JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 12.11

Papszentelés a székesegyházban

A papszentelés lényeges mozzanata: a kézrátétel
A papszentelés lényeges mozzanata: a kézrátétel

Tavaly nyáron hat fiatal teológiai hallgató öltötte magára a diakónusok viseletét. 

Közülük a gátaljai születésű Szabó Tibor szerpap, aki a fuldai Teológiai Főiskolán már befejezte tanulmányait, és azóta a temesvár-józsefvárosi plébánián ft. Szilvágyi Zsolt plébános mellett tevékenykedett, az elmúlt szombaton, április 20-án felvételt nyert az áldozópapok rendjébe. Az ünnepi szentmisét, valamint a szentelési szertartást Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálta. A liturgián részt vett a fuldai Teológiai Főiskola háromtagú küldöttsége, msgr. Kondé Lajos nagyprépost, szeged-belvárosi plébános, valamint a temesvári egyházmegyés papság csoportja.

Bevezetőjében Excellenciás Roos Márton megyés püspök üdvözölte a szentelendő családtagjait, továbbá a gátaljai és temesvár-józsefvárosi híveket, akik nagy számban jelentek meg a szentmisén.

A szentelési szertartás az evangélium felolvasását követően a jelölt bemutatásával kezdődött. Szentbeszédében nm. és ft. Roos Márton megyés püspök az áldozópap kiemelkedő feladatairól szólt. – Az igehirdetés és a szentmise bemutatása a lelkipásztor személyes lelki életéből kell, hogy létrejöjjön, ha az valóban őszinte és igaz. Ugyanis csak azt tudja továbbadni a híveknek, a közösségnek, amit ő maga a lelki élete folyamán megtapasztal.

Ezt követően a jelenlévők felállva hallgatták a felszentelő imát, majd a Főpásztor csendben a jelölt fejére helyezte a kezét, amely a Krisztustól kapott áldozópapi küldetés átadását jelképezi. Így tettek a jelenlévő lelkipásztorok is, ezáltal kifejezve, hogy fiatal oltártestvérüket befogadják közösségükbe. A jelölt végül magára öltötte az áldozópapi stólát és miseruhát, majd ismét a Főpásztor elé járult, aki átnyújtotta neki a kelyhet és paténát, a szentmiseáldozat szimbólumát.

A szentmise végén Roos Márton megyés püspök köszönetet mondott mindazoknak, akik a felszentelt lelkipásztort választott hivatásában eddig támogatták.

Ft. Szabó Tibor újmisés április 28-án, vasárnap 10 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban mutat be szentmisét.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'