JelenHaz
Vasárnap, 2019. augusztus 18., 13.51

Választás előtt a nyolcadikosok

A közép-, illetve szakközépiskolai felvételik egyik fontos szakasza kezdődik holnap: a nyolcadik osztályosoknak most kell kiválasztaniuk azokat az oktatási intézményeket, amelyekben folytatni szeretnénk tanulmányaikat.

Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta, hogy már megkezdték szétosztani az általános iskolákban a „sárga lapokként” emlegetett nyomtatványokat, amelyekre a diákok felírják személyes adataikat, a hátlapjukon pedig kitöltik azokkal az iskoláknak és osztályoknak a kódjaival, amelyekben a kilencedik osztályt szeretnék megkezdeni. Minden tanulónak több lehetőséget kell megadnia, a sorrendet a saját prioritása szerint állítsa fel; az 5–8. osztályban, illetve az egységes félévi dolgozatokon elért jegyekből felállított átlag alapján dől el, hogy melyik iskolába és osztályba jut be. Az adatlapok begyűjtését június 20-ig befejezik, a felvételi központokból továbbítják a fővárosba, az ellenőrzések, az esetleges hibák kijavítása után pedig június 27-én hozzák nyilvánosságra, hogy ki hová jutott be. A listákat minden iskolába eljuttatják, de a tanügyminisztérium internetes honlapján (www.edu.ro) is megtekinthetők lesznek.

Kínálat van

Arad megyében a Csiky Gergely Iskolacsoportban folytathatják magyar nyelven tanulmányaikat az általános iskolák végzősei. Szakács Ferenc igazgató elmondta, hogy az idei három elméleti középiskolai osztállyal szemben a 2008–2009-es tanévre négyet kértek, és azt jóvá is hagyta a tanfelügyelőség. Ősszel a humán tagozaton filológia osztály, a reál szakokon matematika–informatika és intenzív angol, valamint természettudományi osztály indul, ezenkívül gazdasági szakképesítést kaphatnak a technológia szakra iratkozók. Szakközépiskolai szintű az egy-egy mechanika és a faipari osztály. Osztályonként 15 fő a minimális létszám.

A tavasszal megrendezett félévi dolgozatírások adatai alapján több mint 150 a megyében magyar tagozaton végző nyolcadikosok száma. Azonban közülük nem mindenki választja azt, hogy magyarul tanuljon tovább (vagy hogy egyáltalán továbbtanuljon), illetve a távolság, az ingázás és a bentlakás költségei rettentik el a szülők egy részét. Pedig – Szakács igazgató szerint – az iskola vezetősége mindent megtett, hogy Aradra csábítsa a magyar diákokat. Bemutatkoztak a tanügyi vásáron, nyílt napok keretében behozták a vidéki iskolák nyolcadikosait, akik egy-egy napot a Csikyben tölthettek el – ez csak néhány a toborzó kampányok közül.

Szakács Ferenc szerint azzal is számolni kell, hogy miután eltörölték a képességvizsgát, azoknak sem kötelező szakiskolába iratkozniuk, akik nem érték el az átmenő jegyet. Jelentkezhetnek líceumba, és előfordulhat, hogy be is jutnak. De megtörténhet, hogy a kevés létszám miatt nem indul majd szakközépiskolai osztály, és ha valaki nem bírja majd az iramot az elméleti oktatásban, és lemorzsolódik, iskolát kell váltania.

P. L. Zs.

Fehér

Idén négy magyar nyelvű líceumi osztály fog indulni a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban:

Matematika–informatika osztály – emelt óraszámban tanulnak reál tárgyakat: matematika, számítástechnika, kémia, biológia, fizika. Az oktatás jól felszerelt laboratóriumokban zajlik.

Könyvelői osztály – melynek elvégzése után szakvizsgát tehetnek a tanulók és technikusi oklevelet szerezhetnek. Gyakorló cégen belül oktatják a diákoknak a szaktantárgyat, ahol valós gazdasági helyzetet alakítanak ki.

Református gimnáziumi osztály – humán tárgyak oktatására helyezik a hangsúlyt, de számítógép-kezelést is tanulnak. A felvételi része a kizáró jellegű vizsga bibliaismeretből és egyházi énekekből.

Turisztika és közélelmezés szakiskola – 2+1+2 szintes képzés után az érettségi diploma is megszerezhető, illetve a három szintnek megfelelő szakdiploma.

Céljuk korszerű és magas színvonalú oktatásban és szilárd keresztyén erkölcsi nevelésben részesíteni diákjaikat.

Marosi Júlia

Hunyad megyében idén ősszel két párhuzamos kilencedik osztály indul a Téglás Gábor Iskolacsoportban: egy matematika–informatika, illetve egy turizmus osztály, 28-28 hellyel. Mivel e tanévben már nem volt képességvizsga, amely sikertelenség esetén szakosztályba kényszerítené a továbbtanulni vágyókat, Hunyad megyében, eltérően az eddigi évektől, idén nem indul magyar tannyelvű szakosztály.

– A megyében összesen 59 diák végzi a gimnáziumot. Azaz ennyien iratkoztak tavaly ősszel a nyolcadik osztályba. Valószínűleg néhányan évismétlők maradnak, de erről még nincs összesített adatunk – nyilatkozta tegnap Borbély Ágnes kisebbségi tanfelügyelő.

GBR

Temes

A Bartók Béla Elméleti Líceumban három kilencedik osztály indul, egyenként 28 tanulóval, az alábbi profilokkal:
– Matematika–informatika, intenzív informatikaoktatással, ami +3 órát jelent hetente, a végén oklevéllel.
– Társadalomtudományok, intenzív angol nyelvoktatással, 9–10. osztályban +1 óra, 11–12. osztályban +2 óra hetente, a végén oklevéllel.
– Közgazdasági szaklíceumi osztály, szakmai vizsgával a befejezéskor.

További információk az iskola titkárságán a 0256-493-031-es telefonszámon kérhetők.

A Gerhardinum Katolikus Líceumban magyar és román nyelvű, humán profilú osztály indul, 28-28 hellyel.

Beiratkozások tegnap és ma(!), június 10–11-én. Különbözeti vizsga hittanból június 14-én, szombaton 10 órakor. Egy plébános ajánlása is szükséges.

P. Z.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'