50%-os árzuhanás
Péntek, 2019. július 19., 15.43

Van Szabadító!

 
 
2019. április 04., 17.38
Csütörtök

„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.“

                                                                                              /Lukács ev. 19, 10./

 

A Mindenható Isten mindig ad, mielőtt kérne valamit az embertől. Egy pompás kertet készített számára, ahol boldog közösségben lehetett Teremtőjével, a néki ajándékozott „élettársával”, az őket körülvevő gyönyörű növényzettel, állatvilággal. Csupán egy dolgot kért tőlük: a kert közepén levő fának a gyümölcséből ne fogyasszanak. Mint ismeretes, Isten kérését áthágták és ezzel egy új jelenség lépett e világba, amit úgy hívunk: bűn! Saját döntésük által egy gonosz hatalom kezére adták magukat.

Kedves nemzettársaim! A Teremtő örökkévaló törvénye kimondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Nos, a halál fizikai értelemben véve is belépett e világba az első bűneset nyomán, de ami ennél végtelenül súlyosabb, ha az ember nem szabadul meg bűneitől e földi életének ideje alatt, az Istentől kapott része, a halhatatlan szelleme örök elszakítottságban létezik tovább a bűn szerzőjének, Sátánnak társaságában a kárhozat sötét börtönében. Ettől az emberi értelemmel felfoghatatlan borzalomtól kívánt megszabadítani Isten, amikor elküldte egyszülött Fiát, hogy megkeresse és megtartsa az elbukott embert. Létezik egy isteni kéz, amely a golgotai kereszten a mi megmentésünkért lett átszegezve. Ez a kéz megsimogatta a hozzáforduló beteg testrészét és meggyógyult, megérintette Jairus, zsidó elöljáró elhunyt leányának kezét és életre kelt, érintette a naini ifjú koporsóját és az özvegy édesanya visszakapta fiát…, de a sort még hosszan folytathatnánk. Jézus Krisztus megmentő keze ma is kész segíteni azokon, akik ezt kérik Tőle. Ilyen egyszerű! Hittel elkérni a kegyelmet!

Drága magyar testvéreim! A próféták sokasága, majd Jézus Krisztus is világosan figyelmeztetett az utolsó idők veszélyeire. Az emberiség „megittasodik” saját technikai fejlődésétől. Ez csak egyre jobban megvakítja a felelős vezetőket.  Ökológiai, társadalmi, egészségügyi problémák mind fokozottabban jelentkeznek. Egyre inkább dolgoznak egy globalizált, erőszakos, sötét világhatalom létrehozásán.  Napjainkra fokozottan érvényes János apostol szava: „Eljött a világosság, de a sötétség nem fogadta be azt”! Az utolsó idők laodiceai korát éljük. Jézus még mindig a szívek ajtaja előtt áll és csendesen kopogtat, ajtónyitásra vár. A mi magyar népünkön is egyedül csak Ő segíthet! Fogadjuk szívünkbe Őt!

 

Bátkai Sándor

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'