított iratok és dokumentumok, melyeknek jó része magyar nyelvű, hiszen 1920-ig magyar nyelven vezették a jegyzőkönyveket is. Az egyházi dokumentumok mellett láthatóak az egykori, az államosításig, 1948-ig működő lutheránus iskola iratai is. 

Az első kohó megépítésétől, 1771-től már vannak lutheránusok a városban. A kezdetekben közös imaházban tartották istentiszteleteiket a szlovák lutheránusokkal és a magyar ajkú reformátusokkal egészen 1889-ig. A lutheránus templomot 1910-ben szentelték fel, az akkori lelkész Szende Nándor volt, aki szükség esetén a református gyülekezetben is helyettesítette a lelkészt.

Vasárnap, 13-án úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletre került sor, melyen Christoph Klein püspök a 48-ik zsoltár alapján tartott ünnepi igehirdetést. Kiemelte: szükségesek az ünnepségek, a megemlékezések, hogy ezáltal erőt nyerjünk a jelenben és reménységet a jövőre nézve. Isten háza minden időben az Ő jóságáról beszél. Isten ma is jelen akar lenni az ember életében, értelmet akar adni mindannyiunk életének.

Az ünnepi istentiszteleten jelen volt Erwin Joseph Tigla, a Krassó-Szörény Megyei Német Demokrata Fórum elnöke, több evangélikus lelkész és más felekezetek lelkészei, akik köszöntötték az ünneplő kis közösséget. A német közösség női kórusa három énekkel tette ünnepélyesebbé az együttlétet. 

Istentisztelet után a templomkertben népi táncot mutatott be az Enzian táncegyüttes gyerekcsoportja, majd minden jelenlevő ünnepi ebéden vett részt.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'