JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 12.08

Papszentelés a Szent György-székesegyházban

Csoportkép a székesegyházban
Csoportkép a székesegyházban

Az elmúlt szombaton – július 6-án – Excellenciás Roos Márton megyés püspök öt diakónust szentelt áldozópappá: a temesvári Toman Zoltánt és Pozsonyi Danielt, a kengyeltói születésű Drăghia Noviţa Mariant, valamint a nermedi Sima M. Mihai Milant és Sima N. Mihai Milant. 

Az ünnepi szentmisén részt vett Őexcellenciája Andrea Gustovic-Ercegovac, Horvátország bukaresti nagykövete, a szeged-csanádi, nagybecskereki és gyulafehérvári egyházmegye több lelkipásztora, a temesvári Székeskáptalan tagjai, egyházmegyénk lelkipásztorainak egy csoportja, családtagok, hívek.

A szentmisét bemutató Főpásztor magyar, román és német nyelvű szentbeszédében azoknak a kérdéseknek a fontosságát hangsúlyozta, melyeket a püspök a szentelendő fiatalokhoz intéz, és a papi hivatás, szolgálat méltó módon való vállalására és gyakorlására vonatkoznak.

A Mindenszentek litániáját és a szentelési imát követően Excellenciás Roos Márton megyés püspök a szentelendők fejére helyezte a kezét, amely a Krisztustól kapott papi küldetés átadásának szimbóluma. Végül az újonnan felszentelt papok magukra öltötték a stólát és miseruhát, majd a Főpásztortól jelképesen átvették a paténát és a kelyhet.

A szentelési szertartást követően a fiatal áldozópapok szülővárosuk, illetve -falujuk közösségeiben is megünneplik a kiemelkedő eseményt, amikor a helyi templomban bemutatják első szentmiséjüket. Lelkipásztori szolgálatuk első állomáshelyére azonban csak ősszel kapják kézhez a kinevezést.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Marley / Szombat, 2013. augusztus 31., 11.51 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

szerint:Kedves Szilvia !Cordain kf6nyve9hez-kivonate1hoz szeretne9k megegjyze9st tenni. Nekem ez a mf6nyv megvan-2e9ve vettem aze9rt, mert sportolok, e9s ki akartam prf3be1lni. Nos Cordai nem csak a gyorsan felszedvf3df3 sze9nhidre1tokkal kapcsolatban szegi meg a paleo te1ple1lkoze1s alapelveit, hane a koleszterin medtosznak is bedől, vagy inke1bb fagy mon dane1m, hogy engedett az anyagi nyome1snak ott Amerike1ban. Magyarorsze1gon van me1r ne9he1ny sportolf3, akik kiprf3be1lte1k az emledtett kf6nyv szerinti aje1nle1sokat, de nem hozta az elve1rt eredme9nyt fagy ahopgy nekem sem.Ellenben, mikor a tiszta paleo elveket kf6vette9k, az eredme9ny mage1e9rt besze9lt. Egy olyan sportban, mint a bfave1rkode1s, az illető sportolf3 36 e9vesen indult vile1gversenyen, kezdetben mindenki kinevette meg leedrta, mert tudni kell, hogy ez az a sport, ahol 28-30 e9v alatt nem igen szoktak vesresenyezni me1r a nyag megterhele9s miatt!! Nos, ez a dere9k Magyar fiatal ember, nem csak hogy megnyerte-azt hiszem EB volt- a versenyt, hanem vile1gcsfaccsal tette ezt, kf6szf6nhezően Szendi Ge1bor helyre rakott paleo e9letvitele9vel. c9s e9n is ezt tapasztaltam magamon. Most ve9gzek egy 6 hf3napos vizsge1latot magamon a tiszta paleo e9letvitel mellet folytatott futf3 edze9sek eredme9nyesse9ge ve9gett, hogy legyen egy olyan bizonyedte9k is, hogy előre haladott korban mit tud a szervezet kihozni mage1bf3l. Szept, kf6zepe9n kezdtem, e9s a re9szle9eges eredme9nyek me1r most bedztatf3ak. Szf3val jf3 hogy Van Cordain is, e9s tf6bb kf6nyve is me1r megjelent Magyarorsze1gon, de rezerve1val kell venni, mert a sze9nhidre1tok magas GI-je, alatomossan e9s bizosan teszi a maga dolge1t, e9s nem szabad előnybe re9szesedteni az ege9szse9g előtt be1rmit is, mert ez ute1n kell hogy jf6jjenek a tf6bbi me1s dolgok. Tisztelettel Galgf3czi Imre
Hozzászólt: Swapna / Péntek, 2013. augusztus 30., 16.17 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

szerint:Kedves Szilvia !Cordain kf6nyve9hez-kivonate1hoz szeretne9k megyegjze9st tenni. Nekem ez a mf6nyv megvan-2e9ve vettem aze9rt, mert sportolok, e9s ki akartam prf3be1lni. Nos Cordai nem csak a gyorsan felszedvf3df3 sze9nhidre1tokkal kapcsolatban szegi meg a paleo te1ple1lkoze1s alapelveit, hane a koleszterin medtosznak is bedől, vagy inke1bb fagy mon dane1m, hogy engedett az anyagi nyome1snak ott Amerike1ban. Magyarorsze1gon van me1r ne9he1ny sportolf3, akik kiprf3be1lte1k az emledtett kf6nyv szerinti aje1nle1sokat, de nem hozta az elve1rt eredme9nyt fagy ahopgy nekem sem.Ellenben, mikor a tiszta paleo elveket kf6vette9k, az eredme9ny mage1e9rt besze9lt. Egy olyan sportban, mint a bfave1rkode1s, az illető sportolf3 36 e9vesen indult vile1gversenyen, kezdetben mindenki kinevette meg leedrta, mert tudni kell, hogy ez az a sport, ahol 28-30 e9v alatt nem igen szoktak vesresenyezni me1r a nyag megterhele9s miatt!! Nos, ez a dere9k Magyar fiatal ember, nem csak hogy megnyerte-azt hiszem EB volt- a versenyt, hanem vile1gcsfaccsal tette ezt, kf6szf6nhezően Szendi Ge1bor helyre rakott paleo e9letvitele9vel. c9s e9n is ezt tapasztaltam magamon. Most ve9gzek egy 6 hf3napos vizsge1latot magamon a tiszta paleo e9letvitel mellet folytatott futf3 edze9sek eredme9nyesse9ge ve9gett, hogy legyen egy olyan bizonyedte9k is, hogy előre haladott korban mit tud a szervezet kihozni mage1bf3l. Szept, kf6zepe9n kezdtem, e9s a re9szle9eges eredme9nyek me1r most bedztatf3ak. Szf3val jf3 hogy Van Cordain is, e9s tf6bb kf6nyve is me1r megjelent Magyarorsze1gon, de rezerve1val kell venni, mert a sze9nhidre1tok magas GI-je, alatomossan e9s bizosan teszi a maga dolge1t, e9s nem szabad előnybe re9szesedteni az ege9szse9g előtt be1rmit is, mert ez ute1n kell hogy jf6jjenek a tf6bbi me1s dolgok. Tisztelettel Galgf3czi Imre

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'