Vasárnap, 2018. december 16., 17.01

Rabok legyünk, vagy szabadok?

 
2018. március 08., 19.23
Csütörtök

„Mert ti szabadságra hivattatok el atyámfiai...”  (Galata 5, 13.)                 

 

Sokan úgy fogalmazzák meg a szabadságot, mint korlátok nélküli életet: „Bármit megtehetek, amit akarok, és bármit mondhatok, amit akarok, anélkül, hogy bárki is megmondaná, mit tegyek.”  A Biblia viszont azt tanítja, hogy csak Jézuson keresztül lehet eljutni az igazi szabadsághoz: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8:36.) Amikor a teremtés gondolata elhangzott: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra…” benne helyet kapott az ember döntési szabadsága is. Sajnos már az Édenben, hamar „elpárolgott” az embernek Istentől kapott nagyszerű ajándéka: a szabadság, mert a kísértőnek sikerült ellopnia őt Teremtőjétől. Ettől a pillanattól kezdve útjára indult egy máig tartó kozmikus küzdelem a szabadság birtoklásáért. Szabadságharc a Sátán ellen, mert az ember saját döntésével jutott a sötétség börtönébe.

A Biblia számos történelmi példát nyújt számunkra. Isten a választott népet csodák sorával szabadítja ki az egyiptomi fogságból. Egy adott ponton megtöri a Sátánt képviselő Fáraó ellenállását, aki ezután azt mondja a zsidó népnek: „Elmehettek, csak ne menjetek nagyon messzire”! Igen, ez a Sátán folytonos taktikája: húzd meg, erezd meg.  Bizonyos cselekvési szabadságot enged az embernek megtévesztés céljából, de továbbra is igényt tart rá. Börtönéből a maga erejével szabadulni képtelen. Sőt, van olyan helyzet, ha valaki (akár családon belül is)  Isten nevét hozza szóba, a másikban levő démoni lelkek bosszús tiltakozásra kényszerítik, egyszerűen rosszul érzi magát, megpróbálja keményen elhallgattatni, és nem veszi észre, hogy benne Sátáni lélek szólal meg.

Izráel népe elfoglalja a megígért Kánaánt. Nem a környező népek államberendezése szerint él, ugyanis Istentől kapott törvények kormányozzák a népet. Meg is fogalmazzák: „Az különböztet meg minket minden más néptől, hogy Te velünk jársz!” (2. Móz 33, 16.) A Bírák kora után, az Úr Sámuel prófétát állítja a nép élére. Egy alkalommal Izráel vénei azzal a kéréssel fordulnak Sámuelhez, hogy tegyen valakit királyukká, hogy az bíráskodjék felettük. Sámuelt e kérés hallatán szomorúság kerítette hatalmába, de az Úr azt mondta: „Hallgass a nép szavára, mert nem téged vetettek meg, hanem engemet, hogy ne legyek a királyuk”. Döbbenetes! Miután látták Isten hatalmas csodáit, azzal indokolják kérelmüket: „Legyünk mi is olyanok, mint minden más nép!” Ma is így gondolkozik az ember: amit sokan tesznek körülöttünk, biztosan az a jó és helyes! Sámuel elmondta, hogy a király zsarnokként fog uralkodni felettük. Istent elutasító döntésük mellet mégis kitartottak.

Kedves nemzettársaim. Az ember teremtette szabadság mindig csak elfordulást jelentett Istentől. A történelemben nagyrabecsült francia forradalom elméleti alapjának afelvilágosodás eszméit tekintette. Hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. A valóságban egyik sem valósult meg. Azóta is könny, vér és fájdalom uralkodik. Amikor az állam és egyház szövetkeztek, mindig erkölcsi zuhanás következett. Érdekházasság! Az államnak jól jött az egyház befolyása, az egyháznak pedig az állam tekintélye. A vesztes mindig az ember volt.

Drága magyar testvéreim. A felvilágosodás téves álomvilága azt sugalmazta, hogy a rációval képesek leszünk megoldani az élet nagy problémáit. Ördögi csalás! Az isteni korlátok félre tétele emberi vágyaink rabjává tesz. A szabadság egyetlen útja az Ige szerint: „Megismeritek az igazságot – Jézus Krisztust –, és az igazság szabaddá teszbenneteket” (János ev. 8, 32.) Sorsdöntő kérdés a mi magyar népünk számára is: „Rabok legyünk, vagy szabadok”? Higgyük el végre, veszteségeink, csalódásaink depressziós börtönéből, csak egyedül az életét értünk áldozó Jézus Krisztus tud kiszabadítani!

 

Bátkai Sándor

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'