JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.43
Diakónusszentelés az Örök Városban

Zimándújfalutól Rómáig

Csoportkép dr. Konrad Zdarsa augsburgi püspökkel
Csoportkép dr. Konrad Zdarsa augsburgi püspökkel

Október második hetében Msgr. Dirschl Johann általános helynök és ft. Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános vezetésével közel ötventagú, lelkipásztorokból és hívekből álló zarándokcsoport indult útnak a temesvári egyházmegyéből Rómába, hogy jelen legyen Bakó László zimándújfalui születésű teológiai hallgató diakónussá szentelésén. 

Az ünnepi szentmisét, valamint a szentelési szertartástoktóber 10-én, csütörtökön délelőtt a Loyolai Szent Ignác templomban dr. Konrad Zdarsa augsburgi püspök celebrálta.

A szentelés napját megelőzően, szerdán délelőtt a temesvári egyházmegye zarándokcsoportja is részt vett Ferenc pápa általános audienciáján a Szent Péter téren. A hagyomány szellemében, a kihallgatás előtt a Szentatya fehér színű, nyitott terepjáróján utazta körbe a teret, és üdvözölte az egybegyűlt híveket. Az általános audiencián elhangzott beszédét Ferenc pápa az Apostoli hitvallás szavaira építette: hiszek a katolikus Anyaszentegyházban. Majd kifejtette: az Egyház katolikus, ami azt jelenti, hogy egyetemes. – Az Egyház elsősorban azért katolikus, mert itt találkozhatunk Krisztussal a szentségekben, és megkapjuk azokat a lelki ajándékokat, amelyek lehetővé teszik spirituális fejlődésünket. Másodsorban az Egyház katolikus, mert átfogja az egész emberiséget, és az a küldetése, hogy eljuttassa az evangélium örömhírét mindenfelé a világban. Végül, az Egyház katolikus, mert egyezteti Isten ajándékainak csodálatos sokszínűségét, hogy létrejöjjön az egység és harmónia. Kérjük Istent, tegyen bennünket méginkább katolikussá, hogy növekedjünk hitben és szeretetben – fogalmazott a Szentatya.

Csütörtökön, a 17. században épült impozáns Loyolai Szent Ignác templom padsorait a temesvári és zimándújfalui hívek mellett jelentős számú székely és csángó, valamint Németország különböző vidékeiről érkezett zarándokcsoportok töltötték meg. A Német–Magyar Kollégium (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe) növendékeként  Bakó László teológiai hallgatót ugyanis három társával – Bodor Attila gyimesfelsőloki, továbbá Benedikt Kickum és Christoph Weiss németországi diákkal – együtt szentelte szerpappá a főpásztor, ugyanakkor áldozópappá szentelt három, szintén németországi diakónust.

A szentmise kezdetén elsőként Benedikt Lautenbacher jezsuita atya, a Germanicum et Hungaricum rektora üdvözölte az egybegyűlteket, és néhány mondatot magyar nyelven is megfogalmazott. – Önök nagyon hosszú útra vállalkoztak, hogy eljöjjenek a római Szent Ignác templomba a szentelési szertartásra. Minden résztvevőre Isten áldását kérem – mondotta a kollégium elöljárója.

Szentbeszédében dr. Konrad Zdarsa augsburgi főpásztor a papi szolgálat sokrétűségét emelte ki. A kézrátétel után pedig így imádkozott: – Küldd el rájuk a Szentlelket, hogy hétszeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjenek.

A szentelés alkalmából kinyomtatott füzetben a felszentelt diakónusok így nyilatkoztak: „Szívből köszönjük szüleinknek és testvéreinknek, hogy utunkon végigkísértek és segítettek. (...) Ugyanakkor köszönetet mondunk a kollégium jezsuitáinak, az otthoni szeminárium elöljáróinak, támogatóinknak, továbbá valamennyi tanárunknak, hogy segítségükkel Krisztus követésében és az emberek szolgálatában fejlődhettünk. Külön köszönjük a sok vendégnek, akik erre a római zarándokútra vállalkoztak. Jelenlétük nagyon megtisztelő számunkra.”

A két magyar szerpap hálaadó szentmiséjét október 11-én, pénteken délelőtt a római Tizenkét Szent Apostol bazilikában ft. Törő András debrecen-nyíregyházi lelkipásztor celebrálta. Szentbeszédében ft. László István gyulafehérvári egyházmegyés lelkipásztor arra hívta fel az újonnan felszentelt diakónusok figyelmét, hogy egyik legfőbb feladatuk utat mutatni Krisztus felé.

Ft. Bakó László szerpap még három évig Rómában folytatja tanulmányait. Áldozópappá szentelésére jövőre kerül sor.

A temesvári egyházmegye zarándokai számára felemelő és ugyanakkor feledhetetlen élmény marad az Örök Városban találkozni a lelkileg mindannyiunkhoz oly közel álló, Isten szolgálatát vállaló fiatalokkal. Az itthoniak buzgó imádsága kísérje őket útjukon!


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'