MOL Winter EVO
Csütörtök, 2019. január 24., 13.06
Dévai ünnepség a reformáció 500. évfordulóján

Soli Deo gloria

Az 500 éves fennállását ünneplő reformáció alaptételeinek felelevenítésére épült a dévai református gyülekezet évfordulós rendezvénysora. A reformáció ünnepére készülve, október utolsó hetében minden délután bűnbánati alkalmat tartottak a Melite Gyülekezeti Házban, ahol különböző tematikus előadások, illetve igehirdetések során kerültek terítékre az öt solaként emlegetett alapvető reformátori tételek: Sola Scriptura (egyedül a Szentírás); sola fide (egyedül hit által); sola gratia (egyedül kegyelemből); solus Christus (egyedül Krisztus) és soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség).

Kedden a reformáció szellemi atyjára Marosán Csaba színművész Luther asztalánál című előadása során emlékeztek. Rátoni Csaba lelkész gondolatébresztő igemagyarázatában a Solus Christus  tételét emelte ki ez alkalommal. Másnap a református egyház alapítójaként számon tartott Jean Calvin élete, munkássága került előtérbe. A magyarság körében Kálvin Jánosként emlegetett svájci reformátornak társadalmi szinten és magánéletében sokféle megpróbálatással kellett megküzdenie, de ezekben is felismerte Isten jelenlétét, érezte, hogy tőle kap erőt a küzdelemre és hittel hirdette, hogy soli Deo gloria, azaz egyedül Istené a dicsőség.

A sola gratia tételét különleges módon sikerült szemléltetni a dévai gyülekezetben. A csütörtöki bűnbánati istentisztelet elején Rátoni Csaba lelkipásztor 5 lejt ajánlott fel annak, aki úgy érzi, szüksége van rá. Egy kislány jelentkezett, elvette a pénz, megköszönte és az istentisztelt végén betette a templomi perselybe. – Teljesen spontánul alakult ez így, de nagyszerűen szemléltette az isteni kegyelemet, amelyet ingyen kap meg mindenki, aki érzi, hogy szüksége van rá és hajlandó elfogadni. És miután ingyen kapta, sokkal könnyebben tudja tovább is adni, mások javára fordítani – magyarázta a lelkész.

Az ifjakra is igyekeztek figyelmet fordítani az évfordulós rendezvénysor alkalmával. Pénteken Simon János, a nagyenyedi egyházmegye ifjúsági referense tartott előadást. Az vagyok-e, akinek mások mondanak? címmel. Rámutatott, mennyire hajlamosak vagyunk csupán a szépet és jót mutatni magunkból. A facebook oldalainkra csupa olyan kép kerül, ami nagy boldogságról tanúskodik, holott mindenkinek megvannak a maga mindennapi küzdelmei, amiről viszont nem szeretünk beszélni. Szükségünk van a bizalomra ahhoz, hogy megnyíljunk, de ez az ősbizalom néha már az anyaméhben megsérül, az éppen csak csírázóban lévő élet, a pici magzat megérzi, ha nemkívánt gyermekként kell majd megszületnie. És az élet során még számtalan alkalommal sérülhet az embertársainkba vetett bizalmunk, s ezáltal a lelkünk. De Krisztus mindig felkínálja a megújulás lehetőségét, a sérelmek lerázását, az Istenbe vetett végtelen bizalom megteremtését. Csak így ébredhetünk rá arra, hogy valóban értékesek vagyunk Isten számára és értékünk tudatában azzá válhatunk embertársaink számára is.

Az ifjúsági istentiszteletet követően a Bényéről, Boldogfalváról, Búzásbocsárdról érkezett fiatalok helybeli társaikkal együtt étkeztek és szórakoztak késő estig. Az ifjúsági alkalom megszervezésében a dévai fiatalok alaposan kivették részüket, Kolozsváron tanuló diáktársuk, Lengyel Mária irányításával.

A reformáció ünnepét megelőző nagyhét szombatján Bódis Miklós hátszegi református lelkész és felesége, Bódis Eteleka tartotta a bűnbánati alkalmat. Elsőként a tiszteletes asszony beszélt a babonák és az okkultizmus romboló hatásáról, számos példát említve a magyar és a román közösségekben élő népi és vallási babonákból. Ezek mind-mind képesek megfertőzni a lelkünket, eltávolítani minket Istentől és a gonosz lélek játékszerévé tenni – hívta fel a figyelmet az előadó. Majd Bódis Miklós lelkipásztor a köznyelvben Bálám szamarának történeteként élő bibliai epizódot idézve egészítette ki a felesége által megfogalmazott üzenetet: aki Isten kezében tudja magát, akit az Isten megáldott, azon nem fog az átok. Ennek tudatában kell élnünk és óvakodnunk a gonosszal való paktálástól – szóította fel a  gyülekezetet a lelkész. Az istentiszteletet követően az egybegyűltek közösen költötték el az egyházközség jóvoltából készült ízeletes vacsorát. – Fontosak ezek az alkalmak is, hiszen Jézus Krisztus is gyakran leült és együtt étkezett tantványaival és másokkal is. Ilyenkor nyílnak meg a szívek, és ilyenkor tapasztaljuk meg az együttlét örömét – fogalmazott Rátoni Csaba lelkipásztor.

A reformáció nagyhete vasárnap két istentiszteleti alkalommal zárult. Délelőtt az úrvacsoraosztást megelőző igehrdetésben Jósiás történetét ismerhette meg a gyülekezet, aki Izrael királyaként nem a pogány szertartásokat űző apja vagy nagyapja nyomdokain kívánt járni, hanem visszatért a 300 évvel korábban élt Dávid király hitéhez és egyedül Istenbe kapaszkodott. Így cselekedtek a reformátorok is, akik nem a középkori egyház tanítását követték, hanem visszatértek az ősegyházhoz, Krisztus tanításához, a Bibliához és erre építették hitüket – fogalmazott az igehirdető. Továbbá elmondta: a reformáció ünnepén ne csupán Luther, Zwinlgli, Kálvin emléke éljen bennünk, hanem azon nagymamák, szülők, barátok áldott emléke is, akik egykoron megtanítottak minket imádkozni és Isten útjára állítottak. Az úrvacsorával egybekötött istentisztletet követően a gyülekezet presbiterei öt facsemetét ültettek el a templomkertben, az elmúlt ötszáz esztendő jelképeként és a reménység jeleként. – A fákat mindig a jövő nemzedék számára ültetjük, adja a jó Isten, hogy még sok száz esztendeig éljen és gyarapodjon a dévai gyülekezet – kérte Isten áldását a közöségre Rátoni Csaba lelkipásztor.

Délután zenés istentisztelet keretében a gyülekezet kórusa énekelt, Lengyel Izabella karvezető irányításával két fiatal pedig zsoltárokat olvasott fel magyarul és románul. Ez alkalomra ugyanis meghívást kapott a dévai ortodox püspökség énekkara is, mely Kladni Paul karvezető irányításával több szólamban szólaltatott meg középkori egyházi zeneműveket. A két közösség találkozását igazi nyitottság jellemezte. A református és ortodox kórusok tagjai őszinte elismeréssel tapsolták meg egymás előadását és zárásképpen együtt imádkoztak a békés, reményteli jövőért. 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'