50%-os árzuhanás
Csütörtök, 2019. július 18., 01.34

Sikeres nyári tábor az Ágyai Református Gyülekezetben

Sikeres nyári tábor az Ágyai Református Gyülekezetben
Sikeres nyári tábor az Ágyai Református Gyülekezetben
Az évek során hagyománnyá vált az Ágyai Református Egyházközségben a napközi táborok megszervezése, ahol kicsik és nagyok egyaránt örvendeznek, tanulnak és szórakoznak. 
A napi foglalkozásokon átlagosan 60 gyerek és fiatal vett részt, akik között kicsik, nagyok, a faluban üdülő gyerekek vagy akár a szomszéd településről érdeklődő barátok is szerepelnek. Naponta 10 órára érkeztek a mosolygó arcok az ágyai parókia udvarába, ahol kezdetét vette a táborozás. Miből is állt ez? Elsősorban a közösségből, nem számít, ki honnan jött és milyen – a kicsik figyelnek a nagyobbakra, a nagyok védik a kisebbeket, minden napon megvolt az ideje a tanulásnak, éneklésnek, játszásnak és szórakozásnak.
Az idei bibliahét témája: „Pénzt, vagy örök életet!”. Három kalóz indult el egy kincskereső útra, egy vízen úszó palackban talált térképet követve. A gyerekek érdeklődve követték a kincskeresést. Naponta új szigeten kötöttek ki, a kalózok reménykedtek abban, hogy a kincsesláda pénzt fog rejteni. Azonban naponta egy bibliai történetet és szimbólumokat találtak. A gyermek-bibliahéten közösen tanultuk meg, hogy mi az igazán értékes: az Istennel töltött idő, a tiszta szív, a szívből történő adakozás, a közösség, valamint az ötödik nap tanítása szerint: Jézus az igazi érték. Az utolsó napon a kalózok rájönnek, hogy valóban igazi kincset találtak, és szívüket Jézusnak átadva elhatározzák, hogy többé nem fosztogató kalózok lesznek, hanem olyanok, akik azért utaznak a világban, hogy másokkal is megosszák az evangéliumot, azt a kincset, amely mindenki számára elérhető.
A gyerekek játékos és interaktív formában tapasztalhatták meg az igazi keresztyén értékeket. Mindennap sokat nevettünk, játszottunk, énekeltünk és táncoltunk, együtt kerestük a kincset Okoskalózzal, Balkampóval és Rőtszakáll kapitánnyal, és együtt néztük meg a különböző helyszíneken megelevenített bibliai történeteket: a szőlőmunkások példázatát, Jézus megtisztítja a templomot, az özvegyasszony két fillére, az elveszett drahma és Zákeus történetét. Együtt kézimunkáztunk, tanultunk aranymondást, és formálódtunk egy értékes gyülekezeti közösséggé. 
Az idei tevékenységeken is fontos szerepet kapott a napi téma élménypedagógiai módszerekkel történő feldolgozása, az aranymondások elsajátítása és a magyar népdalok dallamára írt egyházi énekek, népdal-zsoltárok lelkes tanulása. 
A gyermek-bibliahét vasárnap délelőtt hálaadó istentisztelettel zárult, melyen a gyermekek és a fiatalok énekszolgálattal és szavalattal köszönték meg Istennek a hét áldásait. 
Ezt követően Ágya lakossága 4 fiatallal bővült, Alex, Lauren, Daniel és Philip, akik Észak-Írországból érkeztek az Exodus program keretében, melynek célja, hogy a keresztyén fiatalok megismerhessenek más kultúrában élő közösségeket, önkéntes szolgálatukkal segítsék a gyülekezetben folyó munkát és az egymás hite által való épülést. 
A délelőtti foglalkozásokon a gyerekeknek a fiatalok egy bibliai történetet tanítottak, kvízkérdésekkel és énekekkel egybekötve, mindezt angolul – melyen minden ifjú nagyon nagy szeretettel, érdeklődéssel és nyitott szívvel vett részt. A délutáni foglalkozás már sokkal több szórakozást tartogatott, hiszen ilyenkor a nyelvtanulásra és a játékra fektettünk nagyobb hangsúlyt. Annak ellenére, hogy az ír fiatalok nagyon megküzdöttek a meleggel, mégis mindennap mosollyal az arcukon és odaadással indultak neki a programoknak.
Míg a csoport fele a gyerekekkel foglalkozott, a többiek a falu idős híveit látogatták meg, énekkel és imádsággal köszöntve őket. Más alkalmakkal a falu érdekességeit fedezték fel.


Közös kulturális nap

Idén sem maradhatott el a vendégeinkkel közösen szervezett és megtartott kulturális nap; mind az ágyai fiatalok, mind az ír vendégek saját hazájukat, szokásaikat és népüket mutatták be, kölcsönös figyelmet és érdeklődést táplálva a másik igyekezete iránt. Módi József esperes lelkipásztor igei köszöntője után Kis P. Anikó igazgatónő angol nyelven ismertette a falu történetét. Északír vendégeink röviden bemutatták az országukat, majd jellegzetes ír táncot tanítottak a résztvevőknek. A helyi Tőzike néptánccsoport, Erdős Márta Izabella magyartanárnő vezetésével népi gyermekjátékokkal, kalocsai és palóc tánccal nyűgözte le a közönséget.  
A vasárnapi istentiszteleten került sor vendégeink ünnepélyes bemutatkozására, hálatelt szívvel tettek bizonyságot személyes hitükről, csodálatos énekekkel dicsérték a Mindenhatót a népes gyülekezet közösségében.
A lelki táplálék mellett a szülők és a nagyszülők naponta ízletes uzsonnával halmozták el a résztvevőket. Hálás köszönet érte! Köszönjük a részt vevő ifjak lelkes segítségét! 
Köszönjük az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola igazgatónője által felajánlott vízszűrő berendezést, köszönjük a helyi és vendég pedagógusok lelkes helytállását és mindennemű segítségnyújtását.
Köszönet illesse a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület vallástanárait, tanítóit és lelkipásztorait, akik idén is lelkiismeretesen részt vettek a gyermek-bibliahét témájának összeállításában és kidolgozásában!
Köszönetünket fejezzük ki támogatónknak, a Communitas Alapítványnak! Az elnyert pályázati összeg fedezte a tevékenységeken használt fogyóanyag-szükségletet, valamint egy hálózati adattárolóval bővült az eszköztárunk, mely továbbra is hatékonyan segíti a gyülekezetben folyó gyermek- és ifjúsági munkát.Áldott legyen az Úr, hogy gyülekezeti közösségként szolgálhattuk az Ő dicsőségét. Ő adjon növekedést a magvetésre! 

Módi Kinga vallástanár

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'